Banminth Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Banminth Vet. 21,7 mg/g (hund/ræv) oral pasta
 • Dosering:
 • 21,7 mg/g (hund/ræv)
 • Lægemiddelform:
 • oral pasta
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Banminth Vet. 21,7 mg/g (hund/ræv) oral pasta
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hund, Pelsdyr (f.eks. mink)

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 06692
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

4. april 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Banminth Vet., oral pasta til hunde og ræve

0.

D.SP.NR

2906

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Banminth Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Præparatet indeholder pr. 1 g pasta:

Pyrantelembonat

21,62 mg

Methylparahydroxybenzoat E 218

0,8 mg

Propylparahydroxybenzoat E 216

0,2 mg

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral pasta.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Ræv.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm i mave-tarmkanalen hos hund samt spoleorm hos ræv.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler

Følgende strategier bør undgås, da de kan medføre udviklingen af resistens overfor

anthelmintica:

Ofte og gentagen brug af den samme type anthelmintica igennem en længere tidsperiode.

Underdosering, eventuelt grundet underestimering af kropsvægt, fejlagtig administration af

produktet eller manglende kalibrering af doseringsanordning (hvis en sådan benyttes).

06692_spc.doc

Side 1 af 4

Mistanke om tilfælde af anthelmintica resistens undersøges ved hjælp af passende tests

(f.eks.Faecal Egg Count Reduction Test). Hvis disse test indikerer resistens overfor et

specifikt anthelmintica, anvendes et andet anthelmintica tilhørende en anden farmakologisk

klasse og med en anden virkning.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Der har været sjældne tilfælde af diarre, hævelser i huden, savlen eller tegn på

mavesmerter efter administration af Banminth Vet. oral pasta. Disse reaktioner optræder i

reglen indenfor 24-48 timer og er af forbigående natur.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pyrantel, morantel og levamisol har lignende virkningsmekanismer. Af hensyn til risikoen

for overdosering bør samtidig indgift af disse stoffer derfor undgås. Pyrantel bør ikke

anvendes sammen med piperazin, da deres virkningsmekanismer er antagonistiske.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

14,5 mg pyrantelembonat pr. kg. legemsvægt p.o.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

QP 52 AF 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Banminth Vet. pasta er et anthelmintikum der gives oralt til hunde. Det aktive stof, pyrantel,

tilhører gruppen tetrahydropyrimidiner og den anthelmintiske effekt udøves ved påvirkning af

den neuromuskulære transmission gennem stimulation af de kolinerge neuroner.

06692_spc.doc

Side 2 af 4

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pyrantelembonat er tungt opløseligt, hvorfor absorbtion af pyrantel kun foregår i ringe

udstrækning.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat E 218

Natriumalginat

Propylparahydroxybenzoat E 216

Renset vand

Silica, kolloid vandfri

Sorbitol syrup

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Tube: 5 år.

Sprøjte: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Tube: 10 g og 24 g.

Sprøjte: 16 g.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma, Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

06692_spc.doc

Side 3 af 4

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

06692

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. marts 1976

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. april 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

06692_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

27-3-2018

PINAWAY (Pyrantel Pamoate) Suspension [Denison Pharmaceuticals, Inc.]

PINAWAY (Pyrantel Pamoate) Suspension [Denison Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

PYRANTEL PAMOATE (Pinwormtreatment) Suspension [MWI Veterinary Supply, Inc.]

PYRANTEL PAMOATE (Pinwormtreatment) Suspension [MWI Veterinary Supply, Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

STRONGID (Pyrantel Pamoate) Paste [Zoetis Inc.]

STRONGID (Pyrantel Pamoate) Paste [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

PYRANTEL PAMOATE Tablet [ProMex LLC]

PYRANTEL PAMOATE Tablet [ProMex LLC]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

PYRANTEL PAMOATE Suspension [ProMex LLC]

PYRANTEL PAMOATE Suspension [ProMex LLC]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PYRANTEL PAMOATE Suspension [Jefferson Labs]

PYRANTEL PAMOATE Suspension [Jefferson Labs]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

EQUISTRENGTH (Pyrantel Pamoate) Paste [Aspen Veterinary]

EQUISTRENGTH (Pyrantel Pamoate) Paste [Aspen Veterinary]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

EXODUS (Pyrantel Pamoate) Paste [Bimeda Inc, Division Of Cross Vetpharm Group]

EXODUS (Pyrantel Pamoate) Paste [Bimeda Inc, Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

PYRANTEL (Pyrantel Pamoate) Paste [Durvet,Inc]

PYRANTEL (Pyrantel Pamoate) Paste [Durvet,Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

HEARTGARD PLUS (Ivermectin And Pyrantel Pamoate) Tablet, Chewable [Merial, Inc.]

HEARTGARD PLUS (Ivermectin And Pyrantel Pamoate) Tablet, Chewable [Merial, Inc.]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

X (Pyrantel Pamoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

X (Pyrantel Pamoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

10-7-2017

PARASITEXX (Pyrantel Pamoate) Suspension [Dannso Corp./D.B.A. Essential Products]

PARASITEXX (Pyrantel Pamoate) Suspension [Dannso Corp./D.B.A. Essential Products]

Updated Date: Jul 10, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety