Brentan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Brentan 20 mg/g creme
 • Dosering:
 • 20 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Brentan 20 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 05837
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

© J-C 2006

DK - 961849 R

Læs denne information godt igennem,

før du begynder at bruge medicinen.

• Du kan få denne medicin uden recept.

For at opnå den bedste virkning, skal du

altid følge vejledningerne i denne informa-

tion.

• Gem informationen. Du får måske brug

for at læse den igen.

• Kontakt læge eller apotek, hvis du har

spørgsmål til behandlingen.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information som du skal læse, før

du bruger Brentan creme.

3. Sådan skal du bruge Brentan creme.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Brentan

creme

indeholder

svampe-

middel.

Anvendelse

Du kan bruge Brentan creme mod

svamp på fødder og andre steder

på huden.

Lægen

have

foreskrevet

anden

anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL

LÆSE,

FØR

DU

BRUGER

BRENTAN

CREME

Brug ikke Brentan creme hvis

• Du

overfølsom

over

aktive stof miconazolnitrat eller et

eller fl ere af de øvrige indholds-

stoffer i Brentan creme.

Særlige forholdsregler

Du må ikke bruge Brentan creme

mod svamp i hårbund, skæg eller

negle uden lægens anvisning.

Undgå at få Brentan creme i øjnene.

Du bør stoppe behandlingen, hvis du får

tegn på allergi.

Brug

af

Brentan

creme

sammen

med

mad og drikkevarer

Ikke relevant.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Brentan creme

Brentan creme indeholder:

• butylhydroxytoluen (E321), der kan give

hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irrita-

tion af øjne og slimhinder.

• benzoesyre (E210), der kan virke let irrite-

rende på hud, øjne og slimhinder.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller

på apoteket, før du bruger

nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Brentan creme, når du er

gravid.

Amning

Erfaringer med Brentan creme er endnu

begrænsede. Spørg lægen.

Trafi k- og arbejdssikkerhed

Brentan creme påvirker ikke arbejds-

sikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafi kken.

Brug af anden medicin

Fortæl

altid

apoteket,

hvis

bruger

anden

medicin

eller

brugt

nylig.

gælder

også for medicin, som ikke er på recept,

medicin købt i udlandet, naturlæge-midler

samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Brentan creme samtidig med

anden medicin.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE BRENTAN

CREME

Dosering

Voksne

skal

smøre

Brentan

creme

omkring det angrebne hudområde 2 gange

daglig.

skal

fortsætte

bruge

Brentan

creme i 1-2 uger, efter symptomerne er væk.

Børn

skal

smøre

Brentan

creme

omkring det angrebne hudområde 2 gange

daglig.

creme 2%

Information om

961849.indd 1

10/26/06, 8:12:47 AM

© J-C 2006 DK - 961849 V

Du skal fortsætte med at bruge Brentan

creme i 1-2 uger, efter symptomerne er

væk.

Du bør ikke bruge Brentan creme til børn

under 2 år uden lægens anvisning.

Hygiejniske forholdsregler

1. Du

skal

altid

vaske

tørre

angrebne hudområde omhyggeligt, før

du smører Brentan creme på.

2. Du

skal

sørge

for,

ting,

kommer

kontakt

angrebne

hudområde (håndklæde, børste, vaskeklud,

negleklipper), ikke bliver brugt af andre.

Behandling af fødderne

1. Vask

fødderne

sæbe

fjern

afskallet hud. Tør fødderne omhyggeligt

også

mellem

tæerne

håndklæde, der kun bliver brugt til det.

2. Smør Brentan creme på og omkring det

angrebne

hudområde

også

imellem

tæerne og på fodsålen.

3. Tag rene strømper på efter hver behand-

ling.

Hvis du skifter og vasker strømper hver

dag,

bedste

virkning

behandlingen.

Har du brugt for meget Brentan creme?

Hvis du bruger for meget Brentan creme,

kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder,

når du holder op med at bruge Brentan

creme. Aftager irritationen ikke i løbet af et

par dage, bør du kontakte din læge.

Har du glemt at bruge Brentan creme?

Du skal smøre cremen på, når du kommer

i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER

Brentan creme kan som al anden

medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

• Sjældne bivirkninger (det forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hudirritation,

kontakteksem,

rødme,

brændende fornemmelse i huden, nælde-

feber, hududslæt, kløe.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre

bivirkninger

dem,

står

her,

bivirkningerne

blive

indberettet

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirk-

ninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirk-

ninger,

bliver

generende.

Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter

eller

pårørende

også

indberette bivirkninger direkte til Lægemid-

delstyrelsen. Du fi nder skema og vejledning

under

bivirkninger

Lægemiddelstyrel-

sens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. OPBEVARING

• Opbevar Brentan creme utilgængeligt for

børn.

• Opbevar

ikke

Brentan

creme

over

25° C.

• Brug

ikke

Brentan

creme

efter

udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Afl ever altid medicinrester på apoteket.

Brentan creme indeholder

• Det aktive stof er miconazolnitrat

2 %.

• De

øvrige

indholdsstoffer

Pegoxol-7-stearat, peglicol-5-oleat, paraf-

fi n olie, benzoesyre (E 210), butylhydro-

xyanisol (E 320), renset vand.

Pakningsstørrelser

Tube med 15 g, 30 g eller 50 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendig-

vis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Registreringsindehaver

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

Revideret oktober/2006

961849.indd 2

10/26/06, 8:12:49 AM

JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren

: +32 14606915 - Fax CPM

: +32 14605157

LEAFLET BRENTAN Market : DK

Article Number : 961849 Sickcode : 225

Dimensions : B/I/004/V1 (134x204) Operator : Marleen

Pointsize : 8pt

File Name : 961849.indd (MAC)

L A B

Date : 1. 12-09-2006

2. 16-10-2006

3. 20-10-2006

4. 26-10-2006 (AND)

Black

961849.indd 3

10/26/06, 8:12:49 AM

2-8-2018

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

Health Canada testing of “Jian Pai Natural Skin Care Cream,” also called ‘’Yikangshuang,” found that it contains two antifungal drugs (fluconazole and miconazole) that are not listed on the product label, and may pose serious health risks.

Health Canada

20-3-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

First-generation oral sedating antihistamines – use in children, Suvorexant (Belsomra) – next day effects, Desvenlafaxine (Pristiq) recommended dose, Miconazole and potential interaction with warfarin

Therapeutic Goods Administration - Australia

24-5-2018

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

The TGA is seeking comments on the proposed RASML statements for OTC medicines containing miconazole or fluconazole. Closing date: 21 June 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia