Brufen

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Brufen 400 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Brufen 400 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06689
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Brufen

®

400 mg og 600 mg, filmovertrukne tabletter

Ibuprofen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Brufen til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

OBS Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Brufen

Sådan skal du tage Brufen

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING

OG ANVENDELSE

Brufen er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende middel. Det tilhører gruppen af

non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan tage Brufen ved

svage smerter

gigtsygdomme

smerter og hævelse i led og muskler

stærke menstruationssmerter.

Lægen kan have givet dig Brufen for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU TAGER BRUFEN

Tag ikke Brufen, hvis du

er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Brufen (angivet i pkt. 6).

har meget dårligt hjerte

har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på mave eller tarm i forbindelse med behandling med

smertestillende medicin (NSAID)

har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse, betændelse i tarmene (Crohns sygdom), mavesår eller

maveblødninger mere end en gang

har sår på tolvfingertarmen

tidligere har fået vejrtrækningsproblemer, hævet tunge, læber og ansigt, astma, snue eller nældefeber

efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)

har tendens til blødninger

har meget dårlige nyrer

har meget dårlig lever

er gravid i 7. – 9. måned.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende

Brug af Brufen kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og

slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og

behandlingstid må normalt ikke overskrides.

Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (fx hvis

du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.

Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du

tager Brufen, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du får

usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Brufen, kan det

skyldes medicinen. Kontakt lægen.

Brufen kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Brufen kan skjule symptomerne på betændelsessygdomme.

Medicin der er blodfortyndende (forebyggende mod blodpropper) (fx acetylsalicylsyre/aspirin, warfarin,

ticlopidin), medicin mod forhøjet blodtryk (såkaldte ACE-hæmmere fx captopril, betablokkere,

angiotensin II antagonister) eller anden medicin kan blive påvirket af eller påvirke din behandling med

ibuprofen. Spørg altid din læge til råds, før du tager ibuprofen sammen med anden medicin.

Brufen virker febernedsættende.

Tal med lægen inden du tager Brufen, hvis du

tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod ledlidelser)

har astma, allergi eller kronisk snue.

har dårlig lever

har dårlige nyrer

har diabetes

har en bindevævssygdom (fx Systemisk Lupus Erythematosus (SLE))

tager anden medicin mod svage smerter (fx acetylsalicylsyre eller andre NSAID)

har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns

sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID

tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge

risikoen for mavesår og blødning

har ophobning af vand i kroppen.

er stærkt dehydreret.

Kontakt straks læge, hvis du får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.

Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være livsfarligt. Ring derfor 112.

Så længe du får Brufen, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Brufen. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Hvis du oplever tegn på, at du har fået en infektion eller en forværring af en infektion under brug af Brufen,

bør du straks søge læge.

Brug af anden medicin sammen med Brufen

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, inden behandling med Brufen, hvis du tager

blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon, heparin, rivaroxaban, dabigatran, acetylsalicylsyre)

hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere)

medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere)

medicin mod forhøjet kolesterol i blodet (colestyramin)

vanddrivende medicin (fx furosemid, thiazid)

anden smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre)

medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)

medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)

medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus)

tabletter med binyrebarkhormoner

tabletter mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer)

medicin mod HIV (zidovudin)

medicin til afbrydelse af graviditet (mifepriston)

medicin mod infektioner (aminoglykosider og quinolon-antibioktika)

medicin som er CYP2C9 hæmmere (fx voriconazol og fluconazol)

naturlægemidler, der indeholder Ginkgo biloba.

Brug af Brufen sammen med mad og drikke

Du skal tage Brufen med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Brufen.

Graviditet

Du må ikke tage Brufen i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte

barn. Tal med lægen.

Du må kun tage Brufen i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav

som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.

Kvinder, der ønsker at blive gravide

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Brufen eller kun tage Brufen i så kort tid

som muligt og i så lav dosis som muligt.

Brufen kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.

Amning

Brufen går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har

spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brufen kan give bivirkninger (påvirkning af reaktionstid), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brufen indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE BRUFEN

Tag altid Brufen nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage tabletterne med at glas vand. Brufen skal synkes hele og må ikke tygges, deles, knuses eller

blive suttet på.

Dosis kan tages på tom mave for at opnå hurtigere virkning. Har du sart mave, bør Brufen dog altid tages

sammen med føde.

Den sædvanlige dosis er

Gigtsygdomme, smerter og hævelser i led og muskler

Voksne

Du må højst tage 1 tablet på 400 mg 4 gange daglig eller 1 tablet på 600 mg 3 gange daglig (dvs. i alt 1800

mg). Lægen kan øge dosis op til 6 tabletter på 400 mg eller 4 tabletter på 600 mg daglig, dog kun i kortere

tid (højst 4 – 6 uger). Følg lægens anvisning.

Menstruationssmerter

1 tablet på 400 mg, kan evt. gentages hver 6. – 8. time.

Tag Brufen i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke tage

Brufen ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Brufen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Brufen, end der står her, eller flere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er mavesmerter, kvalme, opkastning, sløvhed, døsighed, svimmelhed, hovedpine,

øresusen og kramper. I sjældne tilfælde kan du opleve spontane, hurtige og rytmiske bevægelser af øjnene,

træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet, nedkøling af kroppen, åndedrætsbesvær, dyb

bevidstløshed (koma), påvirkning af leveren, tørst pga. for højt natrium i blodet, akut nyresvigt, blod i

urinen, lavt blodtryk, langsom puls eller hurtig, uregelmæssig puls. Hos små børn ses også kortvarige

åndedrætsstandsninger.

Hvis du har glemt at tage Brufen

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Brufen

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Brufen kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaksi/anafylaktoide reaktioner). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt

læge eller skadestue.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller

skadestue.

Smerter over lænden, feber, blodig og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder,

evt. aftagende nyrefunktion med kvalme og opkastninger pga. nyreskade. Kontakt læge eller

skadestue.

Leverbetændelse, gulsot, kvalme og opkastninger. Kontakt læge eller skadestue.

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer

og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Manglende modning/dannelse af hvide blodlegemer. Let mangel giver sædvanligvis ingen symptomer

men svær mangel kan give en øget infektionsrisiko.

Forværring af astma. Kontakt lægen.

Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Astmatisk anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Smerter i maven, diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen.

Mundbetændelse med sår. Kontakt lægen.

Smerter i øjet, rødt øje og lysskyhed pga. betændelse i regnbuehinden. Kontakt lægen.

Kraftig hovedpine, stivhed i nakken eller pludselig høj feber, pga. meningitis. Kontakt lægen.

unormal leverfunktion.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber eller desorientering

pga. meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdomme. Kontakt straks læge eller

skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.

Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og

vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

Træthed, ødem (vand i kroppen), skummende urin, lille appetit, vægtøgning og hyppige vandladninger,

typisk om natten (membranøs nefropati). Kontakt lægen.

Manglende appetit, træthed, kvalme, mavesmerter, gulfarvning af hud og/eller øjne kan være tegn på

skader på leveren. Kontakt lægen.

Gradvis synsnedsættelse pga. betændelse i eller nedbrydning af synsnerven. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Akut åndenød med hoste og astmatisk vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Manglende appetit, træthed, kvalme, mavesmerter, gulfarvning af hud og/eller øjne kan være tegn på

skader på leveren. Kontakt lægen. (Vær særlig opmærksom på dette hvis du er i langtidsbehandling

med Brufen).

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Blodigt diaré pga. forværring af betændelse i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for slagtilfælde. Ring 112, hvis du får

lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning

Forværring af infektionslignende betændelsestilstande. Kontakt straks lægen, hvis du oplever tegn på,

at du har fået en infektion eller en forværring af en infektion.

Hvis du har skoldkopper, kan du få alvorlig hudinfektion og bløddelsvævs komplikationer. Tal med

lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede.

Sure opstød/halsbrand.

Diaré.

Almindelige - meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede.

Mavesmerter.

Luft i maven.

Træthed.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Kvalme og opkastninger.

Smerter og ubehag fra maven.

Fordøjelsesbesvær.

Forstoppelse.

Mavekramper.

Mild forbigående hovedpine.

Svimmelhed.

Øresusen (tinnitus).

Udslæt.

Vertigo.

Vand i kroppen (ødemer).

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal

med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende

afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Halsbrand

Angst

Forvirring

Depression. (Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.)

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Synsforstyrrelser med sløret syn, dobbeltsyn og ændret farveopfattelse.

Kløe.

Mindre blødning i hud og slimhinder.

Øget følsomhed af huden for lys.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Nedsat hørelse.

Snue.

Overfølsomhed.

Søvnløshed.

Nervøsitet.

Let rastløshed.

Døsighed

Tinnitus

Svimmelhed pga. Vertigo

Mundsår.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

Sløvhed.

Eksem/udslæt med blærer

Koncentrationsbesvær.

Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.

Kulderystelser.

Feber pga. overfølsomhed for Brufen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme.

Stærkt kløende blærer eller vabler.

Rødplettet udslæt.

Hårtab, sygdom i hår og negle.

Betændelse i tarmen (Crohns sygdom).

Brufen kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, fx urinprøver og levertal.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Brufen utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Brufen ved temperaturer over 25˚C.

Brug ikke Brufen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER

OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Brufen 400 mg og 600 mg, filmovertrukne tabletter indeholder

• Aktivt stof: Ibuprofen.

• Øvrige indholdsstoffer: Lactose, mikrokrystallinsk cellulose, silica kolloid vandfri,

croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat, hypromellose, talcum, titandioxid

(E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Brufen 400 mg og 600 mg er en hvid, aflang filmovertrukken tablet.

Pakningsstørrelser

Brufen 400 mg: 30 tabletter eller 100 tabletter.

Brufen 600 mg: 30 tabletter eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

BGP Products AB

Box 1498

171 29 Solna

Sverige

Fremstiller

FAMAR SA

7, Anthoussa

Athen, Grækenland

Repræsentant for Danmark

BGP Products ApS

Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal

2300 København S

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2015.

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety