Amoxicillin "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amoxicillin "Mylan" 750 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 750 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Amoxicillin "Mylan" 750 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16897
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Amoxicillin Mylan 750 mg filmovertrukne tabletter

amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Amoxicillin Mylan tabletter til dig personligt (eller til dit barn).

Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Mylan

Sådan skal du tage Amoxicillin Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Amoxicillin Mylan?

Amoxicillin Mylan indeholder det aktive stof amoxicillin, et bredspektret antibiotikum, der tilhører

en gruppe lægemidler, der kaldes penicilliner.

Hvad anvendes Amoxicillin Mylan til?

Amoxicillin Mylan anvendes til at behandle infektioner, der er forårsaget af bakterier forskellige

steder i kroppen. Sammen med andre lægemidler kan Amoxicillin Mylan også anvendes til at

behandle mavesår.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Mylan

Tag ikke Amoxicillin Mylan:

-

hvis du er allergisk over for amoxicillin, penicillin eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer i Amoxicillin Mylan (angivet i afsnit 6).

-

hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion over for et antibiotikum. Dette kan være et

hududslæt eller hævelse af ansigtet eller halsen.

Tag ikke Amoxicillin Mylan, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Amoxicillin Mylan.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin Mylan, hvis du:

- har mononukleose (feber, ondt i halsen, hævede kirtler og ekstrem træthed)

- har nyreproblemer

- ikke har regelmæssig vandladning

- har epilepsi eller nogensinde har haft et krampeanfald

Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin Mylan.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal have taget:

urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få undersøgt leverfunktionen

prøver for estriol (anvendes under graviditet for at måle estriolniveauet for at undersøge,

om barnet udvikler sig normalt)

skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du tager amoxicillin, da amoxicillin kan påvirke

resultatet af disse analyser.

Brug af anden medicin sammen med Amoxicillin Mylan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyregigt) samtidig med

amoxicillin, kan risikoen for, at du får en allergisk hudreaktion, blive større.

Hvis du tager probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt), kan lægen vælge at

ændre din dosis af amoxicillin.

Hvis du tager lægemidler mod blodpropper (f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt at

tage ekstra blodprøver.

Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. tetracyklin), kan virkningen af amoxicillin blive

nedsat.

Hvis du tager methotrexat (anvendes til behandling af kræft og svær psoriasis), kan

amoxicillin medføre flere bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin kan give bivirkninger, og symptomerne (såsom allergiske reaktioner,

svimmelhed og kramper) kan gøre dig uegnet til at køre.

Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, medmindre du har det godt.

3.

Sådan skal du tage Amoxicillin Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Synk tabletten hel med vand.

Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst 4 timer mellem hver dosis.

Den sædvanlige dosis er:

Børn, der vejer under 40 kg

Alle doser er udregnet efter barnets vægt i kilogram.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget amoxicillin du skal give dit barn.

Den sædvanlige dosis er 40-90 mg om dagen for hvert kilogram kropsvægt. Dosis skal

fordeles på 2 eller 3 doser.

Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg om dagen for hvert kilogram kropsvægt.

Voksne, ældre patienter og børn, der vejer 40 kg og derover

Den sædvanlige dosis amoxicillin er 250-500 mg 3 gange om dagen eller 750 mg-1 g hver 12. time

afhængigt af, hvor alvorlig infektionen er, og hvilken type infektion der er tale om.

Alvorlige infektioner:

750 mg-1 g 3 gange om dagen.

Urinvejsinfektion:

3 g 2 gange om dagen i en dag.

Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en infektion med bakterier, der overføres ved bid

fra inficerede parasitter, som kaldes skovflåter):

Isoleret erythemamigrans (tidligt stadium

– rødt eller lyserødt ringformet udslæt): 4 g om dagen. Påvirkning af hele kroppen (sent

stadium – ved mere alvorlige symptomer, eller når sygdommen spreder sig rundt i kroppen):

op til 6 g om dagen.

Mavesår:

750 mg eller 1 g 2 gange om dagen i 7 dage sammen med andre antibiotika og

lægemidler til behandling af mavesår.

Til forebyggelse af hjerteinfektion under operation:

Dosis vil variere alt efter typen af

operation. Der kan også gives andre lægemidler på samme tid. Lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet kan give dig flere oplysninger.

Den maksimale anbefalede dosis er 6 g om dagen.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du får, være lavere end den sædvanlige dosis.

Hvis du har taget for meget Amoxicillin Mylan

Hvis du har taget for meget amoxicillin, kan tegnene være maveubehag (kvalme, opkastning eller

diarré) eller krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som problemer med at

lade vandet. Tal med lægen så hurtigt som muligt. Medbring medicinen, så du kan vise den til

lægen.

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin Mylan

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men vent ca. 4 timer, før du tager den næste dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxicillin Mylan?

Selvom du får det bedre, skal du blive ved med at tage Amoxicillin Mylan i så lang tid, som

lægen har anvist. Du har brug for alle doser til at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier

overlever, kan de få infektionen til at komme igen.

Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen er slut, skal du gå til lægen igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med gærsvamp på fugtige områder af kroppen,

hvilket kan forårsage ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide belægninger), hvis amoxicillin anvendes i

længere tid. Hvis dette sker, så fortæl det til lægen.

Hvis du tager amoxicillin i længere tid, vil lægen måske foretage yderligere undersøgelser for at

holde øje med, at dine nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Amoxicillin Mylan og gå til lægen med det samme, hvis du bemærker nogen

af nedenstående alvorlige bivirkninger – du kan have behov for omgående behandling.

Følgende bivirkninger er meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):

allergiske reaktioner; tegnene kan omfatte: hudkløe eller udslæt, hævelse af ansigtet,

læberne, tungen eller andre steder af kroppen eller vejrtrækningsbesvær. Disse kan være

alvorlige, og ved enkelte lejligheder er der sket dødsfald.

udslæt eller bittesmå flade, røde, runde pletter under hudens overflade eller blå mærker i

huden. Dette skyldes en betændelseslignende reaktion (inflammation) i blodkarrenes

vægge på grund af en allergisk reaktion. Det kan være forbundet med ledsmerter (gigt,

også kaldet arthritis) og nyreproblemer.

en forsinket allergisk reaktion, der normalt kan komme 7-12 dage efter indtagelse af

amoxicillin; nogle af tegnene er udslæt, feber, ledsmerter og hævede lymfeknuder, særligt

under armene.

en hudreaktion kendt som erythema multiforme, hvor der kan komme kløende, rødlilla

pletter på huden, især på håndfladerne eller fodsålerne, nældefeberagtige, forhøjede,

hævede områder på huden, ømme områder på overfladen af munden, øjnene og

kønsdelene. Du kan få feber og blive meget træt.

andre alvorlige hudreaktioner, der kan omfatte ændringer i hudfarven, buler under huden,

blærer, pusfyldte blærer, hudafskalning, rødme, smerter, kløe, hudafskalning. Disse kan

være forbundet med feber, hovedpine og smerter i kroppen.

influenza-lignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale

blodprøveresultater (inklusive forhøjet antal hvide blodlegemer (eosinofili) og

leverenzymer (lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS)).

feber, kulderystelser, ondt i halsen eller andre tegn på en infektion, eller blå mærker, der

kommer let. Disse kan være tegn på et problem med dine blodlegemer.

Jarisch-Herxheimers reaktion, som kan forekomme under behandling med amoxicillin mod

Lyme-sygdom og forårsager feber, kunderystelser, hovedpine, muskelsmerter og

hududslæt.

betændelse i tyktarmen (colon) med diarré (sommetider med blod), smerter og feber.

alvorlige bivirkninger relateret til leveren. De ses primært hos personer, der har fået

behandling over en længere periode, hos mænd/drenge og hos ældre. Du skal straks

fortælle lægen, hvis du får:

voldsom diarré med blødning

blærer, hudrødme eller blå mærker i huden

mørkere urin eller lysere afføring

gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene (gulsot). Se også anæmi nedenfor,

som kan resultere i gulsot.

Disse bivirkninger kan forekomme under eller op til flere uger efter behandlingen.

Hvis du får nogen af ovenstående bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og gå til

lægen med det samme.

Nogle gange kan du få hudreaktioner, der er mindre alvorlige, f.eks.:

et let kløende udslæt (runde, lyserøde til røde pletter), nældefeberagtige, hævede områder

på underarme, ben, håndflader, hænder eller fødder. Dette er ikke almindeligt (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, så tal med lægen, da det vil være nødvendigt at

stoppe behandlingen med amoxicillin.

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er:

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

hududslæt

kvalme

diarré.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

opkastning.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

svampeinfektion (en infektion med gærsvamp i skede, mund eller hudfolder). Du kan få

medicin mod svampeinfektion hos lægen eller på apoteket

nyreproblemer

krampeanfald, hvilket kan ses hos patienter, der får høje doser, eller hos patienter med

nyreproblemer

svimmelhed

hyperaktivitet

krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som ubehag under

vandladning. Sørg for at drikke rigeligt med væske for at nedsætte risikoen for disse

symptomer

ændret udseende af tungen; den kan blive gul, brun eller sort, og den kan få belægninger

overdreven nedbrydning af de røde blodlegemer, hvilket kan give en form for anæmi

(blodmangel). Tegnene omfatter træthed, hovedpine, åndenød, svimmelhed, bleghed og

gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene

lavt antal hvide blodlegemer

lavt antal af de celler, der får blodet til at størkne

blodet størkner langsommere end normalt. Du kan se dette, hvis du har næseblod eller har

skåret dig

en stigning i niveauet af bestemte leverenzymer i blodet, som kan ses i en blodprøve.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Anvend ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amoxicillin Mylan 750 mg tabletter indeholder:

Det aktive stof er amoxicillin. En tablet indeholder 750 mg amoxicillin som

amoxicillintrihydrat.

Øvrige hjælpestoffer: natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk

cellulose og povidon.

Filmovertrækket indeholder talcum, titandioxid (E171) og hypromellose.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Fremstiller

Generics (UK) Ltd.

12 Station Close, Potters Bar

Herts EN6 1TL

England

eller

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Østrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017

23-3-2018

Pending EC decision: Prasugrel Mylan, prasugrel, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Prasugrel Mylan, prasugrel, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-4-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [NorthStar Rx LLC]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMOXICILLIN Capsule [NorthStar Rx LLC]

AMOXICILLIN Capsule [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN Tablet, Chewable [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LOVASTATIN Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LOVASTATIN Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

GRANISETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

GRANISETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

TELMISARTAN AND AMLODIPINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

TELMISARTAN AND AMLODIPINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Rising Health, LLC]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Rising Health, LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

Augmentin Antimicrobial Bacterial Treat Infections

Augmentin Antimicrobial Bacterial Treat Infections

Augmentin (amoxicillin/clavulanate) is a combination antibiotic used to treat bacterial infections.

US - RxList

29-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

Semglee (Mylan S.A.S.)

Semglee (Mylan S.A.S.)

Semglee (Active substance: Insulin glargine) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)1952 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4280

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Coated [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

HEPARIN SODIUM Injection [Mylan Institutional LLC]

HEPARIN SODIUM Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

STAVUDINE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

STAVUDINE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MITOMYCIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Mylan Institutional LLC]

MITOMYCIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

CLAVAMOX (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Tablet, Film Coated [Zoetis Inc.]

CLAVAMOX (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Tablet, Film Coated [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Capsule [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

COSYNTROPIN Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

COSYNTROPIN Injection, Powder, For Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LEVALBUTEROL Solution [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LEVALBUTEROL Solution [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

TOBRAMYCIN Injection [Mylan Institutional LLC]

TOBRAMYCIN Injection [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed