Amoxicillin "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amoxicillin "Mylan" 750 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 750 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Amoxicillin "Mylan" 750 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16897
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til patienten

Amoxicillin Mylan 750 mg filmovertrukne tabletter

amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Amoxicillin Mylan tabletter til dig personligt (eller til dit barn).

Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Mylan

Sådan skal du tage Amoxicillin Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Amoxicillin Mylan?

Amoxicillin Mylan indeholder det aktive stof amoxicillin, et bredspektret antibiotikum, der tilhører

en gruppe lægemidler, der kaldes penicilliner.

Hvad anvendes Amoxicillin Mylan til?

Amoxicillin Mylan anvendes til at behandle infektioner, der er forårsaget af bakterier forskellige

steder i kroppen. Sammen med andre lægemidler kan Amoxicillin Mylan også anvendes til at

behandle mavesår.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Mylan

Tag ikke Amoxicillin Mylan:

-

hvis du er allergisk over for amoxicillin, penicillin eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer i Amoxicillin Mylan (angivet i afsnit 6).

-

hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion over for et antibiotikum. Dette kan være et

hududslæt eller hævelse af ansigtet eller halsen.

Tag ikke Amoxicillin Mylan, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Amoxicillin Mylan.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin Mylan, hvis du:

- har mononukleose (feber, ondt i halsen, hævede kirtler og ekstrem træthed)

- har nyreproblemer

- ikke har regelmæssig vandladning

- har epilepsi eller nogensinde har haft et krampeanfald

Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin Mylan.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal have taget:

urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få undersøgt leverfunktionen

prøver for estriol (anvendes under graviditet for at måle estriolniveauet for at undersøge,

om barnet udvikler sig normalt)

skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du tager amoxicillin, da amoxicillin kan påvirke

resultatet af disse analyser.

Brug af anden medicin sammen med Amoxicillin Mylan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyregigt) samtidig med

amoxicillin, kan risikoen for, at du får en allergisk hudreaktion, blive større.

Hvis du tager probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt), kan lægen vælge at

ændre din dosis af amoxicillin.

Hvis du tager lægemidler mod blodpropper (f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt at

tage ekstra blodprøver.

Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. tetracyklin), kan virkningen af amoxicillin blive

nedsat.

Hvis du tager methotrexat (anvendes til behandling af kræft og svær psoriasis), kan

amoxicillin medføre flere bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin kan give bivirkninger, og symptomerne (såsom allergiske reaktioner,

svimmelhed og kramper) kan gøre dig uegnet til at køre.

Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, medmindre du har det godt.

3.

Sådan skal du tage Amoxicillin Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Synk tabletten hel med vand.

Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst 4 timer mellem hver dosis.

Den sædvanlige dosis er:

Børn, der vejer under 40 kg

Alle doser er udregnet efter barnets vægt i kilogram.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget amoxicillin du skal give dit barn.

Den sædvanlige dosis er 40-90 mg om dagen for hvert kilogram kropsvægt. Dosis skal

fordeles på 2 eller 3 doser.

Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg om dagen for hvert kilogram kropsvægt.

Voksne, ældre patienter og børn, der vejer 40 kg og derover

Den sædvanlige dosis amoxicillin er 250-500 mg 3 gange om dagen eller 750 mg-1 g hver 12. time

afhængigt af, hvor alvorlig infektionen er, og hvilken type infektion der er tale om.

Alvorlige infektioner:

750 mg-1 g 3 gange om dagen.

Urinvejsinfektion:

3 g 2 gange om dagen i en dag.

Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en infektion med bakterier, der overføres ved bid

fra inficerede parasitter, som kaldes skovflåter):

Isoleret erythemamigrans (tidligt stadium

– rødt eller lyserødt ringformet udslæt): 4 g om dagen. Påvirkning af hele kroppen (sent

stadium – ved mere alvorlige symptomer, eller når sygdommen spreder sig rundt i kroppen):

op til 6 g om dagen.

Mavesår:

750 mg eller 1 g 2 gange om dagen i 7 dage sammen med andre antibiotika og

lægemidler til behandling af mavesår.

Til forebyggelse af hjerteinfektion under operation:

Dosis vil variere alt efter typen af

operation. Der kan også gives andre lægemidler på samme tid. Lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet kan give dig flere oplysninger.

Den maksimale anbefalede dosis er 6 g om dagen.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du får, være lavere end den sædvanlige dosis.

Hvis du har taget for meget Amoxicillin Mylan

Hvis du har taget for meget amoxicillin, kan tegnene være maveubehag (kvalme, opkastning eller

diarré) eller krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som problemer med at

lade vandet. Tal med lægen så hurtigt som muligt. Medbring medicinen, så du kan vise den til

lægen.

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin Mylan

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men vent ca. 4 timer, før du tager den næste dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxicillin Mylan?

Selvom du får det bedre, skal du blive ved med at tage Amoxicillin Mylan i så lang tid, som

lægen har anvist. Du har brug for alle doser til at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier

overlever, kan de få infektionen til at komme igen.

Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen er slut, skal du gå til lægen igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med gærsvamp på fugtige områder af kroppen,

hvilket kan forårsage ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide belægninger), hvis amoxicillin anvendes i

længere tid. Hvis dette sker, så fortæl det til lægen.

Hvis du tager amoxicillin i længere tid, vil lægen måske foretage yderligere undersøgelser for at

holde øje med, at dine nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Amoxicillin Mylan og gå til lægen med det samme, hvis du bemærker nogen

af nedenstående alvorlige bivirkninger – du kan have behov for omgående behandling.

Følgende bivirkninger er meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):

allergiske reaktioner; tegnene kan omfatte: hudkløe eller udslæt, hævelse af ansigtet,

læberne, tungen eller andre steder af kroppen eller vejrtrækningsbesvær. Disse kan være

alvorlige, og ved enkelte lejligheder er der sket dødsfald.

udslæt eller bittesmå flade, røde, runde pletter under hudens overflade eller blå mærker i

huden. Dette skyldes en betændelseslignende reaktion (inflammation) i blodkarrenes

vægge på grund af en allergisk reaktion. Det kan være forbundet med ledsmerter (gigt,

også kaldet arthritis) og nyreproblemer.

en forsinket allergisk reaktion, der normalt kan komme 7-12 dage efter indtagelse af

amoxicillin; nogle af tegnene er udslæt, feber, ledsmerter og hævede lymfeknuder, særligt

under armene.

en hudreaktion kendt som erythema multiforme, hvor der kan komme kløende, rødlilla

pletter på huden, især på håndfladerne eller fodsålerne, nældefeberagtige, forhøjede,

hævede områder på huden, ømme områder på overfladen af munden, øjnene og

kønsdelene. Du kan få feber og blive meget træt.

andre alvorlige hudreaktioner, der kan omfatte ændringer i hudfarven, buler under huden,

blærer, pusfyldte blærer, hudafskalning, rødme, smerter, kløe, hudafskalning. Disse kan

være forbundet med feber, hovedpine og smerter i kroppen.

influenza-lignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale

blodprøveresultater (inklusive forhøjet antal hvide blodlegemer (eosinofili) og

leverenzymer (lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS)).

feber, kulderystelser, ondt i halsen eller andre tegn på en infektion, eller blå mærker, der

kommer let. Disse kan være tegn på et problem med dine blodlegemer.

Jarisch-Herxheimers reaktion, som kan forekomme under behandling med amoxicillin mod

Lyme-sygdom og forårsager feber, kunderystelser, hovedpine, muskelsmerter og

hududslæt.

betændelse i tyktarmen (colon) med diarré (sommetider med blod), smerter og feber.

alvorlige bivirkninger relateret til leveren. De ses primært hos personer, der har fået

behandling over en længere periode, hos mænd/drenge og hos ældre. Du skal straks

fortælle lægen, hvis du får:

voldsom diarré med blødning

blærer, hudrødme eller blå mærker i huden

mørkere urin eller lysere afføring

gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene (gulsot). Se også anæmi nedenfor,

som kan resultere i gulsot.

Disse bivirkninger kan forekomme under eller op til flere uger efter behandlingen.

Hvis du får nogen af ovenstående bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og gå til

lægen med det samme.

Nogle gange kan du få hudreaktioner, der er mindre alvorlige, f.eks.:

et let kløende udslæt (runde, lyserøde til røde pletter), nældefeberagtige, hævede områder

på underarme, ben, håndflader, hænder eller fødder. Dette er ikke almindeligt (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, så tal med lægen, da det vil være nødvendigt at

stoppe behandlingen med amoxicillin.

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er:

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

hududslæt

kvalme

diarré.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

opkastning.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

svampeinfektion (en infektion med gærsvamp i skede, mund eller hudfolder). Du kan få

medicin mod svampeinfektion hos lægen eller på apoteket

nyreproblemer

krampeanfald, hvilket kan ses hos patienter, der får høje doser, eller hos patienter med

nyreproblemer

svimmelhed

hyperaktivitet

krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som ubehag under

vandladning. Sørg for at drikke rigeligt med væske for at nedsætte risikoen for disse

symptomer

ændret udseende af tungen; den kan blive gul, brun eller sort, og den kan få belægninger

overdreven nedbrydning af de røde blodlegemer, hvilket kan give en form for anæmi

(blodmangel). Tegnene omfatter træthed, hovedpine, åndenød, svimmelhed, bleghed og

gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene

lavt antal hvide blodlegemer

lavt antal af de celler, der får blodet til at størkne

blodet størkner langsommere end normalt. Du kan se dette, hvis du har næseblod eller har

skåret dig

en stigning i niveauet af bestemte leverenzymer i blodet, som kan ses i en blodprøve.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Anvend ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amoxicillin Mylan 750 mg tabletter indeholder:

Det aktive stof er amoxicillin. En tablet indeholder 750 mg amoxicillin som

amoxicillintrihydrat.

Øvrige hjælpestoffer: natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk

cellulose og povidon.

Filmovertrækket indeholder talcum, titandioxid (E171) og hypromellose.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Fremstiller

Generics (UK) Ltd.

12 Station Close, Potters Bar

Herts EN6 1TL

England

eller

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Østrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-12-2018

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

PMS-Amoxicillin (2018-12-03)

Health Canada

28-11-2018

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Mylan Pharmaceuticals ULC is voluntarily recalling four lots of Mylan-Valsartan tablets (40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strength) after testing found low levels of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA).

Health Canada

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

7-12-2018

Olanzapine Mylan (Mylan S.A.S.)

Olanzapine Mylan (Mylan S.A.S.)

Olanzapine Mylan (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7622 of Fri, 07 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/961/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Fulphila (Mylan S.A.S.)

Fulphila (Mylan S.A.S.)

Fulphila (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7880 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4915

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety