Asasantin Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Asasantin Retard 200 + 25 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 200 + 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Asasantin Retard 200 + 25 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18491
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er mere, du vil vide.

- Lægen har ordineret Asasantin Retard til

dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har samme

symptomer, som du har.

- Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

- Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Asasantin Retard

3. Sådan skal du tage Asasantin Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Asasantin Retard forhindrer, at der dannes

blodpropper ved at nedsætte blodets evne

til at størkne.

Asasantin Retard tages for at forebygge

blodpropper i hjernen, hvis du tidligere har

haft en blodprop i hjernen (slagtilfælde)

eller forbigående lammelser, talebesvær

eller føleforstyrrelser (transitorisk cerebral

iskæmi - TCI).

Lægen kan have givet dig Asasantin Retard

for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Asasantin Retard

Tag ikke Asasantin Retard, hvis du

er allergisk over for dipyridamol,

acetylsalicylsyre, salicylater eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Asasantin Retard

(angivet i afsnit 6)

har mavesår

har en blødningslidelse (problemer med

at få blodet til at størkne)

er i de sidste 3 måneder af graviditeten

ikke tåler visse sukkerarter

er barn eller ung og har feber eller virus

infektioner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du starter behandling

med Asasantin Retard, hvis du

har en forhøjet risiko for blødninger

har en alvorlig hjerte-karsygdom

har en sjælden muskelsygdom (myastenia

gravis)

har astma, allergisk snue (rhinit) eller

næsepolypper

har tendens til mavebesvær, f.eks. sure

opstød/halsbrand

har dårligt fungerende nyrer eller dårligt

fungerende lever

mangler enzymet glukose-6-fosfat-

dehydrogenease (G-6-P-D)

har overfølsomhed over for

smertestillende medicin (NSAID).

Oplys altid ved blodprøvekontrol,

urinprøvekontrol og hjertefunktionstest, at

du er i behandling med Asasantin Retard.

Medicinen kan påvirke prøveresultaterne.

Hvis du får hovedpine, som ofte fås

i starten af brug af Asasantin Retard, bør du

ikke bruge smertestillende medicin, der

indeholder acetylsalicylsyre eller ibuprofen

– se under ”Den sædvanlige dosis er”

i afsnit 3.

Hvis du skal have foretaget en test af din

hjertefunktion, skal du forinden

undersøgelsen fortælle lægen, at du tager

Asasantin Retard. Det kan være nødvendigt

at holde pause med Asasantin Retard inden

testen foretages, for ikke at få et forkert

resultat.

Brug af anden medicin sammen med

Asasantin Retard

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Du bør ikke tage smertestillende

lægemidler, der indeholder ibuprofen

sammen med Asasantin Retard. Ibuprofen

kan nedsætte virkningen af

acetylsalicylsyre, der er det ene aktive stof

i Asasantin Retard.

Tal med lægen, hvis du tager medicin, der

indeholder

adenosin (medicin mod uregelmæssig

hjerterytme). Det kan være nødvendigt at

ændre dosis

probenecid (medicin mod urinsyregigt)

SSRI-lægemidler (medicin mod

depression)

theophyllin eller andre xantiner (medicin

mod astma og KOL)

valproat og fenytoin (medicin mod

epilepsi)

metrotrexat (medicin mod leddegigt,

alvorlig psoriasis og kræft)

ibuprofen og andre NSAID (medicin mod

gigt og lette smerter)

binyrebarkhormon.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod muskelsygdommen

myastenia gravis

medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks.

spironolacton)

anden medicin til forebyggelse af

blodpropper (f.eks. heparin, clopidogrel,

ticlopidin, anagrelid og warfarin)

medicin mod diabetes

medicin mod gigt og lette smerter

(ibuprofen, NSAID)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Asasantin

Retard

abcd

200 mg/25 mg, hårde depotkapsler

dipyridamol/acetylsalicylsyre

MASS

0,5 mm

MASS

1,5 mm

MASS

1,0 mm

MASS

8,0 mm

a = Batch No.

c = Manufacturing date

Technical colors

BI-Diecut-Legendcase

Technical information

File information

Issue date of TD:

PPM SKU:

PPM SKU version:

Issue date of artwork:

Print colors:

Pan Black

04/Dec/2015

P007187

15.11.2012

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Yes

TD

Printfile

Mandatory in

Mat. No. Pack. Site:

56514-09

Legend case version:

p2e:

b = Expiry date

d = Price/Sample/Clinic

Free area

Gluepoints

Template name: TD_PI_160x315_doppel

Suppliers may rearrange the page order to meet their prepress requirements

Version: b

Additional Requirements of Packaging site

Number of pages:

Min. font size:

10 pt

V4.0 01/OCT/2012 (please do not change or remove it)

802984 / 62220 ID

Brug af Asasantin Retard sammen med

mad, drikke og alkohol

Asasantin Retard kan både tages sammen

med mad og alene.

Har du et kronisk alkoholforbrug, har du

større risiko for bivirkninger ved Asasantin

Retard.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage

Asasantin Retard. Tal med din læge.

Hvis du er i de sidste tre måneder af

graviditeten, må du ikke tage Asasantin

Retard.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Asasantin

Retard, da dipyridamol og acetylsalisylsyre

går over i mælken. Tal med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asasantin Retard kan give bivirkninger som

hovedpine, svimmelhed, kvalme og

opkastning, der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Asasantin Retard indeholder laktose og

saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Asasantin Retard

Tag altid Asasantin Retard nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 depotkapsel 2 gange daglig (1 kapsel

morgen og aften).

Depotkapslerne skal synkes hele sammen

med et glas vand.

Hvis du får utålelig hovedpine

i begyndelsen af behandlingen med

Asasantin Retard, skal du måske have en

anden dosis. Tal med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Asasantin

Retard kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller

apotekspersonalet, hvis du har taget flere

Asasantin Retard kapsler, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas. Tag beholderen med.

Du kan få varmefornemmelse, rødmen,

svedtendens, uro, følelse af svaghed,

svimmelhed og hovedpine, hvis du har

taget for mange Asasantin Retard. Du kan

også få hurtig puls, lavt blodtryk,

hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær,

tendens til blødning fra hud og slimhinder

og vejrtrækningsbesvær.

Hvis du har glemt at tage Asasantin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så

snart du kommer i tanker om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis, så spring

den glemte dosis over. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Asasantin

Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er

hovedpine, svimmelhed, fordøjelsesbesvær

(dyspepsi), diarré, kvalme og mavesmerter.

I de fleste tilfælde forsvinder disse

bivirkninger ved fortsat brug.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine

pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er

anført med

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 patient ud

af 10): Hovedpine, svimmelhed,

fordøjelsesbesvær (dyspepsi), diarré,

kvalme, mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

1 til 10 patienter ud af 100):

Åndenød, angst, brystsmerter med

udstråling til hals eller arme pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen eller

blodprop i hjertet. Ring 112.

Besvimelse. Ved normal puls og

vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med

lægen. I alle andre tilfælde ring 112.

Blodig opkast og/eller sort afføring på

grund af blødning i mave eller fra tarm

(mavesår). Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring 112.

Lammelser, talebesvær, bevidstløshed

pga. hjerneblødning. Ring 112.

Allergiske reaktioner (sammentrækning af

luftvejene og angioødem), der kan vise

sig ved pludseligt hududslæt, kramper

i svælget med vejrtrækningsbesvær samt

hævelse af tunge, læber og ansigt.

Ring 112.

Desuden: Bleghed og træthed på grund af

blodmangel, opkastning, næseblod,

muskelsmerter, overfølsomhedsreaktioner

(udslæt, nældefeber), migrænelignende

hovedpine (oftest i begyndelsen af

behandlingen).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos 1 til 10 patienter ud af 1.000):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget hurtig og uregelmæssig puls

eller bliver utilpas eller besvimer, skal du

kontakte læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Pludselig opstået blindhed pga. blødning

i øjet. Kontakt straks læge eller skadestue.

Smerter opadtil i maven og bag nederste

del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller

tarm. Tal med lægen. Kan udvikle sig til

mavesår.

Desuden: Svimmelhed og evt. besvimelse

pga. lavt blodtryk, hedeture.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos

1 til 10 patienter ud af 10.000):

Blødning fra hud og slimhinder og blå

mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt (sandsynligvis sjælden):

Øget blødningstid. Øget blødning under

eller efter operation. Kontakt læge eller

skadestue.

Pletblødninger og blå mærker i huden.

Ved hurtigt voksende blodansamlinger

skal du straks kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Asasantin Retard kan herudover give

bivirkninger, som du normalt ikke mærker

noget til. Det drejer sig om ændringer

i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver

og urinprøver, herunder leverfunktion etc.,

som igen bliver normale, når behandlingen

ophører.

Der er set bivirkninger ved behandling med

de aktive stoffer (dipyridamol og

acetylsalicylsyre) alene. Spørg lægen eller

på apoteket, hvis du vil vide mere om disse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Repræsentant i Danmark:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

Tlf. 39 15 88 88

e-mail:

info.cop@boehringer-ingelheim.com

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Boehringer Ingelheim International GmbH

55216-Ingelheim am Rhein, Tyskland

Fremstiller:

Boehringer Ingelheim

Pharma GmbH & Co. KG

88397 Biberach, Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12/2015.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar Asasantin Retard i originalbeholder,

tæt tillukket, da kapslerne er følsomme for

fugt.

Brug ikke Asasantin Retard efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Asasantin Retard indeholder:

Aktive stoffer: Dipyridamol 200 mg og

acetylsalicylsyre 25 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, povidon,

methacrylsyre-methylmethacrylat

copolymer (1:2), talcum, acetone,

akaciegummi, hypromellosephthalat,

hypromellose, isopropylalkohol, triacetin,

dimeticon, stearinsyre, lactose (106 mg),

aluminiumstearat, kolloid vandfri silica,

majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose,

saccharose (23 mg), titandioxid (E 171).

Kapselskallerne indeholder: Gelatine,

titandioxid (E 171), rød og gul jernoxid

(E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Asasantin Retard er gelatinekapsler, der

indeholder små gule kugler og en lille hvid

tablet. Kapseldelene er rødbrune,

henholdsvis lysegule.

Asasantin Retard fås i hvide plastbeholdere

med 60 kapsler.

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.