Androcur Depot

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Androcur Depot 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Androcur Depot 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09186
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ANDROCUR

®

DEPOT 100 mg/ml, injektionsvæske, opløsning

Cyproteronacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Androcur Depot til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Androcur Depot

Sådan skal du tage Androcur Depot

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Androcur Depot indeholder anti-hormonet cyproteronacetat. Det hæmmer virkningen af mandlige

kønshormoner og nedsætter seksuel lyst og potens.

Du kan bruge Androcur Depot mod:

Overdreven seksualtrang hos mænd.

Prostatakræft.

Lægen kan have givet dig Androcur for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Androcur Depot

Tag ikke Androcur Depot, hvis du:

har leversygdomme.

har en godartet, sjælden arvelig sygdom med gulsot og galdestenssmerter (Dubin Johnson

syndrom eller Rotor’s syndrom).

har eller har haft leverkræft.

har eller har haft en fortykkelse af hjernehinden (meningiom)

har en anden sygdom, der medfører stærk afmagring.

har alvorlige kroniske depressioner.

har eller har haft blodpropper.

har alvorlig diabetes med karskader.

har en arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).

er overfølsom over for det cyproteronacetat eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

i Androcur Depot.

har eller tidligere har haft en lokal fortykkelse af hjernehinden (meningeom).

Vær ekstra forsigtig med at tage Androcur

Under behandling med Androcur Depot, vil din læge regelmæssigt kontrollere om din lever og

eventuelt din binyrebark virker normalt. Lægen vil desuden kontrollere dit blod.

Har du prostatakræft, skal du fortælle din læge, hvis du:

har haft en blodprop.

har en arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).

har alvorlig diabetes med karskader.

I sådanne tilfælde skal din læge nøje vurdere fordele i forhold til ulemper, før Androcur Depot kan

ordineres til dig.

Kontakt straks læge, hvis du har kløe over hele kroppen eller gulfavning af huden, da det kan være

tegn på påvirkning af leverens funktion. (Kan være livsfarligt, og er set hos patienter, som har fået

høje doser af Androcur).

Kontakt straks læge, hvis du får stærke mavesmerter, da det kan være tegn på en leversvulst.

Fortæl lægen, hvis du:

har eller har haft blodprop i benene, hjernen, hjertet eller lungerne.

har diabetes.

får åndedrætsbesvær.

Hvis du tager Androcur Depot i forbindelse med overdreven seksualtrang, kan virkningen af Androcur

Depot blive nedsat, hvis du samtidig indtager alkohol.

Brug af anden medicin

Tal med lægen, hvis du:

tager medicin mod HIV (ritonavir).

tager medicin mod epilepsi (phenytoin).

tager medicin mod tuberkulose (rifampicin).

tager midler mod svamp (ketoconazol, itraconazol, clotrimazol).

tager naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

). Virkningen af

prikbladet perikum kan vare i 1-2 uger.

tager medicin mod for meget fedt i blodet (atorvastatin, lovastatin, simvastatin).

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Androcur Depot sammen med mad og drikke

Hvis du bruger Androcur Depot i forbindelse med overdreven seksualtrang, kan virkningen af

Androcur Depot blive nedsat, hvis du samtidig indtager alkohol.

Graviditet og amning

Androcur Depot er kun til behandling af mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Androcur Depot kan give bivirkninger

(

f.eks. træthed og nedsat vitalitet) der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Androcur Depot

Tag altid Androcur Depot nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Androcur Depot skal sprøjtes meget langsomt ind i en muskel.

Den sædvanlige dosis er:

Overdreven seksualtrang hos mænd

Normalt sprøjtes 1 ampul (300 mg) dybt ind i musklen hver 10 -14. dag. Hvis denne dosis ikke er

tilstrækkelig, kan dosis øges til 2 ampuller (600 mg) hver 10. –14. dag. Det er bedst at give

indsprøjtningerne skiftevis i højre og venstre sædemuskel.

Så snart virkningen er tilfredsstillende, kan dosis nedsættes ved gradvist at øge tiden mellem

indsprøjtningerne.

For at få det bedste resultat af behandlingen, er det nødvendigt at få Androcur Depot over længere tid,

helst samtidig med psykologbehandling.

Prostatakræft

1 ampul sprøjtes dybt ind i musklen hver uge. Behandlingen bør ikke afbrydes og dosis bør ikke

nedsættes efter, at du har fået det bedre.

Børn og unge

Androcur Depot må ikke anvendes til drenge og unge mænd under 18 år på grund af manglende

oplysninger om sikkerhed og virkning.

Androcur Depot må ikke gives før afslutning på puberteten, da det ikke kan udelukkes, at der kan være

en ugunstig indvirkning på længdevæksten og den endnu ikke fuldt udviklede kirtelfunktion.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Androcur Depot må ikke anvendes til patienter med en leversygdom (dvs. så længe leverfunktionen

ikke er blevet normal igen).

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Har du taget for meget Androcur Depot?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Androcur Depot, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Androcur Depot?

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis Androcur Depot. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Androcur Depot

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. Bivirkninger

Androcur Depot kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ændret sexlyst, rejsningsbesvær.

Hæmning af dannelse af nye sædceller (bliver normalt igen efter behandlingen).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

Alvorlige bivirkninger:

Leversvigt med gulsot. Kontakt læge eller skadestue (kan være livsfarligt).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Kortåndethed.

Forbigående rastløshed.

Hedeture, øget svedafsondring.

Brystudvikling hos mænd (gynækomasti).

Træthed.

Vægtøgning, vægttab.

Depression. Tal med lægen. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede)

Ikke alvorlige bivirkninger:

Udslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Ikke alvorlige bivirkninger:

Overfølsomhedsreaktion.

Kortvarig vejrtrækningsbesvær, hosteanfald, hostetrang kan forekomme lige efter indsprøjtning af

Androcur Depot.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

Alvorlige bivirkninger:

Godartede og ondartede levertumorer.

Hyppigheden er ikke kendt

Alvorlige bivirkninger:

Blodprop i hjernen, lungerne eller hjertet. Der kan vise sig ved lammelser, føleforstyrrelser,

talebesvær, åndenød, smerter i brystet, hurtig puls, smerter eller hævelse i et ben. Ring 112.

Indre blødning i maveområdet.

Risiko for udvikling af knogleskørhed. Tal med lægen.

Fortykkelse af hjernehinden (meningiomer) ved lang tids brug.

Blodprop i lungen pga. olieopløsningen

Ørhed og besvimelse (vasovagale reaktioner)

Ikke alvorlige bivirkninger:

Bleghed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar Androcur Depot Depot utilgængeligt for børn.

Tag ikke Androcur Depot Depot efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Androcur Depot indeholder:

- Aktivt indholdsstof: cyproteronacetat.

- Øvrige indholsstoffer: ricinusolie og benzylbenzoat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Androcur Depot er en klar opløsning, fri for partikler.

Pakningsstørrelse

En Androcur Depot pakning indeholder 3 ampuller. Hver 3 ml ampul indeholder 300 mg

cyproteronacetat.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Tyskland

Repræsentant for Danmark:

Bayer A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 05/2011

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

20-4-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1751 of Thu, 22 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Active substance: Rusalatide acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1252 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/221/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed