Amoxicillin "Copyfarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amoxicillin "Copyfarm" 750 mg dispergible tabletter
 • Dosering:
 • 750 mg
 • Lægemiddelform:
 • dispergible tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Amoxicillin "Copyfarm" 750 mg dispergible tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50626
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

____________________________________________________________________________________________________________________________

Amoxicillin A-Pharma 500 mg

og 750 mg dispergible tabletter

Amoxicillin

____________________________________________________________________________________________________________________________

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Amoxicillin A-Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin A-Pharma

3. Sådan skal du tage Amoxicillin A-Pharma

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amoxicillin A-Pharma er et antibiotikum, som tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes

”bredspektrede penicilliner” og bruges til behandling af infektioner, som er forårsaget af bakterier

som er følsomme overfor amoxicillin.

Amoxicillin A-Pharma anvendes til:

Behandling af infektioner i de øvre luftveje, som f.eks. akut mellemørebetændelse og

bihulebetændelse.

Behandling af infektioner i de nedre luftveje, som f.eks. akut forværring af kronisk bronkitis og

lungebetændelse.

Behandling af infektioner i mave og tarm.

Behandling af infektioner i hud og væv.

Behandling af urinvejsinfektioner.

Forebyggende behandling af betændelse i hjerteklapperne.

Lægen kan have givet dig Amoxicillin A-Pharma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin A-Pharma

Tag ikke Amoxicillin A-Pharma:

hvis du er allergisk over for amoxicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amoxicillin

A-Pharma (angivet i pkt. 6).

hvis du er allergisk overfor penicilliner eller andre beta-lactamantibiotika (gruppe af

antibiotika, f.eks. cefalosporiner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin A-Pharma

hvis du under behandlingen får kraftig diarré eller blodig diarré. Kontakt lægen.

hvis du har allergi eller før har oplevet en allergisk reaktion efter indtagelse af antibiotika.

hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion (dosis skal evt. justeres).

hvis du har epilepsi.

hvis du har mononukleose (kyssesyge).

hvis du får blodfortyndende medicin.

hvis du lider af leukæmi.

hvis du har blærekateter. Du skal i så fald kontrollere, at det ikke stopper til på grund af

udfældning af krystaller i urinen.

I meget sjældne tilfælde er der under behandlingen med Amoxicillin A-Pharma, set alvorlige

allergiske reaktioner herunder anafylaktisk shock, som er en meget sjælden men også alvorlig

tilstand med bl.a. hævelser i ansigtet, hurtigt faldende blodtryk og vejrtrækningsbesvær. Kontakt

straks lægen eller ring 112.

Hvis der under behandlingen opstår mæslingelignende eksem, skal du straks stoppe

behandlingen, og kontakte en læge, da dette kan være symptom på en overfølsomhedsreaktion.

Som med andre bredspektrede penicilliner, kan der ved langvarig brug udvikles resistens, hvilket

vil sige, at der kan opstå en ny infektion med resistente bakterier.

Hvis der under behandlingen udvikles alvorlig eller langvarig og evt. blodig diarré, bør

behandlingen straks ophøre og lægen kontaktes.

Hvis du får høje doser vil lægen under behandlingen kontrollere om der sker ændringer i dine

blodværdier.

Brug af anden medicin sammen med Amoxicillin A-Pharma

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Anden medicin kan påvirke Amoxicillin A-Pharma og Amoxicillin A-Pharma kan påvirke anden

medicin.

Tal med din læge inden behandlingen, hvis du tager et af følgende lægemidler:

methotrexat (anvendes ved kemoterapi og gigt).

penicilliner eller andre beta-lactamer (en gruppe af antibiotika). Hvis du er overfølsom overfor

disse typer kan du også få overfølsomhedsreaktioner af amoxicillin.

allopurinol (anvendes mod gigt).

digoxin (anvendes mod hjertesygdomme). Det kan være nødvendigt at ændre dosis af digoxin.

blodfortyndende medicin. Det kan være nødvendigt at ændre dosis af den blodfortyndende

medicin.

phenylbutazon og indometacin (NSAID’ere), som virker smertestillende og

betændelseshæmmende på f.eks. gigt.

acetylsalicylsyre (smertestillende/ blodfortyndende).

Du skal være opmærksom på, at effekten af p-piller (i meget sjældne tilfælde) kan nedsættes ved

samtidig brug af Amoxicillin A-Pharma. Du bør derfor under behandlingen bruge en anden form

for prævention f. eks kondom.

Brug af Amoxicillin A-Pharma sammen med mad og drikke

Du kan tage Amoxicillin A-Pharma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Amoxicillin A-Pharma.

Graviditet

Du kan tage Amoxicillin A-Pharma under graviditet.

Amning

Amoxicillin A-Pharma går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit

barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin A-Pharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Amoxicillin A-Pharma indeholder en fenylalaninkilde

Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3. Sådan skal du tage Amoxicillin A-Pharma

Tag altid Amoxicillin A-Pharma nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne kan opslæmmes i vand og drikkes (bør indtages straks efter opslæmning) eller

synkes hele eller halve sammen med vand.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og teenagere (legemsvægt > 40

kg)

Behandling af infektioner

Sædvanlig dosis ligger i intervallet 750 mg til 3 g dagligt fordelt på 2 til 3 doser. Doseringen af

amoxicillin afhænger af patientens alder, legemsvægt og nyrefunktion samt af typen og

sværhedsgraden af infektionen. En behandlingstid på 6-10 dage er ofte tilstrækkelig.

Visse infektioner kan kræve behandling i op til 21 dage.

Almindeligvis skal behandlingen fortsætte 2-3 døgn efter, at symptomerne er forsvundet.

Børn under 40 kg

Der findes andre formuleringer med amoxicillin, som er tilpasset doseringer på under 2 g dagligt

og til børn der er under 12 år.

Den sædvanlige daglige dosis til børn under 40 kg er 40-90 mg/kg dagligt fordelt på 2-3 doser og

afhænger af typen og sværhedsgraden af infektionen.

Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion:

Dosis skal reduceres hos patienter med nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisning.

Indtagelsesmåde

Tabletterne kan opløses i lidt vand (1 spiseskefuld) eller sluges direkte med vand. Tabletterne

kan deles for at gøre det nemmere at sluge tabletten.

Hvis du har taget for mange Amoxicillin A-Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Amoxicillin A-Pharma, end

der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosering kan være kvalme, opkastning, diarré, forstyrrelser i salt- og

væskebalancen, ufrivillige muskelsammentrækninger, kramper, koma, forandringer i blodet,

nyresvigt og syreophobning i blodet. Krystaller i urinen, i visse tilfælde efterfulgt af nyresvigt.

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin A-Pharma

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Amoxicillin A-Pharma

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Amoxicillin indlægsseddel.indd 1

17/08/12 14.07

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Ny infektion med amoxicillin-resistente bakterier eller gærsvampe, som f.eks. Candida infektion.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Blodmangel. Hævelser i struben, vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Anafylaktisk shock, som er en meget sjælden men alvorlig tilstand med vejrtrækningsbesvær,

kraftigt blodtryksfald med eventuel bevidstløshed (ring 112). Alvorlige allergiske reaktioner i

huden med udslæt, betændelse, blæredannelse, feber, blisterdannelse, kraftig afstødning og

afskalning af hud. Pludselig hævelse af ansigtet især omkring øjne, læber, hals og kinder.

Langsomt aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin

pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

Meget lavt antal af en bestemt type hvide blodlegemer, som har stor betydning for

immunforsvaret (agranulocytose), almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især

halsbetændelse og feber pga. for få hvide blodlegemer. Kontakt straks læge.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Alvorlig, langvarig og evt. blodig diarré (kan være symptom på en alvorlig tarmsygdom). Sort,

”håret” tunge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Kvalme, diarré, opkastning, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene, blød afføring og andre gener fra

mave og tarm. Appetitløshed, mundtørhed og smagsforstyrrelser. Udslæt især omkring munden.

Disse bivirkninger er oftest milde og forsvinder efter endt behandling. Forekomsten af

bivirkningerne kan reduceres ved at tage Amoxicillin A-Pharma sammen med et måltid.

Hudkløe, nældefeber og andre udslæt på kroppen, som typisk forekommer 5-11 dage efter

behandlingen er startet. Hvis du pludselig får udslæt kontakt straks lægen, da der kan være tale

om en allergisk reaktion over for amoxicillin.

Ledsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Moderate og forbigående forhøjelse af nogle lever enzymer.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Kløe omkring endetarmen. Overfladisk misfarvning af tænderne. Krystaller i urinen.

Ufrivillige bevægelser, svimmelhed, krampetrækninger. Feber.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre ned 1 ud af 10.000 behandlede)

Øget antal af en bestemt type af hvide blodlegemer (eosinifili).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Amoxicillin A-Pharma ved temperaturer over 25°C.

Opbevar Amoxicillin A-Pharma i original emballage, da det er følsomt for fugt.

Brug ikke Amoxicillin A-Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amoxicillin A-Pharma indeholder:

Aktivt stof: amoxicillin 500 mg, 750 mg og 1000 mg, som amoxicillintrihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat; aspartam; croscarmellosenatrium; mannitol; talcum;

silica, kolloid vandfri; mikrokrystallinsk cellulose; maltodextrin; stivelse; titandioxid (E171) samt

smagsstofferne fersken-abrikosaroma og appelsinaroma.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvide eller gullig-hvide, aflange tabletter med delekærv.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning:

500 mg: 20 tabletter

750 mg: 20 tabletter

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

A-Pharma ApS

Usserød Kongevej 32

2970 Hørsholm

Ompakket af:

Nomeco A/S

Borgmester Christiansens Gade 40

1790 København V

Frigivet af:

HB-Medical ApS

Kanalholmen 25-29, bygn. 6

2650 Hvidovre

Parallelimporteret af:

A-Pharma ApS

Usserød Kongevej 32

2970 Hørsholm

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2012

Ver.1

Amoxicillin indlægsseddel.indd 2

17/08/12 14.07

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.