Bettamousse

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bettamousse 0,1 % kutanskum
 • Dosering:
 • 0,1 %
 • Lægemiddelform:
 • kutanskum
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bettamousse 0,1 % kutanskum
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30084
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bettamousse kutan skum 0,1 %

Betametasonvalerat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Bettamousse til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Bettamousses virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bettamousse

Sådan skal du bruge Bettamousse

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Bettamousse

Yderligere oplysninger

1.

BETTAMOUSSES VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Betametason tilhører en gruppe lægemidler som kaldes kortisonpræparater (eller steroider). Disse

lægemidler mindsker inflammation (rødmen, kløen og ømhed).

Bettamousse bruges til at behandle nogle hudlidelser i hovedbunden, f.eks. psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT BRUGE BETTAMOUSSE

Brug ikke Bettamousse

• hvis du er overfølsom (allergisk) over for betametasonvalerat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

• hvis patienten er under 6 år gammel? (Denne medicin må ikke anvendes til børn under 6 år).

Hvis du kan svare JA til disse spørgsmål, skal du fortælle det til din læge (eller på apoteket) før du

bruger medicinen. Lægen vil fortælle dig hvad du skal gøre.

Kortikosteroider må ikke anvendes ved udvortes bakterielle infektioner, svampeinfektioner, eller

virusinfektioner i hovedbunden. Hvis du har påbegyndt behandling for en sådan infektion, kan du

imidlertid godt anvende Bettamousse kutan skum.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Bettamousse

Beskyttende forbinding bør undgås ved infektion i eksemen.

Undgå at få Bettamousse i øjnene.

Kortisonpræparater kan sløre, aktivere eller forværre en hudinfektion.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin, eller har brugt det for nylig. Det

gælder også for medicin, som ikke er købt på recept.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler påvirker ikke virkningen af Bettamousse.

Graviditet og amning

Graviditet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. Der er risiko for at

fosteret kan påvirkes.

Amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. Medicinen udskilles i

modermælken, men påvirker sandsynligvis ikke barnet, som ammes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bettamousse påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE BETTAMOUSSE

Brug altid Bettamousse nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du oplever, at virkningen af Bettamousse er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge

eller apoteket.

Massér skummet i to gange dagligt og anvend hver gang en mængde skum ikke større end en golfbold.

Skummet skal masseres ind i huden i hovedbunden og skal blive siddende i løbet af dagen eller

aftenen. Hvis det er et barn, som skal behandles kan det være nødvendigt at anvende en mindre

mængde skum – rådfør dig med din læge.

Når hudproblemerne er blevet bedre, kan du nøjes med, at anvende skummet en gang daglig eller

sjældnere. Bettamousse skal altid anvendes med måde. Anvend derfor så lidt som muligt til at dække

de angrebne områder.

Fortsæt med at anvende medicinen, så længe din læge ordinerer det. Hvis du pludselig holder op med

at anvende den, kan din tilstand forværres. Din læge vil kontrollere hvordan behandlingen skrider

frem, højst sandsynligt en gang om måneden, for at sikre sig at din tilstand forbedres, samt at du ikke

anvender medicinen i længere tid end nødvendigt.

Børn, som anvender denne skum, bør generelt højest anvende den i 5-7 dage.

1. Sprøjt skummet ud på en underkop eller lignende, ikke i håndfladen da skummen smelter når den er

i kontakt med huden.

2. Massér skummen ind i de angrebne områder i hovedbunden, ikke i håret. Lad håret tørre naturligt.

3. Vask hænderne umiddelbart efter at have brugt skummen.

4. Vask ikke håret lige efter at skummen er påført, lad den virke natten over eller i løbet af dagen.

5. Gentag behandlingen morgen og aften, eller som anvist af din læge.

6. Undgå åben ild og direkte varme, da produktet er meget letantændeligt. Sprøjt ikke nær åben ild

eller varme overflader. Ryg ikke mens du anvender medicinen eller holder beholderen i hånden og

hold beholderen væk fra al ild.

Du kan vaske og tørre dit hår, umiddelbart inden du masserer skummen i.

Skyl godt med koldt vand hvis du får skum i øjnene, og kontakt lægen hvis smerten fortsætter. Undgå

også kontakt med åbne sår, mund og læber.

Hvis du har brugt for meget Bettamousse kutan skum

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bettamousse, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis der kommer for meget skum i hovedbunden, vaskes hovedbunden med det samme, og der

begyndes forfra. Det er ikke sandsynligt, at du bliver udsat for nogen bivirkninger ved at have brugt

for meget af produktet ved en enkelt lejlighed, men hvis du opdager nogen virkninger, som du ikke

forstår, skal du fortælle det til din læge.

Hvis du har glemt at bruge Bettamousse

Hvis du glemmer at bruge skummen, så brug den lige så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt

derefter som før. Hvis du først kommer i tanke om det ved tidspunktet for din næste dosis, så brug en

enkelt dosis og fortsæt som før. Fortæl det til din læge ved dit næste besøg, hvis du har sprunget flere

doser over.

4.

BIVIRKNINGER

Bettamousse kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ved

behandling af store overflader i lang tid eller ved behandling med beskyttende forbinding øges

risikoen for bivirkninger.

Bivirkningerne inddeles i

almindelige

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede),

ikke

almindelige

(forekommer hos færre end 1 ud af 100 behandlede) og

sjældne

(forekommer hos færre

end 1 ud af 1.000 behandlede).

Ikke almindelige:

Tyndere hud, bristning af huden, blå mærker, udslæt i ansigtet (rosacea).

Sekundær infektion (tilstødende infektion i huden).

Sjældne:

Pigmentforandringer.

Øget behåring, betændelse i hårsække.

Hæmning af binyrebarkfunktionen. Allergiske reaktioner i form af øget hudirritation (som kan skyldes

betametason, konserveringsmiddel).

Afgrænset udvidelse og slynget form af de små blodkar i huden (teleangiektasi).

Små punktformede blødninger i hud og slimhinder.

Akne (især ved lang tids behandling).

Eksem omkring munden.

Bivirkninger som påvirker hele kroppen (systemiske bivirkninger).

Fortæl det omgående til din læge, hvis du får nogle af disse symptomer eller hvis du får ubehag, som

du ikke forstår (se ” Hvis du har brugt for meget Bettamousse kutan skum”).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5.

SÅDAN OPBEVARER DU BETTAMOUSSE

Opbevares ved højest 25° C og skal beskyttes mod sollys, da dette er en beholder under tryk. Må ikke

opbevares koldt. Brug ikke Bettamousse efter den udløbsdato, der står i bunden af dåsen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Opbevares utilgængeligt for børn.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Bettamousse indeholder:

• Det aktive indholdsstof i Bettamousse er betametasonvalerat svarende til 0,1 % betametason.

• Øvrige indholdsstoffer er: cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, ethanol 57,8 %, renset vand,

propylenglycol, vandfri citronsyre, kaliumcitrat og en blanding af propan og butan som drivmiddel.

Bettamousses udseende og pakningstørrelse

Aluminiumsbeholder med ventil og en gennemsigtig hætte. Beholderen indeholder 50 eller 100 g

hvidt skum.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

UCB Nordic A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Pharmaserve (North West) Limited,

9 Arkwright Road, Astmoor Industrial Estate

Runcorn, WA7 1NU

England

eller

Aerosol Service Italiana S.r.l.

Via del Maglio 6

Valmadera

22049 Lecco

Italien

eller

Recipharm Limited

Vale of Bardsley

Ashton-under Lyne

Lancashire, OL7 9RR

England

Distribueret af:

Vitaflo Scandinavia AB, Göteborg, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2010

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety