Asasantin Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Asasantin Retard 200 + 25 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 200 + 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Asasantin Retard 200 + 25 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38507
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Asasantin

®

Retard.

3. Sådan skal du tage Asasantin

®

Retard.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Asasantin

Retard virker ved at forhindre, at der dannes blodprop-

per i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til

at størkne.

Du skal tage Asasantin

Retard til at forebygge blodpropper i hjer-

nen, hvis du tidligere har haft en blodprop i hjernen (slagtilfælde)

eller forbigående lammelser, talebesvær eller føleforstyrrelser

(transitorisk cerebral iskæmi, TCI).

Lægen kan have givet dig Asasantin

Retard for noget andet. Følg

altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Asasantin

®

Retard

Tag ikke Asasantin

®

Retard

hvis du er overfølsom over for dipyridamol, acetylsalicylsyre, sali-

cylater, eller et af de øvrige indholdsstoffer.

hvis du har mavesår

hvis du har en blødningslidelse (problemer med at få blodet til at

størkne)

hvis du er i de sidste tre måneder af graviditeten

hvis du ikke tåler visse sukkerarter

hvis du er barn eller ung og har feber eller virusinfektioner.

Vær ekstra forsigtig med at tage Asasantin

®

Retard

Tal med lægen, inden du tager Asasantin

Retard, hvis du:

– har en alvorlig hjerte- eller karsygdom

– har en sjælden muskelsygdom (myastenia gravis)

– er overfølsom over for smertestillende medicin (NSAID)

– har astma, allergisk snue eller næsepolypper

– har tilbagevendende mavebesvær, f.eks. sure opstød/halsbrand

– har dårlige nyrer eller dårlig lever

– mangler enzymet glukose-6-fosfat-dehydrogenase.

– har øget risiko for blødning.

Hovedpine og migræneagtig hovedpine, der kan optræde specielt

ved start af behandling med Asasantin

Retard, bør ikke behandles

med acetylsalisylsyre.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Asasantin

Retard. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, skal du for-

inden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Asasantin

Retard.

Det kan være nødvendigt at holde pause med Asasantin

Retard

inden testen foretages, for ikke at få et forkert resultat.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager:

– medicin mod smerter (ibuprofen, NSAID, paracetamol)

– medicin mod uregelmæssig hjerterytme (adenosin), da det kan

være nødvendigt at ændre dosis

– medicin mod muskelsygdom (myastenia gravis)

– medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. spironolacton)

– anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. heparin,

clopidogrel, ticlopidin)

– binyrebarkhormoner

– medicin mod diabetes

– medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)

– medicin mod urinsyregigt (probenicid)

– medicin mod depression (SSRI)

– medicin mod astma eller KOL (theophyllin, xantiner)

– medicin mod epilepsi (valproat, fenytoin).

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medi-

cin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Asasantin

®

Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Asasantin

Retard i forbindelse med et måltid, men

det er ikke nødvendigt.

Har du et kronisk alkoholforbrug, har du større risiko for bivirknin-

ger ved Asasantin

Retard.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for

medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Asasantin

Retard efter aftale

med lægen.

Du må ikke tage Asasantin

Retard i de sidste 3 måneder før for-

ventet fødsel. Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Asasantin

Retard, da det går over

i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asasantin

Retard kan give bivirkninger (hovedpine, svimmelhed,

kvalme og opkastning), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Asasantin

®

Retard

Denne medicin indeholder lactose og saccharose. Hvis din læge har

fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden

du tager Asasantin

Retard.

3. Sådan skal du tage Asasantin

®

Retard

Depotkapslerne skal synkes hele sammen med rigelig mængde

vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 depotkapsel to gange dagligt, sædvanligvis 1 depotkapsel om mor-

genen og 1 om aftenen.

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med

Asasantin

Retard, skal du måske have en anden dosis. Tal med

lægen.

Børn

Børn må normalt ikke få Asasantin

Retard. Tal med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid Asasantin

Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Asasantin

®

Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Asasantin

Retard, end der står i denne information, eller flere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Du kan få varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af

svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis du får for mange Asasan-

Retard. Du kan også få hurtig puls, lavt blodtryk, hjertekramper,

bevidstløshed, mavebesvær, tendens til blødninger fra hud og slim-

hinder og vejrtrækningsbesvær.

Tegn på mild overdosering med acetylsalisylsyre er hyperventila-

tion, susen for ørerne (tinnitus), kvalme, opkastning, nedsat syn og

hørelse, svimmelhed og forvirring.

Hvis du har glemt at tage Asasantin

®

Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker

om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den

glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Asasantin

®

Retard

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller

føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Asasantin

Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme

pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet.

Ring evt. 112.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. alvorlig blødning i

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Asasantin

®

Retard

200 mg/25 mg hårde depotkapsler

Dipyridamol/acetylsalisylsyre

10114-03-01

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Asasantin

Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirk-

ning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Document: 10114-03 Version: 1 Draft: 1

mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring

112.

Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald /

Åndenød pga. overfølsomhed. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

Hovedpine.

Mavesmerter, diaré.

Svimmelhed.

Sure opstød/halsbrand, kvalme,

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Bleghed og træthed pga. blodmangel (jernmangel). Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Besvimmelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvåg-

ning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.

Opkastning.

Næseblod.

Migræne.

Muskelsmerter.

Overfølsomhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga.

mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.

Blødning i øjet.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og ure-

gelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Hedeture.

Hyppigheden er ikke kendt:

Større blødning under eller efter operation.

Øget blødningstid.

Blødning, blodansamlinger og blodudtrædning i huden.

Alvorlige bivirkninger ved behandling med dipyridamol alene:

Hyppigheden er ikke kendt:

Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene

på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlige bivirkninger ved behandling med acetylsalicylsyre alene:

Hyppigheden er ikke kendt:

Pludselige opståede blødninger i huden, besvimelse, meget dår-

lig almen tilstand, og evt. åndedrætsbesvær. Kontakt læge eller

skadestue.

Tendens til blødning, fordi blodet er længere tid om at størkne.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion, ses

særligt hos astmatikere) Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre

i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og

hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og

forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt

syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme hovedpine, kvalme og opkastning, kramper, synsfor-

styrrelser pga. ophobning af væske i hjernen. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og

åndesdrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der

alvorlig risiko for kvælning. kan være livsfarligt. Ring 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i

brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i

lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. alvorlig blødning i

mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet, og

meget dårlig almentilstand pga. hul i mavesækken. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspyt-

kirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Blodstyrtning. Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Feber, opkastning, sløret bevidstløshed evt. koma hos børn (Reyes

syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. ned-

brydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge

eller skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over

lænden, plumret eller blodig urin pga. alvorlig nyreskade. Kontakt

læge eller skadestue.

Nyresvigt.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Dødfødsel.

Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved behandling med acetylsalicylsyre

alene:

Hyppigheden er ikke kendt:

Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper

pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorlig.

Tal med lægen.

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglu-

kose). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga.

væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivir-

kning. Kontakt lægen.

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blo-

det. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive

alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Forvirring, rastløs uro, søvnlignende sløvhedstilstand.

Susen for ørerne (tinnitus), døvhed.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Tal med lægen.

Blødning i tandkødet.

Hyperventilation, hurtigt åndedræt.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.

Forlænget graviditet, forlænget fødsel, for lav fødselsvægt, blød-

ning før eller efter fødsel.

Feber.

Urinsyregigt.

Asasantin

Retard

kan herudover give bivirkninger, som du normalt

ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laborato-

rieprøver f.eks. blodprøver, urinprøver herunder leverfunktion som

igen blive normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen

via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et ind-

beretningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Sådan opbevarer du Asasantin

®

Retard

Opbevar Asasantin

Retard utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Asasantin

Retard ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar Asasantin

Retard i original beholder, tæt tillukket, da

det er følsomt for fugt. Efter åbning er opbevaringstiden 6 uger.

Tag ikke Asasantin

Retard efter den udløbsdato, der står på pak-

ningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbs-

datoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Asasantin

®

Retard 200 mg/25 mg hårde depotkapsler indeholder:

Dipyridamol 200 mg og accetylsalisylsyre 25 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, saccharose, vinsyre, povidon, eudragit, talcum,

akaciegummi, hypromellosephthalat, hypromellose, glyceroltriace-

tat, dimeticon, stearinsyre, aluminiumstearat, kolloid vandfri silica,

majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, gelatine, titandioxid (E 171)

og rød og gul jernoxid (E 172).

Pakningsstørrelser:

Asasantin

Retard fås i:

Asasantin

Retard

200 mg/25 mg i pakninger med 30 eller 60 hårde

depotkapsler

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved

reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

101140301

Rosendahls

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2013

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Document: 10114-03 Version: 1 Draft: 1

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

18-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Acetylsalicylic acid / rosuvastatin (calcium) / perindopril (tert-butylamine) / indapamide (hemihydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0311/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety