Amlopharm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amlopharm 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Amlopharm 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35768
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Amlopharm

Tabletter 5 mg og 10 mg

Amlodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Amlopharm til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Amlopharm

Sådan skal De tage Amlopharm

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Amlodipin tilhører en gruppe lægemidler kendt som calcium-kanal blokkere (calcium antagonister).

Calcium-kanal blokkere sænker blodtrykket ved at afslappe væggene i blodkarrene. De har også

virkning på hjertet, så de kan også anvendes ved angina pectoris (kraftige brystsmerter på grund af

blodmangel og dermed iltmangel til hjertemusklen).

Amlopharm anvendes til:

Forhøjet blodtryk (uden specifik medicinsk årsag; essentiel hypertension)

Forskellige typer brystsmerter (angina pectoris).

Amlopharm kan bruges til behandling af brystsmerter (angina pectoris) alene eller sammen med andre

lægemidler.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR

DE BEGYNDER AT TAGE AMLOPHARM

Tag ikke Amlopharm

Hvis De er overfølsom (allergisk) over for amlodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Amlopharm.

Hvis De er allergisk (overfølsom) over for lignende calcium-kanal blokkere (såkaldte

dihydropyridiner).

Hvis De har meget lavt blodtryk.

Hvis De lider af shock (meget lavt blodtryk som kan føre til besvimmelse) eller kardiogent

shock (kredsløbskollaps pga. hjertelidelse).

Hvis De lider af nedsat hjertefunktion (hjertet pumper ikke tilstrækkeligt blod rundt i kroppen)

efter et hjerteanfald.

Hvis De lider af blokering af hjertets venstre udløbskanal (f.eks. aortastenose).

Kontakt læge eller apotek hvis De er usikker på, om noget af det ovenstående gælder for Dem.

Vær ekstra forsigtig med at tage Amlopharm

Hvis De har nedsat hjertefunktion (forringet evne til at fylde hjertet med blod og pumpe det

videre ud i kroppen).

Hvis De har nedsat leverfunktion. Amlodipin skal bruges meget forsigtigt i denne situation, da

den anbefalede dosis ikke kendes præcist.

Hvis De er ældre. Dosisstigninger skal gøres med forsigtighed af lægen.

Hvis Deres barn er under 6 år. Sikkerheden og effektiviteten er blevet undersøgt hos 6-17

årige drenge og piger. Amlopharm er ikke blevet undersøgt i børn under 6 år. Tal med lægen

for yderligere information.

Hvis De er i dialyse vil Deres læge udskrive Amlopharm med forsigtighed.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Effekten af amlodipin kan øges ved samtidig brug af medicin, der nedsætter

nedbrydningshastigheden af amlodipin, såsom:

Diltiazem (til behandling af forhøjet blodtryk eller hjerteforstyrrelser).

HIV-protease hæmmere (antiviralt medicin til behandling af HIV infektion/AIDS), såsom

ritonavir

Erythromycin (mod infektion).

Ketoconazol og itraconazol (til behandling af svampeinfektioner).

Andre blodtrykssænkende lægemidler, så som ACE hæmmere, alfa-blokkere, beta-

blokkere og vanddrivende lægemidler. For risikopatienter (eks. folk, der for nylig har haft

et hjerteanfald) er kombinationen med calcium antagonister og beta-blokkere give

hjertesvigt, lavt blodtryk og et nyt hjerteanfald.

Visse lægemidler til behandling af HIV infektion (eks. ritonavir).

Effekten af amlodipin kan reduceres af medicin, som øger nedbrydningen af amlodipin, såsom

Rifampicin (til behandling af visse infektioner)

Naturlægemidler med perikum (mod nedtrykthed)

Bemærk venligst: de ovennævnte advarsler kan også gælde hvis De har taget medicinen for nogen tid

siden eller hvis De skal tage denne medicin i den nærmeste fremtid.

Brug af Amlopharm sammen med mad og drikke

De bør tage tabletten sammen med et glas vand. Tabletten kan tages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

Der er meget lidt information om det er skadeligt at tage amlodipin under graviditeten. Amlodipin bør

kun anvendes under graviditet, hvis Deres læge vurderer, at det er absolut nødvendigt.

Amning

Der er ingen information om brugen af amlodipin under amning. Det frarådes at tage amlodipin under

amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodipin har mindre eller moderat indvirkning på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Hvis

De tager amlodipin og får svimmelhed, hovedpine, træthed eller kvalme kan evnen til at reagere være

forringet.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE AMLOPHARM

Tag altid Amlopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosis fatssættes af lægen og i visse tilfælde kan dosis afvige fra den sædvanlige dosis.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Startdosis for forhøjet blodtryk og brystsmerter (angina pectoris):

5 mg 1 gang daglig.

Maksimal dosis for forhøjet blodtryk og brystsmerter (angina pectoris): Hvis der ikke er

opnået tilstrækkelig effekt efter 2-4 uger, kan dosis øges til højst

10 mg 1 gang daglig

Børn

For børn (6-17 år) er den normale anbefalede dosis 2,5 mg dagligt. Den højest anbefalede dosis er 5

mg dagligt.

Amlopharm 10 mg tabletter

Amlodipin 2,5 mg kan ikke opnås med Amlopharm 10 mg tabletter. Derfor bør Amlopharm 10 mg

tabletter ikke anvendes til børn. Til behandling af børn i alderen 6-17 år findes lavere styrker.

Ældre

De normale doser anbefales også til ældre, men der skal udvises forsigtighed ved forøgelse af dosis.

Nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, behøves ingen ændring i dosis. Amlodipin kan ikke fjernes fra

blodet ved hjælp af dialyse (kunstig nyre). Deres læge vil udskrive Amlopharm med forsigtighed hvis

De er i dialyse

Nedsat leverfunktion

Der er ikke fastsat dosering til patienter med nedsat leverfunktion. Hvis De har nedsat leverfunktion

skal amlodipin derfor anvendes med forsigtighed (se også afsnittet ”Vær ekstra forsigtig med at tage

Amlopharm”).

Hvis De har taget for mange Amlopharm tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De eller en anden har taget mere Amlopharm,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Personen skal lægges ned med

arme og ben opad (f.eks. på et par puder). Symptomer på overdosering (som skyldes for lavt blodtryk)

er: ekstrem svimmelhed og/eller ørhed, besvimelse.

Hvis De har glemt at tage Amlopharm tabletter

Hvis De har glemt at tage en tablet, kan De stadig tage den op til 12 timer efter det sædvanlige

tidspunkt for indtagelse af tabletten. Hvis det er mere end 12 timer siden De skulle have taget

tabletten, bør De springe den glemte dosis over og tage den næste tablet til det sædvanlige tidspunkt.

De må ikke

tage en dobbelt dosis af Amlopharm som erstatning for den dosis, De glemte.

Hvis De holder op med at tage Amlopharm

Lægen har fortalt Dem hvor længe De skal tage amlodipin. Hvis De pludseligt stopper med

behandlingen, kan Deres symptomer vende tilbage. De må ikke afslutte behandlingen tidligere end

aftalt uden at tale med Deres læge.

Spørg Deres læge eller apotek hvis De har yderligere spørgsmål omkring brugen af denne medicin.

4.

BIVIRKNINGER

Amlopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bør stoppe med at tage Amlopharm og straks kontakte lægen, hvis De oplever:

symptomer på angioødem, såsom

hævelse i ansigt, tunge eller svælg

vejrtrækningsproblemer

nældefeber og vejrtrækningsproblemer

allergisk reaktion inklusiv voldsom hudreaktioner, såsom hududslet med røde pletter på huden

erythema multiforme

); alvor allergisk reaktion med feber, røde plamager, ledsmerter og/eller

øjenproblemer (

Stevens Johnson syndrom

); voldsom rødmen og afskalning af huden

exfoliativ dermatitis

brystsmerter eller et antaget hjerteanfald

gulfarvning af det hvide i øjnene eller huden. Dette kan være tegn på gulsot

En liste med mulige bivirkninger er givet nedenfor.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

døsighed

svimmelhed

hovedpine (specielt i starten af behandlingen)

rødmen

mavesmerter

kvalme

hævelse af ankler

ødemer (unormal ophobning af væske under huden)

træthed

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

søvnproblemer

humørsvingninger inklusiv angst

depression

ukontrolleret rysten (tremor)

smagsforstyrrelser

besvimelse (

synkope

følelsesforstyrrelser (hypoestesia)

ubehagelig kildrende fornemmelse i arme og ben (paraesthesia)

synsforstyrrelser (inklusiv dobbeltsyn)

ringen for ørerne (tinnitus)

hjertebanken

nedsat blodtryk (hypotension)

stakåndethed

løbenæse

kvalme

fordøjelsesbesvær

ændrede afføringsvaner (inklusiv diarre og forstoppelse)

mundtørhed

hårtab

røde eller lilla misfarvninger på huden forårsaget af blødninger under huden (purpura)

misfarvning af huden

øget svedtendens

kløe

pludselig rødmen af huden (

udslet

udbredt udslet (

exanthema)

ledsmerter

muskelsmerter

muskelkramper

rygsmerter

vandladningsproblemer

øget vandladningstrang om natten

øget vandladningstrang

impotens

forstørret brystvæv hos mænd (

gynækomasti

brystsmerter

svaghedsfølelse

smerter

utipashed

vægtøgning eller vægttab

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

forvirring

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

lavt antal hvideblodlegemer, det giver øget risiko for infektioner (

leukopeni

lavt antal blodplader med risiko for blå mærker (

thrombocytopeni

allergiske reaktioner

stigning i blodsukkeret

øget muskelspænding (

hypertoni

en brændende følelse eller svaghed i hænder og fødder (

perifer neuropati

hjerteanfald

uregelmæssig hjerterytme

fald i hjerterytme

stigning i hjerterytme

betændelse i blodkar (

vaskulitis

hoste

betændelse af bugspytkirtlen sammen med voldsom smerte i øvre underliv (under ribbenene)

som spreder sig til ryggen (

pankreatitis

betændelse af maveslimhinden (

gastritis

hævelse af gummer

betændelse af leveren

gulsot

stigning af leverenzymer i blodet, der indikerer unormal leverfunktion

pludselig hævelse af ansigt, tunge eller svælg med vejrtrækningsproblemer, synkebesvær og

nældefeber (

angioødem, quincke ødem

hud udslet med røde pletter på huden (

erythema multiforme

nældefeber

voldsom rødme og afskalning af huden (

exfoliativ dermatitis

alvorlig allergisk reaktion med feber, røde plamager, ledsmerter og/eller øjenproblemer

Stevens Johnson syndrom

øget lysfølsomhed (

fotosensitivitet

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkninger generende eller bliver værre eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til

Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller <De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Amlopharm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Amlopharm indeholder:

Amlopharm 5 mg tabletter:

Det aktive lægemiddeler er amlodipin (som mesilat); hver tablet indeholder en mængde

amlodipinmesilat svarende til 5 mg amlodipin.

De øvrige indholdsstoffer er: Cellulose, mikrokrystallinsk (E460), calciumhydrogenphosphat,

vandfrit (E341), natriumstivelsesglycollat type A, magnesiumstearat (E470b).

Amlopharm 10 mg tabletter:

Det aktive lægemiddeler er amlodipin (som mesilat); hver tablet indeholder en mængde

amlodipinmesilat svarende til 10 mg amlodipin.

De øvrige indholdsstoffer er: Cellulose, mikrokrystallinsk (E460), calciumhydrogenphosphat,

vandfrit (E341), natriumstivelsesglycollat type A, magnesiumstearat (E470b).

Udseende og pakningsstørrelser

Amlopharm 5 mg tabletter er hvide, runde tabletter.

Tabletterne er pakket i æsker indeholdende PVC/PE/PVDC-aluminium blister i pakker á 7, 10, 14, 15,

20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 og 200 tabletter.

Amlopharm 10 mg tabletter er hvide, runde tabletter med en delekærv på den ene side.

Tabletterne er pakket i æsker indeholdende PVC/PE/PVDC-aluminium blister i pakker á 7, 10, 14, 15,

20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07-2010.