Benetor Comp.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Benetor Comp. 20+12,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20+12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Benetor Comp. 20+12,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38151
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Benetor Comp 20/12,5 mg, filmovertrukne tabletter

Benetor Comp 20/25 mg, filmovertrukne tabletter

olmesartanmedoxomil/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Benetor Comp til Dem personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indholdssedlen

:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Benetor Comp

3. Sådan skal De tage Benetor Comp

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Benetor Comp indeholder to aktive stoffer, olmesartanmedoxomil og hydrochlorthiazid,

som bruges til at behandle forhøjet blodtryk (hypertension):

Olmesartanmedoxomil hører til en gruppe medicin, der kaldes angiotensin II-

receptorantagonister. Det sænker blodtrykket ved at afslappe blodkarrene.

Hydrochlorthiazid hører til en gruppe medicin, der kaldes thiazid-diuretika

(“vanddrivende midler”). Det sænker blodtrykket ved at hjælpe kroppen af med

overskydende væske ved at få nyrerne til at producere mere urin.

De vil kun få Benetor Comp, hvis Benetor (olmesartanmedoxomil) alene ikke kunne

kontrollere Deres blodtryk tilstrækkeligt. Når de to aktive stoffer i Benetor Comp gives

samtidig, er de i stand til at sænke blodtrykket mere, end hvis et af dem gives alene.

Måske får De allerede medicin til behandling af højt blodtryk, men lægen kan foreslå

Benetor Comp for at sænke blodtrykket yderligere.

Forhøjet blodtryk kan kontrolleres med medicin som Benetor Comp tabletter. Formentlig

har Deres læge også anbefalet, at De foretager visse ændringer i Deres livsstil, som kan

være med til at sænke blodtrykket (f.eks. vægttab, rygestop, nedsat forbrug af alkohol og

nedsæt mængde salt i kosten). Lægen kan også have opfordret Dem til at motionere

regelmæssigt og f.eks. gå ture eller svømme. Det er vigtigt, at De følger lægens råd.

Lægen kan have givet Dem Benetor Comp for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE BENETOR COMP

Tag ikke Benetor Comp:

hvis De er overfølsom (allergisk) over for olmesartanmedoxomil eller

hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i tabletterne (se listen over alle

indholdsstoffer i afsnit 6) eller over for stoffer, der minder om hydrochlorthiazid

(sulfonamider)

hvis De er gravid og over 3 måneder henne (undgå også gerne Benetor Comp tidligt i

graviditeten – se afsnittet om graviditet)

hvis De har alvorlige nyreproblemer

hvis De lider af lavt indhold af kalium eller natrium i blodet, eller højt indhold af

kalcium eller urinsyre (med symptomer på urinsur gigt eller nyresten), og behandling

for dette ikke hjælper

hvis De lider af alvorlige leverproblemer eller gulfarvning af hud og øjne (gulsot)

eller problemer med afløb af galde fra galdeblæren (galdevejsobstruktion, f.eks.

galdesten)

Lad være med at tage tabletterne, hvis De mener, at noget af dette berører Dem, eller hvis

De er i tvivl. Tal med lægen først, og følg lægens anvisninger.

Vær ekstra forsigtig med at tage Benetor Comp

Inden De begynder at tage tabletterne,

bør De tale med lægen

, hvis De har et af følgende

helbredsproblemer:

Lette til moderate nyreproblemer, eller hvis De for nylig har fået en

nyretransplantation

Leversygdom

Hjertesvigt eller problemer med hjerteklapper eller hjertemusklen.

Opkastning eller diarré, der er alvorlig eller varer i flere dage

Behandling med høje doser vanddrivende medicin (diuretika) eller saltfattig diæt.

Problemer med binyrerne (f.eks. primær hyperaldosteronisme)

Diabetes

Lupus erythematosus (autoimmun sygdom)

Allergi eller astma

Lægen vil måske foreslå hyppigere kontrol og visse undersøgelser, hvis De har en af

disse tilstande.

Benetor Comp kan øge blodets indhold af fedtstoffer og urinsyre (hvilket kan føre til

urinsur gigt med smertefulde hævelser i leddene). Lægen vil formentlig foreslå løbende

blodprøvekontrol til kontrol af disse værdier.

