Amlodistad

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amlodistad 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Amlodistad 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53349
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Amlodistad

5 mg tabletter

10 mg tabletter

Amlodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amlopharm

Sådan skal du tage Amlodistad

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Amlodistad indeholder det aktive stof amlodipin, som tilhører en gruppe lægemidler, som

kaldes calciumantagonister.

Amlodistad anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og til at forebygge en

særlig type smerter i brystet, som kaldes angina pectoris, herunder en sjælden form, der

kaldes Prinzmetals angina eller variant angina.

Hos patienter med forhøjet blodtryk, nedsætter lægemidlet blodtrykket ved at afslappe

blodkarrene, så blodet flyder lettere. Hos patienter med angina pectoris forbedrer Amlodistad

blodtilførslen til hjertet, så det får mere ilt, hvorved brystsmerterne forebygges. Lægemidlet

giver ikke øjeblikkelig lindring på brystsmerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE AMLOPHARM

Tag ikke Amlodistad

hvis du er allergisk over for amlodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

lægemidlet angivet i afsnit 6 eller over for andre calciumantagonister. Det kan vise sig

ved kløe, hudrødme eller vejrtrækningsbesvær..

hvis du har meget lavt blodtryk (hypotension).

hvis du har forsnævring i aortaklappen (aortastenose) eller har kredsløbskollaps

(kardiogent shock, hvor hjertet ikke er i stand til at opretholde tilstrækkelig

blodforsyning til kroppen).

hvis du lider af nedsat hjertefunktion efter et hjerteanfald.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Amlodistad

Du skal informere din læge, hvis du har eller har haft nogen af de følgende tilstande:

for nylig har haft hjerteanfald

hjertesvigt

alvorligt forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)

leversygdom.

er ældre, og din dosis og du har behov for at dosis forøges.

Børn og unge

Amlodipin er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Amlodistad bør kun bruges til behandling

af for højt blodtryk hos børn og unge mellem 6 og 17 år, (se afsnit 3).

Tal med lægen for yderligere information.

Brug af anden medicin sammen med Amlodistad

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin.

Virkningen af Amlodistad kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, som f. eks:

Ketoconazol og itraconazol (medicin til svampeinfektioner).

Ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte protease-hæmmere, der anvendes til

Behandling af HIV).

Rifampicin, erythromycin, clarithromycin (mod infektioner forårsaget af

bakterier).

Perikum (St. Johns urt).

Verapamil, diltiazem (hjertemedicin).

Dantrolen (som infusion mod alvorlige forstyrrelser i legemstemperaturen).

Simvastatin (anvendes til at nedsætte forhøjet kolesterol i blodet).

Tacrolimus (bruges til at kontrollere kroppens immunforsvar, så den er i stand til

at acceptere det transplanterede organ).

Ciclosporin (immunosuppresiv behandling - medicin som anvendes ved organtransplantation).

Amlodistad kan nedsætte dit blodtryk endnu mere, hvis du allerede tager anden medicin til

behandling af for højt blodtryk.

Brug af Amlodistad sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med

Amlodistad. Det skyldes, at indholdet af det aktive stof amlodipin i blodet kan blive for højt,

hvilket kan medføre en uforudsigelig øgning af Amlodistads blodtrykssænkende effekt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekpersonalet til råds, før du tager Amlodistad

Graviditet

Sikkerheden ved anvendelse af amlodipin under graviditet er ikke fastlagt.

Amning

Det vides ikke, om amlodipin udskilles i modermælk.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodistad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du

får kvalme, bliver svimmel eller træt eller får hovedpine, skal du undlade at køre bil eller

betjene maskiner og straks kontakte din læge.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE AMLODISTAD

Tag altid din medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Den anbefalede startdosis er 5 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges 10 mg 1 gang dagligt.

Amlodistad 10 mg tabletter kan deles i 2 lige store doser.

Medicinen kan tages før eller efter mad og drikke. Du bør altid tage medicinen på samme

tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. Tag ikke Amlodistad med grapefrugtjuice.

Anvendelse til børn og unge

For børn og unge (6-17 år) er den normale anbefalede dosis 2,5 mg dagligt. Den højest

anbefalede dosis er 5 mg dagligt.

Amlodipin 2,5 mg er ikke tilgængeligt i øjeblikket og doser på 2,5 mg kan ikke opnås med

Amlodistad 5 mg, da disse ikke er fremstillet til at kunne deles i to lige store doser.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen med tabletterne. Vent ikke med at gå til lægen, til du

tager den sidste tablet.

Hvis du har taget for mange Amlodistad

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller en anden har taget mere

Amlodistad, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler

dig utilpas. Hvis du tager for mange tabletter, kan dit blodtryk blive lavt og endda faretruende

lavt. Symptomer på for lavt blodtryk er svimmelhed, besvimelse og svaghed. Hvis dit

blodtryk falder alvorligt meget, kan du risikere shock. Ved shock føles huden kold og klam,

og du kan miste bevidstheden. Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget for mange Amlodistad

Hvis du har glemt at tage Amlodistad

Bliv ikke urolig. Hvis du har glemt en dosis, så spring den over. Tag den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amlodistad

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage medicinen. Dine symptomer kan komme

tilbage, hvis du stopper behandlingen førend aftalt med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Amlodistad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogen af de følgende, meget sjældne alvorlige

bivirkninger efter at have taget dette lægemiddel:

pludselig åndenød, brystsmerter, kortåndethed eller besvær med at trække vejret

hævede øjenlåg, ansigt eller læber

hævelse af tungen eller i svælget, hvilket kan gøre det meget svært at trække vejret

alvorlige hudreaktioner som intens hudkløe, nældefeber, hudrødme over hele kroppen,

blærer, afskalning eller hævelse i huden, betændelseslignende tilstand i slimhinderne

(Stevens-Johnsons syndrom) eller andre allergiske reaktioner

hjertetilfælde, unormal hjerterytme

betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og ryggen og få dig

til at føle dig meget utilpas

Følgende meget almindelige bivirkninger set. Hvis denne bivirkning bliver generende, eller

hvis det varer i mere end 1 uge, skal du kontakte din læge.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

: • Hævede fødder og ben

pga. væskeophobning i kroppen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

hovedpine, svimmelhed, søvnighed (især i begyndelsen af behandlingen)

hjertebanken, rødmen.

mavesmerter, kvalme

Ændringer i afføringsmønstret, diarre, forstoppelse, fordøjelsesbesvær

Træthed, svaghed

Synsforstyrrelser, dobbeltsyn

Muskelkramper

hævede ankler

Andre bivirkninger er listet nedenfor. Tal med lægen eller apoteket, hvis nogle af disse bliver

alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed

rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse

snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i arme eller ben; manglende smertefølelse

Ringen for ørerne

lavt blodtryk

nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i slimhinden i næsen (rhinitis)

Hoste

Tør mund, opkastning

hårtab, øget svedtendens, kløende hud, røde plamager på huden, misfarvninger af

huden

vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning om natten, hyppigere vandladning

erektionsproblemer, ubehag i eller udvikling af bryster hos mænd

Smerter, utilpashed

led- og muskelsmerter, rygsmerter

vægtændringer

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):

forvirring

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, som kan medføre blå mærker

og tendens til blødning

for højt blodsukker (hyperglykæmi)

nerveforstyrrelse, som kan give svaghed, prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed

hævede gummer

mavekatar

påvirkning af leverfunktionen, leverbetændelse (hepatitis), gul hud (gulsot), stigning i

leverenzymer (ses ved blodprøver)

øget muskelspænding

årebetændelse, ofte med hududslæt

øget lysfølsomhed

en tilstand med stivhed, rysten og/eller bevægelsesforstyrrelser

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

Rysten, stiv kropsholdning, maske-lignende ansigt, langsomme bevægelser og en

slæbende, ubalanceret gang

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke din medicin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Amlodistad indeholder:

Amlodistad 5 mg tabletter:

hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som besilate).

De øvrige indholdsstoffer er: Cellulose, mikrokrystallinsk (E460),

calciumhydrogenphosphat, vandfrit (E341), natriumstivelsesglycollat, magnesium-

stearat (E470b).

Amlodistad 10 mg tabletter:

hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som besilate).

De øvrige indholdsstoffer er: Cellulose, mikrokrystallinsk (E460),

calciumhydrogenphosphat, vandfrit (E341), natriumstivelsesglycollat, magnesium-

stearat (E470b).

Udseende og pakningsstørrelser

Amlodistad 5 mg tabletter er hvide, runde tabletter.

Blisterpakninger á 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 120 tabletter.

Amlodistad 10 mg tabletter er hvide, runde tabletter med en delekærv på den ene side.

Tabletten kan deles i lige doser.

Blisterpakninger a’ 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100, 120 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Amlodistad

Holland:

Amlodipine CF 5 mg, tabletten

Amlodipine CF 10 mg, tabletten

Irland:

Amlodipine Clonmel 5 mg tablets

Amlodipine Clonmel 10 mg tablets

Portugal:

Pineam

Spanien:

Amlodipino STADA Genéricos 5 mg comprimidos EFG

Amlodipino STADA Genéricos 10 mg comprimidos EFG

Sverige:

Amlodistad

Tyskland:

Amlodipin besilat AL 5 mg tabletten

Amlodipin besilat AL 10 mg tabletten

Østrig:

Amlodipin besilat STADA 5 mg tabletten

Amlodipin besilat STADA 10 mg tabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2017

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety