Azithromycin "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Azithromycin "Mylan" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Azithromycin "Mylan" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45131
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Azithromycin Mylan 500 mg filmovertrukne tabletter

azithromycin (som azithromycinmonohydrat)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Azithromycin Mylan til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Azithromycin Mylan

Sådan skal du tage Azithromycin Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Azithromycin Mylan tilhører en gruppe af antibiotika, som kaldes makrolider.

Det anvendes til behandling af infektioner, der skyldes mikroorganismer såsom bakterier.

Sådanne infektioner kan være:

Infektioner i luftvejene som f.eks. akut bronkitis og lungebetændelse.

Infektioner i bihulerne, halsen, mandlerne eller ørerne.

Milde til moderate infektioner i hud og bløddele, f.eks. infektion i hårsækkene (folliculitis),

bakteriel infektion på huden og de dybere hudlag (cellulitis), hudinfektion med skinnende rød

hævelse (erysipelas).

Infektioner forårsaget af bakterien

Chlamydia trachomatis

. Denne bakterie kan forårsage

infektion i urinrøret (urethra) eller infektion i livmoderhalsen (cervix).

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE AZITHROMYCIN MYLAN

Tag ikke Azithromycin Mylan

hvis du er allergisk over for jordnødder (peanuts) eller soja, da denne medicin indeholder

sojaolie.

hvis du er allergisk over for azithromycin, andre makrolidantibiotika som f.eks. erythromycin

eller clarithromycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Azithromycin Mylan (angivet i pkt.

6). En allergisk reaktion kan medføre hududslæt eller hvæsende vejrtrækning.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Azithromycin Mylan

hvis du på et eller andet tidspunkt har haft en allergisk reaktion med hævelse i ansigt og hals,

muligvis med vejrtrækningsproblemer.

hvis du har alvorlige nyreproblemer; lægen vil muligvis ændre dosis.

hvis du har alvorlige leverproblemer; lægen vil muligvis overvåge din leverfunktion eller

afbryde behandlingen.

hvis du nogensinde har fået diagnosen forlænget QT-interval (en hjertesygdom) bør du ikke

behandles med azithromycin.

hvis du ved, at du har en langsom eller uregelmæssig hjerterytme, eller nedsat hjertefunktion.

Behandling med azithromycin frarådes.

hvis du ved, at du har et lavt indhold af kalium eller magnesium i blodet. Behandling med

azithromycin frarådes.

hvis du tager medicin, der kaldes antiarytmika (til behandling af unormal hjerterytme), cisaprid

(til behandling af maveproblemer) eller terfenadin (et antihistamin mod allergi). Behandling

med azithromycin frarådes.

hvis du tager medicin, der kaldes sekalealkaloider. (såsom ergotamin) som anvendes til

behandling af migræne. Behandling med azithromycin frarådes (se Brug af anden medicin

sammen med Azithromycin Mylan).

hvis du har fået konstateret en neurologisk sygdom, som er en sygdom i hjernen eller

nervesystemet.

hvis du har mentale, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problemer.

hvis du har myasthenia gravis (lokal muskelsvaghed).

Fortæl det straks til lægen, hvis du får kraftig og vedvarende diare under eller efter behandlingen, især

hvis diareen er med blod eller slim.

Kontakt lægen, hvis symptomerne varer ved efter afsluttet behandling med azithromycin, eller hvis du

får nye og vedvarende symptomer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Azithromycin Mylan

Tal med lægen, hvis du tager en eller flere af følgende typer medicin:

Theophyllin (til behandling af

astma

): Virkningen af theophyllin kan blive forstærket.

Warfarin eller lignende medicin til

forebyggelse af blodpropper

: Samtidig brug kan øge

risikoen for blødning.

Ergotamin og dihydroergotamin (til behandling af

migræne

): Der kan forekomme ergotisme

(dvs. kløe i arme og ben, muskelkramper og koldbrand i hænder og fødder som følge af

dårligt blodomløb). Samtidig brug frarådes derfor.

Ciclosporin (anvendes til at undertrykke immunsystemet for at

forebygge og behandle

afstødning af et transplanteret organ eller transplanteret knoglemarv

): Hvis samtidig

brug ikke kan undgås, vil lægen jævnligt kontrollere niveauet af medicin i dit blod og

eventuelt justere din dosis.

Digoxin (mod

hjertesvigt

): Niveauet af digoxin i blodet kan stige, og lægen vil derfor

kontrollere det.

Syreregulerende midler (antacider – mod

fordøjelsesbesvær

): Se pkt. 3.

Cisaprid (mod

maveproblemer

) og terfenadin (til behandling af

høfeber

): Brug sammen med

azithromycin kan forårsage hjertelidelser.

Medicin mod uregelmæssig hjerterytme (såkaldte

antiarytmika

Nelfinavir (til behandling af hiv-infektioner): Samtidig brug kan forstærke bivirkningerne ved

azithromycin.

Alfentanil (til narkose) eller astemizol (til behandling af høfeber): Brug sammen med

azithromycin kan forstærke effekten af disse lægemidler

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Der er ikke tilstrækkelige oplysninger om sikkerheden ved azithromycin under graviditet. Derfor bør

du ikke tage Azithromycin Mylan, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. I særligt

alvorlige tilfælde vil din læge dog kunne ordinere det.

Du bør ikke amme, mens du tager Azithromycin Mylan, da det kan give bivirkninger herunder diare

og infektion hos dit barn. Du kan genoptage amningen to dage efter, du er stoppet med behandlingen

med Azithromycin Mylan.

Hvis du er gravid, eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Azithromycin Mylan kan medføre svimmelhed og kramper. Du må ikke køre bil eller betjene

maskiner, hvis du oplever dette.

Azithromycin Mylan indeholder sojaolie

Du må ikke bruge Azithromycin Mylan, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanuts) eller soja

(se også under Advarsler og forsigtighedsregler).

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE AZITHROMYCIN MYLAN

Tag altid Azithromycin Mylan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Tabletterne skal synkes, helst med lidt vand, og kan tages med eller uden mad.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne (herunder ældre) og børn med en kropsvægt på mere end 45 kg:

Den sædvanlige dosis er 1500 mg fordelt over enten 3 eller 5 dage på følgende måde:

Når dosis tages over 3 dage: 500 mg dagligt.

Når dosis tages over 5 dage: 500 mg den første dag og herefter 250 mg på dag 2 til dag 5.

Klamydiainfektion i urinrøret eller livmoderhalsen: 1000 mg som enkeltdosis i kun 1 dag.

Børn og unge under 45 kg

Tabletterne må ikke gives til disse patienter. Andre lægemiddelformer af azithromycin-holdig medicin

(f.eks. suspension) kan anvendes.

Patienter med nyre- eller leverproblemer

Fortæl det til lægen, hvis du har problemer med nyrerne eller leveren, da lægen muligvis skal ændre

den normale dosis.

Hvis du har taget for mange Azithromycin Mylan tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden person) har taget flere

tabletter end der står i denne information eller hvis du tror at et barn har spist en tablet. En overdosis

kan medføre forbigående tab af hørelsen, kraftig kvalme, opkastning og diare.

Medbring denne indlægsseddel, de resterende tabletter og tabletbeholderen på hospitalet eller til

lægen, så de ved hvilke tabletter, der er blevet indtaget.

Hvis du har glemt at tage Azithromycin Mylan

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre

det snart er tid til den næste tablet. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Azithromycin Mylan

Du må ikke stoppe med at tage medicinen uden først at tale med lægen, heller ikke selv om du har fået

det bedre. Det er meget vigtigt, at du tager Azithromycin Mylan lige så længe, du har aftalt med

lægen. Ellers kan infektionen vende tilbage.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage tabletterne og kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du får en

eller flere af følgende bivirkninger:

en allergisk reaktion (hævelse af læber, ansigt eller hals, som medfører alvorlige

vejrtrækningsproblemer; hududslæt eller nældefeber)

blæredannelse/blødning på læber, øjne, næse, mund og kønsdele som kan skyldes Stevens-

Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrose, som begge er alvorlige sygdomme

uregelmæssig hjerterytme

længerevarende diare med blod og slim

Disse er meget alvorlige men sjældne bivirkninger. Du har muligvis brug for akut lægehjælp eller

hospitalsindlæggelse.

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Mavekramper

Kvalme

Diare

Luft i maven

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Svimmelhed, hovedpine

Følelsesløshed eller prikkende fornemmelse

Opkastning, fordøjelsesproblemer

Appetitmangel, smagsforstyrrelser

Synsforstyrrelser, døvhed

Hududslæt og/eller kløe

Ledsmerter

Lavt antal af visse hvide blodlegemer (lymfocytter og eosinofile)

Fald i niveauet af bicarbonat i blodet

Træthed eller svaghed

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Svampeinfektion i munden samt skeden (trøske)

Lavt antal af visse hvide blodlegemer (leukocytter og neutrofile)

Allergiske reaktioner, som både kan være alvorlige og ikke alvorlige

Blæredannelse i huden, munden, øjnene og på kønsorganerne

Hudoverfølsomhed over for sollys

Nervøsitet

Nedsat følsomhed i huden

Søvnighed eller søvnmangel

Nedsat hørelse eller ringen for ørerne

Hjertebanken, brystsmerter

Forstoppelse, mavesmerter med diare og feber

Leverbetændelse (hepatitis), ændrede leverenzymværdier

Kraftesløshed

Hævelser

General utilpashed

Unormale laboratorieværdier (blod- eller leverprøver)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Snurrende fornemmelse i hovedet

Unormal leverfunktion

Hyppigheden af følgende bivirkninger er ikke kendt:

Aggression eller angst

Hyperaktivitet

Muskelsvaghed

Lugtesansforstyrrelser, tab af lugte- eller smagssans

Misfarvning af tungen

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

Betændelse i nyren eller nyresvigt

Gulfarvning af hud eller øjne (gulsot) eller leversvigt (sjældent livstruende)

Blå mærker eller forlænget blødning efter uheld

Blærer i huden, alvorlig hudreaktion

Unormalt elektrokardiogram (ekg)

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. Du må ikke hælde tabletterne over i

en anden beholder.

Brug ikke Azithromycin Mylan efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Azithromycin Mylan indeholder:

Hver tablet indeholder 500 mg af det aktive stof azithromycin (som azithromycinmonohydrat).

De øvrige indholdsstoffer er: mikrokrystallinsk cellulose (E460), prægelatineret stivelse

(majsstivelse), natriumstivelsesglycolat (Type A), vandfri kolloid silica (E551),

natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat (E470b).

Tablettens filmovertræk indeholder: polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret), titandioxid

(E171), talcum (E553b), sojalecithin, xanthangummi (E415).

Udseende og pakningsstørrelser

Azithromycin Mylan 500 mg er hvide til offwhite, aflange tabletter med en dyb rille på den ene side

og en delekærv på den anden side.

Azithromycin Mylan 500 mg fås i blisterpakninger med 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Ynglingagatan 14

S-113 47 Stockholm

Sverige

Dansk repræsentant

Mylan ApS

Sluseholmen 2-4

2450 København SV

Fremstiller

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

35-36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange state

Dublin 13

Irland

eller

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10,

6250 Kundl

Østrig

eller

Sandoz S.R.L.

Livezeni Street no 7A, Targu – Mures

Rumænien

eller

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Storbritannien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:

‘Azithromycine KDT 250 mg & 500 mg filmomhulde tabletten’

Danmark

‘Azithromycin Mylan’

Finland

‘Azithromycin Mylan 250 mg & 500 mg’

Irland

‘Azromax 250 mg Film-coated Tablet’

Italien

‘Azithromicina Mylan 500mg’

Holland

‘Azithromycin Mylan 250 mg & 500mg filmomhulde tabletten’

Norge

‘Azithromycin Mylan 500 mg’

Polen

‘Azigen 250 mg & 500 mg’

Portugal

‘Azihromicina Anova 500 mg’

Slovakiet

‘Azithromycin Mylan 500 mg’

Spanien

‘Azithromycin Mylan Pharmaceuticals 250 mg & 500 mg comprimidos’

Storbritannien ‘Azithromycin 250 mg & 500 mg Film-Coated Tablets’

Sverige

‘Azithromycin Mylan 250 mg & 500 mg’

Tjekkiet:

‘Azithromycin Mylan 500 mg’

Tyskland

‘Azithromycin dura 250 mg & 500 mg Filmtabletten’

Ungarn

‘Azithromycin-Mylan 250 mg & 500 mg filmtabletta’

Østrig:

‘Azithromycin Arcanna 500 mg – Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest opdateret august 2012

23-3-2018

Pending EC decision: Prasugrel Mylan, prasugrel, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Prasugrel Mylan, prasugrel, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-4-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Epic Pharma, LLC]

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LOVASTATIN Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LOVASTATIN Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

GRANISETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

GRANISETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

TELMISARTAN AND AMLODIPINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

TELMISARTAN AND AMLODIPINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [MAS MANAGEMENT GROUP, INC.]

AZITHROMYCIN MONOHYDRATE Tablet [MAS MANAGEMENT GROUP, INC.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [Proficient Rx LP]

NITROFURANTOIN (MONOHYDRATE/MACROCRYSTALS) Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

Semglee (Mylan S.A.S.)

Semglee (Mylan S.A.S.)

Semglee (Active substance: Insulin glargine) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1952 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4280

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

HEPARIN SODIUM Injection [Mylan Institutional LLC]

HEPARIN SODIUM Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AZITHROMYCIN Powder, For Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

STAVUDINE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

STAVUDINE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MITOMYCIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Mylan Institutional LLC]

MITOMYCIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TACROLIMUS MONOHYDRATE (Tacrolumus Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

TACROLIMUS MONOHYDRATE (Tacrolumus Monohydrate) Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

COSYNTROPIN Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

COSYNTROPIN Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LEVALBUTEROL Solution [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LEVALBUTEROL Solution [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

ZITHROMAX (Azithromycin) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

ZITHROMAX (Azithromycin) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

TOBRAMYCIN Injection [Mylan Institutional LLC]

TOBRAMYCIN Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Mylan Institutional LLC]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

HALOPERIDOL LACTATE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

HALOPERIDOL LACTATE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed