Boni Protect

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Boni Protect Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 5000000000000 CFU/kg Aureobasidium pullulans
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Boni Protect Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 683-1
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

1,5 kg

Biologisk svampemiddel

mod lagersygdomme

Distributør: Borregaard BioPlant ApS,

Helsingforsgade 27b, 8200 Århus N,

tlf. 86786988 www.bioplant.dk Producent: Bio-ferm, Østrig

Boni Protect indeholder nyttegærsvampen

Aureobasidium

pullulans

. Ved forebyggende behandling etableres gærsvampen

på frugtens overflade. Må anvendes til bekæmpelse af gråskim-

(Botrytis cinerea)

, Gul monilia (

Monilia fructigena)

og Pensel-

skimmel

(Penicillium expansum)

Boni Protect har kun en begrænset virkning mod gloeosporium

og lagerskurv. Derfor bør det anvendes som afsluttende behand-

ling efter forudgående anvendelse af andre midler, der er

effektive mod lagersvampe. I økologiske dyrkning hvor dette ikke

er muligt, vil virkningen variere og ofte være utilstrækkelig.

Lokalirriterende (Xi)

ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Indeholder

Aureobasidium pullulans

DSM 14940 og DSM 14941; kan udløse en allergisk reaktion ved indånding. Undgå

indånding af støv. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til forebyggelse af lagesygdomme i æbler og pærer. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dose-

ringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand.

Behandlingstidspunkt

(Der må maksimalt behandles 3 gange i alt)

4-5 uger før 1. pluk

2-3 uger før 1. pluk

Eller

2-3 uger før 1. pluk

0-7 dage før 1. pluk

0-7 dage før 2. pluk

Enten

0-7 dage før 1. pluk

Rester skal afleveres til den kommunale af-

faldsordning for farligt affald. Tomme behol-

dere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bort-

skaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjte-

væsken.

Svampemiddel, reg. nr. 683-1. Omfattet

af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

Ikke-økologisk produkt, der

kan anvendes

til økologisk jordbrugsproduktion

efter ret-

ningslinierne i rådsforordning nr. 2092/91.

Indhold:

Vandopløseligt granulat;

Aureobasidium pullulans,

5x10

9

CFU/g.

Indeholder 50

vægtprocent

A. pullulans.

Produktionsdato:

se etiket på posen.

Opbevares køligt ved 5-25°C!

Holdbarhed:

10 måneder ved 25°C;18 mdr. ved 8°C.

Brugsanvisning

Brug 1.000 l. vand/ha til sprøjtning.

1) Fyld tanken delvis med koldt vand og

start omrøring.

2) Tilsæt Boni Protect.

3) Fyld det resterende vand i og fortsæt

omrøring. Opløsningen bør bruges samme

dag. Opløsningen sprøjtes ud med fin

forstøvning - helst om aftenen.

Svampemiddel.

Må kun anvendes til forebyggelse af

lagersygdomme i æbler og pærer.

Forudgående svovl eller fungicidbehand-

linger bør foretages minimum 5 dage før

første behandling med Boni Protect.

Dosering

1 kg i 1.000 liter vand/ha

Det er vigtigt, at æblet ved sprøjtning

dækkes så godt som muligt.

pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

13-4-2018

FDA takes step to protect consumers against dietary supplements containing dangerously high levels of extremely concentrated or pure caffeine

FDA takes step to protect consumers against dietary supplements containing dangerously high levels of extremely concentrated or pure caffeine

Today, the U.S. Food and Drug Administration took an important step to better protect consumers from the dangers of highly concentrated and pure caffeine products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

FDA restricts sale and distribution of Essure to protect women and to require that patients receive risk information

FDA restricts sale and distribution of Essure to protect women and to require that patients receive risk information

FDA is restricting the sale and distribution of the Essure device to only those health care providers who provide information to women about the risks and benefits of this device before they get the permanent contraception implant.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

FDA Orders Mandatory Recall for Kratom Products Due to Risk of <em>Salmonella</em>

FDA Orders Mandatory Recall for Kratom Products Due to Risk of <em>Salmonella</em>

Today, the U.S. Food and Drug Administration announced it has issued a mandatory recall order for all food products containing powdered kratom manufactured, processed, packed, or held by Triangle Pharmanaturals LLC, after several were found to contain salmonella. The agency took this action after the company failed to cooperate with the FDA’s request to conduct a voluntary recall. This is the first time the agency has issued a mandatory recall order to protect Americans from contaminated food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

FDA orders mandatory recall for kratom products due to risk of salmonella

FDA orders mandatory recall for kratom products due to risk of salmonella

Today, the U.S. Food and Drug Administration announced it has issued a mandatory recall order for all food products containing powdered kratom manufactured, processed, packed, or held by Triangle Pharmanaturals LLC, after several were found to contain salmonella. The agency took this action after the company failed to cooperate with the FDA’s request to conduct a voluntary recall. This is the first time the agency has issued a mandatory recall order to protect Americans from contaminated food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-3-2018

FDA approves first tests to screen for tickborne parasite in whole blood and plasma to protect the U.S. blood supply

FDA approves first tests to screen for tickborne parasite in whole blood and plasma to protect the U.S. blood supply

FDA approves first tests to screen for tickborne parasite in blood donations

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-2-2018

Statement from Jeffrey Shuren, M.D., J.D., director of the FDA’s Center for Devices and Radiological Health on the recent National Toxicology Program draft report on radiofrequency energy exposure

Statement from Jeffrey Shuren, M.D., J.D., director of the FDA’s Center for Devices and Radiological Health on the recent National Toxicology Program draft report on radiofrequency energy exposure

One part of the Food and Drug Administration’s mission is to ensure the safety of electronic products that emit radiation, like televisions and cell phones. These types of products are part of Americans’ daily life and we take our duty to protect consumers with the utmost gravity. With cell phones, we have relied extensively on a myriad scientific evidence developed over many years to help inform our regulatory thinking. Although the Federal Communications Commission (FCC) sets the standard for radiofreq...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

FDA acts to protect kids from serious risks of opioid ingredients contained in some prescription cough and cold products by revising labeling to limit pediatric use

FDA acts to protect kids from serious risks of opioid ingredients contained in some prescription cough and cold products by revising labeling to limit pediatric use

The U.S. Food and Drug Administration announced today that it is requiring safety labeling changes to limit the use of prescription opioid cough and cold medicines containing codeine or hydrocodone in children younger than 18 years old because the serious risks of these medicines outweigh their potential benefits in this population. After safety labeling changes are made, these products will no longer be indicated for use to treat cough in any pediatric population and will be labeled for use only in adul...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-12-2017

FDA proposes new, risk-based enforcement priorities to protect consumers from potentially harmful, unproven homeopathic drugs

FDA proposes new, risk-based enforcement priorities to protect consumers from potentially harmful, unproven homeopathic drugs

Today, the U.S. Food and Drug Administration proposed a new, risk-based enforcement approach to drug products labeled as homeopathic. To protect consumers who choose to use homeopathic products, this proposed new approach would update the FDA’s existing policy to better address situations where homeopathic treatments are being marketed for serious diseases and/or conditions but where the products have not been shown to offer clinical benefits. It also covers situations where products labeled as homeopath...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-12-2017

Deere & Company recalls Compact Utility Tractors

Deere & Company recalls Compact Utility Tractors

The rollover protective structure (ROPS) at the back of the tractor can loosen and fail to protect the operator in a rollover accident, posing a crash hazard that could result in serious injury or death.

Health Canada

4-12-2017

Jackfield- Distribution Eugène Gagnon Inc. recalls Jackfield work boots

Jackfield- Distribution Eugène Gagnon Inc. recalls Jackfield work boots

The work boots bear an unauthorized CSA tag. The CSA group has not certified the boots. The products may not meet CSA standards and therefore may not protect from foot injuries as a result of perforation, electrostatic charges, or a blow from a heavy object, for example.

Health Canada

18-11-2017

Expanded Voluntary Recall for Casa Sanchez Foods "Real Guacamole" and to also Include “Spicy Guacamole” Because of Possible Health Risk

Expanded Voluntary Recall for Casa Sanchez Foods "Real Guacamole" and to also Include “Spicy Guacamole” Because of Possible Health Risk

Casa Sanchez Foods of Hayward, CA, is voluntarily recalling all "Real Guacamole" and “Spicy Guacamole” products out of an abundance of caution in keeping with the company’s commitment to protect the public health. The recall was necessitated by positive test results for Listeria monocytogenes on two packages out of many samples collected for the U. S. Food and Drug Administration random sample testing program.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

#MedicalDevice Safety Action Plan now available - our vision to protect patients and promote public health https://go.usa.gov/xQD3b  #MedicalDeviceInnovation #DeviceSafetypic.twitter.com/Q8EJr2YUMy

#MedicalDevice Safety Action Plan now available - our vision to protect patients and promote public health https://go.usa.gov/xQD3b  #MedicalDeviceInnovation #DeviceSafetypic.twitter.com/Q8EJr2YUMy

#MedicalDevice Safety Action Plan now available - our vision to protect patients and promote public health https://go.usa.gov/xQD3b  #MedicalDeviceInnovation #DeviceSafety pic.twitter.com/Q8EJr2YUMy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

FDA Takes Steps Against Dietary Supplements Containing Dangerously High Levels of Pure Caffeine

FDA Takes Steps Against Dietary Supplements Containing Dangerously High Levels of Pure Caffeine

Today, the U.S. Food and Drug Administration took an important step to better protect consumers from the dangers of highly concentrated and pure caffeine products. These products present a significant public health threat because of the high risk that they will be erroneously used at excessive, potentially dangerous doses. Highly concentrated and pure caffeine, often sold in bulk packages, have been linked to at least two deaths in otherwise healthy individuals.

US - RxList

4-4-2018

Rear-Facing Car Seats Protect Tots in Crashes From Behind: Study

Rear-Facing Car Seats Protect Tots in Crashes From Behind: Study

Title: Rear-Facing Car Seats Protect Tots in Crashes From Behind: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/3/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/3/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-3-2018

Protect Your Child From Opioid Poisoning

Protect Your Child From Opioid Poisoning

Title: Protect Your Child From Opioid PoisoningCategory: Health NewsCreated: 3/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

The FDA Office of Women’s Health was established by Congressional mandate in 1994 to protect and advance the health of women, and to advocate for the participation of women in clinical trials. Learn about how we achieve our mission. http://go.usa.gov/x9J

The FDA Office of Women’s Health was established by Congressional mandate in 1994 to protect and advance the health of women, and to advocate for the participation of women in clinical trials. Learn about how we achieve our mission. http://go.usa.gov/x9J

The FDA Office of Women’s Health was established by Congressional mandate in 1994 to protect and advance the health of women, and to advocate for the participation of women in clinical trials. Learn about how we achieve our mission. http://go.usa.gov/x9J7T  #WomensHistoryMonth

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-3-2018

Mediterranean Diet May Help Protect Bones in Postmenopausal Women

Mediterranean Diet May Help Protect Bones in Postmenopausal Women

Following a Mediterranean diet may be good for bone mineral density and muscle mass in women after menopause, a small study says.

US - RxList

7-3-2018

PROTECT BROAD SPECTRUM SPF 30 (Zinc Oxide) Cream [Allure Labs Inc]

PROTECT BROAD SPECTRUM SPF 30 (Zinc Oxide) Cream [Allure Labs Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Health Tip: Protect Baby from Whooping Cough

Health Tip: Protect Baby from Whooping Cough

Title: Health Tip: Protect Baby from Whooping CoughCategory: Health NewsCreated: 2/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-2-2018

BAZA CLEANSE AND PROTECT (Dimethicone) Lotion [Coloplast Manufacturing US, LLC]

BAZA CLEANSE AND PROTECT (Dimethicone) Lotion [Coloplast Manufacturing US, LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

BAZA PROTECT (Zinc Oxide And Dimethicone) Cream [Coloplast Manufacturing US, LLC]

BAZA PROTECT (Zinc Oxide And Dimethicone) Cream [Coloplast Manufacturing US, LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

How to Protect Against Heart Disease

How to Protect Against Heart Disease

Title: How to Protect Against Heart DiseaseCategory: Health NewsCreated: 2/4/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-2-2018

UV PROTECT FACE SPF 50 (Zinc Oxide, Titanium Dioxide) Cream [NAOS]

UV PROTECT FACE SPF 50 (Zinc Oxide, Titanium Dioxide) Cream [NAOS]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Health Tip: Chewing Gum May Help Protect Teeth

Health Tip: Chewing Gum May Help Protect Teeth

Title: Health Tip: Chewing Gum May Help Protect TeethCategory: Health NewsCreated: 2/1/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

27-1-2018

Keep Working to Protect Your Brain After a Mild Stroke

Keep Working to Protect Your Brain After a Mild Stroke

Title: Keep Working to Protect Your Brain After a Mild StrokeCategory: Health NewsCreated: 1/25/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/26/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-1-2018

EXTREME PROTECT SPF 30 (Octinoxate, Zinc Oxide) Lotion [SCIENCE OF SKINCARE LLC]

EXTREME PROTECT SPF 30 (Octinoxate, Zinc Oxide) Lotion [SCIENCE OF SKINCARE LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Irbesartan

Irbesartan

Irbesartan is used to treat high blood pressure (hypertension) and to help protect the kidneys from damage due to diabetes. Lowering high blood pressure helps prevent strokes, heart attacks, and kidney problems.

US - RxList

12-1-2018

News and press releases: PRAC recommends suspending hydroxyethyl-starch solutions for infusion from the market

News and press releases: PRAC recommends suspending hydroxyethyl-starch solutions for infusion from the market

Review finds measures to protect patients have not been sufficiently effective

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-1-2018

Urea

Urea

Urea is an over-the-counter (OTC) product used as a moisturizer to treat or prevent dry, rough, scaly, itchy skin and minor skin irritations (e.g., diaper rash, skin burns from radiation therapy). Emollients are substances that soften and moisturize the skin and decrease itching and flaking. Some products (e.g., zinc oxide, white petrolatum) are used mostly to protect the skin against irritation (e.g., from wetness).

US - RxList

4-1-2018

Protect Your Heart in Frigid Weather

Protect Your Heart in Frigid Weather

Title: Protect Your Heart in Frigid WeatherCategory: Health NewsCreated: 1/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/3/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-12-2017

Health Tip: Protect Children from Playground Hazards

Health Tip: Protect Children from Playground Hazards

Title: Health Tip: Protect Children from Playground HazardsCategory: Health NewsCreated: 12/29/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/29/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-12-2017

STOKODERM SUN PROTECT 30 PURE (Suncreen) Cream [Deb USA, Inc.]

STOKODERM SUN PROTECT 30 PURE (Suncreen) Cream [Deb USA, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

BENZ PROTECT (Benzoin Resin) Liquid [Geritrex LLC]

BENZ PROTECT (Benzoin Resin) Liquid [Geritrex LLC]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed