Artelac

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Artelac 3,2 mg/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 3,2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Artelac 3,2 mg/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19597
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ARTELAC 3,2 mg/ml øjendråber i enkeltdosisbeholder

Hypromellose

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Artelac uden recept. For at opnå den bedste behandlig skal De være omhyggelig

med at følge anvisningerne for Artelac

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Artelac

Sådan skal De bruge Artelac

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Artelac øjendråber er et middel til behandling af tørre øjne, hvis tårevæsken har ændret sig

eller der dannes for lidt tårevæske.

Hvis Deres læge har sagt, at De skal bruge Artelac for noget andet, skal De altid følge

lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ARTELAC

Brug ikke Artelac, hvis De

er allergisk overfor nogle af indholdsstofferne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

De kan bruge Artelac under graviditet og selvom De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Artelac kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj

samt betjene maskiner, indtil Deres syn er klart igen.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE ARTELAC

Hvis Deres læge har ordineret Artelac til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De

i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Artelac er kun til brug i øjnene.

Den sædvanlige dosis er

1 dråbe 3 – 5 gange dagligt eller efter behov.

Børn

De må kun bruge Artelac til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Brugsanvisning

Vask hænderne

Vrid 1 enkeltdosisbeholder fra enkeltdosisbeholderkortet.

Sørg for at opløsningen er i beholderens nederste del. Vrid beholderens ”vinge” af

forat åbne den.

Bøj hovedet bagover.

Træk det nederste øjenlåg forsigtigt ned, så der dannes en lomme.

Dryp 1 dråbe ned i lommen.

Slip det nederste øjenlåg og blink nogle gange så dråben fordeler sig over hele øjet.

Indholdet i en beholder rækker til begge øjne.

Kassér herefter beholderen og evt. indhold.

4. BIVIRKNINGER

Artelac kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Umiddelbart efter drypning kan De midlertidigt få tågesyn, mild stikken eller lokal

irritation.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Artelac utilgængeligt for børn.

De må ikke opbevare Artelac ved temperaturer over 25

Brug ikke Artelac efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

Åbnede enkeltdosisbeholdere skal bruges med det samme og evt. overskydende

væske skal smides væk.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Artelac 3,2 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder:

Aktivt stof: hypromellose.

De øvrige hjælpestoffer: dinatriumphosphatdodecahydrat,

natriumdihydrogenphosphatdihydrat, sorbitol og vand til injektionsvæske.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finland

Fremstiller

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH, 13581 Berlin, Tyskland

Repræsentant i Danmark:

Santen Danmark, Kongeledet 1, 2920 Charlottenlund.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09-2008