Betnovat med Chinoform

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Betnovat med Chinoform 1 + 30 mg/g creme
 • Dosering:
 • 1 + 30 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Betnovat med Chinoform 1 + 30 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09654
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Side 1

Indlægsseddel: Information til brugeren

Betnovat med chinoform 1 + 30 mg/g creme

Betamethasonvalerat + clioquinol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovat med chinoform

Sådan skal du bruge Betnovat med chinoform

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Denne medicin hedder Betnovat med chinoform. Betnovat med chinoform indeholder

betamethasonvalerat, der tilhører en gruppe lægemidler kaldet steroider samt clioquinol, der

er et antibakterielt lægemiddel.

Steroider hjælper til at dæmpe rødme, hævelse og irritation i huden. Antibakterielle

lægemidler hjælper til at behandle betændelsestilstande, der skyldes bakterier eller svampe.

Betnovat med chinoform creme anvendes ved væskende hudforandringer. Salve bruges især

ved tørre hudforandringer med afskaldning.

Betnovat med chinoform afhjælper symptomer på nedenstående hudproblemer, hvor der

samtidig er betændelse.

Disse omfatter:

eksem

kløende knuder på arme eller ben (Prurigo nodularis)

fortykkede områder af betændt, rød hud, ofte dækket af sølvfarvede skæl (psoriasis)

områder af fortykket, kløende hud pga. kradsning (kronisk lichen simplex)

hudsygdom der giver kløende, rødlilla, flade knopper på håndled, underarme eller

underben (Lichen planus)

rødt, skællende og kløende udslæt, der udvikles i ansigt, hovedbund, bryst og ryg

(seborrhoisk dermatit)

hududslæt pga. allergi eller noget, der irriterer din hud (allergisk-irritativt kontakteksem)

hudirritation i området omkring endetarm eller kønsdele, hvor hud gnider mod hud, tøj

eller andet materiale (anal eller genital intertrigo)

Side 2

betændt, rød og skællende hud i det ydre øre og øregangen (otitis externa)

insektbid

varmeknopper.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovat med chinoform

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Betnovat med chinoform:

hvis

du er allergisk over for de aktive stoffer, iod eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Betnovat med chinoform (angivet i punkt 6)

til børn under 1 år

til behandling af følgende hudproblemer – de kan blive værre:

ved virusinfektioner som f.eks. forkølelsessår, herpes eller skoldkopper

ved svampeinfektioner som f.eks. ringorm eller fodsvamp

ved gærsvampeinfektioner f.eks. trøske (svamp i mundhulen)

ved akne (bumser)

ved betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på

næsen, på kinderne, på hagen, i panden eller i hele ansigtet (rosacea)

ved udslæt omkring munden

ved kløende hud, der ikke er betændt

ved kløe omkring endetarmsåbningen eller kønsdelene (penis eller skeden)

ved sår, der er opstået på grund af betændelse

ved ny betændelse, der er opstået på et tidligere behandlet område.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Betnovat med chinoform.

Betnovat med chinoform må ikke fortyndes.

Brug kun Betnovat med chinoform så længe som lægen har anvist. Hvis din tilstand ikke

forbedres i løbet af 2 til 4 ugers behandling, skal du kontakte lægen.

Hos børn under 12 år, bør længerevarende behandling med Betnovat med chinoform så

vidt muligt undgås.

Betnovat med chinoform bør ikke anvendes i øjenomgivelserne eller på øjenlågene.

Brug kun Betnovat med chinoform kortvarigt i armhule og lyske.

Langvarig behandling med Betnovat med chinoform i ansigtet, på kønsdelene samt på

indersiden af arme og ben kan forårsage tyndere hud. Behandling af disse områder skal

vare i kort tid og ske med stor forsigtighed.

Betnovat med chinoform bør ikke anvendes på revnet eller skadet hud.

Hvis du har eksem omkring et sår på benene, kan brugen af steroider på huden øge

risikoen for en allergisk reaktion eller betændelse omkring såret.

Brug kun tætsluttende forbinding eller plaster over dette lægemiddel, hvis lægen har

anvist dette. Hvis du påfører Betnovat med chinoform under en tætsluttende forbinding, et

plaster eller en ble, skal huden renses ved skift af forbinding, for at undgå betændelse.

Anvendes Betnovat med chinoform ved infektion, kan infektionen spredes, da lægemidlet

slører almindelige tegn på infektion såsom rødme, hævelse og ømhed og samtidig

nedsætter hudens forsvar mod ny infektion.

Betnovat med chinoform kan hos nogle personer øge dannelsen af hormonet kortisol

Cushings syndrom

), som kan medføre rødme og fedtophobninger i ansigtet (måneansigt).

Behandling med Betnovat med chinoform kan medføre glucokortikosteroidmangel, da det

kan hæmme det system (

HPA-aksen

) der er ansvarlig for dannelsen. Mangel på

glucokortikosteroid øger risikoen for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation

eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse). Se punkt 4.

Side 3

Betnovat med chinoform bør anvendes med forsigtighed hos personer med psoriasis

(arvelig hudsygdom), da det kan forværre tilstanden eller medføre udvikling af tolerans,

som nedsætter effekten af behandling.

Betnovat med chinoform kan misfarve hud, hår og tøj. Det behandlede område bør derfor

dækkes med en forbinding for at beskytte tøjet.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Betnovat med chinoform, hvis du er i

tvivl om noget af ovenstående passer på dig.

Brug af anden medicin sammen med Betnovat med chinoform

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Kontakt lægen, hvis du får medicin, der indeholder:

Ritonavir (til behandling af hiv)

Itraconazol (til behandling af infektioner forårsaget af svamp)

Vigabatrin (til behandling af epilepsi)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Trafik og arbejdssikkerhed

Betnovat med chinoform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Betnovat med chinoform indeholder cetostearylalkohol og chlorcresol

Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Chlorcresol kan medføre allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du bruge Betnovat med chinoform

Brug altid Betnovat med chinoform nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Brug Betnovat med chinoform 1-2 gange daglig. Lægen vil fortælle dig, hvor ofte du skal

bruge dette lægemiddel. Antallet af gange du skal bruge dette lægemiddel kan nedsættes,

efterhånden som din hud bliver bedre. Lægen kan udskrive et mildere steroid, du kan bruge i

stedet.

Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder og smøres forsigtigt ind. Brug kun

den mængde, der lige kan dække hele området.

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre det er hænderne, som behandles.

Hvis du også bruger et blødgørende middel (fugtgivende), så vent med dette til Betnovat

med chinoform er absorberet.

Dette lægemiddel må ikke bruges hver dag i mere end 4 uger ad gangen.

Hvis du har brugt for meget Betnovat med chinoform

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Betnovat med chinoform,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Side 4

Hvis du påfører en stor mængde Betnovat med chinoform eller ved et uheld sluger en stor

mængde Betnovat med chinoform kan du blive dårlig. Hvis du har slugt en stor mængde

Betnovat med chinoform, så rens munden med rigeligt vand og kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at bruge Betnovat med chinoform

Smør et tyndt lag Betnovat med chinoform på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt

derefter som lægen har anvist. Du må ikke bruge en dobbelt mængde som erstatning for den

glemte påsmøring.

Hvis du holder op med at bruge Betnovat med chinoform

Hvis du bruger Betnovat med chinoform regelmæssigt, skal du tale med lægen før du stopper

med at bruge det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger vil påvirke din hud og kan påvirke andre dele af din krop, hvis en tilstrækkelig

stor mængde medicin optages gennem huden og går i blodbanen.

Hvis din hudlidelse bliver værre eller din hud bliver hævet under behandlingen kan du være

allergisk over for medicinen, have en infektion eller have behov for anden behandling.

Stop med at bruge Betnovat med chinoform og fortæl det til lægen så hurtigt som muligt hvis

du oplever nedenstående alvorlige bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

rødt, rundt ”måneansigt” (

Cushings syndrom

). Kontakt lægen

børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen

hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forøget tryk i øjet (grøn stær).

Kontakt straks lægen eller skadestue

risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse

(f.eks. lungebetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue

grå stær (uklart syn). Kontakt lægen

psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Det kan

ske meget sjældent under eller efter behandling og er kendt som pustuløst psoriasis.

Kontakt lægen eller skadestue

fald i mængden af hormonet kortisol i dit blod.

Ved akutte, alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller skadestue.

Ring evt. 112.

Andre bivirkninger

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

kløende hud

brændende fornemmelse eller smerte i huden.

Side 5

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

sløret syn.

Meget sjælden

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

tynd hud

strækmærker

hudrynker

tør hud

tydelige små blodkar i huden

pigmentforandringer

øget behåring, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben

hårtab/manglende hårvækst

hår, der ser skadet ud

infektion pga. svækket immunforsvar (opportunistisk infektion)

hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose)

for højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet

blodtryk er alvorligt

øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (osteoporose). Kan udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen

vægtøgning/overvægt

allergisk reaktion på stedet, der behandles

forværring af tilstanden

irritation og smerte på stedet, der behandles

rødmen af huden

udslæt

nældefeber

misfarvning af håret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Side 6

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Betnovat med chinoform creme indeholder:

Aktive stoffer: Betamethasonvalerat og clioquinol.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Chlorcresol; macrogolcetostearylether;

cetostearylalkohol; paraffin, hvid blød; paraffinolie; natriumdihydrogenphosphatdihydrat;

phosphorsyre, koncentreret eller natriumhydroxid (pH-justerende); vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelse

Cremen er svagt gul.

Cremen findes i aluminiumstuber med 30 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

DK-2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Operations, Barnard Castle, Storbritannien.

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2017

2-11-2017

Euro-Med Clomid tablets

Euro-Med Clomid tablets

Safety Alert- Euro-Med Clomid Tablets

Therapeutic Goods Administration - Australia

31-7-2018

FDA’s Pediatric Device Consortia Grant Program (PDC) facilitates the development, of medical devices for children. 18 pediatric medical devices have been approved/cleared to date. Learn more about the PDC here: https://go.usa.gov/xUvBC  #Pediatrics #Med

FDA’s Pediatric Device Consortia Grant Program (PDC) facilitates the development, of medical devices for children. 18 pediatric medical devices have been approved/cleared to date. Learn more about the PDC here: https://go.usa.gov/xUvBC  #Pediatrics #Med

FDA’s Pediatric Device Consortia Grant Program (PDC) facilitates the development, of medical devices for children. 18 pediatric medical devices have been approved/cleared to date. Learn more about the PDC here: https://go.usa.gov/xUvBC  #Pediatrics #MedicalDevice #FDA pic.twitter.com/HgMSCIbmra

FDA - U.S. Food and Drug Administration