Benaliv

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension
 • Dosering:
 • 0,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13464
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

© J-C 2008

DK - 970660 R

Læs denne indlægsseddel grundigt.

Den indeholder vigtige informationer.

Livostin

uden

recept.

at opnå den bedste behandling skal

være

omhyggelig

følge

anvisningerne for Livostin.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug

for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere,

du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis

en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Livostin

3. Sådan skal du bruge Livostin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Livostin

indeholder

stof

(antihista-

min), der lindrer symptomer på overføl-

somhed (allergi) i øjnene.

Du kan bruge Livostin øjendråber

til behandling af allergisk øjenbetæn-

delse,

kommer

bestemte

tidspunkter af året, og som viser sig

ved at øjnene løber, klør og er røde

og øjenlågene hævede.

når øjnene løber på grund af anden

form for overfølsomhed (allergi).

Livostin virker næsten øjeblikkeligt og

virkningen

vare

adskillige

timer.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage

Livostin

øjendråber

noget

andet,

skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE LIVOSTIN

Brug ikke Livostin

hvis du er overfølsom (allergisk) over

for levocabastin eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge

Livostin

Tal med lægen, inden du tager Livostin,

hvis du

har dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke

købt

recept,

medicin

købt

udlandet,

naturlægemidler,

stærke

vitaminer

mineraler

samt

kosttil-

skud.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræ-

parat,

vent

mindst

5 minutter

mellem drypning med Livostin og det

andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds,

før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge

Livostin efter aftale med lægen.

Amning

bruge

Livostin,

selvom

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Livostin kan give sløret syn lige efter

drypning. Vent

køre

eller

andet køretøj samt betjene maskiner,

indtil dit syn er klart.

Vigtig information om nogle af de

øvrige indholdsstoffer i Livostin

Livostin øjendråber indeholder konser-

veringsmidlet benzalkoniumchlorid, der

kan give irritation af øjnene og misfarve

bløde kontaktlinser.

Undgå kontakt med bløde kontaktlin-

ser. Tag kontaktlinserne ud, inden du

bruger

Livostin

øjendråber,

vent

mindst

minutter,

før

sætter

kontaktlinserne i igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE

LIVOSTIN

Hvis din læge har ordineret Livostin til

dig,

skal

altid

følge

lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 2 år: 1 dråbe i

hvert øje 2 gange daglig. Hvis denne

dosis ikke hjælper, kan din læge øge

doseringen

gange

dagligt. Tal

med lægen.

Børn under 2 år:

bruge

Livostin

børn

under 2 år efter aftale med en læge.

Sådan bruger du Livostin

1. Ryst

beholderen

godt

fjern

beskyttelseshætten.

2. Bøj hovedet bagover og træk forsig-

tigt det nederste øjenlåg lidt nedad.

3. Dryp

dråbe

inderste

øjenkrog,

dråben

bliver

fordelt

mellem

øjet

øjenlåget.

kommer automatisk til at blinke, så

øjendråben bliver fordelt over hele

øjet.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

0,5 mg/ml øjendråber, suspension

Levocabastin

970660.pdf - Page 1 of 3 - October 16, 2008 - 11:02:24

© J-C 2008

DK - 970660 V

4. Dryp det andet øje på samme måde.

ikke

røre

øjet

øjen-

dråbeflasken, da du ellers kan risikere

at resten af øjendråberne bliver forure-

nede

senere

give

infektion

øjet.

Hvis der er gået mere end en måned,

efter du har åbnet en flaske Livostin

øjendråber,

ikke

bruge

even-

tuelle rester.

Hvis du har brugt for meget Livostin

øjendråber

Kontakt

lægen,

skadestuen

eller

apoteket,

hvis

brugt

mere

Livostin, end der står i her, eller mere

end lægen har foreskrevet, og du føler

dig utilpas.

Hvis

uheld

kommer

drikke Livostin, skal du drikke rigeligt

med vand og kontakte lægen.

Hvis du har glemt at bruge Livostin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den

så snart du kommer i tanker om det.

Du må ikke tage en dobbelt dosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge

Livostin

Spørg

lægen

eller

apoteket,

hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Livostin

anden

medicin

give

bivirkninger,

ikke

alle

får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget

sjældne

bivirkninger

(fore-

kommer hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

Pludseligt

hududslæt,

åndedræts-

besvær og besvimelse pga. overføl-

somhedsreaktioner (allergiske reak-

tioner). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget

almindelige

bivirkninger

(forekommer hos mere end 1 ud af 10

patienter):

Lokal irritation af øjnene.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Lokal overfølsomhedsreaktion (aller-

gisk reaktion).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning

bliver

værre,

eller

får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her,

bør

indberettes

Lægemiddelstyrel-

sen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre.

eller

dine

pårørende

selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema

Lægemiddelstyrelsens

netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar

Livostin

utilgængeligt

børn.

Opbevar ikke Livostin ved temperaturer

over 25 °C.

Holdbarhed efter åbning er 1 måned.

Brug ikke Livostin efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester

afløbet,

toilettet

eller

skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Livostin 0,5 mg/ml øjendråber, sus-

pen sion indeholder:

Aktivt stof: levocabastin

Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol,

vandfrit dinatriumfosfat, natriumdihy-

drogenphosphatmonohydrat, me

thyl-

hydroxypropylcellulose, Polysorbat 80,

benzalkoniumchlorid opløsning 50 %,

dinatriumedetat, sterilt vand

Udseende og pakningstørrelse

Pakningsstørrelse

Livostin øjendråber fås i pakning med

4 ml.

Indehaveren af markedsføringstilla-

delsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilla-

delsen:

JANSSEN-CILAG A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

B-2340 Beerse

Belgien

Denne

indlægsseddel

blev

sidst

revideret september 2008.

970660.pdf - Page 2 of 3 - October 16, 2008 - 11:02:24

JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - E-mail: ivermei1@gpsbe.jnj.com

Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - E-mail: fvermeyl@gpsbe.jnj.com

INSERT

LIVOSTIN

Market: DK

Article Number: 970660

Mat. ID Code: 1030

Format Name: B/I/001/V1 (100x204)

Operator: Marleen

Technical Info/Spec: NA

Pointsize: 6,3 pt

File Name: 970660.indd (CS2 - MAC)

Date:

1. 16-10-2008

Black

970660.pdf - Page 3 of 3 - October 16, 2008 - 11:02:24