Atorvastatin "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atorvastatin "Krka" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atorvastatin "Krka" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41093
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atorvastatin Krka 10 mg filmovertrukne tabletter

Atorvastatin Krka 20 mg filmovertrukne tabletter

Atorvastatin Krka 40 mg filmovertrukne tabletter

atorvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Atorvastatin Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin Krka

Sådan skal du tage Atorvastatin Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Atorvastatin Krka tilhører en gruppe af lægemidler kendt som statiner, der er lipid (fedt) regulerende

lægemidler.

Atorvastatin Krka anvendes til at sænke blodets indhold af lipider, kendt som kolesterol og

triglycerider, når fedtfattig diæt og livsstilsændring alene ikke har virket. Hvis du har forhøjet risiko

for hjertesygdomme, kan Atorvastatin Krka også benyttes til at sænke en sådan risiko, selv hvis dit

kolesteroltal er normalt. En standard kolesterolfattig diæt bør forsættes under behandlingen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Atorvastatin Krka

hvis du er allergisk over for atorvastatin eller andre tilsvarende typer af medicin, der anvendes til

at sænke indholdet af fedtstoffer i blodet eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atorvastatin Krka

(angivet iafsnit 6)

hvis du har eller har haft sygdomme, der påvirker leveren

hvis du har haft uforklarlige, unormale blodprøver med hensyn til leverfunktion

hvis du er en kvinde der kan blive gravid og ikke benytter pålidelig prævention

hvis du er gravid eller forsøger at blive gravid

hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atorvastatin Krka.

Følgende kan være årsag til, at Atorvastatin Krka ikke er egnet til dig:

hvis du tidligere har haft et slagtilfælde med blødning i hjernen eller har små lommer med væske i

hjernen fra tidligere slagtilfælde

hvis du har problemer med nyrerne

hvis du har en skjoldbruskkirtel med lav aktivitet (hypothyreose)

hvis du har gentagen eller uforklarlig muskelømhed eller -smerter, eller hvis du eller nogen i din

familie har haft muskelproblemer

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du har

vedvarende muskelsvaghed. Det kan være nødvendigt med ekstra prøver og lægemidler

for at stille diagnosen og behandle dette.

hvis du tidligere har haft muskelproblemer under behandling med andre lipid-sænkende

lægemidler (f.eks. andre -statin eller -fibrat produkter)

hvis du jævnligt drikker store mængder alkohol

hvis du tidligere har haft leversygdomme

hvis du er ældre end 70 år.

Fortæl det til din læge eller på apoteket inden du tager Atorvastatin Krka

hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Hvis nogle at disse forhold gælder for dig skal din læge tage en blodprøve før og om muligt under

behandlingen med Atorvastatin Krka, for at vurdere din risiko for muskelrelaterede bivirkninger.

Risikoen for muskelrelaterede bivirkninger f.eks. rhabdomyolyse er kendt for at stige, når visse

lægemidler tages samtidigt (se pkt. 2 ”Brug af anden medicin sammen med Atorvastatin Krka”).

Så længe du tager dette lægemiddel vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge

(diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle

sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er overvægtig og har forhøjet

blodtryk.

Brug af anden medicin sammen med Atorvastatin Krka

Der er visse lægemidler, der kan ændre virkningen af Atorvastatin Krka eller deres virkning kan

ændres af Atorvastatin Krka. Denne type gensidig påvirkning kan gøre et eller begge lægemidler

mindre effektive. Alternativt kan det øge risikoen for alvorlige bivirkninger, herunder den vigtige

muskelsvindtilstand kendt som rhabdomyolyse beskrevet i pkt. 4.

Medicin, der kan ændre dit immunsystems virkemåde, f.eks. ciclosporin

Visse antibiotika eller antisvampemidler, f.eks. erythromycin, clarithromycin, telithromycin,

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampin, fusidinsyre

Anden medicin, der regulerer lipidniveauet f.eks. gemifibrozil, andre fibrater, colestipol

Visse calciumkanalblokkere, der benyttes til behandling af angina eller højt blodtryk, f.eks.

amlodipin, diltiazem

Medicin til regulering af din hjerterytme f.eks. digoxin, verapamil, amiodarone

Medicin til behandling af hiv, f.eks. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir,

darunavir, kombinationen af tipranavir/ritonavir osv.

Noget medicin som bruges til behandling af hepatitis C f.eks. telaprevir

Anden medicin, der påvirker Atorvastatin Krka, herunder ezetimibe (som sænker kolesterol),

warfarin (som nedsætter blodets evne til at størkne), P-piller, stiripentol (et krampestillende

middel til behandling af epilepsi), cimetidin (mod halsbrand og mavesår), phenazon

(smertestillende), colchicin (mod urinsyregigt), og syreneutraliserende medicin (medicin mod

fordøjelsesbesvær, der indeholder aluminium eller magnesium), og boceprevir (mod lever

sygdomme som hepatitis C)

Medicin købt i håndkøb: prikbladet perikum

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Atorvastatin Krka sammen med mad og drikke

Se pkt. 3 for yderligere vejledning i at tage Atorvastatin Krka. Vær opmærksom på følgende:

Grapefrugtjuice

Drik ikke mere end et eller to små glas grapefrugtjuice om dagen, da større mængder grapefrugtjuice

kan ændre virkningerne af Atorvastatin Krka.

Alkohol

Undgå at drikke for meget alkohol, mens du er i behandling med denne medicin. Se pkt. 2 ”Advarsler

og forsigtighedsregler” for detaljer.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Atorvastatin Krka, hvis du er gravid eller hvis du forsøger at blive gravid.

Du må ikke tage Atorvastatin Krka, hvis du kan blive gravid, med mindre du anvender sikker

prævention.

Du må ikke tage Atorvastatin Krka, hvis du ammer.

Atorvastatin Krkas sikkerhed under graviditet og amning er ikke dokumenteret.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik og arbejdssikkerhed

Normalt påvirker denne medicin ikke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Du må

dog ikke føre motorkøretøj, hvis denne medicin påvirker din evne til det. Du må ikke arbejde med

værktøj eller maskiner, hvis denne medicin påvirker din evne til det.

Atorvastatin Krka indeholder laktose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Atorvastatin Krka

Tag altid Atorvastatin Krka nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Hvis du er i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Før påbegyndelse af behandlingen vil din læge sætte dig på en kolesterolfattig diæt, som du også skal

overholde under behandlingen med Atorvastatin Krka.

Den sædvanlige startdosis af Atorvastatin Krka er 10 mg én gang dagligt til voksne og børn på 10 år

og derover. Denne dosis kan forhøjes efter behov af din læge, indtil du tager den mængde, du har brug

for. Din læge vil tilpasse dosis i intervaller på 4 uger eller længere. Den højeste dosis af Atorvastatin

Krka er 80 mg én gang dagligt til voksne og 20 mg én gang dagligt til børn.

Atorvastatin Krka-tabletter skal sluges hele med vand og kan tages på et vilkårligt tidspunkt af dagen,

med eller uden et måltid. Du bør dog forsøge at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag.

Varigheden af behandling med Atorvastatin Krka bestemmes af din læge.

Fortæl det til lægen, hvis du føler, at virkningen af Atorvastatin Krka er for stærk eller for svag.

Hvis du har taget for mange Atorvastatin Krka filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du utilsigtet har taget flere Atorvastatin Krka, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Atorvastatin Krka

Hvis du har glemt en dosis, så spring den glemte dosis over og fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Du må aldrig tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om eller hvis du ønsker at stoppe

behandlingen.

4.

Bivirkninger

Atorvastatin Krka kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage tabletterne og

straks fortælle det til lægen eller tage til den nærmeste skadestue.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner, som medfører hævelse af ansigt, tunge og svælg, der kan give

store problemer med at trække vejret.

Alvorlig sygdom med alvorlig afskalning og hævelse af huden, blæredannelse på huden, i

munden, i øjnene, på kønsdelene og feber. Hududslæt med lyserøde-røde pletter, som kan danne

blærer, især i håndflader og under fodsåler.

Muskelsvaghed, -ømhed eller -smerter, især hvis du samtidigt føler dig utilpas eller har høj

temperatur. Dette kan skyldes en unormal nedbrydning af musklerne. som Den unormale

nedbrydning af musklerne går ikke altid væk, selv efter at du er stoppet med at tage atorvastatin,

og den kan være livstruende og medføre nyreproblemer.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Hvis du får problemer med uventet eller uforklarlig blødning eller blå mærker, kan dette tyde på

leversygdom. Du skal så hurtigt som muligt fortælle det til lægen.

Andre mulige bivirkninger ved Atorvastatin Krka:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

betændelse i næseslimhinden, ondt i halsen, næseblod

allergiske reaktioner

øgede blodsukkerværdier (hvis du har sukkersyge, skal du fortsætte med nøje at kontrollere

blodsukkerværdierne), øget kreatinkinase i blodet

hovedpine

kvalme, forstoppelse, luft i maven, fordøjelsesbesvær, diarré

ledsmerter, muskelsmerter og rygsmerter

blodprøveresultater, der viser, at din leverfunktion kan blive unormal

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

anoreksi (appetitløshed), vægtøgning, fald i blodsukkerværdier (hvis du har sukkersyge, skal du

fortsætte med nøje at kontrollere blodsukkerværdierne)

mareridt, søvnforstyrrelser

svimmelhed, følelsesløshed eller prikken i fingre og tæer, nedsat følesans for smerte eller

berøring, ændring i smagssansen, hukommelsestab

sløret syn

ringen i ørerne og/eller hovedet

opkastning, opstød, smerter i den øvre og nedre del af maven, betændelse i bugspytkirtlen med

mavesmerter (pankreatitis)

leverbetændelse (hepatitis)

udslæt, hududslæt og kløe, nældefeber, hårtab

nakkesmerter, muskeltræthed

træthed, utilpashed, svaghed, brystsmerter, hævelser, især af ankler (ødem), øget temperatur

positiv urinprøve for hvide blodlegemer

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

synsforstyrrelser

uventet blødning eller blå mærker

kolestase (gulfarvning af hud og det hvide i øjnene)

seneskade

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

en allergisk reaktion – symptomer kan omfatte pludselig hvæsende vejrtrækning og brystsmerter

eller tæthed for brystet, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber, mund, tunge eller svælg,

vejrtrækningsbesvær, kollaps

høretab

hævede bryster hos mænd (gynækomasti)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de forhåndenværende data):

vedvarende muskelsvaghed

Eventuelle bivirkninger, der er indberettet for nogle statiner (samme type medicin):

seksuelle problemer

depression

vejrtrækningsproblemer herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber

sukkersyge. Det er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet,

er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Din læge vil overvåge dit helbred, imens du tager dette

lægemiddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Atorvastatin Krka efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt. Denne medicin kræver ingen

specielle temperaturopbevaringsforhold.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Dette vil hjælpe med til at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atorvastatin Krka 10 mg, 20 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Det aktive stof er atorvastatin. Hver Atorvastatin Krka 10, 20, 40 mg filmovertrukket tablet

indeholder henholdsvis 10 mg, 20 mg eller 40 mg atorvastatin som atorvastatincalcium.

De øvrige indholdsstoffer er natriumhydroxid, natriumlaurilsulfat, hydroxypropylcellulose,

lactosemonohydrat (se afsnit 2 ”Atorvastatin Krka indeholder laktose”, mikrokrystallinsk

cellulose, croscarmellosenatrium, povidon, magnesiumstearat i tabletkernen og

polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3000 og talcum i filmovertrækket.

Udseende og pakningsstørrelser

10 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, svagt konvekse med skrå kant og en diameter på 6

20 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, svagt konvekse med skrå kant og en diameter på 8

40 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde,svagt konvekse med skrå kant og en diameter på 10

Beholdere med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter fås i

blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 2016/10