Amoxicillin "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amoxicillin "2care4" 750 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 750 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Amoxicillin "2care4" 750 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51999
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxicillin 2care4 500 mg, 750 mg og 1000 mg,

filmovertrukne tabletter

Amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Amoxicillin 2care4

3. Sådan skal du tage Amoxicillin 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amoxicillin 2care4 er antibiotikum. Det

aktive stof er amoxicillin. Dette aktive

stof tilhører en gruppe af lægemidler, der

kaldes penicilliner.

Hvad anvendes Amoxicillin 2care4 til?

Amoxicillin 2care4 anvendes til at

behandle infektioner, der er forårsaget

af bakterier, forskellige steder i kroppen.

Sammen med andre lægemidler kan

Amoxicillin 2care4 også anvendes til at

behandle mavesår.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Amoxicillin

2care4

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Amoxicillin 2care4:

– hvis du er allergisk over for amoxicillin,

penicillin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Amoxicillin 2care4

(angivet i afsnit 6).

– hvis du nogensinde har haft en allergisk

reaktion på et antibiotikum. Dette

kunne være et hududslæt eller hævelse

af ansigtet eller halsen.

Tag ikke Amoxicillin 2care4, hvis noget af

ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet,

inden du tager Amoxixillin 2care4.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før

du tager Amoxicillin 2care4, hvis du:

– har mononukleose (feber, ondt i halsen,

hævede kirtler og ekstrem træthed)

– har nyreproblemer

– ikke har regelmæssig vandladning.

Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående

gælder for dig, så tal med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin

2care4.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal have taget:

– urinprøver (glucose) eller blodprøver for

at få undersøgt leverfunktionen

Amoxicillin 2care4 du skal give dit barn.

– Den sædvanlige dosis er 40-90 mg om

dagen for hvert kilo kropsvægt. Dosis

skal fordeles på 2 eller 3 doser.

– Den maksimale anbefalede dosis er

100 mg om dagen for hvert kilo

kropsvægt.

Voksne, ældre patienter og børn, der

vejer 40 kg og derover

Den sædvanlige dosis Amoxicillin 2care4 er

250-500 mg 3 gange om dagen eller

750 mg-1 g hver 12. time afhængigt af,

hvor alvorlig infektionen er, og hvilken

type infektion der er tale om.

Alvorlige infektioner: 750 mg-1 g

3 gange om dagen.

Urinvejsinfektion: 3 g 2 gange om

dagen i en dag.

Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose

(en infektion med bakterier, der

overføres ved bid fra inficerede

parasitter, som kaldes skovflåter):

Isoleret erythema migrans (tidligt

stadium – rødt eller lyserødt ringformet

udslæt): 4 g om dagen. Påvirkning

af hele kroppen (sent stadium – ved

mere alvorlige symptomer, eller

når sygdommen spreder sig rundt i

kroppen): op til 6 g om dagen.

Mavesår: 750 mg eller 1 g 2 gange

om dagen i 7 dage sammen med andre

antibiotika og lægemidler til behandling

af mavesår.

Til forebyggelse af hjerteinfektion

under operation: Dosis vil variere

alt efter typen af operation. Der kan

også gives andre lægemidler på samme

tid. Lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet kan give dig flere

oplysninger.

– Den maksimale anbefalede dosis er 6 g

om dagen.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis,

du får, være lavere end den sædvanlige

dosis.

Hvis du har taget for mange Amoxicillin

2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Amoxicillin

2care4, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for meget Amoxicillin

2care4, kan tegnene være maveubehag

(kvalme, opkastning eller diarré) eller

krystaller i urinen, hvilket kan ses som

uklar urin eller opleves som problemer med

at lade vandet. Tal med lægen så hurtigt

som muligt. Medbring medicinen, så du

kan vise den til lægen.

04-2018

P597848-4

– prøver for estriol (anvendes under

graviditet for at måle estriolniveauet

for at undersøge, om barnet udvikler sig

normalt)

skal du fortælle lægen eller

sundhedspersonalet, at du tager

Amoxicillin 2care4, da Amoxicillin 2care4

kan påvirke resultatet af disse analyser.

Brug af anden medicin sammen med

Amoxicillin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

– Hvis du tager allopurinol (anvendes til

behandling af urinsyregigt) samtidig

med Amoxicillin 2care4, kan risikoen

for, at du får en allergisk hudreaktion,

blive større.

– Hvis du tager probenecid (anvendes til

behandling af urinsyregigt), kan lægen

vælge at ændre din dosis af Amoxicillin

2care4.

– Hvis du tager lægemidler mod

blodpropper (f.eks. warfarin), kan

det være nødvendigt at tage ekstra

blodprøver.

– Hvis du tager andre antibiotika (f.eks.

et tetracyklin), kan virkningen af

Amoxicillin 2care4 blive nedsat.

– Hvis du tager methotrexat (anvendes til

behandling af kræft og svær psoriasis),

kan Amoxicillin 2care4 medføre flere

bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin 2care4 kan give bivirkninger,

og symptomerne (såsom allergiske

reaktioner, svimmelhed og kramper) kan

gøre dig uegnet til at køre.

Du må ikke føre motorkøretøjer eller betjene

maskiner, medmindre du har det godt.

3. Sådan skal du tage Amoxicillin

2care4

Tag altid Amoxicillin 2care4 nøjagtigt

efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

– Synk tabletten hel med vand (du må

ikke knuse eller tygge den).

– Fordel doserne ligeligt over dagen og

med mindst 4 timer mellem hver dosis.

Den sædvanlige dosis er

Børn, der vejer under 40 kg

Alle doser er udregnet efter barnets vægt

i kilo.

– Lægen vil fortælle dig, hvor meget

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin

2care4

– Hvis du glemmer at tage en dosis, skal

du tage den, så snart du kommer i tanke

om det.

– Tag ikke den næste dosis for hurtigt,

men vent ca. 4 timer, før du tager den

næste dosis.

– Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxicillin

2care4

– Selvom du får det bedre, skal du blive

ved med at tage Amoxicillin 2care4 i

så lang tid, som lægen har anvist. Du

har brug for alle doser til at bekæmpe

infektionen. Hvis nogle bakterier

overlever, kan de få infektionen til at

komme igen.

– Hvis du stadig ikke har det godt, når

behandlingen er slut, skal du gå til

lægen igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en

infektion med gærsvamp på fugtige

områder af kroppen, hvilket kan forårsage

ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide

belægninger), hvis Amoxicillin 2care4

anvendes i lang tid. Hvis dette sker, så

fortæl det til lægen.

Hvis du tager Amoxicillin 2care4 i lang

tid, vil lægen måske foretage yderligere

undersøgelser for at holde øje med, at

dine nyrer, din lever og dit blod fungerer

normalt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Stop med at tage Amoxicillin 2care4

og gå til lægen med det samme, hvis

du bemærker nogen af nedenstående

alvorlige bivirkninger – du kan have

behov for omgående behandling.

Følgende bivirkninger er meget sjældne

(kan forekomme hos færre end 1 ud af

10.000 behandlede):

– allergiske reaktioner; tegnene kan

omfatte: hudkløe eller udslæt,

hævelse af ansigtet, læberne, tungen

eller andre steder af kroppen eller

vejrtrækningsbesvær. Disse kan være

alvorlige, og ved enkelte lejligheder er

der sket dødsfald.

– udslæt eller bittesmå flade, røde, runde

pletter under hudens overflade eller

blå mærker i huden. Dette skyldes

en betændelseslignende reaktion

(inflammation) i blodkarrenes vægge på

grund af en allergisk reaktion. Det kan

være forbundet med ledsmerter (gigt,

også kaldet arthritis) og nyreproblemer.

– en forsinket allergisk reaktion, der

normalt kan komme 7-12 dage efter

indtagelse af Amoxicillin 2care4; nogle

af tegnene er udslæt, feber, ledsmerter

og hævede lymfeknuder, særligt under

armene.

– en hudreaktion kendt som erythema

multiforme, hvor der kan komme

kløende, rødlilla pletter på huden,

især på håndfladerne eller fodsålerne,

nældefeberagtige, forhøjede, hævede

områder på huden, ømme områder

på overfladen af munden, øjnene og

kønsdelene. Du kan få feber og blive

meget træt.

– andre alvorlige hudreaktioner, der kan

omfatte ændringer i hudfarven, buler

under huden, blærer, pusfyldte blærer,

hudafskalning, rødme, smerter, kløe.

Disse kan være forbundet med feber,

hovedpine og smerter i kroppen.

– influenzalignende symptomer med

udslæt, feber, hævede kirtler og

unormale resultater af blodprøver

(herunder øget antal hvide blodlegemer

(eosinofili) og leverenzymer)

(lægemiddelfremkaldt reaktion med

eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS)).

– feber, kulderystelser, ondt i halsen

eller andre tegn på en infektion, eller

blå mærker, der kommer let. Disse kan

være tegn på et problem med dine

blodlegemer.

– Jarisch-Herxheimers reaktion, som

kan forekomme under behandling med

Amoxicillin 2care4 mod Lyme-sygdom

og forårsager feber, kunderystelser,

hovedpine, muskelsmerter og hududslæt.

– betændelse i tyktarmen (colon) med

diarré (sommetider med blod), smerter

og feber.

– alvorlige bivirkninger relateret til

leveren. De ses primært hos personer,

der har fået behandling over en lang

periode, hos mænd/drenge og hos

ældre. Du skal straks fortælle det til

lægen, hvis du får:

– voldsom diarré med blødning

– blærer, hudrødme eller blå mærker i

huden

– mørkere urin eller lysere afføring

– gulfarvning af huden eller af det hvide

i øjnene (gulsot). Se også anæmi

nedenfor, som kan resultere i gulsot.

– Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke

efter du er stoppet med behandlingen.

Kontakt lægen.

Disse bivirkninger kan forekomme under

eller op til flere uger efter behandlingen.

Hvis du får nogen af ovenstående

bivirkninger, skal du stoppe med at

tage medicinen og gå til lægen med det

samme.

Nogle gange kan du få hudreaktioner,

der er mindre alvorlige, f.eks.:

– et let kløende udslæt (runde, lyserøde

til røde pletter), nældefeberagtige,

hævede områder på underarme, ben,

håndflader, hænder eller fødder. Dette er

ikke almindeligt (kan forekomme hos op

til 1 ud af 100 behandlede).

Hvis du får nogen af disse bivirkninger,

så tal med lægen, da det vil være

nødvendigt at stoppe behandlingen med

Amoxicillin 2care4.

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 behandlede)

– hududslæt.

– kvalme.

– diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100

behandlede)

– opkastning.

Meget sjældne bivirkninger (kan

forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede)

– svampeinfektion (en infektion med

gærsvamp i skede, mund eller hudfolder).

Du kan få medicin mod svampeinfektion

hos lægen eller på apoteket.

– nyreproblemer.

– krampeanfald, hvilket kan ses hos

patienter, der får høje doser, eller hos

patienter med nyreproblemer.

– svimmelhed.

– krystaller i urinen, hvilket kan ses som

uklar urin eller opleves som ubehag

under vandladning. Sørg for at drikke

rigeligt med væske for at nedsætte

risikoen for disse symptomer.

– ændret udseende af tungen; den kan

blive sort, og den kan få belægninger.

– overdreven nedbrydning af de røde

blodlegemer, hvilket kan give en form

for anæmi (blodmangel). Tegnene

omfatter træthed, hovedpine, åndenød,

svimmelhed, bleghed og gulfarvning af

huden og af det hvide i øjnene.

– lavt antal hvide blodlegemer.

– lavt antal af de celler, der er med til at

få blodet til at størkne.

– blodet størkner langsommere end

normalt. Du kan se dette, hvis du har

næseblod eller har skåret dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Amoxicillin 2care4 utilgængeligt

for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over

25° C.

Opbevares i den originale yderpakning for

at beskytte mod fugt.

Tag ikke Amoxicillin 2care4 efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Amoxicillin 2care4 indeholder:

– Aktivt stof: amoxicillin (som trihydrat).

– Øvrige indholdsstoffer:

magnesiumstearat, povidon (K25),

natriumstivelsesglycolat,

mikrokrystallinsk cellulose.

Filmovertræk: titandioxid (E171),

talcum, hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Amoxicillin 2care4 500 mg, 750 mg og

1000 mg:

De filmovertrukne tabletter er hvide til

cremefarvede, aflange og bikonvekse med

delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser

Amoxicillin 2care4 500 mg fås i

pakningsstørrelser á 12, 24 og 36

filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin 2care4 750 mg får i

pakningsstørrelser á 10, 12, 14, 20, 24 og

100 filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin 2care4 1000 mg får i

pakningsstørrelser á 10, 12, 14 og 20

filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V

Amoxicillin 2care4 svarer til Imadrax

Denne indlægsseddel blev senest ændret

april 2018.

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.