Betnovat med chinoform

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Betnovat med chinoform 1+30 mg/g creme
 • Dosering:
 • 1+30 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Betnovat med chinoform 1+30 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51822
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Betnovat® med chinoform

1 mg/g + 30 mg/g, creme

Betamethason + clioquinol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Betnovat

med chinoform

3. Sådan skal du bruge Betnovat

med chinoform

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Betnovat indeholder et stærktvirkende steroid

(binyrebarkhormon), der dæmper hævelse og

irritation ved betændelse. Chinoform virker

desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og

svampe.

Betnovat

med chinoform anvendes til behandling

af udslæt, eksemer og psoriasis, når huden

samtidig er betændt.

Betnovat

med chinoform creme anvendes ved

væskende hudforandringer.

Lægen kan have givet dig Betnovat

chinoform for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Betnovat® med chinoform

Brug ikke Betnovat

med chinoform

• hvis du er overfølsom over for betamethason,

clioquinol, iod eller et af de øvrige indholds­

stoffer i Betnovat

med chinoform (angivet i

afsnit 6).

• ved hudinfektioner forårsaget af svampe eller

bakterier, uden at der samtidig er eksem eller

psoriasis.

• ved betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet,

som viser sig ved rødme, især på næsen, på

kinderne og i panden (rosacea).

• ved akne (bumser).

• ved betændelse med røde knopper omkring næse

og mund (perioral dermatit).

• ved åbne sår med betændelse (kun efter lægens

anvisning).

• ved virusinfektioner som f.eks. herpes og

skoldkopper.

• til børn under et år med hudlidelser, f.eks.

eksem eller bleeksem.

• ved kløe uden inflammation (betændelses­

tilstand).

• ved kløe omkring endetarmsåbningen og

kønsorganerne, når det ikke er forårsaget af

infektionen lichen simplex.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Betnovat

med chinoform.

Vær opmærksom på følgende

• Bør ikke anvendes til langvarig behandling, især

hos børn og spædbørn.

• Hvis der forekommer irritation, anden

hudreaktion eller infektionen spredes, skal

behandlingen straks afbrydes.

• Tætsluttende forbinding eller plaster skal undgås

ved eksem med infektion.

• Behandling af sarte hudområder som ansigt,

øjenregion, armhuler, lyske, ved endetarms­

åbningen og på kønsdelene skal ske med

forsigtighed og kun i kort tid.

• Undgå at få Betnovat

med chinoform i øjnene.

• Pludselig afbrydelse efter længere tids brug

kan give rødme, svie og brænden i huden eller

forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom

aftrapning af behandlingen.

• Betnovat

med chinoform kan sløre, aktivere og

forværre en hudreaktion.

• Behandling omkring kroniske sår på benene skal

ske med forsigtighed og kun i kort tid.

Brug af anden medicin sammen med Betnovat

®

med chinoform

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

• HIV (ritonavir).

• svamp (itraconazol).

• epilepsi (vigabatrim).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Betnovat

chinoform efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Betnovat

chinoform efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betnovat

med chinoform påvirker ikke arbejds­

sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Betnovat

med chinoform indeholder

cetostearylalkohol

Betnovat

med chinoform indeholder cetostearyl­

alkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontakteksem) samt chlorcresol, som kan medføre

allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Betnovat

®

med

chinoform

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder

1 – 2 gange daglig i op til 4 uger, indtil der sker en

bedring. Brug kun akkurat den mængde, der skal til

for at dække området.

09­2014

P120579­2

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre det

er hænderne, som behandles.

Vær opmærksom på, at Betnovat med chinoform

kan misfarve hud, hår og tøj.

Børn

Du må kun bruge Betnovat

med chinoform til børn

efter aftale med en læge.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Betnovat

med

chinoform

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere Betnovat

med chinoform creme,

end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Overdosering er usandsynlig, men i tilfælde af

langvarig overdreven brug ses rødt, rundt ”måne­

ansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for

højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på

maven og i nakken.

Hvis du har glemt at bruge Betnovat

med

chinoform

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Betnovat

med

chinoform

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter.

• Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge,

hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat

muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.

Kontakt lægen.

• Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og

fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge

eller skadestue.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og

regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Brændende fornemmelse, kløe.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Udslæt i ansigtet.

• Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med

rødme og evt. små knopper og bumser.

• Bristede blodkar, blødninger i huden eller mindre

blødning i hud og slimhinder.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter.

• Overfølsomhedsreaktioner som tynd hud, der let

går i stykker, strækmærker, pigmentforandringer,

øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst /

tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme

og ben, forværring af symptomer, allergisk

kontakteksem, tydelige små blodkar i huden.

• Hudrynker/ tør hud, udslæt, nældefeber.

• Hårtab og/eller håret knækker lettere,

misfarvning af håret.

• Irritation eller smerte på applikationsstedet.

• Infektioner som raske mennesker er modstands­

dygtige over for, og som kun angriber mennesker

med nedsat immunforsvar, f.eks. aids­smittede,

transplanterede, alkoholskadede og meget gamle

mennesker.

• Forsinket vægtøgning/væksthæmning hos børn.

• Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed.

Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i

ryggen.

• Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt

blodsukker (blodglukose), sukker i urinen. Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Sløring eller forværring af hudinfektion.

• Irritation eller betændelse med røde knopper

omkring næse og mund (perioral dermatit).

• Udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk

sved eller feber.

Betnovat

med chinoform kan herudover give

bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprø­

ver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundheds­

styrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker­

heden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Betnovat

med chinoform utilgængeligt

for børn.

Opbevar ikke Betnovat

med chinoform ved

temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Betnovat

med chinoform efter den

udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Betnovat

med chinoform indeholder:

Aktive stoffer: Betamethason som

betamethasonvalerat og clioquinol.

Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin,

cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol

1000, natriumhydrogenphosphat, chlorcresol,

phosphorsyre, natriumhydroxid (pH­regulerende)

og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Svagt gul creme.

Pakningsstørrelse

Betnovat

med chinoform fås i en paknings­

størrelse á 30 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Betnovat

er et registreret varemærke, der tilhører

Glaxo Group Limited.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2014

2-11-2017

Euro-Med Clomid tablets

Euro-Med Clomid tablets

Safety Alert- Euro-Med Clomid Tablets

Therapeutic Goods Administration - Australia

31-7-2018

FDA’s Pediatric Device Consortia Grant Program (PDC) facilitates the development, of medical devices for children. 18 pediatric medical devices have been approved/cleared to date. Learn more about the PDC here: https://go.usa.gov/xUvBC  #Pediatrics #Med

FDA’s Pediatric Device Consortia Grant Program (PDC) facilitates the development, of medical devices for children. 18 pediatric medical devices have been approved/cleared to date. Learn more about the PDC here: https://go.usa.gov/xUvBC  #Pediatrics #Med

FDA’s Pediatric Device Consortia Grant Program (PDC) facilitates the development, of medical devices for children. 18 pediatric medical devices have been approved/cleared to date. Learn more about the PDC here: https://go.usa.gov/xUvBC  #Pediatrics #MedicalDevice #FDA pic.twitter.com/HgMSCIbmra

FDA - U.S. Food and Drug Administration