Amlodipin "1A Farma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amlodipin "1A Farma" 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Amlodipin "1A Farma" 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36550
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Amlodipin 1A Farma 5 mg, 7,5 mg og 10 mg tabletter

amlodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Amlodipin 1A Farma til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin 1A Farma

Sådan skal du tage Amlodipin 1A Farma

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Amlodipin 1A Farma tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes calciumantagonister.

Amlodipin 1A Farma anvendes til behandling af:

forhøjet blodtryk (hypertension)

en særlig type smerter i bryster, som kaldes angina pectoris, herunder en sjælden form, der kaldes

Prinzmetals angina eller variant angina.

Hos patienter med forhøjet blodtryk, nedsætter Amlodipin 1A Farma blodtrykket ved at afslappe

blodkarrene, så blodet flyder lettere.

Hvis du lider af angina, virker amlodipin ved at forbedre blodtilførslen til hjertemusklen, som derved

får mere ilt, og som resulterer i forebyggelse af brystsmerter. Amlodipin 1A Farma lindrer dog ikke

øjeblikkeligt brystsmerter forårsaget af angina.

Lægen kan have givet dig Amlodipin 1A Farma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE AMLODIPIN 1A FARMA

Tag ikke Amlodipin 1A Farma:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for amlodipin eller lignende calciumantagonister eller et af

de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6).

hvis du har alvorligt nedsat blodtryk (hypotension).

hvis du har forsnævring i aortaklappen (aortastenose) eller har kredsløbskollaps (kardiogent

shock, hvor hjertet ikke er i stand til at opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen)

hvis du har hjertesvigt efter en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).

Vær ekstra forsigtig med at tage Amlodipin 1A Farma

Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft en af følgende tilstande:

Nyligt hjertetilfælde

Hjertesvigt

Alvorligt forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)

Leversygdom

Du er ældre, og din dosis skal sættes ned.

Børn og unge

Amlodipin 1A Farma er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Amlodipin 1A Farma bør kun bruges til

behandling af for højt blodtryk hos børn og unge mellem 6 og 17 år, se afsnit 3.

Tal med lægen, hvis du ønsker mere information.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Virkningen af Amlodipin 1A Farma kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, som f. eks:

ketoconazol, itraconazol (mod svampeinfektioner)

ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte proteasehæmmere som bruges til behandling af hiv)

rifampicin, erythromycin, clarithromycin (antibiotika)

naturlægemidlet perikon (hypericum perforatum)

verapamil, diltiazem (hjertemedicin)

dantrolen (som infusion mod alvorlige forstyrrelser i legemstemperaturen)

simvastatin (sænker forhøjet kolesterol i blodet)

Amlodipin 1A Farma kan nedsætte dit blodtryk endnu mere, hvis du allerede tager anden medicin til

behandling af for højt blodtryk.

Brug af Amlodipin 1A Farma sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med Amlodipin 1A

Farma. Det skyldes, at indholdet af det aktive stof amlodipin i blodet kan blive for højt, hvilket kan

medføre en uforudsigelig øgning af Amlodipin 1A Farmas virkning på blodtrykket.

Graviditet

Sikkerheden ved brug af amlodipin under graviditet er ikke fastslået. Hvis du tror, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du tale med din læge, inden du tager Amlodipin 1A Farma.

Amning

Det vides ikke, om amlodipin udskilles i modermælk. Hvis du ammer eller skal til at amme, skal du

tale med lægen, inden du tager Amlodipin 1A Farma.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodipin 1A Farma kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i tradfikken. Hvis du tager Amlodipin 1A Farma og

lider af svimmelhed, hovedpine, søvnighed eller kvalme, kan din reaktionsevne være nedsat.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE AMLODIPIN 1A FARMA

Tag altid Amlodipin 1A Farma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på

apoteket.

Voksne:

Den sædvanlige startdosis er 5 mg én gang daglig. Dosis kan øges til 10 mg én gang daglig.

Børn og unge:

Den anbefalede startdosis til børn og unge (6-17 år) er 2,5 mg dagligt. Dosis bør normalt ikke

overstige 5 mg dagligt.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen med tabletterne. Vent ikke med at gå til lægen, til

du tager den sidste tablet.

Hvis du har taget for mange Amlodipin 1A Farma

Hvis du tager for mange tabletter, kan dit blodtryk blive lavt og endda faretruende lavt. Symptomer

på for lavt blodtryk er svimmelhed, besvimelse og svaghed. Hvis dit blodtryk falder alvorligt

meget, kan du risikere shock. Ved shock føles huden kold og klam, og du kan miste bevidstheden.

Kontakt straks lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Amlodipin 1A Farma, end

der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Amlodipin 1A Farma

Bliv ikke urolig. Hvis du har glemt en dosis, så spring den over. Tag den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amlodipin 1A Farma

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Amlodipin 1A Farma. Blodtrykket kan stige eller

brystsmerterne komme tilbage, hvis du stopper med behandlingen førend aftalt med lægen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Amlodipin 1A Farma kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af de meget sjældne bivirkninger herunder:

Pludselig åndenød, brystsmerter, kortåndethed eller besvær med at trække vejret

Hævede øjenlåg, ansigt eller læber

Hævelse af tungen eller i svælget, hvilket kan gøre det meget svært at trække vejret

Alvorlige hudreaktioner som intens hudkløe, nældefeber, hudrødme over hele kroppen, blærer,

afskalning eller hævelse i huden, betændelseslignende tilstand i slimhinderne (Stevens-

Johnsons syndrom) eller andre allergiske reaktioner

Hjertetilfælde, unormal hjerterytme

Betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og ryggen og få dig til at føle

dig meget utilpas

Følgende bivirkninger er set. Hvis disse bivirkninger bliver generende, eller hvis de varer i mere end

1 uge, skal du kontakte din læge.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine, svimmelhed, søvnighed (især i begyndelsen af behandlingen)

Hjertebanken, rødmen og varmefornemmelse i ansigtet

Mavesmerter, kvalme

Hævede ankler (ødemer), træthed

Andre bivirkninger er listet nedenfor. Tal med lægen eller apoteket, hvis nogle af disse bliver

alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed

Rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse, svaghed

Snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i arme eller ben; manglende smertefølelse

Synsforstyrrelser, dobbeltsyn, tinnitus

Lavt blodtryk

Nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i slimhinden i næsen

Ændringer i afføringsmønstret, diarre, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, tør mund, opkastning

Hårtab, øget svedtendens, kløende hud, røde plamager på huden, misfarvninger af huden

Vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning om natten, hyppigere vandladning

Erektionsproblemer, udvikling af bryster hos mænd

Svaghed, smerter, utilpashed

Led- og muskelsmerter, muskelkramper, rygsmerter

Vægtændringer

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Forvirring

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, som kan medføre blå mærker og

tendens til blødning

For højt blodsukker

Nerveforstyrrelse, som kan give svaghed, prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed

Hoste, hævede gummer

Mavekatar

Påvirkning af leverfunktionen, leverbetændelse (hepatitis), gul hud (gulsot), stigning i

leverenzymer (ses ved blodprøver)

Øget muskelspænding

Årebetændelse, ofte med hududslæt

Øget lysfølsomhed

En tilstand med stivhed, rysten og/eller bevægelsesforstyrrelser

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar Amlodipin 1A Farma utilgængeligt for børn.

Brug ikke Amlodipin 1A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Blister: Opbevares i ydre karton, for at beskytte mod lys.

Tabletbeholder: Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE INFORMATION

Amlodipin 1A Farma 5 mg, 7,5 mg og 10 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: amlodipin. 1 tablet indeholder henholdsvis 5 mg, 7,5 mg eller 10 mg amlodipin (som

amlodipinbesilat).

Øvrige indholdstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, vandfri calciumhydrogenphosphat,

natriumstivlesesglycolat (type A) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelse

5 mg:

En hvid eller næsten hvid, aflang tablet med skrå kanter, delekærv på den ene

side og mærket ”5” på den anden side.

Tabletten kan deles i to lige store del

7,5 mg:

En hvid eller næsten hvid, aflang tablet med skrå kanter, dobbelt delekærv på den

ene side og mærket ”7,5”

på den anden side.

Tabletten kan deles i tre lige store dele.

10 mg:

En hvid eller næsten hvid, aflang tablet med skrå kanter, delekærv på den ene

side og mærket ”10” på den anden side.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

Blister: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100 og 120 tabletter og 50x1 tabletter i perforerede enkeltdosis-

blisterpakning.

Plastikbeholder: 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

1A Farma A/S,

Herstedøstervej 27-29, DK-

2620 Albertslund, telefon 43 20 12 60.

Fremstiller:

Salutas GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, D-39179 Barleben

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 29.06.2012

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Biogen Netherlands B.V.)

Avonex (Active substance: Interferon Beta - 1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5392 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/102/T/178

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Biogen Netherlands B.V.)

Plegridy (Active substance: peginterferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4881 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2827/T/49

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Merck Serono Europe Limited)

Rebif (Active substance: Interferon beta-1a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4780 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/136/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety