Atenolol "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atenolol "Sandoz" 25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atenolol "Sandoz" 25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33188
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Atenolol Sandoz 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter

atenolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol Sandoz

Sådan skal du tage Atenolol Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Atenolol Sandoz indeholder det aktive stof atenolol. Det tilhører en gruppe af medicin, der kaldes

betablokkere.

Atenolol Sandoz bruges til:

behandling af forhøjet blodtryk (hypertension)

behandling af brystsmerter, der skyldes ”kronisk stabil angina pectoris”

behandling af visse typer af uregelmæssig hjerterytme (arytmier)

forebyggelse af et nyt hjerteanfald.

Atenolol Sandoz virker ved at få dit hjerte til at slå langsommere og med mindre kraft.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol Sandoz

Tag ikke Atenolol Sandoz:

hvis du er allergisk over for atenolol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har eller har haft et eller flere af følgende hjerteproblemer:

hjertesvigt, som ikke er under kontrol (dette forårsager som regel åndenød og hævelse af

anklerne)

hjerteblok af anden eller tredje grad (en tilstand, der eventuelt kan behandles med en

pacemaker)

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

meget langsomt eller meget uregelmæssigt hjerteslag, meget lavt blodtryk eller meget ringe

blodomløb

hjertepumpesvigt. Dette er en tilstand, hvor hjertet ikke pumper blodet tilstrækkeligt rundt i

kroppen. Tegnene herpå kan omfatte forvirring, svedtendens, hurtigt hjerteslag og bleg hud.

hvis du har en svulst, der kaldes for fæokromocytom, og som du ikke får behandling for. Sådanne

svulster befinder sig som regel nær nyrerne og kan forårsage højt blodtryk. Hvis du er i

behandling for fæokromocytom, vil din læge give dig et andet lægemiddel, der kaldes for en

alfablokker, som du skal tage ud over Atenolol Sandoz. Blodtrykket bør holdes under tæt kontrol.

hvis du har fået at vide, at du har abnormt høje niveauer af syre i dit blod (metabolisk acidose).

Tag ikke Atenolol Sandoz, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så tal med lægen

eller apoteket, inden du tager denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atenolol Sandoz, hvis:

Du har astma, pibende vejrtrækning eller andre lignende vejrtrækningsproblemer, eller hvis du får

allergiske reaktioner, for eksempel over for insektbid. Hvis du har eller har haft astma eller

pibende vejrtrækning, må du ikke tage dette lægemiddel uden at tale med lægen først.

Du har en type brystsmerter (angina), der kaldes for Prinzmetals angina.

Du har dårligt blodomløb eller kontrolleret hjertesvigt.

Du har hjerteblok af første grad.

Du har diabetes. Din medicin kan forandre din reaktion på lavt blodsukker. Du kan eventuelt føle,

at dit hjerte slår hurtigere eller stærkere, eller føle dig svedig. Blodsukkeret bør holdes under tæt

kontrol.

Du har” thyrotoksikose” (forhøjet stofskifte på grund af en overaktiv skjoldbruskkirtel). Din

medicin kan skjule symptomerne på thyrotoksikose.

Du har problemer med nyrerne. Det kan være, at du skal gå til kontrol under behandlingen.

Du har et hudproblem kaldet psoriasis.

Du har en langsom puls (50 til 55 slag i minuttet).

Du har en tumor, der kaldes fæokromocytom. Ud over Atenolol Sandoz skal du også behandles

med medicin, der kaldes for alfablokkere. Blodtrykket skal holdes under tæt kontrol.

Du er ældre.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl), så spørg lægen eller apotekspersonalet

til råds, inden du tager dette lægemiddel.

Brug af anden medicin sammen med Atenolol Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturmedicin. Atenolol Sandoz kan påvirke

eller påvirkes af anden medicin.

Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Clonidin (mod forhøjet blodtryk eller migræne). Hvis du tager clonidin og Atenolol Sandoz

samtidig, må du ikke stoppe med at tage clonidin, medmindre din læge anviser det. Hvis du skal

stoppe med at tage clonidin, vil lægen give dig nøje instrukser om, hvordan det skal gøres.

Verapamil, diltiazem og nifedipin (mod forhøjet blodtryk eller brystsmerter).

Disopyramid, quinidin eller amiodaron (mod uregelmæssigt hjerteslag).

Digoxin (mod hjerteproblemer).

Adrenalin, også kaldet epinephrin (et lægemiddel, der stimulerer hjertet).

Ibuprofen eller indometacin (mod smerter og betændelse).

Insulin eller diabetesmedicin, som du tager gennem munden.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Ampicillin mod bakterieinfektioner.

Barbiturater mod søvnproblemer og epilepsi.

Sultoprid og phenothiaziner mod mere alvorlige psykiske problemer (psykoser).

Lægemidler mod depression af typen "tricykliske antidepressiva" eller "MAO-hæmmere".

Lægemidler til behandling af tilstoppet næse eller tilstoppede bihuler eller anden medicin mod

forkølelse (herunder også håndkøbsmedicin).

Lægemidler, der anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet som følge af grøn stær eller andre

øjensygdomme.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl), så spørg lægen eller apotekspersonalet

til råds, inden du tager dette lægemiddel.

Operationer

Hvis du skal have en operation på hospitalet, skal du fortælle narkoselægen eller sundhedspersonalet,

at du tager Atenolol Sandoz. Det skyldes, at du kan få lavt blodtryk (hypotension), hvis du får visse

bedøvelsesmidler eller jodholdige stoffer (kaldet "kontrastmidler"), som anvendes i forbindelse med

røntgenfotografering, samtidig med Atenolol Sandoz.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel vil sandsynligvis ikke påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Det er dog bedst at vente og se, hvordan medicinen påvirker dig, før du går i gang med

sådanne aktiviteter.

Hvis du føler dig svimmel eller træt, når du tager dette lægemiddel, må du ikke føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Atenolol Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage hver dag, og hvornår du skal tage

dem.

Læs etiketten på pakningen for at minde dig om, hvad lægen har sagt.

Forsøg at tage tabletterne på samme tid hver dag.

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Delekærven er der kun for at hjælpe dig med at

dele tabletten, hvis du har svært ved at synke den hel.

Voksne

Din læge vil, afhængig af din helbredstilstand, beslutte, hvor meget Atenolol Sandoz du skal tage hver

dag.

Forhøjet blodtryk

Normal startdosis er 25 mg en gang dagligt

Derefter vil dosis normalt være mellem 50 mg og 100 mg en gang dagligt.

Brystsmerter

Den sædvanlige dosis er mellem 50 mg og 100 mg en gang daglig. Hvis du tager 100 mg, vil lægen

muligvis bede dig om at tage den som to separate doser på 50 mg om morgenen og 50 mg om aftenen.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Uregelmæssig hjerterytme

Den sædvanlige dosis er 50-100 mg én gang dagligt.

Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet

Den sædvanlige dosis er 100 mg en gang dagligt. Din læge vil muligvis bede dig om at tage den som

to separate doser på 50 mg om morgenen og 50 mg om aftenen.

Ældre

Hvis du er ældre, skal du muligvis have en lavere dosis, især hvis du har problemer med nyrerne.

Stærkt nedsat nyrefunktion

Hvis du har stærkt nedsat nyrefunktion, skal du muligvis have en lavere dosis eller tage medicinen

sjældnere.

Brug til børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn.

Hvis du har taget for meget Atenolol Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atenolol Sandoz, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med, så lægen kan se, hvad du har taget.

Symptomer på overdosering er langsom puls, svimmelhed på grund af for lavt blodtryk og

åndedrætsbesvær. Hjertet kan også få svært ved at forsyne resten af kroppen med blod (akut

hjertesvigt).

Hvis du har glemt at tage Atenolol Sandoz

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Atenolol Sandoz

Du må ikke stoppe behandlingen uden at have talt med din læge først. Lægen vil muligvis nedsætte

din dosis langsomt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Du skal

ikke blive bekymret over denne liste over bivirkninger. Du får muligvis ingen af dem. Følgende

bivirkninger kan forekomme ved brug af denne medicin:

Stop med at tage Atenolol Sandoz og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever en

eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Unormal hjerterytme, svimmelhed, træthed eller besvimelse. Dette kan være tegn på hjerteblok.

Åndenød eller hævede ankler. Dette kan være tegn på hjertesvigt, eller at din hjertefunktion

bliver dårligere.

Åndedrætsbesvær, fx hiven efter vejret. Dette kan være tegn på, at din astma bliver værre.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Følelsesløse eller kolde tæer og fingre.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Hævelse af ansigt eller svælg, vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed. Dette kan være tegn på en

alvorlig allergisk reaktion.

Stop med at tage Atenolol Sandoz og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever en eller flere

af ovenstående bivirkninger.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Kolde fødder og hænder eller dårlig blodcirkulation i dem

Langsom puls. Dette er normalt, men hvis du er bekymret, så fortæl det til din læge.

Diarré

Forstoppelse

Mavebesvær

Kvalme eller opkastning

Træthed

Sveden.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Søvnbesvær

Høje værdier af enzymet kaldet ”transaminase” (kan ses i blodprøver).

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Lilla hudpletter

Prikken og stikken i hænder og fødder

Dårlig blodcirkulation (Claudicatio intermittens), der kan blive værre, når du begynder

behandlingen med denne medicin

Lavt blodtryk, der kan give svimmelhed, ørhed eller besvimelse

Hovedpine

Svimmelhed

Forvirring, uro eller angst

Mareridt

Ændring af personlighed (psykoser) eller at se eller høre noget, der ikke findes (hallucinationer)

Depression

Tør mund

Hårtab

Tørre øjne

Udslæt

Tør, skallende hud (psoriasis), der kan blive værre, når du begynder at tage denne medicin

Synsforstyrrelser

Lettere ved at få blå mærker eller lilla pletter på huden

Erektionsproblemer (impotens)

Gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene (gulsot)

Blodproblemer, fx forandringer i blodet. Din læge vil jævnligt tage blodprøver for at undersøge,

om Atenolol Sandoz har påvirket dit blod.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Allergiske reaktioner (overfølsomhedsreaktioner), fx kløende udslæt

Atenolol Sandoz kan skjule symptomer på ”thyrotoksikose” og lavt blodsukker (diabetes) (se

afsnit 2 ”Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol Sandoz”).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. Opbevares i den originale pakning for at beskytte

mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atenolol Sandoz indeholder:

Aktivt stof: atenolol

Øvrige indholdsstoffer: povidon K25, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat og vandfri kolloid silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Atenolol 25 mg: Hvide, runde bikonvekse tabletter, på den ene side mærket ”25” og på den anden side en

delekærv. Diameter: 7 mm

Atenolol 50 mg: Hvide, runde bikonvekse tabletter, på de ene side mærket ”50” og en delekærv på den

anden side. Diameter: 8 mm

Atenolol 100 mg: Hvide, runde bikonvekse tabletter, på den ene side mærket ”100” og en delekærv på

den anden side. Diameter: 10 mm

Pakningsstørrelser:

Atenolol 25 mg: 28, 30, 56, 100, 100x1 og 250 tabletter i PVC/Aluminium blister

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Atenolol 50 mg tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1, 300 og 500 stk.

(28, 30, 98, 100, 100 x 1 tabletter er i PVC/Aluminium blister)

Atenolol 100 mg tabletter: 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1, 300 og 500 stk.

(28, 30, 98, 100, 100 x 1 tabletter er i PVC/Aluminium blister)

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østrig.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 17. august 2015

16-4-2018

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

CAPTOPRIL Tablet [SANDOZ INC.]

CAPTOPRIL Tablet [SANDOZ INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

KLOR-CON/EF (Potassium Bicarbonate) Tablet, Effervescent [Sandoz Inc.]

KLOR-CON/EF (Potassium Bicarbonate) Tablet, Effervescent [Sandoz Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1753 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-3-2018

ATENOLOL Tablet [QPharma Inc]

ATENOLOL Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceutials Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceutials Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Active substance: Somatropin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1377 of Thu, 01 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/607/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety

28-2-2018

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)738 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)739 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

ATENOLOL Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ATENOLOL Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ATENOLOL Tablet [Major Pharmaceuticals]

ATENOLOL Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Atenolol

Cozaar vs. Atenolol

Cozaar (losartan) and atenolol are used to treat hypertension. Atenolol is also used to treat chest pain (angina), for management of acute heart attack (myocardial infarction), and occasionally for thyroid storm management. Cozaar and atenolol belong to different drug classes. Cozaar is an angiotensin receptor blocker (ARB) and atenolol is a beta-blocker.

US - RxList

1-2-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ATENOLOL Tablet [AvKARE, Inc.]

ATENOLOL Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

TENORMIN (Atenolol) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

TENORMIN (Atenolol) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ATENOLOL Tablet [Carilion Materials Management]

ATENOLOL Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc (amlodipine) and Tenormin (atenolol) (and Tenormin IV) are used for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

22-12-2017

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

ATENOLOL Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Procucts LLC]

ATENOLOL Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Procucts LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ATENOLOL Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed