Amoxicillin "EuroPharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amoxicillin "EuroPharma" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Amoxicillin "EuroPharma" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52024
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Amoxicillin EuroPharma

500 mg, 750 mg og 1000 mg, filmovertrukne tabletter

amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide

Lægen har ordineret Amoxicillin EuroPharma til dig

personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

det. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin

EuroPharma

3. Sådan skal du tage Amoxicillin EuroPharma

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Amoxicillin EuroPharma er et bredspektret antibiotikum,

der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

penicilliner. Det anvendes til behandling af infektioner

hos voksne og børn, som er forårsaget af bakterier, der

er følsomme over for amoxicillin.

Amoxicillin EuroPharma anvendes til:

behandling af infektioner i ørerne, halsen, næsen og

bihulerne, f.eks. bihulebetændelse,

mellemørebetændelse, halsbetændelse

behandling af infektioner i lungerne, f.eks.

lungebetændelse og forværring af kronisk bronkitis

behandling af urinvejsinfektioner og betændelse i

nyrerene og nyrebækkenet

behandling af salmonella-infektioner

behandling af infektion i munden

behandling af infektion i kunstige led

behandling af Lyme-sygdom (Borrelia-infektion, som

skyldes flåtbid)

behandling af mavesår, som skyldes bakterien

Helicobacter pylori

forebyggelse af infektion i hjertet før indgreb

Lægen kan have givet dig Amoxicillin EuroPharma for

noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE AMOXICILLIN EUROPHARMA

Tag ikke Amoxicillin EuroPharma

Hvis du er allergisk over for amoxicillin, pencilliner

eller et at de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

Hvis du tidligere har haft en svær, akut

overfølsomhedsreaktion over for et andet betalaktam-

antibiotikum, f.eks. cefalosporin, carbapenem,

monobactam

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Amoxicillin EuroPharma:

hvis du har nedsat nyrefunktion

hvis du har infektiøs mononukleose (kyssesyge)

hvis du er disponeret for, at udvikle allergi

hvis du tidligere har haft eller får en

overfølsomhedsreaktion på penicilliner og andre

betalaktam-antibiotika

hvis du tidligere har haft krampeanfald, er i

behandling for epilepsi eller har forstyrrelser i

hjernehinderne

hvis du har nedsat urinproduktion eller har et

blærekateter. Drik rigeligt med væske for at undgå, at

der dannes krystaller i urinen

hvis du under eller efter behandlingen får kraftig eller

blodig diarré

hvis du behandles for Lyme-sygdom, er det

almindeligt, efter behandlingen, at opleve

kulderystelser, feber, lavt blodtryk, evt. udslæt og

forværring af tilstanden. Det plejer at gå over igen

hvis bakterierne, der er forbundet med din infektion,

ikke er følsomme over for amoxicillin

hvis du skal have en længerevarende behandling

hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin.

Amoxicillin kan nedsætte dit blods evne til at størkne

og medføre blødningstendens

Dette lægemiddel kan også påvirke visse

laboratorienanalyser. Det gælder måling af hormonet

estriol hos gravide kvinder og glukose. Fortæl det til

lægen, hvis du skal have taget laboratorieprøver. Det

kan være nødvendigt at bruge andre analysemetoder.

Brug af anden medicin sammen med Amoxicillin

EuroPharma

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med:

medicin mod urinsyregigt (f.eks. probenecid,

allopurinol)

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin,

phenprocoumon)

medicin mod ledbetændelse (f.eks. methotrexat)

medicin mod infektioner (bredspektrede antibiotika

kaldet tetracykliner, f.eks. doxycyclin)

Brug af Amoxicillin EuroPharma sammen med mad

og drikke

Du kan tage Amoxicillin EuroPharma i forbindelse med

et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager

Amoxicillin EuroPharma.

Graviditet

Du kan tage Amoxicillin EuroPharma, hvis du er gravid,

hvis din læge skønner det nødvendigt. Spørg din læge til

råds.

Amning

Små mængder af dette lægemiddel går over i

modermælken. Det kan derfor i nogle tilfælde være

nødvendigt at stoppe med at amme. Spørg din læge til

råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin EuroPharma påvirker ikke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Dog kan der

forekomme bivirkninger (f.eks. allergiske reaktioner,

svimmelhed, kramper), som kan påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE AMOXICILLIN

EUROPHARMA

Tag altid Amoxicillin EuroPharma nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apotekspersonalet.

Tabletterne må ikke knuses eller tygges, de skal synkes

hele med et glas vand. Tabletterne har en delekærv og

kan deles i to lige store doser.

Den sædvanlige dosis er

Dosis afhænger af, om bakterierne er eller formodes at

være følsomme over for amoxicillin, hvor svær

infektionen er og hvor den sidder samt alder, vægt og

nyrefunktion. Behandlingsvarigheden afhænger af

infektionens art og patientens respons på behandlingen.

Behandlingen bør generelt være så kort som muligt.

Voksne og børn over 40 kg:

Den sædvanlige dosis afhænger af infektionen og kan

normalt gives hver 8. til 12. time. Ved nogle infektioner

skal dosis dog kun tages én gang daglig.

Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis amoxicillin du skal

tage, hvor ofte og hvor længe du skal tage det.

Ved forebyggelse af hjerteinfektioner er dosis 2000 mg

(2 g) 30-60 minutter før indgrebet/proceduren.

Børn under 40 kg:

Den sædvanlige dosis afhænger af infektionen og gives

enten 1 gang daglig eller fordelt på flere doser (2-3

gange daglig). Dosis beregnes ud fra kropsvægt

(mg/kg). Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis amoxicillin

du skal tage, hvor ofte og hvor længe du skal tage det.

Ved forebyggelse af hjerteinfektioner anbefales en dosis

på 50 mg/kg 30-60 minutter før indgrebet/proceduren.

Ældre

Det er normalt ikke nødvendigt, at nedsætte dosis.

Amoxicillin EuroPharma 09/2017

Nedsat nyrefunktion

Dosis afhænger af sværhedsgraden af den nedsatte

nyrefunktion. Det kan være nødvendigt at nedsættes

dosis. Følg altid lægens anvisning.

Hæmodialyse: amoxicillin kan blive fjernet fra blodet ved

hæmodialyse. Dosis er 15 mg/kg 1 gang daglig. Før

hæmodialyse bør der gives yderligere en på dosis på 15

mg/kg samt efter hæmodialyse.

Peritonealdialyse: Maksimum dosis er 500 mg daglig.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg altid

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Amoxicillin EuroPharma

filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget flere Amoxicillin EuroPharma filmovertrukne

tabletter, end der står her, eller flere end lægen har

foreskrevet og du føler dig utilpas.

Symptomerne på overdosering er: kvalme, opkastning

og diarré. Der kan forekomme krystaluri (krystaller i

urinen), som i nogle tilfælde kan føre til nyresvigt. Hos

patienter med nedsat nyrefunktion og hos patienter, der

får høje doser, kan der opstå kramper.

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin EuroPharma

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den, så snart

du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amoxicillin

EuroPharma

Du skal altid fortsætte med at tage medicinen, indtil

behandlingsforløbet er slut, også selvom du har fået det

bedre. Hvis du holder op med at tage medicinen for

tidligt, kan infektionen komme igen. Derudover kan

bakterierne blive resistente (modstandsdygtige) over for

medicinen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i

tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Amoxicillin EuroPharma kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge

eller skadestue

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller

skadestue

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller

skadestue

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112

Små sterile knopper på rød, hævet hud, ofte på

overkroppen, ledsaget af feber. Kontakt lægen

Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter at du er

stoppet med behandlingen. Kontakt lægen

Svimmelhed og kramper. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112

Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt

lægen

Blodig diarré pga. betændelse i endetarmen. Kontakt

lægen

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller

skadestue

Gulsot med hudkløe. Kontakt lægen

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på

hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge

eller skadestue

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af

hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af

smerter over lænden, plumret eller blodig urin på

grund af nyreskade. Kontakt læge eller skadestue

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter):

Hududslæt

Kvalme og diarré

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Opkastning

Kløe, nældefeber

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt.

Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge eller

skadestue

Blødningstendens og blodet er længere tid om at

størkne. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen

Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber,

udslæt og smerter

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar,

pga. overfølsomhed. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen

Forhøjede levertal

Svimmelhed

Sort belægning på tungen

Svampeinfektion i mund og slimhinder

Krystaller i urinen

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

Betændelse i huden med blærer

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Kulderystelser, feber, svimmelhed, evt. besvimelse

pga. lavt blodtryk, evt. udslæt og forværring af tilstand

(Jarisch-Herxheimers reaktion). Tal med lægen

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Amoxicillin EuroPharma utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 ºC efter åbning.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte

mod fugt.

Tag ikke Amoxicillin EuroPharma efter den udløbsdato,

der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Amoxicillin EuroPharma 500 mg, 750 mg og 1000

mg, filmovertrukne tabletter, indeholder:

Aktivt stof: Amoxicillin som amoxicillintrihydrat

500 mg: hver filmovertrukken tablet indeholder 574 mg

amoxicillintrihydrat svarende til 500 mg amoxicillin. 750

mg: hver filmovertrukken tablet indeholder 861 mg

amoxicillintrihydrat svarende til 750 mg amoxicillin. 1000

mg: hver filmovertrukken tablet indeholder 1.148 mg

amoxicillintrihydrat svarende til 1000 mg amoxicillin.

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: Magnesiumstearat, polyvidon (K 25),

natriumstivelsesglycolat (type A), mikrokrystallinsk

cellulose. Overtræk: Titandioxid (E171), talcum,

hypromellose.

Pakningsstørrelser

Amoxicillin EuroPharma 500 mg fås i pakninger med 20

og 30 filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin EuroPharma 750 mg fås i pakninger med 10,

20 og 100 filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin EuroPharma 1000 mg fås i pakninger med

10, 14 og 20 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen,

ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

24-4-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [NorthStar Rx LLC]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMOXICILLIN Capsule [NorthStar Rx LLC]

AMOXICILLIN Capsule [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

AMOXICILLIN Capsule [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Rising Health, LLC]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Rising Health, LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

Augmentin Antimicrobial Bacterial Treat Infections

Augmentin Antimicrobial Bacterial Treat Infections

Augmentin (amoxicillin/clavulanate) is a combination antibiotic used to treat bacterial infections.

US - RxList

23-3-2018

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

CHOPRO (Pyridoxine And Zinc Citrate Trihydrate) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Coated [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

HERPETINO COLD SORE RELIEF TERRY NATURALLY BRAND (Allantoin) Cream [EuroPharma, Inc]

HERPETINO COLD SORE RELIEF TERRY NATURALLY BRAND (Allantoin) Cream [EuroPharma, Inc]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

CLAVAMOX (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Tablet, Film Coated [Zoetis Inc.]

CLAVAMOX (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Tablet, Film Coated [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Capsule [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

Cefdinir vs. Amoxicillin

Cefdinir vs. Amoxicillin

Title: Cefdinir vs. AmoxicillinCategory: MedicationsCreated: 2/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-2-2018

Cephalexin vs. Amoxicillin

Cephalexin vs. Amoxicillin

Title: Cephalexin vs. AmoxicillinCategory: MedicationsCreated: 2/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

14-2-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Northstar RxLLC]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Northstar RxLLC]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMOXICILLIN Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AMOXICILLIN Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

AMOXICILLIN Capsule [Rising Health, LLC]

AMOXICILLIN Capsule [Rising Health, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMOXICILLIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

CLAVAMOX DROPS (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Suspension [Zoetis Inc.]

CLAVAMOX DROPS (Amoxicillin And Clavulanate Potassium) Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

AMOXICILLIN Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

AMOXI-MAST (Amoxicillin) Suspension [Merck Sharp Dohme Corp.]

AMOXI-MAST (Amoxicillin) Suspension [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

MAGNESIA PHOS (Magnesium Phosphate, Dibasic Trihydrate) Tablet [Hyland'S]

MAGNESIA PHOS (Magnesium Phosphate, Dibasic Trihydrate) Tablet [Hyland'S]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

AMOXICILLIN Capsule [REMEDYREPACK INC.]

AMOXICILLIN Capsule [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM Powder, For Suspension [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed