Bricanyl Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 0,5 mg/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57139
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bricanyl

®

Turbuhaler

®

, inhalationspulver 0,5 mg/dosis

Terbutalinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Bricanyl Turbuhaler til dig

personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Bricanyl Turbuhaler

3. Sådan skal du tage Bricanyl Turbuhaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Bricanyl Turbuhaler er en pulverinhalator, der

indeholder det virksomme stof terbutalin.

Bricanyl Turbuhaler udvider luftvejene, hvilket gør

det lettere at trække vejret. Når du trækker vejret

gennem Turbuhaler, følger medicinen med ned i

dine lunger.

Du skal bruge Bricanyl Turbuhaler til behandling

af astmaanfald og andre former for vejrtræknings-

besvær. Du skal kun bruge Bricanyl Turbuhaler,

når du har behov for det i forbindelse med et

astmaanfald. Brug ikke Bricanyl Turbuhaler som

vedligeholdelsesbehandling.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT TAGE BRICANYL TURBUHALER

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Bricanyl Turbuhaler

hvis du er allergisk over for terbutalin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt læge eller sundhedspersonalet, før du

tager Bricanyl Turbuhaler:

Du har hjertesygdomme, uregelmæssig hjerte-

rytme eller smerter ved hjertet (angina). Kontakt

lægen hvis du oplever brystsmerter eller andre

symptomer på forværring af din hjertesygdom.

du er i behandling med digoxin eller anden

hjertemedicin.

du har sukkersyge.

du har for højt stofskifte (tyreotoksikose).

Det tilrådes at skylle munden med vand efter hver

inhalation af Bricanyl Turbuhaler for at undgå

optagelse af det virksomme stof via mundens

slimhinde.

Lægen bør regelmæssigt kontrollere din

inhalationsteknik samt justere til den mest

optimale dosis.

Kontakt lægen, hvis medicinen ikke har samme

virkning som den plejer, og du får flere symptomer

på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit

forbrug af Bricanyl Turbuhaler stiger.

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at

kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig

tager vanddrivende medicin, astmamedicin med

theofyllin eller lignende stoffer eller

binyrebarkhormoner

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl

Turbuhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Såkaldte beta-blokkere (noget medicin mod for

højt blodtryk, hjertesygdomme og nogle

øjendråber) kan nedsætte eller blokere for

Bricanyls virkning, hvis de indtages samtidigt. Der

kan også forekomme ændringer i saltbalancen i

blodet (lavt kaliumindhold), når Bricanyl anvendes

samtidigt med visse andre typer medicin (xanthin-

derivater, steroider og vanddrivende lægemidler).

Normalt er dette uden betydning, men i nogle

tilfælde kan det påvirke hjerterytmen.

Vær opmærksom på, at dette også kan ske med

lægemidler, som du har brugt for nogen tid siden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet: Du kan bruge Bricanyl, men rådfør dig

med din læge. Bricanyl kan hæmme veerne under

fødslen.

Amning: Du kan bruge Bricanyl, men rådfør dig

med din læge. Terbutalin bliver udskilt i

modermælken.

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du, inden

konkurrencen begynder, fortælle stævnelægen, at

du anvender Bricanyl Turbuhaler.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Turbuhaler påvirker ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE BRICANYL

TURBUHALER

Tag altid Bricanyl Turbuhaler nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Du bør kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har

behov for det i forbindelse med et astmaanfald og

ikke som en regelmæssig behandling.

Børn kan, i starten af behandling med Bricanyl

Turbuhaler, have brug for hjælp fra en voksen.

Doseringen er individuel.

Voksne, børn 12 år og ældre

1 sug (0,5 mg) efter behov. Er det nødvendigt,

kan dosis øges til 3 sug (1,5 mg). Den totale

døgndosis bør ikke overstige 12 sug (6 mg).

Børn i alderen 3-11 år

1 sug (0,50 mg) efter behov. Er det nødvendigt

kan dosis øges til 2 sug (1 mg). Den totale

døgndosis bør ikke overstige 8 doser (4 mg).

Anbring inhalatoren et sikkert sted, for når du

bruger inhalatoren kan der løbende sætte sig tørt

pulver i mundstykket. Det tørre pulver kan blive

frigjort, hvis inhalatoren tabes eller falder ned,

f.eks. på gulvet.

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte

sig inde i din mund og svælg. Det anbefales at du

så vidt muligt skyller din mund med vand efter

hver brug af Bricanyl Turbuhaler, for at mindske

risikoen for bivirkninger.

Hvis du har taget for meget Bricanyl

Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller

apotekspersonalet, hvis du har taget mere

Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Brug kun det antal sug (inhalationer), som din

læge har sagt. Hvis du bruger mere, kan det

resultere i bivirkninger. De mest almindelige

symptomer og tegn på en overdosis er: Kvalme,

hovedpine, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme,

Bricanyl

muskelkramper,

hænderne og svimm

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

Bricanyl

ikke som

4. BIVIRKNINGER

Bricanyl

give bivirkninger,

forsvinder af sig

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

Kontakt straks

eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

hos flere end 1

Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger

mellem 1

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

Hjertebanken.

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

uro og rastløshed.

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirk

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge,

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddel

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddel

eller med almindeligt

Lægemiddel

København S.

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. O

Opbevares

Brug

udløbsdato,

Opbevar

beskyttelseshætten skruet tæt til.

Må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af

smide

skraldespanden.

6. P

OPLYSNINGER

Bricanyl

indeholder:

Aktivt

mg/dosis

Bricanyl

hjælpestoffer.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

Bricanyl

doser

Bricanyl

muskelkramper,

hænderne og svimm

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

Bricanyl

ikke som

BIVIRKNINGER

Bricanyl

give bivirkninger,

Bivirkninger, som opstår, er nor

forsvinder af sig

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

Kontakt straks

eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

hos flere end 1

Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger

mellem 1

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

Hjertebanken.

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Søvn

uro og rastløshed.

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirk

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddel

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddel

eller med almindeligt

Lægemiddel

København S.

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

OPBEVARING

Opbevares

Brug

udløbsdato,

Opbevar

beskyttelseshætten skruet tæt til.

Må ikke opbevares koldt.

Må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af

smide

skraldespanden.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Bricanyl

indeholder:

Aktivt stof:

mg/dosis

Bricanyl

hjælpestoffer.

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

Bricanyl

doser, 200 doser eller 2x100 doser

Bricanyl Turbuhaler

muskelkramper,

hænderne og svimm

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

Bricanyl Turbuhaler

ikke som regelmæssig behandling.

BIVIRKNINGER

Bricanyl Turbuhaler

give bivirkninger,

irkninger, som opstår, er nor

forsvinder af sig

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

Kontakt straks

eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

hos flere end 1

Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger

mellem 1 og 10

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

Hjertebanken.

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

øvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

uro og rastløshed.

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirk

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddel

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddel

eller med almindeligt

Lægemiddel

København S.

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

PBEVARING

Opbevares

Brug ikke

udløbsdato,

Opbevar

beskyttelseshætten skruet tæt til.

ikke opbevares koldt.

Må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af

smide medicinrester

skraldespanden.

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Bricanyl Tu

indeholder:

stof:

mg/dosis.

Bricanyl Turbuhaler

hjælpestoffer.

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

Bricanyl Turbuhaler

, 200 doser eller 2x100 doser

Turbuhaler

muskelkramper,

hænderne og svimm

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

Turbuhaler

regelmæssig behandling.

BIVIRKNINGER

Turbuhaler

give bivirkninger,

irkninger, som opstår, er nor

forsvinder af sig

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

Kontakt straks

eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

hos flere end 1

Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger

og 10

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

Hjertebanken.

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

uro og rastløshed.

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirk

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på

eller med almindeligt

Lægemiddelstyrelsen,

København S.

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

PBEVARING

Opbevares utilgængeligt

ikke Bricanyl

udløbsdato,

Opbevar Bricanyl

beskyttelseshætten skruet tæt til.

ikke opbevares koldt.

Må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af

medicinrester

skraldespanden.

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Turbuhaler

indeholder:

stof: Terbutalin

Turbuhaler

hjælpestoffer.

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

Turbuhaler

, 200 doser eller 2x100 doser

Turbuhaler, 3. udgave

muskelkramper, nervøsitet, uro, rysten på

hænderne og svimm

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

Turbuhaler

regelmæssig behandling.

BIVIRKNINGER

Turbuhaler

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

irkninger, som opstår, er nor

forsvinder af sig selv efter 1

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

hos flere end 1 ud af 10

Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger

og 10 ud af 100

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

Hjertebanken.

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

uro og rastløshed.

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirk

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

tyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

styrelsen via mail på

eller med almindeligt

styrelsen,

København S. Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

PBEVARING

utilgængeligt

Bricanyl

udløbsdato, der

Bricanyl

beskyttelseshætten skruet tæt til.

ikke opbevares koldt.

Må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af

medicinrester

skraldespanden.

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

rbuhaler

Terbutalin

Turbuhaler

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

Turbuhaler

, 200 doser eller 2x100 doser

, 3. udgave

nervøsitet, uro, rysten på

hænderne og svimmelhed.

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

Turbuhaler bør

regelmæssig behandling.

BIVIRKNINGER

Turbuhaler kan, som al anden medicin,

men ikke alle får bivirkninger.

irkninger, som opstår, er nor

selv efter 1

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

læge eller skadestue. Ring

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

ud af 10

Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger

ud af 100

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

Ikke kendt hyppighed

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

uro og rastløshed.

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirk

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

tyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

styrelsen via mail på

eller med almindeligt brev

styrelsen,

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

utilgængeligt

Bricanyl Turbuhaler

der står

Bricanyl Turbuhaler

beskyttelseshætten skruet tæt til.

ikke opbevares koldt.

Må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn

medicinrester

skraldespanden.

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

rbuhaler, inhalationspulver

Terbutalin som

Turbuhaler indeholder

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

Turbuhaler få

, 200 doser eller 2x100 doser

, 3. udgave

nervøsitet, uro, rysten på

elhed.

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

bør anvendes ved behov og

regelmæssig behandling.

kan, som al anden medicin,

men ikke alle får bivirkninger.

irkninger, som opstår, er nor

selv efter 1

Alvorlige bivirkninger

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

læge eller skadestue. Ring

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

ud af 10 behandlede):

Almindelige bivirkninger

ud af 100

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

Ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

tyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

styrelsen via mail på

brev

styrelsen, Axel

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

utilgængeligt

Turbuhaler

står på pakningen.

Turbuhaler

beskyttelseshætten skruet tæt til.

ikke opbevares koldt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

hensyn

medicinrester i afløbet,

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

, inhalationspulver

indeholder

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

fås i pakninger med

, 200 doser eller 2x100 doser

, 3. udgave

nervøsitet, uro, rysten på

elhed.

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

anvendes ved behov og

regelmæssig behandling.

kan, som al anden medicin,

men ikke alle får bivirkninger.

irkninger, som opstår, er nor

selv efter 1-2 ugers behandling.

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

læge eller skadestue. Ring

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

behandlede):

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

behandlede):

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

ninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

styrelsen via mail på

brev til

Axel Heides

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

utilgængeligt for

Turbuhaler

på pakningen.

Turbuhaler

beskyttelseshætten skruet tæt til.

ikke opbevares koldt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

hensyn til

afløbet,

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

, inhalationspulver

som terbutalinsulfat

indeholder

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

s i pakninger med

, 200 doser eller 2x100 doser

nervøsitet, uro, rysten på

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

anvendes ved behov og

regelmæssig behandling.

kan, som al anden medicin,

men ikke alle får bivirkninger.

irkninger, som opstår, er normalt milde og

2 ugers behandling.

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

læge eller skadestue. Ring

Meget almindelige bivirkninger

behandlede):

(forekommer hos

behandlede):

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Langvarige muskelkramper.

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

ninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

styrelsen via mail på

Heides

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe m

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

for børn.

Turbuhaler efter

på pakningen.

Turbuhaler tørt og med

beskyttelseshætten skruet tæt til.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

til miljøet

afløbet, toilettet eller

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

, inhalationspulver

terbutalinsulfat

indeholder ingen

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

s i pakninger med

, 200 doser eller 2x100 doser

nervøsitet, uro, rysten på

Hvis du har glemt at tage Bricanyl

anvendes ved behov og

regelmæssig behandling.

kan, som al anden medicin,

men ikke alle får bivirkninger.

malt milde og

2 ugers behandling.

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

læge eller skadestue. Ring

(forekommer

behandlede):

(forekommer hos

behandlede):

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

sjældne tilfælde blive alvorligt med

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Kvalme, hududslæt, nældefeber.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

styrelsen via mail på dkma

Heides Gade

Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

børn.

efter

på pakningen.

tørt og med

beskyttelseshætten skruet tæt til.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

miljøet

toilettet eller

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

, inhalationspulver

terbutalinsulfat

ingen

dseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

s i pakninger med

, 200 doser eller 2x100 doser.

nervøsitet, uro, rysten på

Turbuhaler

anvendes ved behov og

kan, som al anden medicin,

men ikke alle får bivirkninger.

malt milde og

2 ugers behandling.

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

læge eller skadestue. Ring

(forekommer

behandlede):

(forekommer hos

behandlede):

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

lammelser

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

dkma@

Gade

Ved at indrapportere bivirkninger

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

efter den

på pakningen.

tørt og med

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

toilettet eller

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

, inhalationspulver

terbutalinsulfat

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

s i pakninger med 100

nervøsitet, uro, rysten på

Turbuhaler

anvendes ved behov og

kan, som al anden medicin,

men ikke alle får bivirkninger.

malt milde og

2 ugers behandling.

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald.

læge eller skadestue. Ring

(forekommer

(forekommer hos

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

lammelser

og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

du får

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

(hyppigheden kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

@dkma

Gade 1, 2300

Ved at indrapportere bivirkninger

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

tørt og med

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

du ikke

toilettet eller

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

, inhalationspulver

terbutalinsulfat 0,5

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.

Turbuhaler

anvendes ved behov og

kan, som al anden medicin,

men ikke alle får bivirkninger.

malt milde og

2 ugers behandling.

(hyppigheden kan ikke

læge eller skadestue. Ring

(forekommer

(forekommer hos

ghed og nedsat kraft i musklerne pga. for

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

lammelser

meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

(hyppigheden kan ikke

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

dkma.dk

2300

Ved at indrapportere bivirkninger

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

ikke

toilettet eller

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

Turbuhaler

anvendes ved behov og

kan, som al anden medicin,

lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

lammelser

og adfærdsforstyrrelser som ophidselse,

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag; kan

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

2300

Ved at indrapportere bivirkninger

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

ikke

AKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

Ikke

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Bricanyl

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

du tager en inhalation.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1

med en tør

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

OBS:

Ikke

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Bricanyl

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

du tager en inhalation.

1. Skru den hvide beskyttelseshætte

2. Hold din Turbuhaler

det blå bundstykke nedad.

3. Hold

klargør din Turbuhaler

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

Din Turbuhaler

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

kun din Turbuhaler

4. Hold din Turbuhaler

fra munden. Pust roligt

ud (så længe det er

behageligt). Pust ikke ud

gennem

5. Hold forsigtigt om

mundstykket med

tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en

indånding som

muligt. Tyg eller

ikke

Anvend

Bricanyl

hvis den er

beskadiget, eller

hvis mundstykket

sidder løst.

6. Tag T

langsomt ud.

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

på, at du har

medicinen nu er i dine lunger.

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

7. Skru beskyttelseshætten på efter brug.

8. Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1

med en tør

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

Turbuhaler

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

der er tilbage i din T

Når

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

Turbuhaler

OBS:

Bundstykket

selvom

Turbuhaler

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

der er tilbage i Turbuhaler

Ikke alle

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Bricanyl

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

du tager en inhalation.

Skru den hvide beskyttelseshætte

Hold din Turbuhaler

det blå bundstykke nedad.

Hold ikke om mundstykket, når du

klargør din Turbuhaler

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

Din Turbuhaler

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

kun din Turbuhaler

Hold din Turbuhaler

fra munden. Pust roligt

ud (så længe det er

behageligt). Pust ikke ud

gennem

Hold forsigtigt om

mundstykket med

tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en

indånding som

muligt. Tyg eller

ikke i

Anvend

Bricanyl

hvis den er

beskadiget, eller

hvis mundstykket

sidder løst.

Tag T

langsomt ud.

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

på, at du har

medicinen nu er i dine lunger.

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1

med en tør

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

Turbuhaler

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

der er tilbage i din T

Når du

af dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

Turbuhaler

OBS:

Bundstykket

selvom

Den lyd

Turbuhaler

fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

der er tilbage i Turbuhaler

alle pakningsstørrelser

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Bricanyl og Turbuhaler

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

du tager en inhalation.

Skru den hvide beskyttelseshætte

Hold din Turbuhaler

det blå bundstykke nedad.

ikke om mundstykket, når du

klargør din Turbuhaler

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

Din Turbuhaler

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

kun din Turbuhaler

Hold din Turbuhaler

fra munden. Pust roligt

ud (så længe det er

behageligt). Pust ikke ud

gennem din Turbuhaler

Hold forsigtigt om

mundstykket med

tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en

indånding som

muligt. Tyg eller

mundstykket.

Anvend ikke

Bricanyl Turbuhaler

hvis den er

beskadiget, eller

hvis mundstykket

sidder løst.

Tag Turbuhaler

langsomt ud.

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

på, at du har

medicinen nu er i dine lunger.

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1

med en tør

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

Turbuhaler

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

der er tilbage i din T

du første

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

Turbuhaler

Bundstykket

selvom din

lyd der

Turbuhaler

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

der er tilbage i Turbuhaler

pakningsstørrelser

markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

og Turbuhaler

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

du tager en inhalation.

Skru den hvide beskyttelseshætte

Hold din Turbuhaler

det blå bundstykke nedad.

ikke om mundstykket, når du

klargør din Turbuhaler

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

Din Turbuhaler

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

kun din Turbuhaler

Hold din Turbuhaler

fra munden. Pust roligt

ud (så længe det er

behageligt). Pust ikke ud

din Turbuhaler

Hold forsigtigt om

mundstykket med

tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en

indånding som

muligt. Tyg eller

mundstykket.

ikke

Turbuhaler

hvis den er

beskadiget, eller

hvis mundstykket

sidder løst.

urbuhaler

langsomt ud.

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

på, at du har

medicinen nu er i dine lunger.

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Rengør mundstykkets yderside 1

klud. Brug ikke vand eller

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

Turbuhaler indeholder

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

der er tilbage i din T

første

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

Turbuhaler i brug.

Bundstykket

din Turbuhaler

der kan

Turbuhaler, stammer

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

der er tilbage i Turbuhaler

pakningsstørrelser

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39

og Turbuhaler

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

du tager en inhalation.

Skru den hvide beskyttelseshætte

Hold din Turbuhaler

det blå bundstykke nedad.

ikke om mundstykket, når du

klargør din Turbuhaler

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

Din Turbuhaler er nu klar til bru

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

kun din Turbuhaler

Hold din Turbuhaler

fra munden. Pust roligt

ud (så længe det er

behageligt). Pust ikke ud

din Turbuhaler

Hold forsigtigt om

mundstykket med

tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en

indånding som

muligt. Tyg eller bid

mundstykket.

ikke

Turbuhaler

beskadiget, eller

hvis mundstykket

urbuhaler væk fra munden. Ånd derefter

langsomt ud. Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

på, at du har inhaleret din dos

medicinen nu er i dine lunger.

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Rengør mundstykkets yderside 1

klud. Brug ikke vand eller

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

indeholder

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

der er tilbage i din T

første gang

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

i brug.

vil stadig

Turbuhaler

kan høres,

stammer

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

der er tilbage i Turbuhaler

pakningsstørrelser

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ompakket og frigivet af

Oddesundvej 39

og Turbuhaler

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

du tager en inhalation.

Skru den hvide beskyttelseshætte

Hold din Turbuhaler lodret

det blå bundstykke nedad.

ikke om mundstykket, når du

klargør din Turbuhaler

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

er nu klar til bru

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

kun din Turbuhaler, når du har brug for den.

Hold din Turbuhaler væk

fra munden. Pust roligt

ud (så længe det er

behageligt). Pust ikke ud

din Turbuhaler

Hold forsigtigt om

mundstykket med

tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en

mundstykket.

Turbuhaler

beskadiget, eller

hvis mundstykket

væk fra munden. Ånd derefter

Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

inhaleret din dos

medicinen nu er i dine lunger.

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Rengør mundstykkets yderside 1

klud. Brug ikke vand eller

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

indeholder

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

der er tilbage i din Turbuhaler

gang ser

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

i brug.

stadig

Turbuhaler

høres,

stammer

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

der er tilbage i Turbuhaler

Senest revideret

pakningsstørrelser

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ompakket og frigivet af

Oddesundvej 39

er registrerede

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

Skru den hvide beskyttelseshætte

lodret

det blå bundstykke nedad.

ikke om mundstykket, når du

klargør din Turbuhaler. Drej

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

er nu klar til bru

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

, når du har brug for den.

væk

fra munden. Pust roligt

behageligt). Pust ikke ud

din Turbuhaler.

tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en

væk fra munden. Ånd derefter

Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

inhaleret din dos

medicinen nu er i dine lunger.

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

inhalationen og spyt ud.

Rengør mundstykkets yderside 1

klud. Brug ikke vand eller

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

indeholder 100

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

urbuhaler

ser et

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

stadig kunne

Turbuhaler er tom.

høres, når

stammer ikke fra medicinen, men

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

der er tilbage i Turbuhaler

Senest revideret

pakningsstørrelser er

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Oddesundvej 39

r registrerede

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

Skru den hvide beskyttelseshætte

lodret med

det blå bundstykke nedad.

ikke om mundstykket, når du

. Drej

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

er nu klar til bru

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

, når du har brug for den.

væk

behageligt). Pust ikke ud

tænderne. Luk læberne.

Tag så kraftig og dyb en

væk fra munden. Ånd derefter

Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

inhaleret din dos

medicinen nu er i dine lunger.

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

Rengør mundstykkets yderside 1

klud. Brug ikke vand eller

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

100 doser

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

urbuhaler

et rødt

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

kunne

er tom.

når du

ikke fra medicinen, men

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

der er tilbage i Turbuhaler.

Senest revideret

nødvendigvis

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Oddesundvej 39,

r registrerede

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

Skru den hvide beskyttelseshætte

ikke om mundstykket, når du

. Drej

bundstykket én gang frem, så

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

er nu klar til brug. Selvom du

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

, når du har brug for den.

væk fra munden. Ånd derefter

Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

inhaleret din dosis, og

medicinen nu er i dine lunger. Hvis du skal tage

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

Rengør mundstykkets yderside 1 gang

klud. Brug ikke vand eller

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

Hvornår tages en ny Turbuhaler

doser

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

urbuhaler.

rødt mærke

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

kunne drejes

er tom.

du ryster

ikke fra medicinen, men

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

Senest revideret

nødvendigvis

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

, 6715 Esbjerg N

r registrerede

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

Skru den hvide beskyttelseshætte

ikke om mundstykket, når du

langt du kan, og én gang tilbage

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

g. Selvom du

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

, når du har brug for den.

væk fra munden. Ånd derefter

Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

is, og

Hvis du skal tage

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

gang

klud. Brug ikke vand eller andre

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

i brug

doser (inhalationer).

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

mærke

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

ejes

ryster

ikke fra medicinen, men

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

Senest revideret februar 2016

nødvendigvis

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

6715 Esbjerg N

r registrerede

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

g. Selvom du

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

, når du har brug for den.

væk fra munden. Ånd derefter

Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

is, og at

Hvis du skal tage

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

Skru beskyttelseshætten på efter brug.

Skyl munden grundigt med vand efter

gang ugentligt

andre

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

i brug

(inhalationer).

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

mærke i toppen

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

og sige

ryster din

ikke fra medicinen, men

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

februar 2016

nødvendigvis

Indehaveren af markedsføringstilladelsen,

6715 Esbjerg N

varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

g. Selvom du

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

, når du har brug for den.

væk fra munden. Ånd derefter

Den mængde medicin, som

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

Hvis du skal tage

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2

ugentligt

andre

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

(inhalationer).

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

toppen

dosisindikatorens vindue, er der ca. 20 doser

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

sige

ikke fra medicinen, men

et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

februar 2016

,

6715 Esbjerg N

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.

g. Selvom du

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør

, når du har brug for den.

væk fra munden. Ånd derefter

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker

Hvis du skal tage

en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til

ugentligt

væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af.

(inhalationer).

Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser

toppen

doser

tilbage. Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny

klik,

ikke fra medicinen, men

Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin

februar 2016

6715 Esbjerg N

(det er underordnet, om der drejes til højre eller

drejer bundstykket frem og tilbage flere gange,

inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at

du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du

Hvis du skal tage

(inhalationer).

doser

klik,

5-8-2015

Asthma inhaler recalled

Asthma inhaler recalled

Pharmaceutical company AstraZeneca recalls a batch of Bricanyl Turbuhaler. One inhaler of this batch is empty and contains no medicine.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.