Atarax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Atarax 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Atarax 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50775
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Atarax® 25 mg, filmovertrukne tabletter

Hydroxyzinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Atarax® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atarax

3. Sådan skal du tage Atarax

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Atarax

er et lægemiddel, der anvendes ved angst-

tilstande med indre uro og spænding. Atarax

desuden en dæmpende virkning på kløe. Atarax

kan derfor også anvendes til lindring af kløe ved

nældefeber og andre allergiske reaktioner.

Du kan tage Atarax

til behandling

• angst hos voksne.

• kløe.

Lægen kan have givet dig Atarax

for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT TAGE ATARAX

®

Tag ikke Atarax

• hvis du er overfølsom (allergisk) over for

hydroxyzinhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

• hvis du er allergisk over for cetirizin eller andre

piperazinderivater (lægemidler mod høfeber).

• hvis du er allergisk over for aminophyllin eller

ethylendiamin (lægemidler til behandling af astma

og KOL).

• hvis du lider af alvorlige hjerterytmeforstyrrelser

med hurtig, uregelmæssig puls (forlænget

QT-interval).

• hvis du lider af arvelige forstyrrelser i stofskiftet

(porfyri).

• hvis du er gravid.

• hvis du ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Atarax

Tal med lægen, inden du tager Atarax

, hvis du

• har øget risiko for krampeanfald.

• har grøn stær.

• har vandladningsbesvær.

• lider af forstoppelse.

• lider af alvorlig muskelsvækkelse (myastenia

gravis).

• lider af demens.

• har en hjertesygdom eller dårligt hjerte med

uregelmæssig puls.

• tager medicin mod forstyrrelser i hjertets normale

rytme.

• har for lavt kalium eller magnesium niveau i

blodet.

• har nedsat nyre- og/eller leverfunktion.

• er ældre.

• tager lægemidler der påvirker centralnervesyste-

met, f.eks. bedøvelsesmidler og stærke smertestil-

lende midler som morfin.

Alkohol forstærker den sløvende virkning af Atarax

Du må derfor ikke drikke alkohol, når du tager

Atarax

Små børn er mere tilbøjelige til at få bivirkninger

relateret til centralnervesystemet (se afsnittet

”Bivirkninger”).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve-

kontrol, at du er i behandling med Atarax

. Det kan

have betydning for

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

• medicin mod svimmelhed og øresusen

(betahistin).

• medicin mod epilepsi (phenytoin).

• medicin mod mavesår (cimetidin).

• medicin mod hjerterytmeforstyrrelser

(adrenalin og arytmogene lægemidler).

• blodfortyndende medicin.

• lægemidler som påvirker centralnervesystemet fx

bedøvelsesmidler og stærke smertestillende midler

• medicin mod depression (MAO-hæmmere).

• medicin mod muskellidelsen myastenia gravis

(antikolinesterase).

Stop behandling med Atarax

senest 5 dage før en

allergitest eller methacholin bronkie-test. Atarax

kan påvirke prøveresultaterne. Tal med lægen.

Brug af Atarax

sammen med mad og drikke

Du kan tage Atarax

i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

Alkohol forstærker den sløvende virkning af Atarax

Du må derfor ikke drikke alkohol, når du tager

Atarax

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Atarax

, hvis du er gravid, da det

kan skade fostret.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge

sikker prævention, så længe du tager Atarax

Tal med lægen.

Amning

Du må ikke tage Atarax

, hvis du ammer. Du skal

stoppe med at amme, hvis behandling med Atarax

er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Atarax

kan give bivirkninger, som

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

12-2012

P153042-1

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at

cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Atarax

Atarax

indeholder lactose. Kontakt lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ATARAX

®

Tag altid Atarax

nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Behandling af angst:

Tag ½ tablet på 25 mg om morgenen, ½ tablet

på 25 mg midt på dagen og 1 tablet på 25 mg om

aftenen. Nogle patienter kan have brug for doser på

op til 12 tabletter på 25 mg (300 mg) dagligt.

Behandling af kløe:

Startdosis er 1 tablet på 25 mg før hvile. Nogle

patienter kan have brug for doser på op til 1 tablet

på 25 mg 3 til 4 gange dagligt.

Den højeste dosis du må tage på én gang er

8 tabletter på 25 mg (200 mg). Højeste daglige

dosis, du må tage om dagen er 12 tabletter på

25 mg (300 mg).

Atarax

fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine

filmovertrukne tabletter til alle de anførte

doseringer.

Ældre

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Børn

Behandling af kløe:

Dosis afhænger af barnets vægt.

Fra 12 måneder til 6 år: 1 til 2½ mg pr. kg

kropsvægt pr. dag

fordelt på flere doser. Følg lægens anvisninger.

Fra 6 år: 1 til 2 mg pr. kg kropsvægt pr. dag fordelt

på flere doser. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Atarax

filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Atarax

filmovertrukne tabletter, end

der står her, eller flere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning,

hurtig puls, feber, døsighed, forstyrret pupillrefleks,

rysten, forvirring, hallucination. Dette kan efter-

følges af nedsat bevidsthed, svækket vejrtrækning,

krampeanfald, lavt blodtryk eller uregelmæssig

puls, hvilket kan ende i koma, hjertestop eller

vejrtrækningsstop.

Hvis du har glemt at tage Atarax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis filmovertrukne tabletter.

Hvis du holder op med at tage Atarax

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen. Kontakt straks lægen,

hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med

Atarax

er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Atarax

kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astma-

lignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især

på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig,

uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter.

• Døsighed.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

• Sløvhed.

• Hovedpine.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller

i tænderne. Hvis du tager Atarax

i mere end

2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne,

så du ikke får huller i tænderne. Tal med din

tandlæge.

• Træthed/ udmattelse.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Rastløs uro, forvirring.

• Svimmelhed.

• Søvnløshed.

• Rysten.

• Kvalme.

• Utilpashed, feber.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter.

• Overfølsomhed.

• Desorientering.

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt.

læge eller skadestue.

• Ufrivillige bevægelser.

• Nedsat evne til at se skarpt, sløret syn.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• Forstoppelse, opkastning.

• Kløe, nældefeber, rødmen af huden, plettet

knudret udslæt, eksem eller irritation af huden /

udslæt.

• Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

• Øget svedproduktion.

• Rødviolet og skarpt afgrænset plettet udslæt,

der opstår et eller flere steder på kroppen pga.

medicinen.

• Akut generaliseret hudrødme kombineret med

udslæt i form af små pusfyldte blærer (pustuløs

eksantem). Kontakt evt. læge eller skadestue.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Atarax

kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lever-

prøver, som igen bliver normale, når behandlingen

ophører.

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundheds-

styrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar Atarax

i ydre karton, da det er følsomt for

lys.

Tag ikke Atarax

efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Atarax

25 mg, filmovertrukne tabletter

indeholder:

Aktivt stof: Hydroxyzinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

mikrokrysstalinsk cellulose, magnesiumsterat,

kolloid vandfri silica, titaniumdioxid (E171),

hypromellose (E464), macrogol 400, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Atarax

25 mg er hvide, aflange filmovertrukne

tabletter med delekærv.

Pakningsstørrelse

Atarax

25 mg fås i en pakningsstørrelse á

100 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Atarax

er et registreret varemærke, der tilhører

UCB Pharma S.A.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

december 2012