Bendamustinhydrochlorid "Intas"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bendamustinhydrochlorid "Intas" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bendamustinhydrochlorid "Intas" 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53992
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Bendamustinhydrochlorid Intas 2,5 mg/ml pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Bendamustinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet, eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Sådan skal du bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Bendamustinhydrochlorid Intas er et lægemiddel, der bruges til behandling af visse former for kræft (cytotoksisk

lægemiddel).

Bendamustinhydrochlorid Intas anvendes alene (monoterapi) eller i kombination med andre lægemidler til behandling

af følgende kræftformer:

kronisk lymfatisk leukæmi i tilfælde hvor fludarabin-kombinationskemoterapi ikke er passende for dig,

non-hodgkin's lymfomer, som ikke, eller kun kortvarigt, reagerede på forudgående rituximab-behandling,

myelomatose

tilfælde,

hvor

højdosis

kemoterapi

autolog

stamcelletransplantation,

thalidomid-

eller

bortezomib-indeholdende behandling ikke er passende for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Bendamustinhydrochlorid Intas:

hvis du er allergisk over for det aktive stof bendamustinhydrochlorin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Bendamustinhydrochlorid Intas (angivet i punkt 6).

i ammeperioden;

hvis du har svært nedsat leverfunktion (beskadigelse af leverens funktionelle celler);

hvis du har gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene som følge af lever- eller blodproblemer (gulsot);

hvis du har alvorligt forstyrret knoglemarvsfunktion (knoglemarvsdepression) og alvorlige ændringer i antallet af

hvide blodlegemer og blodplader (hvide blodlegemer og/eller blodpladeværdier falder til henholdsvis <3,000/ul

eller <75.000/ul);

hvis du har haft større kirurgiske operationer mindre end 30 dage, før behandling;

hvis du har en infektion, især en der medfører en reduktion i antallet af hvide blodlegemer (leukocytopeni);

i kombination med vacciner mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du bruger Bendamustinhydrochlorid Intas

såfremt din knoglemarv har nedsat evne til at erstatte blodlegemer. Du skal have undersøgt antallet af hvide

blodlegemer og blodplader i blodet før behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas, før hvert efterfølgende

behandlingsforløb og i pauserne mellem behandlingsforløb.

tilfælde

infektioner.

bør

kontakte

læge,

hvis

tegn

infektion,

herunder

feber

eller

lungesymptomer.

i tilfælde af hudreaktioner under behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas. Reaktionerne kan stige i

sværhedsgrad.

i tilfælde af eksisterende hjertesygdom (f.eks hjerteanfald, brystsmerter, alvorligt forstyrret hjerterytme).

hvis du bemærker nogen form for smerte i siden, blod i urinen eller nedsat urinmængde. Når din sygdom er meget

alvorlig, så er din krop måske ikke i stand til at klare alle affaldsstofferne fra de døende kræftceller. Dette kaldes

tumorlysesyndrom og kan forårsage nyresvigt og hjerteproblemer inden for 48 timer efter den første dosis

Bendamustinhydrochlorid Intas. Din læge vil være opmærksom på dette og kan give dig anden medicin for at

hjælpe med at forhindre det.

tilfælde

alvorlige

allergiske

reaktioner

eller

overfølsomhedsreaktioner.

skal

være

opmærksom

infusionsreaktioner efter dit første behandlingsforløb.

Mænd, der behandles med Bendamustinhydrochlorid Intas, rådes til ikke at blive far til et barn under og op til seks

måneder efter behandlingen. Før behandlingen starter, bør du søge rådgivning om sædopbevaring på grund af risiko

for permanent infertilitet.

Utilsigtet injektion i vævet uden for blodkar (ekstravasation injektion) bør stoppes omgående. Kanylen skal fjernes

efter kort aspiration. Derefter skal det påvirkede vævsområde afkøles. Armen skal lejres højt. Yderligere behandlinger

som f.eks. anvendelse af kortikosteroider har ikke vist entydig gavn (se pkt. 4).

Brug af anden medicin sammen med Bendamustinhydrochlorid Intas

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis Bendamustinhydrochlorid Intas anvendes i kombination med lægemidler, der hæmmer dannelsen af blod i

knoglemarven, så kan effekten på knoglemarven intensiveres.

Hvis Bendamustinhydrochlorid Intas anvendes i kombination med lægemidler, som ændrer din immunreaktion, så kan

denne effekt intensiveres.

Cytostatiske lægemidler kan mindske effektiviteten af vaccination med levende virus. Herudover kan cytostatiske

lægemidler øge risikoen for en infektion efter vaccination med levende vacciner (fx viral vaccination).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlægger at få et barn, så spørg din læge eller apoteket

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet/frugtbarhed

Bendamustinhydrochlorid Intas kan forårsage genetiske skader og har forårsaget misdannelser i dyreforsøg. Du bør

ikke bruge Bendamustinhydrochlorid Intas under graviditet, medmindre dette med sikkerhed er foreskrevet af din

læge. I tilfælde af behandling bør du skal søge medicinsk rådgivning vedr. risikoen for potentielle negative virkninger

af din behandling for det ufødte barn og du anbefales genetisk konsultation.

Hvis du er i den fødedygtige alder, så skal du bruge effektiv prævention både før og mens du er i behandling med

Bendamustinhydrochlorid Intas. Hvis du bliver gravid under behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas, så skal

du straks fortælle det til din læge og søge genetisk rådgivning.

Hvis du er en mand, så bør du undgå at blive far til et barn under behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas og i

op til 6 måneder efter ophør af behandling. Der er en risiko for, at behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas vil

føre til infertilitet og du bør søge rådgivning om opbevaring af sæd før behandlingen begynder.

Amning

Bendamustinhydrochlorid

Intas

ikke

anvendes

under

amning.

Hvis

nødvendigt

behandle

Bendamustinhydrochlorid Intas under amning, så skal du afbryde amningen.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Du bør ikke

køre bil eller betjene maskiner, hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed eller manglende koordinering.

3.

Sådan skal du bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Bendamustinhydrochlorid Intas

indgives

vene

løbet af

30-60

minutter

i forskellige

doser,

enten

alene

(monoterapi) eller i kombination med andre lægemidler.

Behandlingen bør ikke påbegyndes, hvis dine hvide blodlegemer (leukocytter) er faldet til under 3.000 celler/µl

og/eller dit trombocyttal er faldet til under 75.000 celler/µl.

Din læge vil undersøge disse værdier med jævne mellemrum.

Kronisk lymfatisk leukæmi

Bendamustinhydrochlorid Intas 100 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal

(baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Gentag behandlingsforløb efter 4 uger op til 6 gange

Non-hodgkin's lymfom

Bendamustinhydrochlorid Intas 120 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal

(baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Gentag behandlingsforløb efter 3 uger mindst 6 gange

Multipelt myelom

Bendamustinhydrochlorid Intas 120-150 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal

(baseret på din højde og vægt)

på dag 1 + 2

Prednison 60 mg pr. kvadratmeter af dit legemsoverfladeareal (baseret på din højde og

vægt) intravenøst eller per oral.

på dag 1 + 4

Gentag behandlingsforløb efter 4 uger mindst 3 gange

Behandlingen bør standses, hvis leukocyttallet og/eller trombocyttallet er faldet til < 3.000/µl, henholdsvis <

75.000/µl. Behandlingen kan fortsættes efter en stigning af leukocyttallet til > 4.000/µl og trombocyttallet til >

100.000/µl.

Nedsat lever-eller nyrefunktion

Afhængig af graden af din nedsatte leverfunktion kan det være nødvendigt at justere din dosis (med 30 % i tilfælde af

moderat nedsat nyrefunktion). Dosisjustering er ikke nødvendig i tilfælde af nedsat nyrefunktion. Din behandlende

læge vil beslutte, om en justering af dosis er nødvendig.

Hvordan det indgives

Behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas bør kun foretages af læger med erfaring i tumorbehandling. Din læge

vil give dig den nøjagtige dosis Bendamustinhydrochlorid Intas og tage de nødvendige forholdsregler.

behandlende

læge

indgive

infusionsvæske

administrere

efter

klargøring

foreskrevet.

Opløsningen

indgives i en vene som en kortvarig infusion i løbet af 30 - 60 minutter.

Varighed af anvendelse

Der er ikke fastsat tidsbegrænsning som en generel regel for behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas.

Varighed af behandling afhænger af sygdom og respons på behandling.

Hvis du på nogen måde er bekymret eller har spørgsmål vedrørende behandling med Bendamustinhydrochlorid Intas,

så skal du tale med din læge eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Hvis

dosis

Bendamustinhydrochlorid

Intas

glemt,

læge

normalt

bibeholde

normale

doseringsplan.

Hvis du holder op med at bruge Bendamustinhydrochlorid Intas

Den behandlende læge vil beslutte, om behandlingen skal afbrydes eller ændres til et andet præparat.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bendamustinhydrochlorid Intas end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er meget sjældent observeret vævsændringer (nekrose) efter utilsigtet injektion i vævet uden for blodkar

(ekstravasation). En brændende fornemmelse, der hvor infusionsnålen indsættes, kan være et tegn på indgivelse uden

for blodkarrene. Konsekvensen af indgivelse på denne måde kan være smerter og dårligt helende huddefekter.

Den dosisbegrænsende bivirkning for Bendamustinhydrochlorid Intas er nedsat knoglemarvsfunktion, hvilket normalt

vender tilbage til normal efter behandlingen. Nedsat knoglemarvsfunktion øger risikoen for infektion.

Meget almindelig (påvirker flere end 1 ud af 10 patienter):

Lavt antal hvide blodlegemer (leukopeni)

Fald i rødt pigment i blodet (hæmoglobin)

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Infektioner

Utilpashed (kvalme)

Opkastning

Betændelse i slimhinder

Forhøjet niveau af kreatinin

Forhøjet niveau af urea

Feber

Afkræftelse

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

Blødning

Forstyrrelser i stofskiftet som følge af døende kræftceller, der frigiver deres indhold i blodet

Reduktion i de røde blodlegemer, hvilket kan gøre huden bleg og forårsage svaghed eller åndenød (anæmi)

Lavt antal neutrofiler (neutropeni)

Overfølsomhedsreaktioner så som allergisk betændelse i huden (dermatitis), nældefeber (urticaria)

En stigning i leverenzymer AST/ALT

En stigning i enzymet alkalisk fosfatase

En stigning i galdepigment

Lavt kalium i blodet

Hjertefunktionsforstyrrelser (dysfunktion)

Hjerterytmeforstyrrelser (arytmi)

For lavt eller for højt blodtryk (hypotension eller hypertension)

Lungefunktionsforstyrrelse

Diarré

Forstoppelse

Øm munden (stomatitis)

Tab af appetit

Hårtab

Hudforandringer

Manglende menstruationer (amenorré)

Smerte

Søvnløshed

Kuldegysninger

Dehydrering

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Ophobning af væske i hjertesækken (udslip af væske i det perikardialle rum)

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):

Blodforgiftning (sepsis)

Alvorlige allergiske overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner)

Tegn, der ligner anafylaktiske reaktioner (anafylaktoide reaktioner)

Døsighed

Stemmetab (afoni)

Akut kredsløbssvigt

Hudrødme (erytem)

Betændelse i huden (dermatitis)

Kløe (pruritus)

Hududslæt (makulært eksantem)

Svedtendens (hyperhidrosis)

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter):

Primær atypisk lungebetændelse

Nedbrydning af røde blodlegemer

Hurtigt blodtryksfald undertiden med hudreaktioner eller udslæt (anafylaktisk chok)

Smagsforstyrrelser

Føleforstyrrelser (paræstesi)

Utilpashed og smerter i benene (perifer neuropati)

Sygdom i nervesystemet (antkolinerg syndrom)

Neurologiske forstyrrelser

Manglende koordinering (ataksi)

Betændelse i hjernen (encephalitis)

Øget hjertefrekvens (takykardi)

Hjerteanfald, brystsmerter (myokardieinfarkt)

Hjertesvigt

Årebetændelse (flebitis)

Dannelse af væv i lungerne (fibrose i lungerne)

Blødende inflammation af spiserøret (hæmoragisk øsofagitis)

Blødning i mave eller tarm

Infertilitet

Multi-organsvigt

Der er rapporteret om sekundære tumorer (myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi (AML), lungekræft)

efter

behandling

Bendamustinhydrochlorid

Intas.

ikke

fastsat

nogen

klar

sammenhæng

Bendamustinhydrochlorid Intas.

Der er rapporteret om et mindre antal tilfælde af alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse). Sammenhæng med Bendamustinhydrochlorid Intas er uklar.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Bendamustinhydrochlorid Intas efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevar beholderen i den ydre

karton for at beskytte mod lys.

Bemærkning om holdbarhed efter åbning eller klargøring af opløsningen

Opløsninger til infusioner, som er klargjort efter anvisningerne, som er opført sidst i denne indlægsseddel, er stabile i

polyethylenposer ved 25 ºC i 3.5 timer. Ved 2 °C til 8 ºC er de stabile i 2 dage. Bendamustinhydrochlorid Intas

indeholder ingen konserveringsmidler. Af mikrobiologiske hensyn skal opløsningen anvendes straks. Hvis det ikke

anvendes straks, så er brugsopbevaringstider og -forhold før brug brugerens ansvar.

Det er brugerens ansvar at opretholde aseptiske betingelser.

Medicinrester må ikke smides i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester, som du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger vil hjælpe med at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bendamustinhydrochlorid Intas indeholder:

Aktivt stof: bendamustinhydrochlorid.

1 hætteglas indeholder 25 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustinhydrochloridmonohydrat).

1 hætteglas indeholder 100 mg bendamustinhydrochlorid (som bendamustinhydrochloridmonohydrat).

Efter rekonstituering indeholder 1 mg koncentrat 2,5 mg bendamustinhydrochlorid (som

bendamustinhydrochloridmonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer: mannitol.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ravfarvet hætteglas med bromobutylgummiprop og flip-off-aluminiumskapsel.

Bendamustinhydrochlorid Intas er tilgængelig i pakninger, der indeholder 5, 10 og 20 hætteglas med 25 mg

bendamustinhydrochlorid og 1 og 5 hætteglas med 100 mg bendamustinhydrochlorid.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Intas Pharmaceuticals Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56 , Budapest

1047

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne i EØS under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Österreich

Bendamustine Intas 2.5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Danmark

Bendamustinhydrochlorid Intas

Finland

Bendamustine Intas 2.5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten,

liuos

Norge

Bendamustine Intas

Polen

Bendamustine Intas

Spanien

Bendamustina Intas 2.5 mg/ml polvo para concentrado para solución para perfusión

Slovakiet

Bendamustine Intas 2,5 mg/ml prášok na infúzny koncentrát

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2015.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Som med alle lignende cytotoksiske stoffer kræves der strengere sikkerhedsforanstaltninger vedrørende plejepersonale

og læger på grund af den potentielt genom-skadelige og kræftfremkaldende virkning af præparatet. Undgå indånding

kontakt

slimhinder

håndtering

Bendamustinhydrochlorid

Intas

(brug

handsker,

beskyttelsesbeklædning, og muligvis en ansigtsmaske!). Hvis nogle dele af kroppen er blevet kontamineret, så skal de

vaskes grundigt med vand og sæbe, og øjnene skylles med 0,9 % (isotonisk) saltopløsning. Hvis det er muligt, så er

det tilrådeligt at arbejde på et særligt sikkerhedsarbejdsbord (laminar flow) med et absorberende ark, der er

uigennemtrængelige for væsker. Forurenede artikler er cytostatisk affald. Overhold venligst de nationale retningslinjer

for bortskaffelse af cytostatisk materiale. Gravide medarbejdere skal udelukkes fra at arbejde med cytostatika.

brugsklare

opløsningen

skal

klargøres

udelukkende

opløse

indholdet

hætteglas

Bendamustinhydrochlorid Intas i vand til injektionsvæsker, som følger:

1. Klargøring af koncentratet

Et hætteglas med Bendamustinhydrochlorid Intas indeholdende 25 mg bendamustinhydrochlorid opløses først

i 10 ml ved at omryste

Et hætteglas med Bendamustinhydrochlorid Intas indeholdende 100 mg bendamustinhydrochlorid opløses

først i 40 ml ved at omryste

2. Klargøring af infusionsvæsken

snart

opløsningen

klar

(sædvanligvis

efter

5-10

minutter),

fortyndes

fulde

anbefalede

dosis

Bendamustinhydrochlorid

Intas

straks

NaCl-opløsning

slutvolumen

500 ml.

Bendamustinhydrochlorid

Intas

ikke

fortyndes

andre

opløsninger

infusion

eller

injektion.

Bendamustinhydrochlorid Intas må ikke blandes i en infusion sammen med andre stoffer.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed