Bioclavid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bioclavid 500 mg + 125 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg + 125 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bioclavid 500 mg + 125 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18925
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bioclavid 500 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

amoxicillintrihydrat og clavulansyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Bioclavid

Sådan skal du tage Bioclavid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bioclavid er et antibiotikum, der virker ved at slå bakterier ihjel, der er årsag til infektioner

(betændelse). Det indeholder to forskellige aktive stoffer: amoxicillin og clavulansyre.

Amoxicillin tilhører en gruppe medicin, der kaldes penicilliner, og som nogen gange kan holde op

med at virke (blive inaktiv). Det andet aktive stof, clavulansyre, forhindrer, at dette sker.

Bioclavid bruges til behandling af følgende infektioner hos voksne og børn:

Mellemørebetændelse og bihulebetændelse

Betændelse i luftvejene

Betændelse i urinvejene

Betændelse i hud og blødt væv herunder tandbetændelse

Betændelse i knogler og led.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Bioclavid

Tag ikke Bioclavid:

hvis du er allergisk over for amoxicillin, clavulansyre, penicillin eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion) over for et andet

antibiotikum. Dette kan omfatte hududslæt eller hævelse af ansigt og hals.

hvis du har haft leverproblemer eller gulsot (gulfarvning af huden), når du har taget antibiotika.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Tag ikke Bioclavid, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket, inden du tager Bioclavid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Bioclavid, hvis du

har kirtelfeber

er i behandling for lever- eller nyreproblemer

ikke lader vandet regelmæssigt.

Er du i tvivl, om noget af ovenstående gælder for dig, så spørg lægen eller på apoteket, inden du tager

Bioclavid.

I visse tilfælde vil din læge undersøge, hvilken type bakterie, der er skyld i din infektion. Afhængig af

resultatet, kan lægen give dig en anden styrke af Bioclavid eller en anden medicin.

Tilstande du skal være opmærksom på

Bioclavid kan forværre visse eksisterende tilstande eller give alvorlige bivirkninger. Disse omfatter

allergiske reaktioner, krampeanfald og tyktarmsbetændelse. Du skal være opmærksom på visse

symptomer, når du tager Bioclavid, for at mindske risikoen for problemer. Se

”Tilstande du skal være

opmærksom på”

i pkt. 4.

Blod- og urinprøver

Hvis du får taget blodprøver (fx for kontrol af røde blodlegemer eller leverfunktionstest) eller

urinprøver (for glucose), skal du fortælle din læge eller sygeplejerske, at du tager Bioclavid, da

Bioclavid kan påvirke testresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Bioclavid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du tager

allopurinol

(mod urinsyregigt) sammen med Bioclavid, er der større risiko for, at du får

en allergisk hudreaktion.

Hvis du tager

probenecid

(mod urinsyregigt), kan lægen ændre din dosis Bioclavid.

Hvis du tager medicin for at forhindre blodpropper (såsom

warfarin)

sammen med Bioclavid, kan det

være nødvendigt med ekstra blodprøver.

Bioclavid kan påvirke effekten af

methotrexat

(medicin til behandling af cancer eller gigtsygdomme).

Bioclavid kan påvirke effekten af

mycophenolatmofetil

(medicin til forebyggelse af afstødning af

transplanterede organer).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik og arbejdssikkerhed

Bioclavid kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal ikke færdes i trafikken eller arbejde med maskiner, hvis du føler dig dårlig.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

3.

Sådan skal du tage Bioclavid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Voksne og unge, der vejer 40 kg eller mere

Den sædvanlige dosis er:

1 tablet 3 gange dagligt

Børn, der vejer mindre end 40 kg

Børn, der er 6 år eller yngre, skal fortrinsvis behandles med amoxicillin/clavulansyre oral suspension

eller breve.

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du giver Bioclavid-tabletter til børn, der vejer mindre end 40

kg. Tabletterne er ikke velegnede til børn, der vejer mindre end 25 kg.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis, hvis du har nyreproblemer. Din læge kan vælge en anden

styrke eller en anden medicin.

Hvis du har leverproblemer, skal du muligvis have taget blodprøver noget oftere for at kontrollere

leverfunktionen.

Sådan skal du tage Bioclavid

Synk tabletterne hele med et glas vand i begyndelsen af et måltid eller lige før et måltid.

Fordel doserne jævnt ud over dagen med mindst 4 timers mellemrum. Du må ikke tage 2 doser

inden for 1 time.

Du må ikke tage Bioclavid i mere end 2 uger. Hvis du stadig føler dig dårlig, skal du kontakte din

læge igen.

Hvis du har taget for meget Bioclavid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bioclavid end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Symptomer kan være mavebesvær (kvalme, opkastning eller diarré) eller kramper.

Hvis du har glemt at tage Bioclavid

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage den næste

dosis for tidligt, men skal vente ca. 4 timer, før du tager den.

Hvis du holder op med at tage Bioclavid

Du skal tage Bioclavid, indtil behandlingen er afsluttet, også selv om du føler dig bedre. Du har brug

for hver eneste dosis for at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier overlever, kan infektionen

vende tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tilstande du skal være opmærksom på

Allergiske reaktioner:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hududslæt

Betændelse i blodkarrene (vaskulitis), der kan være synligt som røde eller lilla, ophøjede pletter

på huden, men kan også påvirke andre dele af kroppen.

Feber, ledsmerter, hævede kirtler på halsen, i armhulen eller i lysken

Hævelser, nogle gange af ansigtet eller munden (angioødem) med åndedrætsbesvær

Kollaps

Kontakt straks læge eller skadestue,

hvis du får nogle af disse symptomer.

Stop med at tage

Bioclavid.

Tyktarmsbetændelse

Tyktarmsbetændelse, der medfører vandig diarré, som regel med blod og slim, mavesmerter og/eller

feber.

Kontakt din læge så hurtigt som muligt

for råd, hvis du får disse symptomer.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Diarré (hos voksne)

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Trøske (

candida

– en svampeinfektion i vagina, mund eller hudfolder)

Kvalme, især ved høje doser. Hvis du får dette, skal du tage Bioclavid før et måltid.

Opkastning

Diarré (hos børn)

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

Hududslæt, kløe

Ophøjet, kløende udslæt (nældefeber)

Fordøjelsesbesvær

Svimmelhed

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger, der kan vise sig i blodprøver:

Øgning af visse stoffer (

enzymer

), der bliver produceret i leveren

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

Hududslæt, eventuelt med blærer og som ligner små måltavler (en mørk prik i midten omgivet af et

lysere areal med en mørk ring rundt om kanten –

erythema multiforme

Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af disse symptomer

Sjældne bivirkninger, der kan vise sig i dine blodprøver:

Lavt antal blodlegemer som deltager i koagulering af blodet

Lavt antal hvide blodlegemer

Ikke kendt

(frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Andre bivirkninger er set hos et meget lille antal behandlede, men den præcise forekomst er ukendt.

Allergiske reaktioner (se ovenfor)

Tyktarmsbetændelse (se ovenfor)

Betændelse i den beskyttende hinde, der omgiver hjernen (

aseptisk meningitis

Alvorlige hudreaktioner:

Et udbredt udslæt med blærer og afskalning af huden, især rundt om munden, næsen, øjnene og

kønsorganerne (

Stevens-Johnson syndrom

), og en mere alvorlig form med omfattende

afskalning af huden (mere end 30 % af kroppens overflade –

toksisk epidermal nekrolyse

Et udbredt rødt hududslæt med små blærer med pus (

bulløs eksfoliativ dermatitis

Et rødt, skællende udslæt med buler under huden og blærer (

exantematøs pustulose

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Influenzalignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale resultater af

blodprøver (herunder øget antal hvide blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer)

(lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS))

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer

Leverbetændelse (

hepatitis

Gulsot forårsaget af øgning af bilirubin i blodet (et stof der produceres i leveren), der kan gøre, at

huden og det hvide i øjnene ser gule ud

Betændelse i nyrerne

Det tager længere tid for blodet at størkne

Hyperaktivitet

Kramper (hos personer, der tager høje doser af Bioclavid eller som har nyreproblemer)

Sort tunge, der ser behåret ud

Pletter på tænderne (hos børn), der som regel går væk ved tandbørstning

Bivirkninger, der kan vise sig i dine blod- eller urinprøver:

Alvorligt nedsat antal hvide blodlegemer

Lavt antal røde blodlegemer (

hæmolytisk anæmi

Krystaller i urinen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bioclavid indeholder

Aktive stoffer: Amoxicillin og clavulansyre. 1 filmovertrukket tablet indeholder 500 mg

amoxicillin og 125 mg clavulansyre.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, talcum, povidon, mikrokrystallinsk cellulose,

croscarmellosenatrium, triethylcitrat, hypromellose, ethylcellulose, natriumlaurylsulfat,

cetylalkohol, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Råhvide, ovale, bikonvekse tabletter med delekærv på begge sider.

Pakningens indhold

Forseglede strips af aluminiumsfolie med polyethylenovertræk

Pakningsstørrelser

10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 36 og 100 x 1 tabletter

Hospitalspakning med 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østrig

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10. januar 2018

Råd/medicinsk information

Antibiotika bruges til behandling af infektioner, der skyldes bakterier. De har ingen effekt mod

infektioner, der skyldes virus.

En gang imellem reagerer en bakterieinfektion ikke på en antibiotikakur. En af de mest almindelige

grunde til dette er, at bakterien, der er skyld i infektionen, er modstandsdygtig mod det antibiotikum,

der bliver taget. Dette betyder, at bakterierne kan overleve og tilmed formere sig på trods af brugen af

antibiotika.

Det er mange årsager til, at bakterier kan blive modstandsdygtige mod visse antibiotika. Ved at bruge

antibiotika med forsigtighed kan man mindske risikoen for, at bakterierne bliver modstandsdygtige

mod antibiotika.

Når din læge ordinerer en antibiotikakur til dig, er det meningen, at kuren kun skal bruges mod din

nuværende sygdom. Læs følgende råd nøje. De er til for at hjælpe dig med at undgå forekomsten af

resistente bakterier, der kan gøre antibiotika uvirksomt.

Det er meget vigtigt, at du tager antibiotika i henhold til den angivne dosis, til rette tidspunkt og

i så mange dage, som lægen har ordineret. Læs instruktionen på pakningen og i indlægssedlen.

Er der noget, du er i tvivl om, skal du spørge din læge eller på apoteket.

Tag kun antibiotika, hvis det er ordineret til lige netop dig. Du skal kun bruge medicinen til

behandling af den infektion, den er ordineret til.

Du skal ikke tage antibiotika, der er ordineret til andre, selv om deres infektion minder om den,

du selv har.

Du skal ikke give antibiotika der er beregnet til dig, til andre.

Hvis du har antibiotika tilbage efter en kur, der er ordineret af en læge, skal du tage det

resterende medicin med ned på apoteket, så det kan blive kasseret på den rigtige måde.