Amlopharm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amlopharm 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Amlopharm 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35768
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Amlopharm

Tabletter 5 mg og 10 mg

Amlodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Amlopharm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amlopharm

Sådan skal du tage Amlopharm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Amlopharm indeholder amlodipin, som tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes

calciumantagonister.

Amlopharm bruges til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og til at forebygge en

særlig type smerter i brystet, som kaldes angina pectoris, herunder en sjælden form, der

kaldes Prinzmetals angina eller variant angina.

Hos patienter med hypertension, nedsætter Amlopharm nedsætter blodtrykket ved at afslappe

blodkarrene, så blodet flyder lettere. Hos patienter med angina pectoris forbedrer Amlopharm

blodtilførslen til hjertet, så det får mere ilt, hvorved brystsmerterne forebygges. Medicinen

giver ikke øjeblikkelig lindring på brystsmerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE AMLOPHARM

Tag ikke Amlopharm

hvis du er allergisk over for amlodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Amlopharm angivet i afsnit 6 eller over for andre calciumantagonister. Det kan vise

sig ved kløe, hudrødme eller vejrtrækningsbesvær..

hvis du har meget lavt blodtryk (hypotension).

hvis du har forsnævring i aortaklappen (aortastenose) eller har kredsløbskollaps

(kardiogent shock, hvor hjertet ikke er i stand til at opretholde tilstrækkelig

blodforsyning til kroppen).

hvis du lider af nedsat hjertefunktion efter et hjerteanfald.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Amlopharm hvis du har:

hjertesvigt

alvorligt forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)

leversygdom.

er ældre, og din dosis skal sættes ned

Børn og teenagere

Amlopharm er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Amlopharm bør kun bruges til behandling

af for højt blodtryk hos børn og unge mellem 6 og 17 år, (se afsnit 3).

Tal med lægen for yderligere information.

Brug af anden medicin sammen med Amlopharm

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Virkningen af Amlopharm kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, som f. eks:

ketoconazol og itraconazol (medicin til svampeinfektioner).

ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte protease-hæmmere, der anvendes til

behandling af HIV).

rifampicin, erythromycin, clarithromycin (antibiotika mod infektioner forårsaget af

bakterier)

perikum (St. Johns urt).

verapamil, diltiazem (hjertemedicin)

dantrolen (som infusion mod alvorlige forstyrrelser i legemstemperaturen)

simvastatin (anvendes til at nedsætte forhøjet kolesterol i blodet)

tacrolimus (bruges til at kontrollere din krops immunforsvar, så din krop kan

acceptere det transplanterede organ)

Amlopharm kan nedsætte dit blodtryk endnu mere, hvis du allerede tager anden medicin til

behandling af for højt blodtryk.

Brug af Amlopharm sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med

Amlopharm. Det skyldes, at indholdet af det aktive stof amlodipin i blodet kan blive for højt,

hvilket kan medføre en uforudsigelig øgning af Amlopharms virkning på blodtrykket

Graviditet og amning

Sikkerheden ved brug af amlodipin under graviditet er ikke fastslået. Hvis du er gravid, har

mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds,

før du tager Amlopharm

Amning

Det er påvist, at amlodipin udskilles i modermælk i mindre mængder. Hvis du ammer eller

skal til at amme, skal du tale med lægen, inden du tager Amlopharm.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlopharm kan give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken. Hvis du får kvalme, bliver svimmel eller træt eller får hovedpine, skal du

undlade at køre bil eller betjene maskiner og straks kontakte din læge.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE AMLOPHARM

Tag altid din medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige startdosis er 5 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges 10 mg 1 gang dagligt.

Medicinen kan tages før eller efter mad og drikke. Du bør altid tage medicinen på samme

tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. Tag ikke Amlopharm med grapefrugtjuice.

Børn og teenagere

For børn (6-17 år) og unge er den normale anbefalede dosis 2,5 mg dagligt. Den højest

anbefalede dosis er 5 mg dagligt.

Amlopharm 10 mg tabletter

Amlodipin 2,5 mg er ikke tilgængeligt i øjeblikket og doser på 2,5 mg kan ikke opnås med

Amlopharm 5 mg, da disse ikke er fremstilles til at kunne deles i to lige store stykker.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen med tabletterne. Vent ikke med at gå til lægen, til du

tager den sidste tablet.

Hvis du har taget for mange Amlopharm tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller en anden har taget mere

Amlopharm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Hvis du

tager for mange tabletter, kan dit blodtryk blive lavt og endda faretruende lavt. Symptomer på

for lavt blodtryk er svimmelhed, besvimelse og svaghed. Hvis dit blodtryk falder alvorligt

meget, kan du risikere shock. Ved shock føles huden kold og klam, og du kan miste

bevidstheden. Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget for mange

Amlopharm

Hvis du har glemt at tage Amlopharm tabletter

Bliv ikke urolig. Hvis du har glemt en dosis, så spring den over. Tag den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amlopharm

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage medicinen. Dine symptomer kan komme

tilbage, hvis du stopper behandlingen førend aftalt med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Amlopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogen af de følgende, meget sjældne bivirkninger efter

at have taget dette lægemiddel:

pludselig åndenød, brystsmerter, kortåndethed eller besvær med at trække vejret

hævede øjenlåg, ansigt eller læber

hævelse af tungen eller i svælget, hvilket kan gøre det meget svært at trække vejret

alvorlige hudreaktioner som intens hudkløe, nældefeber, hudrødme over hele kroppen,

blærer, afskalning eller hævelse i huden, betændelseslignende tilstand i slimhinderne

(Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske

reaktioner

hjertetilfælde, unormal hjerterytme

betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og ryggen og få dig

til at føle dig meget utilpas

Følgende

almindelige bivirkninger

er set. Hvis disse bivirkninger bliver generende, eller

hvis de

varer i mere end 1 uge

, skal du kontakte din læge.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

hovedpine, svimmelhed, søvnighed (især i begyndelsen af behandlingen)

hjertebanken, rødmen og varmefornemmelse i ansigtet

mavesmerter, kvalme

hævede ankler (ødemer), træthed

Andre bivirkninger er listet nedenfor. Tal med lægen eller apoteket, hvis nogle af disse bliver

alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed

rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse, svaghed

snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i arme eller ben; manglende smertefølelse

synsforstyrrelser, dobbeltsyn, tinnitus

lavt blodtryk

nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i slimhinden i næsen (rinitis)

ændringer i afføringsmønstret, diarre, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, tør mund,

opkastning

hårtab, øget svedtendens, kløende hud, røde plamager på huden, misfarvninger af

huden

vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning om natten, hyppigere vandladning

erektionsproblemer, udvikling af bryster hos mænd

svaghed, smerter, utilpashed led- og muskelsmerter, muskelkramper, rygsmerter

vægtændringer

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

forvirring

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, som kan medføre blå mærker

og tendens til blødning

for højt blodsukker

nerveforstyrrelse, som kan give svaghed, prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed

hoste, hævede gummer

mavekatar

påvirkning af leverfunktionen, leverbetændelse (hepatitis), gul hud (gulsot), stigning i

leverenzymer (ses ved blodprøver)

øget muskelspænding

årebetændelse, ofte med hududslæt

øget lysfølsomhed

en tilstand med stivhed, rysten og/eller bevægelsesforstyrrelser

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

Rysten, stiv kropsholdning, maske-lignende ansigt, langsomme bevægelser og en

slæbende, ubalanceret gang

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk,

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke din medicin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Amlopharm indeholder:

Amlopharm 5 mg tabletter:

Det aktive stof er amlodipin (som mesilat); hver tablet indeholder en mængde

amlodipinmesilat svarende til 5 mg amlodipin.

De øvrige indholdsstoffer er: Cellulose, mikrokrystallinsk (E460),

calciumhydrogenphosphat, vandfrit (E341), natriumstivelsesglycollat type A,

magnesiumstearat (E470b).

Amlopharm 10 mg tabletter:

Det aktive stof er amlodipin (som mesilat); hver tablet indeholder en mængde

amlodipinmesilat svarende til 10 mg amlodipin.

De øvrige indholdsstoffer er: Cellulose, mikrokrystallinsk (E460),

calciumhydrogenphosphat, vandfrit (E341), natriumstivelsesglycollat type A,

magnesiumstearat (E470b).

Udseende og pakningsstørrelser

Amlopharm 5 mg tabletter er hvide, runde tabletter.

Tabletterne er pakket i æsker indeholdende PVC/PE/PVDC-aluminium blister i pakker á 7,

10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 og 200 tabletter.

Amlopharm 10 mg tabletter er hvide, runde tabletter med en delekærv på den ene side.

Tabletterne er pakket i æsker indeholdende PVC/PE/PVDC-aluminium blister i pakker á 7,

10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2018