Asmanex Twisthaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Asmanex Twisthaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 400 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Asmanex Twisthaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58897
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Asmanex Twisthaler til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du

får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Asmanex Twisthaler

3. Sådan skal du bruge Asmanex Twisthaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Asmanex Twisthaler indeholder det aktive stof

mometasonfuroat, som tilhører en gruppe lægemidler,

som kaldes kortikosteroider eller bare steroider.

Kortikosteroider må ikke forveksles med anabolske

steroider, som misbruges af visse sportsudøvere.

Kortikosteroider anvendes til at forebygge astma-

anfald, da de har en anti-inflammatorisk virkning.

De nedsætter hævelse og irritation i luftvejene,

hvilket afhjælper vejrtrækningsproblemer.

Asmanex Twisthaler anvendes regelmæssigt for at

kontrollere astma hos voksne og unge over 12 år.

Det kan anvendes, hvis du ikke har brugt et steroid

før, og din astma ikke er behandlet med anden

medicin. Det kan også anvendes, hvis du har taget et

andet steroid i tabletform eller som inhalation for at

behandle din astma. Anvendes Asmanex Twisthaler

regelmæssigt, kan det hjælpe med til at kontrollere

og forebygge astmaanfald. Det er forebyggende

behandling.

Brug aldrig denne medicin til pludselige astmaanfald.

Du skal altid have en bronkodilator inhalator

(anfaldsmedicin), som din læge har ordineret, ved

hånden i tilfælde af et astmaanfald.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT BRUGE ASMANEX TWISTHALER

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doserings-

etiketten.

Brug ikke Asmanex Twisthaler:

– hvis du er allergisk over for mometasonfuroat,

andre steroider eller et af de øvrige indholds-

stoffer i Asmanex Twisthaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Asmanex Twisthaler, hvis:

• du har eller har haft tuberkulose (TB).

• du har haft herpes simplex (virus) infektion i øjet

eller andre infektionssygdomme.

• du udvikler trøske (hvide belægninger i munden

eller i halsen), da dette kan kræve behandling.

Din læge kan også bede dig stoppe behandlingen

med Asmanex Twisthaler i en periode eller beslutte

at behandle dig med en anden type inhalator.

Trøske kan forebygges ved at skylle munden med

vand eller en mundskyllevæske, efter du har taget

din dosis og derefter spytte det ud.

Vigtige ting at huske, når du bruger Asmanex

Twisthaler

• Søg læge med det samme, hvis du får hvæsende

eller besværet vejrtrækning, umiddelbart efter du

har taget Asmanex. Disse symptomer kan være

en allergisk reaktion på medicinen. Du skal altid

have en bronkodilator inhalator (anfaldsmedicin)

ved hånden til behandling af pludselige astma-

anfald (som hoste, hvæsende vejrtrækning og

strammende fornemmelse i brystkassen).

• Hvis du får et astmaanfald, og anfaldet ikke

lindres, efter du har taget din anfaldsmedicin,

eller din peakflow-måling falder (din læge vil

fortælle dig, hvilke peakflow tal, som er korrekte

for dig), skal du søge lægehjælp med det samme.

Oplys din læge om, at din astma muligvis er

forværret, og at du måske skal have ændret

behandlingen.

• Du har muligvis brug for at tage steroid tabletter

eller syrup under et svært astma anfald, under

anden sygdom eller i perioder med stress. Din

læge kan give dig steroid tabletter eller en syrup,

som du altid skal have med dig sammen med et

informationskort, som giver dig råd om, hvornår

og hvordan det skal tages.

• Hvis du bruger Asmanex Twisthaler og har nedsat

dosis af steroidtabletter eller syrup, kan du opleve

symptomer som kløende og rindende øjne eller

udslæt, som tidligere var under kontrol. Din læge

kan fortælle, hvordan disse symptomer kan

kontrolleres. Fortæl lægen, hvis du samtidig

oplever led- eller muskelsmerter, depression,

træthed eller sløvhed.

• Ved behandling med inhalations

kortikosteroider,

skal patienter undgå at komme i kontakt med

personer med mæslinger eller skoldkopper.

Fortæl det til din læge, hvis du har været udsat for

smitte. Dette er især vigtigt for børn.

• Behandling med medicin som Asmanex Twisthaler

kan ændre det normale steroid

niveau i kroppen.

En mulig virkning kan være at unge, som har

været i langtidsbehandling, vokser langsommere.

Din læge vil muligvis kontrollere din højde fra tid til

anden.

• Alle steroider, som bruges i lang tid, kan ændre

funktionen af binyrerne. Din læge kan undersøge

dette ved at tage en blodprøve.

• Husk at tage denne medicin og anden medicin,

som du anvender, med dig, hvis du skal på

hospitalet.

• Din læge kan undersøge dine lunger under

behandlingen, især hvis du er ved at stoppe

behandlingen med kortikosteroidtabletter.

Børn og unge

Der foreligger ingen data, og Asmanex Twisthaler må

ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Asmanex

Twisthaler

Fortæl det altid til lægen eller apoteks personalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept, herunder medicin mod svampe- eller

virusinfektion, såsom ketoconazol, itraconazol,

ritonavir eller nelfinavir. Disse lægemidler kan øge

mængden af steroid i blodet.

Det er også vigtigt, før du begynder at bruge Asmanex

Twisthaler, at fortælle det til din læge, hvis du bruger

andre steroider enten ved injektion, gennem munden

eller ved inhalation. Din læge vil fortælle dig, hvordan

dosis for de andre steroider skal justeres.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asmanex Twisthaler påvirker ikke arbejds sikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Asmanex Twisthaler indeholder lactose

Kontakt lægen, før du bruger denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter. Asmanex Twisthaler indeholder en lille

mængde lactose. Den højeste anbefalede daglige

dosis indeholder 4,64 mg lactose pr. dag. Denne

mængde giver normalt ikke problemer hos personer

med lactoseintolerance.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE

ASMANEX TWISTHALER

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Du må ikke ændre

dosis, medmindre din læge har sagt det. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vær sikker på, at du ved, hvordan du skal bruge

Twisthaleren. Pas på ikke at tabe Twisthaleren, da

dette kan beskadige den. Spørg lægen eller på

apoteket, hvis du har nogle problemer. Sørg for, at du

ved, hvornår og hvor mange doser, du skal tage. Din

læge bør have fortalt dig dette, og instruktionen skal

stå på pakningen.

Asmanex Twisthaler findes i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke kan bruge Asmanex

Twisthaler 400 mikrogram/dosis til alle de anførte

doseringer.

Den anbefalede startdosis for voksne (inklusive

patienter over 65 år) og unge over 12 år, der har let

til moderat astma, er 400 mikrogram (1 dosis/

inhalation) 1 gang dagligt om aftenen.

For nogle patienter kan det dog være nødvendigt med

en startdosis på 200 mikrogram (1 dosis/inhalation)

2 gange dagligt. Er din astma under kontrol kan din

læge sætte dosis ned til 200 mikrogram (1 dosis/

inhalation) 1 gang dagligt om aftenen. Afhængigt af

dine symp tomer, kan din læge øge eller nedsætte din

daglige dosis for at kontrollere din astma.

For patienter med svær astma, der også bruger

steroidtabletter eller syrup, er den anbefalede

startdosis 400 mikrogram 2 gange dagligt. Dette er

den højeste anbefalede dosis. Efter 1 uges

behandling med Asmanex Twisthaler kan din læge

langsomt begynde at nedsætte dosis af de andre

kortikosteroider, indtil du kan stoppe helt med at

bruge disse. Det er nu muligt at nedsætte din dosis

af Asmanex Twisthaler, hvis din astma er

velkontrolleret.

Instruktioner for brug af din inhalator

Husk på, at Asmanex Twisthaler laver et meget fint

pulver, som du skal inhalere ned i lungerne. Du skal

stå oprejst, når du bruger din Twisthaler. Følgende

instruktioner skal følges meget nøje for at opnå den

korrekte dosis.

Før den hvide hætte fjernes, så sørg for at tælleren

og pilen på den hvide hætte står ud for hinanden.

Fjern den hvide hætte for at åbne inhalatoren. Hold

inhalatoren opret med den bordeauxfarvede del

nedad og drej den hvide hætte af ved at dreje mod

urets retning. Når hætten er taget af, vil tælleren nu

vise et tal lavere end det, som stod der før.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Asmanex

Twisthaler

400 mikrogram/dosis, inhalationspulver

mometasonfuroat

558705P001

04/2017

Asmanex

er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp.

Twisthaler

er et registreret varemærke, der tilhører MSD International Holdings GmbH.

Du skal sikre dig, at tælleren på den bordeaux-

farvede del og pilen ovenover tælleren står ud for

hinanden. Inhalatoren skal stå opret, når hætten er

fjernet, og før du inhalerer din dosis.

For at inhalere din dosis,

a) Fjern hætten fra din inhalator (figur 1).

b) Tag inhalatoren op til munden med

mundstykket pegende mod dig selv.

c) Sæt mundstykket fra inhalatoren op til

munden. Luk læberne rundt om mundstykket.

Træk vejret hurtigt og dybt ind (figur 2).

d) Fjern inhalatoren fra munden og hold vejret i

ca. 10 sekunder eller så lang tid, som det er

behageligt. Pust ikke ud gennem inhalatoren.

e) For at lukke inhalatoren skal hætten sættes på

umiddelbart efter hver inhalation. Hætten skal

være ordentligt sat på, og inhalatoren skal

være klar til næste dosis. Dette gøres ved at

dreje hætten med urets retning, samtidig med

at du forsigtigt presser hætten ned, indtil der

høres en kliklyd, og hætten er lukket ordentligt

(figur 3). Pilen på hætten skal stå ud for

tællevinduet (figur 4).

Efter du har taget din dosis, skal du skylle munden

med vand eller mundskyllevæske, som spyttes ud.

Dette gøres for at mindske risikoen for trøske.

Sørg for, at din inhalator altid er ren og tør. Rengør

ydersiden af mundstykket med en tør klud eller en

serviet. Inhalatoren må ikke rengøres med vand.

Nederst på inhalatoren er der et vindue, som viser

en tæller. Tælleren viser antallet af doser, der er

tilbage i inhalatoren. Brug ikke Asmanex Twisthaler,

hvis tælleren ikke fungerer. Tag den med til din læge

eller på apoteket.

Når tælleren viser ”01”, er der 1 dosis tilbage i

inhalatoren. Når denne dosis er taget, vil tælleren

vise ”00”. Hætten er fastlåst, og du kan ikke bruge

inhalatoren mere. Du skal derfor smide den ud.

Før din inhalator er tom, skal du sikre dig, at du altid

har medicin nok. Du skal bede din læge om en

recept til flere udleveringer.

Der er ikke en fast tidsramme for, hvor hurtigt din

behandling vil virke. Nogle patienter vil efter 24 timer

opleve en forbedring. Andre patienter vil ikke opleve

en maksimal forbedring i de første uger eller længere

tid. Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal

bruge Asmanex Twisthaler.

Hvis du har brugt for meget Asmanex Twisthaler

Det er vigtigt, at du tager din dosis som foreskrevet

fra apoteket eller din læge. Du må ikke øge eller

reducere din dosis uden at tale med lægen.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Asmanex Twisthaler, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Asmanex Twisthaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du

kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbelt-

dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Asmanex

Twisthaler

Du må ikke stoppe behandlingen med Asmanex

Twisthaler pludseligt, selvom din astma bliver

bedre. Kontakt først din læge.

Dine symptomer kan komme tilbage, hvis du stopper

behandlingen, før din læge har fortalt dig det. Hvis du

mener, at din astma ikke bliver bedre eller bliver

værre, efter du er startet på behandling med

Asmanex Twisthaler, skal du kontakte din læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at bruge Asmanex Twisthaler og kontakt

lægen omgående, hvis du får et eller flere af

følgende symptomer:

Symptomer på alvorlige allergiske reaktioner, såsom

hævede øjne, ansigt, læber, mund, tunge eller hals,

som kan gøre det vanskeligt at synke eller trække

vejret, kløende udslæt, mathedsfølelse og svimmel-

hed, som kan medføre, at du kollapser.

Hvis du begynder at hoste mere, end du plejer, har

hvæsende åndedræt, svært ved at trække vejret

eller får åndenød, lige efter du har inhaleret din

medicin, skal du bruge din anfaldsmedicin og straks

kontakte lægen. Du må ikke bruge Asmanex

Twisthaler igen, før du har talt med lægen.

Der er sandsynlighed for at få allergiske symptomer

(overfølsomhed) ved inhalation af steroider. Hvis

dette forekommer, vil du opleve et udslæt på huden,

kløe og rødme og hævede øjne, ansigt, læber og

hals. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal

du kontakte din læge omgående. Du må ikke bruge

Asmanex Twisthaler, før din læge har tilset dig.

De hyppigst indberettede bivirkninger inkluderer

candida-infektion (trøske) i munden eller svælget

(ses som hvide belægninger), hæshed, ondt i halsen

eller hovedpine. Fortæl det omgående til din læge,

hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Andre ikke almindelige bivirkninger (kan berøre op til

1 ud af 100 personer) er tør mund og hals,

fordøjelsesbesvær, vægtøgning og hjertebanken

(palpitationer). Kontakt din læge, hvis nogle af disse

symptomer forekommer.

Patienter som bruger inhalationssteroider, inklusive

Asmanex Twisthaler, har i sjældne tilfælde (kan

berøre op til 1 ud af 1.000 personer) udviklet et

øget tryk i øjet (inklusive glaukom) eller grå stær.

Kontakt din læge, hvis dit syn er sløret, eller hvis du

har ondt i øjet.

Andre mulige bivirkninger fra steroider omfatter

forsinket eller ændret vækstmønster hos unge og

afkalkning af knoglerne. Søvnproblemer, depression

eller at føle sig bekymret, rastløshed, nervøsitet, pirre-

lighed eller irritabilitet kan også forekomme ved brug

af inhalerede kortikosteroider. Sandsynligheden er

størst for, at disse bivirkninger forekommer hos børn.

Steroider kan også påvirke binyrerne, hvilket viser sig

som svækkelse, træthed eller svimmelhed og

besvimelse, når man står op for længe, eller når man

rejser sig op fra en siddende stilling. Der er meget

lavere sandsynlighed for, at disse bivirkninger

forekommer, når man tager inhalerede kortiko-

steroider, end med steroider taget gennem munden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægs-

seddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Asmanex Twisthaler utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

• Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

• Opbevares i den originale pakning for at beskytte

mod fugt.

• Holdbarhed efter anbrud af folieposen: 2 måneder.

Åbn kun én Twisthaler ad gangen.

• Æsken indeholder en sticker som skal påsættes

Twisthaleren når folieposen brydes. Datoen for

åbning af folieposen kan noteres på denne sticker.

Stickeren skal placeres, så dosistælleren holdes fri.

• Brug ikke Asmanex Twisthaler efter den udløbs-

dato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbs-

datoen er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Asmanex Twisthaler indeholder:

Aktivt stof: Mometasonfuroat. Hver dosis/

inhalation afgiver en dosis på 400 mikrogram

mometasonfurat.

Øvrige indholdsstoffer: Vandfri lactose (indeholder

spor af mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser

Mundstykket er hvidt med et rødbrunt bundstykke.

I bundstykket er der en tæller, der viser det antal

doser, som er tilbage i inhalatoren.

Asmanex Twisthaler 400 mikrogram/dosis fås i

pakninger med én inhalator indeholdende 60 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

februar 2017.

04/2017

Figur 1

Fjernelse af hætte

Figur 2

Inhalering

Figur 3

Lukning af inhalator

Figur 4

Lukket inhalator

6-4-2018

ASMANEX (Mometasone Furoate) Inhalant [Merck Sharp Dohme Corp.]

ASMANEX (Mometasone Furoate) Inhalant [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ASMANEX HFA (Mometasone Furoate) Aerosol [Merck Sharp Dohme Corp.]

ASMANEX HFA (Mometasone Furoate) Aerosol [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

SINUVA (Mometasone Furoate) Implant [Intersect ENT, Inc.]

SINUVA (Mometasone Furoate) Implant [Intersect ENT, Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

MOMETASONE FUROATE Cream [A-S Medication Solutions]

MOMETASONE FUROATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MOMETASONE FUROATE Ointment [A-S Medication Solutions]

MOMETASONE FUROATE Ointment [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [Golden State Medical Supply, Inc.]

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

NASONEX (Mometasone Furoate Monohydrate) Spray, Metered [Merck Sharp Dohme Corp.]

NASONEX (Mometasone Furoate Monohydrate) Spray, Metered [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

Flovent Diskus vs. Asmanex

Flovent Diskus vs. Asmanex

Flovent (fluticasone propionate) and Asmanex HFA (mometasone furoate) are steroids used to prevent asthma attacks.

US - RxList

5-12-2017

Flovent vs. Asmanex

Flovent vs. Asmanex

Flovent (fluticasone propionate) and Asmanex HFA (mometasone furoate) are steroids used to prevent asthma attacks.

US - RxList

22-11-2017

MOMETASONE FUROATE Cream [Harris Pharmaceutical, Inc.]

MOMETASONE FUROATE Cream [Harris Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)7745 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)7744 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2017

MOMETASONE FUROATE Ointment [Perrigo New York Inc]

MOMETASONE FUROATE Ointment [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6510 of Mon, 25 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2017

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6508 of Mon, 25 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

FDA Approves Trelegy Ellipta for COPD

FDA Approves Trelegy Ellipta for COPD

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved once-daily, single inhaler triple therapy fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol (Trelegy Ellipta, GlaxoSmithKline) for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

US - RxList

25-7-2017

MOMETASONE FUROATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MOMETASONE FUROATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

MOMETASONE FUROATE (Mometasone) Spray, Metered [AvKARE, Inc.]

MOMETASONE FUROATE (Mometasone) Spray, Metered [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-6-2017

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [Apotex Corp.]

MOMETASONE FUROATE Spray, Metered [Apotex Corp.]

Updated Date: Jun 2, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

MOMETASONE FUROATE (Mometasone Furoate) Cream [A-S Medication Solutions]

MOMETASONE FUROATE (Mometasone Furoate) Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

ARNUITY ELLIPTA (Fluticasone Furoate) Powder [GlaxoSmithKline LLC]

ARNUITY ELLIPTA (Fluticasone Furoate) Powder [GlaxoSmithKline LLC]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed