Budesonid "Paranova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Budesonid "Paranova" 200 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 200 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Budesonid "Paranova" 200 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46369
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Budesonid Paranova til

dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Budesonid Paranova

3. Sådan skal du bruge Budesonid Paranova

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Budesonid Paranova inhalationspulver indeholder

et binyrebarkhormon, der hæmmer slimdannelse

og hævelse i luftvejene. Luften kan lettere

passere, og det bliver nemmere at trække

vejret.

Når du inhalerer gennem inhalatoren, følger

medicinen med ned i lungerne.

Du kan bruge Budesonid Paranova til at

forebygge astma. Budesonid Paranova er en

forebyggende behandling og virker ikke på et

pludseligt astmaanfald. Du skal bruge Budesonid

Paranova regelmæssigt, også når du ikke har

symptomer.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE BUDESONID

PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Budesonid Paranova:

Hvis du er allergisk over for budesonid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

eller dit barn tager Budesonid Paranova.

Vær opmærksom på følgende:

Hvis du får eller har en infektion i øjne, mund

eller luftveje, bør du kontakte din læge.

Hvis dit barn bruger Budesonid Paranova, skal

du tale med din læge om, at dit barn skal have

motion og en tilstrækkelig stor mængde kalk i

kosten, evt. som kosttilskud.

Hvis dit barn bruger Budesonid Paranova i

længere tid, skal barnets højde måles jævnligt.

Hvis du som voksen bruger Budesonid

Paranova, skal du tale med din læge om,

hvordan du sikrer, at du får tilstrækkeligt med

kalk og D-vitamin.

Hvis du bruger Budesonid Paranova i mere

end 5 år, skal du tale med din læge om

kontrol af dine knogler med en scanning.

Hvis din astma forværres, eller dit forbrug af

anfaldsmedicin stiger, skal du kontakte lægen.

Hvis du har alvorlige problemer med leveren,

skal du kontakte lægen.

Hvis du får sløret syn eller andre

synsforstyrrelser, skal du kontakte lægen.

Brug af anden medicin sammen med

Budesonid Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nyligt.

Tal med din læge

Hvis du bruger Budesonid Paranova, samtidig

med at du tager prednisolon (binyrebarkhormon

i tabletform).

Hvis du får medicin mod svampeinfektioner

(ketokonazol eller itraconazol).

Hvis du bruger lægemidler, som kaldes

proteasehæmmere (f.eks ritonavir) til

behandling af hiv-infektion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet: Du kan bruge Budesonid Paranova,

men kun efter aftale med lægen.

Amning: Du kan bruge Budesonid Paranova.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Budesonid Paranova påvirker ikke arbejds-

sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du

fortælle stævnelægen, at du anvender

Budesonid Paranova, inden konkurrencen

begynder. Se www.doping.dk eller kontakt

Team Danmark for yderligere information.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE BUDESONID

PARANOVA

Brug altid Budesonid Paranova nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske

efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, eller

kun har brugt det som inhalation:

1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram) 1 eller

2 gange dagligt. Du må højst tage 4 sug

(svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i

tabletform:

2-4 sug (svarende til 400-800 mikrogram)

2 gange dagligt. Du må højst tage 4 sug

(svarende til 800 mikrogram) 2 gange dagligt.

Børn på 6 år og derover:

Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon,

eller kun har fået det som inhalation:

1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram)

1 gang dagligt eller 1 sug (svarende til

200 mikrogram) 2 gange dagligt. Dit barn må

højst få 2 sug (svarende til 400 mikrogram)

2 gange dagligt.

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i

tabletform:

1-2 sug (svarende til 200-400 mikrogram)

2 gange dagligt. Dit barn må højst få 2 sug

(svarende til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Vigtigt:

Det er muligt, at du får det bedre allerede efter

den første dosis Budesonid Paranova

inhalationspulver. Der kan dog godt gå flere

uger, før du har fuld effekt. Du skal blive ved

med at tage medicinen, også i perioder hvor du

har det godt.

Børn kan i starten have brug for hjælp fra en

voksen, når de anvender Budesonid Paranova.

Hvis du har brugt for meget

Budesonid Paranova

Det er vigtigt, at du tager den dosis der står på

doseringsetiketten eller som aftalt med din

læge. Du må ikke øge eller nedsætte din dosis

uden at have snakket med lægen.

Hvis du har glemt at bruge

Budesonid Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge

Budesonid Paranova

Du skal bruge Budesonid Paranova

regelmæssigt, også når du ikke har symptomer.

Hvis du skal holde op med at tage Budesonid

Paranova, vil din læge hjælpe dig med at

nedsætte din dosis langsomt over en periode.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Vejrtrækningsbesvær lige efter brug af

Budesonid Paranova. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt

hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(indenfor minutter til timer) samt hævelse af

ansigt, læber og tunge. Ring 112.

• Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat

funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn

stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Hæshed, hoste og irritation i svælget.

• Svamp i mund og svælg (skyl munden eller

børst tænder lige efter, du har taget medicinen,

for at undgå det). Du kan eventuelt blive

behandlet for eventuel svamp i munden

hurtigt og samtidig med, at du bruger

Budesonid Paranova. Tal med din læge.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Budesonid Paranova

200 mikrogram/dosis inhalationspulver

budesonid

565741E003

01/2018

Budesonid Paranova svarer til lægemidlet Spirocort

Turbuhaler

Spirocort

og Turbuhaler

er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Sløret syn.

• Muskelkramper.

• Rysten.

• Angst.

• Depression. Denne bivirkning er mest

sandsynlig hos børn.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Udslæt, nældefeber, eksem og kløe.

• Søvnproblemer, følelse af bekymring.

• Rastløshed, nervøsitet og adfærdsmæssige

ændringer. Disse bivirkninger er mest sand-

synlige hos børn.

• Talebesvær.

• Nedsat vækst hos børn og unge.

• Blå mærker.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(sandsynligvis sjælden):

• Stærk anspændthed, irritabilitet eller truende,

evt. voldelig adfærd.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker-

heden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Budesonid Paranova utilgængeligt

for børn.

• Må ikke opbevares over 30 °C.

• OBS! Skru beskyttelseshætten på efter brug.

• Brug ikke Budesonid Paranova efter den

udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Budesonid Paranova, inhalationspulver

200 mikrogram/dosis indeholder:

– Aktivt stof: Budesonid. Hver dosis indeholder

200 mikrogram budesonid.

– Der er ingen andre indholdsstoffer.

Udseende og pakningsstørrelser:

Budesonid Paranova inhalationspulver er et

hvidt pulver i en plastikinhalator.

Budesonid Paranova fås i pakninger med

100 og 200 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad,

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

januar 2018.

BRUGSANVISNING

Beskyttelseshætte

Mundstykke

Dosisindikator

Bundstykke

Klargøring af din nye Budesonid Paranova-

inhalator

Inden du bruger din nye Budesonid Paranova-

inhalator for første gang, skal du klargøre den

til brug på følgende måde:

• Skru beskyttelseshætten af og tag den af.

• Hold din Budesonid Paranova-inhalator lodret

med bundstykket nederst.

• Drej bundstykket så langt som det kan

komme i én retning. Drej det derefter tilbage i

den modsatte retning så langt som det kan

komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du

drejer det først). Du bør nu høre et klik.

• Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.

• Din Budesonid Paranova-inhalator er nu klar

til brug.

Sådan bruges Budesonid Paranova

1. Skru beskyttelseshætten af.

2. Hold din Budesonid Paranova-inhalator lodret

med bundstykket nedad. Hold ikke om mund-

stykket, når du klargør din Budesonid Paranova-

inhalator. Drej bundstykket én gang frem og

tilbage. Det er underordnet, om der drejes til

højre eller til venstre først. Du vil høre en

klikkende lyd.

3. Pust ud (ikke ind i inhalatoren).

4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne

og luk læberne omkring.

Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt.

Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke

Budesonid Paranova, hvis den er beskadiget,

eller hvis mundstykket sidder løst.

5. Fjern inhalatoren fra munden og pust

langsomt ud.

6. Hvis du skal tage et sug mere, skal du

gentage punkt 2-5.

7. Skru beskyttelseshætten på.

8. Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Du kan eventuelt bruge Budesonid Paranova

lige før, du børster tænder.

Vigtigt

Følg nøje brugsanvisningen og skru altid

beskyttelseshætten på efter brug.

Ved korrekt brug afgiver inhalatoren altid én

dosis, også hvis der er blevet drejet flere gange

på bundstykket.

Da mængden af medicin per sug er meget lille,

er det muligt, at du hverken kan smage eller

fornemme den.

Fra Budesonid Paranova indånder du kun det

virksomme stof, der er ingen hjælpestoffer.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 2-3 gange om

ugen med en tør klud.

OBS! Du må ikke rengøre mundstykket med

vand. Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår er Budesonid Paranova tom?

I et lille ”vindue” på siden af inhalatoren kommer

et rødt mærke frem fra oven, når der er ca.

20 doser tilbage.

Når det røde mærke når bunden af dosis-

indikatoren, bør du skifte til en ny inhalator.

inhalator

20 doser

tilbage

Dosisindikatoren tæller det antal gange,

bundstykket er blevet drejet frem og tilbage.

Den lyd der kan høres, når du ryster inhalatoren,

stammer ikke fra medicinen, men fra et

tørremiddel i bunden af inhalatoren.

01/2018