Asmanex Twisthaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Asmanex Twisthaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 400 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Asmanex Twisthaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32914
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Asmanex

Twisthaler

, 200 mikrogram/dosis og 400 mikrogram/dosis; inhalationspulver

Mometasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Asmanex Twisthaler til dig personligt. Lad derfor være med at

give Asmanex Twisthaler til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Asmanex Twisthaler

Sådan skal du bruge Asmanex Twisthaler

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Asmanex Twisthaler indeholder mometasonfuroat, som tilhører en gruppe lægemidler, som

kaldes kortikosteroider eller bare steroider.

Kortikosteroider bør ikke forveksles med anabolske steroider, som misbruges af visse

sportsudøvere. Kortikosteroider anvendes til at forebygge astmaanfald, da de har en anti-

inflammatorisk virkning. De nedsætter hævelse og irritation i luftvejene, hvilket afhjælper

vejrtrækningsproblemer.

Asmanex Twisthaler anvendes regelmæssigt for at kontrollere astma hos voksne og unge

over 12 år. Det kan anvendes hvis du ikke har brugt et steroid før og din astma ikke er

behandlet med anden medicin. Det kan også anvendes, hvis du har taget et andet steroid i

tabletform eller som inhalation for at behandle din astma. Anvendes Asmanex Twisthaler

regelmæssigt, kan det hjælpe med til at kontrollere og forebygge astmaanfald. Det er

forebyggende behandling.

Brug aldrig denne medicin til pludselige astmaanfald. Du bør altid have en bronkodilator

inhalator (anfaldsmedicin), som din læge har ordineret, ved hånden i tilfælde af et

astmaanfald.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT BRUGE ASMANEX

TWISTHALER

Brug ikke Asmanex Twisthaler

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for mometasonfuroat, andre steroider eller et af de

øvrige indholdsstoffer, inklusiv mælkeproteiner.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Asmanex Twisthaler

hvis du har eller har haft tuberkulose (TB).

hvis du har haft herpes simplex (virus) infektion i øjet eller andre infektionssygdomme

hvis du udvikler trøske (hvide belægninger i munden eller i halsen), da dette kan kræve

behandling. Din læge kan også bede dig stoppe Asmanex behandlingen i en periode eller

beslutte at behandle dig med en anden type inhalator. Trøske kan forebygges ved at

skylle munden med vand eller en mundskyllevæske efter du har taget din dosis og

derefter spytte det ud.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Vigtige ting at huske når du bruger Asmanex Twisthaler

Søg læge med det samme hvis du får hvæsende eller besværet vejrtrækning umiddelbart

efter du har taget Asmanex. Disse symptomer kan være en allergisk reaktion på

medicinen. Du bør altid have en bronkodilator inhalator (anfaldsmedicin) ved hånden til

behandling af pludselige astmaanfald (som hoste, hvæsende vejrtrækning og strammende

fornemmelse i brystkassen).

Hvis du får et astmaanfald og anfaldet ikke lindres efter du har taget din anfaldsmedicin,

eller dit peakflow-måling falder (din læge vil fortælle dig hvilke peakflow tal, som er

korrekte for dig), bør du søge lægehjælp med det samme. Oplys din læge om, at din

astma muligvis er forværret og at du måske bør have ændret behandlingen.

Du har muligvis brug for at tage steroidtabletter eller syrup under et svært astmaanfald,

under anden sygdom eller i perioder med stress. Din læge kan give dig steroidtabletter

eller en syrup som du altid bør have med dig sammen med et informationskort, som giver

dig råd om hvornår og hvordan det skal tages.

Hvis du bruger Asmanex Twisthaler og har nedsat dosis af steroidtabletter eller syrup,

kan du opleve symptomer som kløende og rindende øjne eller udslæt, som tidligere var i

kontrol. Din læge kan fortælle hvordan disse symptomer kan kontrolleres. Fortæl lægen,

hvis du samtidig oplever led- eller muskelsmerter, depression, træthed eller sløvhed.

Ved behandling med inhalationskortikosteroider, bør patienter undgå at komme i kontakt

med personer med mæslinger eller skoldkopper. Fortæl det til din læge, hvis du har været

udsat for smittefare. Dette er især vigtigt for børn.

Behandling med medicin som Asmanex Twisthaler kan ændre det normale steroidniveau

i kroppen. En mulig virkning kan være at unge, som har været i langtidsbehandling

vokser langsommere. Din læge vil muligvis kontrollere din højde fra tid til anden.

Alle steroider, som bruges i lang tid, kan ændre funktionen af binyrerne. Din læge kan

undersøge dette ved at tage en blodprøve.

Husk at tage denne medicin og anden medicin, som du anvender, med dig, hvis du skal på

hospitalet.

Din læge kan undersøge dine lunger under behandlingen, især hvis du er ved at stoppe

behandlingen med kortikosteroidtabletter.

Brug af anden medicin

Fortæl det til lægen, hvis du allerede bruger medicin mod svampe- eller virus infektion,

såsom ketoconazol, itraconazol, ritonavir eller nelfinavir. Disse lægemidler kan øge

mængden af steroid i blodet.

Det er også vigtigt før du begynder at bruge Asmanex Twisthaler, at fortælle det til din læge,

hvis du bruger andre steroider enten ved injektion, gennem munden eller ved inhalation. Din

læge vil fortælle dig hvordan dosis for de andre steroider skal justeres.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Fortæl det til din læge hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller hvis du ammer, før

du begynder at bruge denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asmanex Twisthaler påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Særlige patientgrupper

Denne medicin bør ikke bruges af børn under 12 år.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Asmanex Twisthaler

Asmanex Twisthaler indeholder lactose. Den højeste anbefalede daglige dosis indeholder

4,64 mg lactose pr. dag. Denne mængde giver normalt ikke problemer hos personer med

lactoseintolerans.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE ASMANEX TWISTHALER

Brug altid Asmanex Twisthaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Pas på ikke at tabe

Twisthaleren, da dette kan beskadige denne. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Sørg for, at du ved hvornår og hvor mange doser du skal tage. Din læge burde have fortalt

dig dette og instruktionen bør stå på pakningen.

Du bør ikke ændre dosis, medmindre din

læge har fortalt dig det.

Den anbefalede startdosis for voksne (inklusiv patienter over 65 år) og unge over 12 år, der

har mild til moderat astma, er 400 mikrogram (1 dosis/inhalation) 1 gang daglig om aftenen

med Asmanex Twisthaler 400 mikrogram, inhalationspulver.

For nogle patienter kan det dog være nødvendigt med en startdosis på 200 mikrogram (1

dosis/inhalation) 2 gange daglig med Asmanex Twisthaler 200 mikrogram, inhalationspulver.

Er din astma under kontrol kan din læge sætte dosis ned til 200 mikrogram (1

dosis/inhalation) 1 gang daglig om aftenen. Afhængig af dine symptomer kan din læge øge

eller nedsætte din daglige dosis, for at kontrollere din astma.

For patienter med svær astma, der også bruger steroidtabletter eller syrup, er den anbefalede

startdosis 400 mikrogram 2 gange daglig. Dette er den højeste anbefalede dosis. Efter 1 uges

behandling med Asmanex Twisthaler kan din læge langsomt begynde at nedsætte dosis af de

andre kortikosteroider, indtil du kan stoppe helt med at bruge disse. Det er nu muligt at

nedsætte din dosis af Asmanex Twisthaler, hvis din astma er velkontrolleret.

Instruktioner for brug af din inhalator

Husk på at Asmanex Twisthaler laver et meget fint pulver, som du skal inhalere ned i

lungerne. Du bør stå oprejst, når du bruger din Twisthaler. Følgende instruktioner skal følges

meget nøje, for at opnå den korrekte dosis.

Før den hvide hætte fjernes, så sørg for at tælleren og pilen på den hvide hætte står ud for

hinanden. For at åbne inhalatoren fjernes den hvide hætte. Hold inhalatoren opret med den

bordeauxfarvede del nedad og drej den hvide hætte af ved at dreje mod urets retning. Når

hætten er taget af vil tælleren nu vise et tal lavere end det som stod der før.

Du må sikre dig, at tælleren på den bordeauxfarvede del og pilen ovenover tælleren står ud

for hinanden. Inhalatoren skal stå opret, når hætten er fjernet og før du inhalerer din dosis.

For at inhalere din dosis,

Fjern hætten fra din inhalator. (Figur 1)

Tag inhalatoren op til munden med mundstykket pegende mod dig selv

Sæt mundstykket fra inhalatoren op til munden. Luk læberne rundt om mundstykket.

Træk vejret hurtigt og dybt ind. (Figur 2)

Fjern inhalatoren fra munden og hold vejret i ca. 10 sekunder eller så lang tid som det

er behageligt. Pust ikke ud gennem inhalatoren.

For at lukke inhalatoren skal hætten sættes på umiddelbart efter hver inhalation.

Hætten skal være ordentligt sat på og inhalatoren skal være klar til næste dosis. Dette

gøres ved at dreje hætten med urets retning samtidig med at du forsigtigt presser

hætten ned indtil der høres en kliklyd og hætten er lukket ordentligt. (Figur 3) Pilen

på hætten skal stå ud for tællevinduet. (Figur 4)

Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

Fjernelse af hætte Inhalering Lukning af Lukket

Inhalator inhalator

Efter du har taget din dosis, skal du skylle munden med vand eller mundskyllevæske som

spyttes ud. Dette gøres for at mindske risikoen for trøske.

Sørg for at din inhalator altid er ren og tør. Rengør ydersiden af mundstykket med en tør klud

eller en serviet. Inhalatoren må ikke rengøres med vand.

Nederst på inhalatoren er der et vindue, som viser en tæller. Tælleren viser antallet af doser

der er tilbage i inhalatoren. Brug ikke Asmanex Twisthaler, hvis tælleren ikke fungerer. Tag

den med til din læge eller på apoteket.

Når tælleren viser ”01”, er der 1 dosis tilbage i inhalatoren. Når denne dosis er taget vil

tælleren vise ”00”. Hætten er fastlåst og du kan ikke bruge inhalatoren mere. Du bør derfor

smide den ud.

Før din inhalator er tom skal du sikre dig, at du altid har medicin nok. Du skal bede din læge

om en recept til flere udleveringer.

Der er ikke en fast tidsramme, for hvor hurtigt din behandling vil virke. Nogle patienter vil

efter 24 timer opleve en forbedring. Andre patienter vil ikke opleve en maksimal forbedring i

de første uger eller længere tid. Din læge vil fortælle dig hvor længe du skal bruge Asmanex

Twisthaler.

Hvis du har brugt for meget Asmanex Twisthaler

Det er vigtigt, at du tager din dosis som foreskrevet fra apoteket eller din læge. Du bør ikke

øge eller reducere din dosis uden at tale med lægen.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Asmanex Twisthaler,

end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Asmanex Twisthaler

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Tag aldrig dobbelt

dosis.

Hvis du holder op med at bruge Asmanex Twisthaler

Du må ikke stoppe behandlingen pludseligt med denne medicin, selvom din astma

bliver bedre. Kontakt først din læge.

Dine symptomer kan komme tilbage, hvis du stopper behandlingen før din læge har fortalt

dig det. Hvis du mener, at din astma ikke bliver bedre eller bliver værre efter du er startet på

behandling med Asmanex Twisthaler, bør du kontakte din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Asmanex Twisthaler kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Hvis du mærker nogle af de følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at bruge

Asmanex Twisthaler og tale med lægen så hurtigt som muligt. Det kan være nødvendigt

hurtigt at sætte dig i anden medicinsk behandling:

Symptomer på alvorlige allergiske reaktioner, såsom opsvulmede øjne, ansigt, læber,

mund, tunge eller hals, som kan gøre det vanskeligt at synke eller trække vejret,

kløende udslæt, mathedsfølelse og svimmelhed, som kan betyde, at du kollapser.

Hvis du begynder at hoste mere, end du plejer, har hvæsende åndedræt, svært ved at trække

vejret eller får åndenød lige efter du har inhaleret din medicin, skal du bruge din

anfaldsmedicin og straks kontakte lægen. Du må ikke bruge Asmanex Twisthaler igen, før du

har talt med lægen.

Der er sandsynlighed for, at få allergiske symptomer (overfølsomhed) ved inhalation af

steroider. Hvis dette forekommer, vil du opleve et udslæt på huden, kløe og rødme og

hævede øjne, ansigt, læber og hals. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal kontakte

din læge omgående. Du skal ikke bruge Asmanex Twisthaler, før din læge har tilset dig.

Fortæl det omgående til din læge, hvis du udvikler en Candida-infektion (trøske) i munden

eller halsen (ses som hvide belægninger), hæshed, øm hals eller hovedpine.

Andre ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter)

tør mund og hals, fordøjelsesbesvær, vægtøgning og hjertebanken (palpitationer). Kontakt

din læge, hvis nogle af disse symptomer forekommer.

Patienter som bruger inhalationssteroider, inklusiv Asmanex Twisthaler, har i sjældne

tilfælde udviklet et øget tryk i øjet (inklusiv glaukom) eller grå stær. Kontakt din læge, hvis

dit syn er sløret eller hvis du har ondt i øjet.

Andre mulige bivirkninger fra steroider er forsinket eller ændret vækstmønster hos unge og

afkalkning af knoglerne. Søvnproblemer, depression eller at føle sig bekymret, rastløshed,

nervøsitet, pirrelighed eller irritabilitet kan også forekomme ved brug af inhalerede

kortikosteroider. Sandsynligheden er størst for, at disse bivirkninger forekommer hos børn.

Steroider kan også påvirke binyrerne, hvilket viser sig som svækkelse, træthed eller

svimmelhed og besvimelse når man står op for længe eller når man rejser sig op fra en

siddende stilling. Der er meget lavere sandsynlighed for, at disse bivirkninger forekommer,

når man tager inhalerede kortikosteroider, end med steroider taget gennem munden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Asmanex Twisthaler ved temperaturer over 30°C. Må ikke opbevares i

køleskab eller nedfryses.

Opbevar Asmanex Twisthaler i original pakning, da det er følsomt for fugt. Anvendes inden

for 3 måneder efter åbning.

Brug ikke Asmanex Twisthaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Asmanex Twisthaler indeholder:

Aktivt stof: mometasonfuroat

Øvrige indholdsstoffer:

200 mikrogram: lactose, vandfri, 1,16 mg (indeholder spor af mælkeproteiner).

400 mikrogram

:

lactose, vandfri, 2,3 mg (indeholder spor af mælkeproteiner).

Udseende og pakningstørrelse

200 mikrogram:

Ved hver inhalation frigives 200 mikrogram mometasonfuroat fra mundstykket på Asmanex

Twisthaler. Mundstykket er hvidt med et pink bundstykke. I bundstykket er der en tæller, der

viser det antal doser som er tilbage i inhalatoren.

400 mikrogram:

Ved hver inhalation frigives 400 mikrogram mometasonfurat fra mundstykket på Asmanex

Twisthaler. Mundstykket er hvidt med et rødbrunt bundstykke. I bundstykket er der en tæller,

der viser det antal doser som er tilbage i inhalatoren.

Inhalatoren er tilgængelig i enten 30 eller 60 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Schering-Plough Europe,

73 rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgien

Repræsentant for Danmark

MSD Danmark ApS

Lautrupbjerg 4

2750 Ballerup

Tlf. 44 82 40 00

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret: juni 2012

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety