Boni Protect

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Boni Protect Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 5000000000000 CFU/kg Aureobasidium pullulans
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Boni Protect Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 683-1
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

1,5 kg

Biologisk svampemiddel

mod lagersygdomme

Distributør: Borregaard BioPlant ApS,

Helsingforsgade 27b, 8200 Århus N,

tlf. 86786988 www.bioplant.dk Producent: Bio-ferm, Østrig

Boni Protect indeholder nyttegærsvampen

Aureobasidium

pullulans

. Ved forebyggende behandling etableres gærsvampen

på frugtens overflade. Må anvendes til bekæmpelse af gråskim-

(Botrytis cinerea)

, Gul monilia (

Monilia fructigena)

og Pensel-

skimmel

(Penicillium expansum)

Boni Protect har kun en begrænset virkning mod gloeosporium

og lagerskurv. Derfor bør det anvendes som afsluttende behand-

ling efter forudgående anvendelse af andre midler, der er

effektive mod lagersvampe. I økologiske dyrkning hvor dette ikke

er muligt, vil virkningen variere og ofte være utilstrækkelig.

Lokalirriterende (Xi)

ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Indeholder

Aureobasidium pullulans

DSM 14940 og DSM 14941; kan udløse en allergisk reaktion ved indånding. Undgå

indånding af støv. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til forebyggelse af lagesygdomme i æbler og pærer. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dose-

ringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand.

Behandlingstidspunkt

(Der må maksimalt behandles 3 gange i alt)

4-5 uger før 1. pluk

2-3 uger før 1. pluk

Eller

2-3 uger før 1. pluk

0-7 dage før 1. pluk

0-7 dage før 2. pluk

Enten

0-7 dage før 1. pluk

Rester skal afleveres til den kommunale af-

faldsordning for farligt affald. Tomme behol-

dere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bort-

skaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjte-

væsken.

Svampemiddel, reg. nr. 683-1. Omfattet

af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

Ikke-økologisk produkt, der

kan anvendes

til økologisk jordbrugsproduktion

efter ret-

ningslinierne i rådsforordning nr. 2092/91.

Indhold:

Vandopløseligt granulat;

Aureobasidium pullulans,

5x10

9

CFU/g.

Indeholder 50

vægtprocent

A. pullulans.

Produktionsdato:

se etiket på posen.

Opbevares køligt ved 5-25°C!

Holdbarhed:

10 måneder ved 25°C;18 mdr. ved 8°C.

Brugsanvisning

Brug 1.000 l. vand/ha til sprøjtning.

1) Fyld tanken delvis med koldt vand og

start omrøring.

2) Tilsæt Boni Protect.

3) Fyld det resterende vand i og fortsæt

omrøring. Opløsningen bør bruges samme

dag. Opløsningen sprøjtes ud med fin

forstøvning - helst om aftenen.

Svampemiddel.

Må kun anvendes til forebyggelse af

lagersygdomme i æbler og pærer.

Forudgående svovl eller fungicidbehand-

linger bør foretages minimum 5 dage før

første behandling med Boni Protect.

Dosering

1 kg i 1.000 liter vand/ha

Det er vigtigt, at æblet ved sprøjtning

dækkes så godt som muligt.

pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

10-7-2018

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

Fresh produce can become contaminated in many ways, but following these simple steps can help protect you and your family from foodborne illness.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-7-2018

Footwear and textile clothing: consumers need better protection from the risks of skin allergies and irritation

Footwear and textile clothing: consumers need better protection from the risks of skin allergies and irritation

Cases of skin allergies and irritation related to clothing or footwear are regularly reported to the health authorities. Today ANSES is publishing the results of the expert appraisal it conducted to identify the chemicals likely to be found in these articles and possibly responsible for these cases. Further to this expert appraisal, the Agency is issuing recommendations on how to better protect consumers from the risks of skin allergies and irritation caused by the presence of these substances.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

12-6-2018

A&I Products recalls Tractor Canopies

A&I Products recalls Tractor Canopies

The canopies do not meet design specifications and can cause the tractor’s Rollover Protective Structure (ROPS) to fail to protect the operator in a rollover accident, posing an injury hazard.

Health Canada

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the signing of the Right to Try Act

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the signing of the Right to Try Act

FDA stands ready to implement the Right to Try Act in a way that achieves Congress’ intent to promote access and protect patients

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Safe use of personal insect repellents

Safe use of personal insect repellents

While enjoying the warm summer weather, don't forget to protect yourself from pesky bugs that bite! Health Canada is reminding Canadians to use bug spray and other insect repellents safely to avoid mosquito and other bug bites.

Health Canada

8-5-2018

What to Know When Buying or Using a Breast Pump

What to Know When Buying or Using a Breast Pump

Breast pumps are medical devices regulated by the U.S. Food and Drug Administration. They can be used to extract milk, maintain or increase a woman's milk supply, and relieve engorged breasts (among other indications). But, to protect mothers and their babies, there are important safety considerations to know before using one.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2018

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht pic.twitter.com/lGayQuxMQw

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht pic.twitter.com/lGayQuxMQw

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht  pic.twitter.com/lGayQuxMQw

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

News and press releases: Hydroxyethyl starch solutions: CMDh introduces new measures to protect patients

News and press releases: Hydroxyethyl starch solutions: CMDh introduces new measures to protect patients

Medicines to remain on the market provided that training, controlled access and warnings on the packaging are implemented

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-5-2018

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

FDA - U.S. Food and Drug Administration