Benzylpenicillin "Panpharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Benzylpenicillin "Panpharma" 6 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 6 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Benzylpenicillin "Panpharma" 6 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32509
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

1 af 5

INDLÆGSSEDDEL

2 af 5

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Benzylpenicillin Panpharma, pulver til opløsning til injektion/infusion, 0,6 g, 1,2 g, 3 g

og 6 g

Benzylpenicillinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Benzylpenicillin Panpharma Dem personligt. Lad derfor være

med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme

symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Benzylpenicillin Panpharma.

Sådan skal De bruge Benzylpenicillin Panpharma.

Bivirkninger.

Opbevaring.

Yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Benzylpenicillin Panpharma er et antibiotikum (det vil sige et lægemiddel som virker mod

infektioner, som skyldes bakterier).

Benzylpenicillin Panpharma bruges til behandling af infektioner som skyldes benzylpenicillin-

følsomme bakterier.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE

BENZYLPENICILLIN

PANPHARMA

Brug ikke Benzylpenicillin Panpharma hvis De:

er overfølsom (allergisk) over for penicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

tidligere har haft kraftige allergiske reaktioner over for cefalosporiner (en type

antibiotikum).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Benzylpenicillin Panpharma hvis De:

har reduceret nyrefunktion

har hjertesvigt

er over 60 år

planlægger at give medicinen til nyfødte

Brug af anden medicin:

3 af 5

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Dette er særlig vigtigt med

følgende medicin:

Probenecid (medicin til behandling af gigt. Probenecid hæmmer udskillelsen af

Benzylpenicillin Panpharma)

Methotrexat (kemoterapi). Når Methotrexat og benzylpenicillin bruges samtidig, kan

det forstærke både Methotrexats virkning og de skadelige bivirkninger.

P-piller: Virkningen af p-piller kan nedsættes, fordi benzylpenicillin giver en dårligere

optagelse af dem.

Graviditet og amning

Den kliniske erfaring peger på, at der er en lav risiko for skadelige virkninger på graviditeten,

fosteret eller det nyfødte barn.

Lidt af medicinen går over i modermælken. Det er næppe skadeligt for børn som ammes, selv

om det kan ændre bakteriefloraen (de bakterier, der normalt findes) i barnets tarm og mund.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Trafik og arbejdssikkerhed

Benzylpenicillin Panpharma har ingen eller kun lille indvirkning på evnen til at køre bil eller

bruge maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DE BRUGE BENZYLPENICILLIN PANPHARMA

Sygeplejersken eller lægen giver dig indsprøjtningen.

Lægen fastsætter den rigtige dosis til Dem og afgør hvornår og hvordan, De skal have

indsprøjtningen.

Benzylpenicillin Panpharma leveres som tørt pulver, som lægen eller sygeplejersken opløser i

sterilt vand eller en anden egnet væske. Opløsningen indsprøjtes i en blodåre eller en muskel

eller gives som drop (dråbeinfusion) i en blodåre.

Hvis De har taget for meget Benzylpenicillin Panpharma:

Indsprøjtningen skal gives af en læge eller en sygeplejerske, det er derfor ikke sandsynligt, at

De får for meget.

Hvis De tror, at De har fået for meget, skal De sige det til den læge/sygeplejerske, som

giver dig indsprøjtningen.

Nogle patienter, som ved en fejl fik indsprøjtet meget høje doser benzylpenicillin, fik

kramper. I sådanne tilfælde skal behandlingen afbrydes, og der gives behandling mod

kramper.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget De er i tvivl om

4. BIVIRKNINGER

Benzylpenicillin Panpharma kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger. Fortæl straks lægen, hvis De tror, De bliver utilpas af medicinen, eller hvis De oplever

noget af følgende:

4 af 5

Allergi over for benzylpenicillinnatrium, det kan vise sig som:

Hududslæt eller hudkløe

Vejrtrækningsbesvær eller en følelse af at det strammer i brystet

Hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber

Hævelse eller rødme af tungen

Feber

Ledsmerter

Hævede lymfeknuder

Almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 100):

eksem og hududslæt,

lokale reaktioner, der hvor indsprøjtningen er givet

årebetændelse (phlebitis)

Ikke almindelige bivirkninger (påvirker1 til 10 ud af 1.000):

nældefeber

øget antal hvide blodlegemer.

Sjældne bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 10.000)

alvorlige allergiske reaktioner,

mangel på hvide blodlegemer,

blodmangel (anæmi)

diaré.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Benzylpenicillin Panpharma må ikke opbevares ved over 25

Skal anvendes umiddelbart efter tilberedningen.

Brug ikke Benzylpenicillin Panpharma efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet, må de ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Benzylpenicillin Panpharma indeholder:

Aktivt stof: Benzylpenicillinnatrium

Øvrige indholdsstoffer: Ingen

Udseende og pakningsstørrelser

Benzylpenicillin Panpharma er et hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver.

Det leveres i hætteglas med gummiprop og aluminiumskapsel, glasset indeholder 0,6 g, 1,2 g, 3 g eller

6 g pulver.

Pakningerne er med 10 hætteglas.

5 af 5

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Panpharma SA

Z.I. du Clairy-Luitré, 35133 Fougères,

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 30.03.2015

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Ved tilsætning af 10 ml sterilt vand pr. 0,6g opnås en isotonisk opløsning:

Administration

Tilberedning

Intravenøs injektion

Opløs 0,6 g i ca. 5-10 ml vand til injektion eller i minimum

10 ml 0,9 % natriumklorid til injektion.

Intermitterende infusion

Opløs 3 g i ca. 50 ml vand til injektion eller i minimum 50

ml 0,9 % natriumklorid til injektion.

Intramuskulær injektion

Opløs 0,6 g i minimum 2 ml vand til injektion eller 2 ml 0,5

% lidokain til injektion.

1,2 g opløses i minimum 4 ml vand til injektion eller i 4 ml

0,5 % lidokain til injektion.

Lidokain injektion må ikke gives intravenøst.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

21-9-2018

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

The objective of this document is to review available information on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in veterinary medicines in the EU, their effect on the emergence of antimicrobial resistance (AMR) and the potential impact of resistance on human and animal health. The document provides information for the risk profiling, as recommended by the Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group (AMEG) of the EMA.

Europe - EMA - European Medicines Agency