Det kan påvirke niveauerne af visse kemikalier i blodet (elektrolytter). Lægen vil

formentlig foreslå løbende blodprøvekontrol af disse værdier. Tegn på forandringer i

elektrolytterne: tørst, mundtørhed, muskelsmerter eller -kramper, muskeltræthed, lavt

blodtryk (hypotension), svaghed, ugidelighed, træthed, søvnighed eller rastløshed,

kvalme, opkastning, vandladningstrang, hurtig puls.

Fortæl det til lægen, hvis De

bemærker disse symptomer.

Ligesom med anden medicin, der sænker blodtrykket, kan et voldsomt blodtryksfald hos

patienter med nedsat blodgennemstrømning af hjertet eller hjernen føre til et hjerteanfald

eller slagtilfælde. Lægen vil derfor måle Deres blodtryk omhyggeligt.

Hvis De snart skal have testet biskjoldbruskkirtlernes funktion, bør De stoppe med at tage

Benetor Comp, før prøverne tages.

Hvis De dyrker konkurrencesport, skal De vide, at medicinen kan give et positivt resultat

i en dopingtest.

Fortæl det til lægen, hvis De tror, at De er gravid eller kunne blive gravid. De bør normalt

ikke tage Benetor Comp tidligt i graviditeten. De må ikke tage medicinen, hvis De er

over 3 måneder henne, da det kan give alvorlige fosterskader, hvis De tager den på dette

tidspunkt (se afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

Det er særligt vigtigt at tale med lægen eller apoteket, hvis De får følgende medicin:

Hvis De samtidig tager Benetor Comp og medicin, der kan øge blodets indhold af

kalium. Det drejer sig bl.a. om følgende:

kaliumtilskud (inklusive salterstatninger, der indeholder kalium)

vanddrivende midler (diuretika)

heparin (blodfortyndende middel)

afføringsmidler

steroider

kortikotropin (ACTH)

carbenoxolon (medicin mod mundsår og mavesår)

G-penicillin (kaldes også benzylpenicillinnatrium - antibiotikum)

visse smertestillende midler såsom acetylsalicylsyre eller salicylater

Lithium (medicin til behandling af stemningssving og visse former for depression),

der tages samtidig med Benetor Comp, kan øge risikoen for lithiumforgiftning. Hvis

De er nødt til at tage lithium, vil lægen måle blodets indhold af lithium.

Hvis De tager nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID - medicin, der

anvendes til at behandle smerter, hævelser og andre symptomer på

betændelseslignende tilstande inklusive gigt) samtidig med Benetor Comp, kan det

øge risikoen for nyresvigt, og virkningen af Benetor Comp kan blive nedsat af

NSAID.

Andre blodtrykssænkende midler (antihypertensiva), da virkningen af Benetor Comp

kan blive forhøjet

Sovemedicin, beroligende midler og midler mod depression, da brug af disse midler

sammen med Benetor Comp kan udløse et pludseligt fald i blodtrykket, når De rejser

Visse muskelafslappende midler såsom baclofen og tubocurarin

Amifostin og visse andre midler til behandling af kræft såsom cyclophosphamid eller

methotrexat

Colestyramin og colestipol (medicin til at sænke fedtstofferne i blodet)

Antikolinergiske midler såsom atropin og biperiden

Midler såsom thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, sulpirid,

amisulprid, pimozid, sultoprid, tiaprid, droperidol og haloperidol, der bruges til

behandling af visse psykiske forstyrrelser

Visse midler såsom quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol og

digitalis, der bruges mod hjerteproblemer

Medicin såsom mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid og injektioner af

erythromycin, der kan påvirke hjerterytmen

Midler mod diabetes, der indtages gennem munden (f.eks. metformin), og insulin til

at sænke blodsukkeret

Betablokkere og diazoxid, medicin til behandling af lavt blodsukker eller højt

blodtryk, da Benetor Comp kan forstærke deres evne til at øge blodsukkerniveauet

Methyldopa, som er et lægemiddel til behandling af forhøjet blodtryk

Medicin såsom noradrenalin, der anvendes til at øge blodtrykket og ved langsom puls

Diphemanil, som bruges til behandling af langsom hjerterytme eller til at nedsætte

svedafsondring

Medicin såsom probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol mod urinsur gigt

Kalktilskud

Amantadin (mod virusser)

Ciclosporin (mod afstødning af transplanterede organer)

Visse antibiotika (tetracykliner) eller sparfloxacin

Amphotericin (mod svampeinfektioner)

Visse syredæmpende midler (antacida) mod for meget mavesyre, f.eks. aluminium-

magnesiumhydroxid, da det kan nedsætte virkningen af Benetor Comp en smule

Cisaprid, som bruges til at stimulere madens bevægelse gennem mave-tarm-kanalen

Halofantrin, som bruges til behandling af malaria

Brug af Benetor Comp sammen med mad og drikke

Benetor Comp kan tages alene eller sammen med mad.

Vær forsigtig med at drikke alkohol, mens De tager Benetor Comp, da det kan give

svimmelhed. Hvis De bliver svimmel, må De ikke drikke alkohol, herunder vin, øl og

alkopops.

Børn og unge (under 18 år)

Benetor Comp bør ikke anvendes af børn og unge under 18 år.

Sorte patienter

Som det er tilfældet med lignende medicin er den blodtrykssænkende virkning af Benetor

Comp noget mindre hos sorte patienter.

Graviditet og amning

Graviditet

Det er vigtigt at fortælle det til lægen, hvis De tror, at De er gravid eller kunne blive

gravid. Normalt vil lægen råde Dem til at holde op med at tage Benetor Comp, før De

bliver gravid, eller så snart De ved, at De er gravid. Lægen vil foreslå en anden type

medicin i stedet for Benetor Comp. De bør normalt ikke tage Benetor Comp under

graviditet. De må ikke tage medicinen, hvis De er over 3 måneder henne, da det kan give

alvorlige fosterskader, hvis De tager den på dette tidspunkt.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis De ammer eller skal til at begynde at amme. De må ikke tage

Benetor Comp, hvis De ammer. Lægen kan vælge en anden behandling til Dem, hvis De

ønsker at amme.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandling af højt blodtryk kan give søvnighed eller svimmelhed. I så fald må De ikke

køre eller arbejde med maskiner, før virkningerne har fortaget sig. Tal med lægen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Benetor Comp

Lactose:

Denne medicin indeholder lactose (en sukkerart). Kontakt lægen, før De tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE BENETOR COMP

Tag altid Benetor Comp nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis

er 1 Benetor Comp 20 mg/12,5 mg tablet dagligt. Hvis De ikke

opnår blodtrykskontrol med denne dosis, kan lægen vælge at ændre doseringen til 1

Benetor Comp 20 mg/25 mg tablet dagligt.

Tag tabletten med vand. Tag om muligt den daglige dosis

på samme tid hver dag

, for

eksempel ved morgenmåltidet. Det er vigtigt, at De fortsætter med at tage Benetor Comp,

så længe lægen anbefaler det.

Hvis De har taget for meget Benetor Comp

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere tabletter, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas

Dette

gælder også, hvis et barn utilsigtet har taget nogle tabletter. Medbring pakningen.

Hvis De har glemt at tage Benetor Comp

Hvis De har glemt en dosis, skal De tage den sædvanlige dosis næste dag, som De plejer.

De må

ikke

tage ekstra tabletter som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Benetor Comp

Det er vigtigt, at De fortsætter med at tage Benetor Comp, så længe lægen anbefaler det.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Benetor Comp kan som al medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De følgende to bivirkninger kan dog være alvorlige:

Der kan i sjældne tilfælde opstå allergiske reaktioner, som kan påvirke hele kroppen,

med hævelser i ansigt, mund og/eller strubehoved (larynx) ledsaget af kløe og udslæt.

Hvis dette sker: Hold op med at tage Benetor Comp og kontakt straks lægen.

Benetor Comp kan medføre, at blodtrykket bliver for lavt hos følsomme personer

eller som følge af en allergisk reaktion. Omtågethed eller besvimelse kan forekomme,

men det er ikke almindeligt.

Hvis dette sker: Hold op med at tage Benetor Comp,

kontakt straks lægen, og læg Dem ned.

Benetor Comp er en kombination af to aktive stoffer. I det følgende gives først de øvrige

bivirkninger, der er forekommet ved brug af kombinationspræparatet (ud over de ovenfor

nævnte) og dernæst de bivirkninger, som kendes for de enkelte stoffer, når de gives hver

for sig.

For at give Dem et indblik i, hvor mange patienter, der kunne få bivirkninger, er de anført

som almindelige, ikke almindelige, sjældne og meget sjældne. Det defineres som følger:

Almindelige

Forekommer hos mindre end 1 af 10 patienter

Ikke almindelige

Forekommer hos mindre end 1 af 100 patienter

Sjældne

Forekommer hos mindre end 1 af 1.000 patienter

Meget sjældne

Forekommer hos mindre end 1 af 10.000 patienter

De øvrige bivirkninger ved Benetor Comp, som der aktuelt er kendskab til:

Hvis De får disse bivirkninger, vil de formentlig være lette, og

De er ikke nødt til at

stoppe behandlingen

Almindelige bivirkninger:

Svimmelhed, svaghed, hovedpine, træthed, brystsmerter, hævede ankler, fødder, ben,

hænder eller arme,

Ikke almindelige bivirkninger:

Uregelmæssig puls (palpitationer), udslæt, eksem, svimmelhed, hoste, fordøjelsesbesvær,

mavepine, kvalme, opkastning, diarré, muskelkramper og -smerter, smerter i led, arme og

ben, rygsmerter, problemer med at få rejsning hos mænd, blod i urinen.

Blodprøver har påvist visse ikke-almindelige forandringer, herunder følgende:

Forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet, forhøjet indhold af carbamid eller urinsyre i

blodet, forhøjet kreatinin, forhøjet eller nedsat indhold af kalium i blodet, forhøjet

indhold af kalcium i blodet, forhøjet blodsukker, forhøjede leverfunktionstal. Lægen kan

se dette på resultaterne af blodprøver og vil give Dem besked, hvis De skal foretage Dem

noget.

Sjældne bivirkninger:

Utilpashed, bevidsthedsforstyrrelser, ophøjning af huden (som ved nældefeber), akut

nyresvigt.

Blodprøver har i sjældne tilfælde påvist visse forandringer, herunder følgende:

Forhøjet indhold af carbamid i blodet, nedsatte værdier for hæmoglobin og hæmatokrit.

Lægen kan se dette på resultaterne af blodprøver og vil give Dem besked, hvis De skal

foretage Dem noget.

Andre bivirkninger indberettet efter brug af olmesartanmedoxomil eller

hydrochlorthiazid alene, men ikke med Benetor Comp eller ved en større

hyppighed:

Olmesartanmedoxomil

Almindelige bivirkninger:

Bronkitis, hoste, snue eller tilstoppet næse, ondt i halsen, mavesmerter,

fordøjelsesbesvær, diarré, kvalme, mave-tarm-katar, smerter i led eller knogler,

rygsmerter, blod i urinen, urinvejsinfektion, influenzalignende symptomer, smerter.

Blodprøver har også påvist visse almindelige forandringer, herunder følgende:

Forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet, forhøjet indhold af carbamid eller urinsyre i

blodet, forhøjede værdier for lever- og muskelfunktion.

Ikke almindelige bivirkninger:

Hurtige allergiske reaktioner, som kan påvirke hele kroppen og forårsage

vejrtrækningsbesvær samt pludseligt blodtryksfald, som endda kan medføre besvimelse

(anafylaktiske reaktioner), hævelse i ansigtet, smerter eller ubehag i brystet (kaldes

hjertekrampe eller angina pectoris), utilpashed, allergisk hudreaktion, kløe, hududslæt

(eksantem), ophøjning af huden (som ved nældefeber).

Blodprøver har påvist visse ikke-almindelige forandringer, herunder følgende:

Nedsat antal blodplader, (trombocytopeni).

Sjældne bivirkninger:

Nedsat nyrefunktion, manglende energi.

Blodprøver har i sjældne tilfælde vist visse forandringer, herunder følgende:

Forhøjet indhold af kalium i blodet. .

Hydrochlorthiazid

Meget almindelige bivirkninger:

Forandringer i blodprøver, herunder: Forhøjet indhold af fedtstoffer og urinsyre i blodet.

Almindelige bivirkninger:

Forvirring, mavesmerter, mavepine, mavebesvær, oppustet fornemmelse, diarré, kvalme,

opkastning, forstoppelse, udskillelse af glukose i urinen.

Blodprøver har også påvist visse forandringer, herunder følgende:

Forhøjet indhold af kreatinin, urinstof, kalcium og sukker i blodet, nedsat indhold af

klorid, kalium, magnesium og natrium i blodet. Forhøjet serumamylase

(hyperamylasæmi).

Ikke almindelige bivirkninger:

Nedsat eller manglende appetit, , alvorligt vejrtrækningsbesvær, anafylaktiske

hudreaktioner (overfølsomhedsreaktioner), forværring af allerede eksisterende

nærsynethed

, rødmen af huden, hudreaktioner på lys, kløe, lilla prikker eller pletter på

huden på grund af små blødninger (purpura), ophøjning af huden (som ved nældefeber).

Sjældne bivirkninger:

Hævede og ømme spytkirtler, fald i de hvide blodlegemer, fald i antallet af blodplader,

blodmangel (anæmi), skader på knoglemarven, rastløshed, nedtrykthed eller depression,

søvnproblemer, ligegyldighed (apati), prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden, epileptiske anfald (kramper), ting man ser på synes gule, uskarpt

syn, tørre øjne, uregelmæssig puls, betændelse i blodkarrene, blodpropper (trombose eller

emboli), lungebetændelse, væskeophobning i lungerne, betændelse i bugspytkirtlen,

gulsot, infektion i galdeblæren, symptomer på lupus erythematosus såsom udslæt,

ledsmerter og kolde hænder og fingre, allergiske hudreaktioner , afskalning og

blæredannelse i huden, betændelsestilstand i nyre uden infektion (interstitiel nefritis),

feber, muskelsvækkelse (kan give nedsat bevægelighed).

Meget sjældne bivirkninger:

Forstyrrelser i elektrolytbalancen, som medfører et unormalt lavt indhold af klorid i

blodet (hypokloræmisk alkalose), hindret tarmpassage (paralytisk ileus).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller

hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://Meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Tag ikke Benetor Comp

efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterstrippen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Benetor Comp indeholder:

Aktive indholdsstoffer:

Benetor Comp 20/12,5 mg: En filmovertrukket tablet indeholder 20 mg

olmesartanmedoxomil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Benetor Comp 20/25 mg: En filmovertrukket tablet indeholder 20 mg

olmesartanmedoxomil og 25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat*, lavsubstitueret hyprolose, hyprolose,

magnesiumstearat, titandioxid (E171), talcum, hypromellose, jernoxid (III) (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Benetor Comp 20 mg/12,5 mg er rødgule, runde filmovertrukne tabletter mærket med

"C22" på den ene side.

Benetor Comp 20 mg/25 mg er lyserøde, runde filmovertrukne tabletter mærket med

"C24" på den ene side.

Benetor Comp fås i pakninger med 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 og 10 x 28 filmovertrukne

tabletter samt i pakninger med perforerede enkeltdosisblistre med 10, 50 og 500 film-

overtrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Fremstiller:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Luitpoldstrasse 1

D-85276 Pfaffenhofen

Tyskland

eller

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlin

Tyskland

eller

Qualiphar N.V.

Rijksweg 9

2880 Bornem

Belgien

eller

Menarini Von Heyden

Leipziger 7 – 13

01097 Dresden

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien: Belsar Plus

Cypern: Olartan-plus

Danmark: Benetor Comp

Estland: Mesar plus

Finland: Benetor Comp

Frankrig: Alteis Duo

Grækenland: Olartan-plus

Irland: Omesar Plus

Island: Benetor Plus

Italien: Olprezide

Letland: Mesar plus

Litauen: Mesar plus

Luxembourg: Belsar Plus

Malta: Omesar plus

Norge: Benetor Comp

Polen: Revival Plus

Portugal: Olsar Plus

Slovakiet: Tenzar Plus

Slovenien: Co-Tensiol

Spanien: Ixia Plus

Tjekkiske Republik: Sarten Plus H

Tyskland: Votum plus

Ungarn: Laresin Plus

Østrig: Mencord Plus

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2012

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.