Amitriptylin "Abcur"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Amitriptylin "Abcur" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Amitriptylin "Abcur" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58715
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til patienten

Amitriptylin Abcur, filmovertrukne tabletter, 10 mg

Amitriptylin Abcur, filmovertrukne tabletter, 25 mg

Amitriptylin Abcur, filmovertrukne tabletter, 50 mg

amitriptylin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amitriptylin Abcur

Sådan skal du tage Amitriptylin Abcur

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Amitriptylin Abcur tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes tricykliske antidepressiva (TCA).

Denne medicin bruges:

Til at behandle depression hos voksne (svære depressive episoder).

Til at behandle neuropatiske smerter hos voksne.

Forebyggende mod kronisk spændingshovedpine hos voksne.

Forebyggende mod migræne hos voksne.

Til at behandle sengevædning hos børn på 6 år og derover, når legemlige årsager såsom

rygmarvsbrok og relaterede lidelser, er udelukket, og der ikke er opnået respons ved al anden

ikke-medicinsk og medicinsk behandling, inklusive muskelafslappende lægemidler og

desmopressin. Dette lægemiddel må kun ordineres af læger med erfaring i behandling af

vedvarende sengevædning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Amitriptylin Abcur

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Amitriptylin Abcur:

hvis du er allergisk over for amitriptylin eller et af de øvrige indholdsstoffer i lægemidlet

(angivet i afsnit 6)

hvis du har haft et hjerteanfald (myokardieinfarkt) for nylig

hvis du har hjerteproblemer, såsom ledningsforstyrrelser, der kan ses på et elektrokardiogram

(EKG), hjerteblok eller en hjerte-kar-sygdom

hvis du tager lægemidler, der kaldes monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

hvis du har taget en MAO-hæmmer inden for de seneste 14 dage

hvis du tog moclobemid dagen i går

hvis du har en alvorlig leversygdom.

Hvis du er i behandling med Amitriptylin Abcur, skal du holde op med at tage det og vente i 14 dage,

inden du begynder behandling med en MAO-hæmmer.

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn under 6 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amitriptylin Abcur.

Forstyrrelser i hjerterytme og hypotension kan forekomme, hvis du får en høj dosis amitriptylin. Det

kan også forekomme ved de sædvanlige doser, hvis du har en hjertesygdom.

Forlænget QT-interval

Et hjerteproblem kaldet "forlænget QT-interval" (som kan ses på dit elektrokardiogram, EKG) og

forstyrrelser i hjerterytme (hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (puls)) er blevet rapporteret med

Amitriptylin Abcur. Fortæl din læge, hvis du:

har langsom puls

har eller har haft et problem, hvor dit hjerte ikke kan pumpe blodet rundt i kroppen så godt,

som det burde (en tilstand kaldet hjertesvigt)

tager anden medicin, som kan forårsage hjerteproblemer, eller

har en tilstand, som medfører, at du har et lavt niveau af kalium eller magnesium eller et højt

niveau af kalium i blodet

skal opereres, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med amitriptylin, inden du

bliver bedøvet. I tilfælde af akut operation skal anæstesilægen informeres om, at du er i

behandling med amitriptylin

har en overaktiv skjoldbruskkirtel eller får thyreoideamedicin.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig

selv. Disse tanker kan forstærkes, når du begynder at tage medicin mod depression (antidepressiv

medicin), fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange

længere.

Du kan have større risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Data fra kliniske studier har vist, at voksne under 25 år med psykiske lidelser,

der bliver behandlet med antidepressiv medicin, har en øget risiko for selvmordsrelateret

adfærd.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller om at gøre skade på dig selv, skal du straks

kontakte din læge eller tage på skadestuen.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret og bede dem

om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din

depression eller angst bliver værre, eller hvis de er bekymrede over ændringer i din opførsel.

Maniske episoder

Nogle patienter med bipolar lidelse (manio-depression) kan gå over i den maniske fase. Dette er

karakteriseret ved overstrømmende og hurtigt skiftende ideer, overdreven opstemthed og usædvanlig

stor fysisk aktivitet. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at du kontakter din læge, som sandsynligvis vil

ændre din medicin.

Fortæl lægen, hvis du har eller tidligere har haft helbredsproblemer, især hvis du har

snævervinklet glaukom (grøn stær) (synstab på grund af abnormt højt tryk i øjet)

epilepsi eller tidligere har haft kramper eller krampeanfald

vandladningsbesvær

forstørret prostata

skjoldbruskkirtel (thyreoidea) lidelse

bipolar lidelse (manio-depression)

skizofreni

alvorlig leversygdom

alvorlig hjertesygdom

pylorusstenose (forsnævring af den nederste del af mavesækken) og paralytisk ileus (blokering

af tarmen)

diabetes, da det er muligt, at din diabetesmedicin skal justeres.

Hvis du tager antidepressiv medicin, som f.eks. en selektiv serotonin-genoptagelseshæmmer (SSRI),

kan din læge overveje at ændre dosis af din medicin (se også afsnit 2 Brug af anden medicin sammen

med Amitriptylin Abcur og afsnit 3).

Ældre patienter har større sandsynlighed for at få visse bivirkninger, såsom svimmelhed, når de rejser

sig op, på grund af lavt blodtryk (se også afsnit 4 Bivirkninger).

Børn og unge

Depression, neuropatiske smerter, forebyggende mod kronisk spændingshovedpine og migræne

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge under 18 år med henblik på sådan behandling, da

sikkerheden og virkningen ikke er klarlagt for denne aldersgruppe.

Sengevædning (enuresis)

Der skal tages et EKG (elektrokardiogram) inden behandlingen med amitriptylin startes for at

udelukke langt QT-syndrom.

Dette lægemiddel må ikke tages samtidig med et antikolinergt lægemiddel (se også afsnit 2

Brug af anden medicin sammen med Amitriptylin Abcur)

Selvmordstanker og selvmordsrelateret adfærd kan også forekomme under tidlig behandling

med antidepressive lægemidler for andre lidelser end depression; de samme forholdsregler,

der træffes ved behandling af patienter med depression, skal derfor følges ved behandling af

patienter med enuresis.

Brug af anden medicin sammen med Amitriptylin Abcur

Nogle lægemidler kan påvirke andre lægemidlers virkning, hvilket undertiden kan forårsage alvorlige

bivirkninger.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig, såsom:

monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmer) f.eks. phenelzin, iproniazid, isocarboxazid,

nialamid eller tranylcypromin (til behandling af depression) eller selegilin (anvendes til

behandling af Parkinsons sygdom). Disse lægemidler må ikke tages sammen med Amitriptylin

Abcur (se afsnit 2 Tag ikke Amitriptylin Abcur)

adrenalin, ephedrin, isoprenalin, noradrenalin, phenylephrin og phenylpropanolamin (disse

lægemidler findes muligvis i hostesaft eller forkølelsesmedicin og i visse bedøvelsesmidler)

medicin til behandling af højt blodtryk f.eks. calciumantagonister (f.eks. diltiazem og

verapamil), guanethidin, betanidin, clonidin reserpin og methyldopa

antikolinerge lægemidler såsom visse lægemidler, der bruges til behandling af Parkinsons

sygdom og lidelser i mave-tarm-kanalen (f.eks. atropin, hyoscyamin)

thioridazin (til behandling af skizofreni)

tramadol (smertestillende middel)

medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks. fluconazol, terbinafin, ketoconazol og

itraconazol)

sløvende lægemidler (f.eks. barbiturater)

antidepressive lægemidler (f.eks. SSRI’er (fluoxetin, paroxetin, fluvoxamin) og bupropion)

medicin mod visse hjertelidelser (f.eks. betablokkere og antiarytmika)

cimetidin (til behandling af mavesår)

methylphenidat (til behandling af ADHD)

ritonavir (til behandling af HIV)

svangerskabsforebyggende lægemidler, der tages gennem munden

rifampicin (til behandling af infektioner)

phenytoin og carbamazepin (til behandling af epilepsi)

Perikon (

Hypericum perforatum

) - naturlægemiddel, der anvendes mod depression

medicin mod sygdomme i skjoldbruskkirtlen.

Du skal også fortælle din læge, hvis du tager eller for nylig har taget medicin, som påvirker

hjerterytmen, f.eks.:

medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme (f.eks. kinidin og sotalol)

astemizol og terfenadin (til behandling af allergier og høfeber)

lægemidler til behandling af visse psykiske sygdomme (f.eks. pimozid og sertindol)

cisaprid (til behandling af visse typer mavebesvær)

halofantrin (til behandling af malaria)

methadon (til behandling af smerter og ved misbrug)

diuretika (vanddrivende tabletter, f.eks. furosemid).

Hvis du skal opereres og skal have fuld eller lokal bedøvelse, skal du fortælle lægen, at du får denne

medicin.

Du skal også fortælle din tandlæge, at du tager denne medicin, hvis du skal lokalbedøves.

Brug af Amitriptylin Abcur sammen med alkohol

Det tilrådes ikke at drikke alkohol under behandling med denne medicin, da det kan forstærke

den sløvende virkning af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Amitriptylin anbefales ikke under graviditet, medmindre din læge mener, at det er klart nødvendigt.

Fordelene og risiciene ved behandling skal overvejes nøje. Hvis du har taget denne medicin i den

sidste del af graviditeten, kan det nyfødte barn få afvænningssymptomer, såsom være irritabel, have

forøget muskelspænding, ryste, trække vejret uregelmæssigt, sutte dårligt, græde højt, have svært ved

at urinere eller tømme blæren og få forstoppelse.

Din læge vil rådgive dig, om du skal begynde/fortsætte/stoppe med at amme, eller behandlingen skal

stoppes, idet der tages højde for fordelene ved amning for dit barn i forhold til de behandlingsmæssige

fordele for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lægemidlet kan især i begyndelsen af behandlingen virke sløvende og forårsage svimmelhed. Undlad

at føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner, hvis du har disse bivirkninger..

Amitriptylin Abcur indeholder lactose

Kontakt lægen, inden du begynder at tage dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Amitriptylin Abcur

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Depression

Voksne

Den anbefalede startdosis er 25 mg to gange dagligt.

Afhængigt af, hvordan du reagerer på lægemidlet, kan din læge gradvist øge dosis til 150 mg dagligt

fordelt på to doser.

Ældre patienter (over 65 år) og patienter med kardiovaskulær sygdom

Den anbefalede startdosis er 10-25 mg dagligt.

Afhængigt af hvordan du reagerer på lægemidlet, kan din læge gradvist øge den samlede daglige dosis

til 100 mg dagligt fordelt på to doser. Hvis du får doser mellem 100-150 mg, vil din læge måske følge

hyppigere op på behandlingen.

Børn og unge

Medicinen må ikke gives til børn eller unge til behandling af depression. Se afsnit 2 for yderligere

oplysninger.

Neuropatiske smerter, forebyggende mod kronisk spændingshovedpine og migræne

Din læge vil justere medicinen ud fra dine symptomer, og hvordan du reagerer på behandlingen.

Voksne

Den anbefalede startdosis er 10 -25 mg om aftenen.

Den anbefalede daglige dosis er 25-75 mg om aftenen.

Afhængigt af hvordan du reagerer på lægemidlet kan din læge gradvist øge dosis. Hvis du får doser

over 100 mg dagligt, vil din læge måske følge hyppigere op på behandlingen. Din læge vil fortælle

dig, om du skal tage dosis én gang dagligt, eller om du skal fordele den på to lige store doser.

Ældre patienter (over 65 år) og patienter med hjerte-kar-sygdom

Den anbefalede startdosis er 10-25 mg om aftenen.

Afhængigt af hvordan du reagerer på lægemidlet, kan din læge gradvist øge dosis. Hvis du får doser

over 75 mg dagligt, vil din læge måske følge hyppigere op på behandlingen.

Børn og unge

Lægemidlet må ikke gives til børn eller unge til behandling af neuropatiske smerter eller forebyggende

mod kronisk spændingshovedpine og migræne. Se afsnit 2 for yderligere oplysninger.

Sengevædning (enuresis)

Børn og unge

Den anbefalede dosis til børn:

under 6 år: se afsnit 2, Tag ikke Amitriptylin Abcur

børn mellem 6 og 10 år: 10-20 mg dagligt. En anden, mere hensigtsmæssig lægemiddelform

skal benyttes til denne aldersgruppe.

11 år og derover: 25-50 mg.

Dosis skal øges gradvist.

Lægemidlet skal tages 1-1½ time inden sengetid.

Inden behandlingen startes, vil lægen tage et EKG (elektrokardiogram) af hjertet for at undersøge, om

der er tegn på en usædvanlig hjerterytme.

Din læge vil vurdere behandlingen efter 3 måneder og om nødvendigt tage et nyt EKG.

Du må ikke stoppe behandlingen uden først at tale med lægen.

Patienter med særlige risici

Patienter med leversygdomme eller personer, som vides at omsætte visse lægemidler dårligt, får som

regel en lavere dosis.

Din læge kan tage blodprøver for at bestemme indholdet af amitriptylin i blodet (se også afsnit 2).

Sådan skal du tage Amitriptylin Abcur

Du kan medicinen med eller uden mad.

Slug tabletterne med et glas vand. Tabletterne må ikke tygges.

Varighed af behandlingen

Du må ikke ændre dosis eller stoppe med at tage lægemidlet uden først at rådføre dig med din læge.

Depression

Som for andre lægemidler til behandling af depression kan der gå et par uger, før du kan mærke en

bedring.

Ved behandling af depression varierer behandlingsvarigheden fra person til person, men den vil

normalt være mindst 6 måneder. Din læge bestemmer, hvor længe behandlingen skal vare.

Fortsæt med at tage din medicin, så længe som din læge anbefaler det.

Din sygdom kan vare i lang tid. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan dine symptomer vende

tilbage.

Neuropatiske smerter, forebyggende mod kronisk spændingshovedpine og migræne

Der kan gå et par uger, før du mærker en bedring i dine smerter.

Tal med din læge om varigheden af din behandling og fortsæt med at tage medicinen, så længe som

lægen anbefaler det.

Sengevædning (enuresis)

Efter 3 måneder vil din læge vurdere, om behandlingen skal fortsætte.

Hvis du har taget for meget Amitriptylin Abcur

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Amitriptylin Abcur, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet. Gør det, selvom der ikke er nogen tegn på ubehag

eller forgiftning. Medbring lægemiddelpakningen, hvis du tager til lægen eller på hospitalet.

Symptomer på overdosis inkluderer:

udvidede pupiller

hurtig eller uregelmæssig puls

vandladningsbesvær

tør mund og tunge

tarmslyng

kramper

feber

ophidselse

forvirring

hallucinationer

ukontrollerede bevægelser

lavt blodtryk, svag puls, bleghed

vejrtrækningsbesvær

blå misfarvning af huden

nedsat hjertefrekvens (puls)

døsighed

bevidsthedstab

koma

forskellige hjertesymptomer, som f.eks. hjerteblok, hjertesvigt, hypotension, hjerteshock,

metabolisk acidose, hypokaliæmi.

Hvis du har glemt at tage Amitriptylin Abcur

Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amitriptylin Abcur

Din læge vil beslutte, hvornår og hvordan du skal stoppe behandlingen for at undgå eventuelle

ubehagelige symptomer, som kan forekomme, hvis du stopper behandlingen pludseligt (f.eks.

hovedpine, utilpashed, søvnløshed og irritabilitet).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Søg straks læge, hvis du får nogen af følgende symptomer:

Anfald af forbigående sløret syn, regnbuesyn og smerter i øjet.

Du skal straks få foretaget en øjenundersøgelse, før behandling med lægemidlet kan fortsætte.

Denne tilstand kan være tegn på akut glaukom. Meget sjælden bivirkning, kan forekomme hos

op til 1 af 10.000 personer.

Et hjerteproblem kaldet ”forlænget QT-interval” (som kan ses på et elektrokardiogram, EKG).

Almindelig bivirkning, kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer.

Svær forstoppelse, opsvulmet mave, feber og opkastning.

Disse symptomer kan skyldes lammelse af en del af tarmen. Sjælden bivirkning, kan

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer.

Enhver gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene (gulsot).

Din lever kan være påvirket. Sjælden bivirkning, kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

personer.

Blå mærker, blødning, bleghed eller vedvarende halsbetændelse og feber.

Disse symptomer kan være de første tegn på, at medicinen har påvirket dit blod eller din

knoglemarv.

Effekten på blodet kan være et nedsat antal røde blodlegemer (som transporterer ilt rundt i

kroppen), hvide blodlegemer (som hjælper med at bekæmpe infektioner) og blodplader (som

hjælper ved størkning af blodet). Sjælden bivirkning, kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

personer.

Selvmordstanker eller selvmordsrelateret adfærd. Sjælden bivirkning, kan forekomme hos op

til 1 ud af 1.000 personer.

Nedenstående bivirkninger er rapporteret med følgende hyppigheder:

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

søvnighed/døsighed

rysten på hænder eller andre dele af kroppen

svimmelhed

hovedpine

uregelmæssig, kraftig eller hurtig puls

svimmelhed når du rejser dig op på grund af lavt blodtryk (ortostatisk hypotension)

mundtørhed

forstoppelse

kvalme

stærkt forøget svedtendens

vægtstigning

sløret eller langsom tale

aggressiv adfærd

tilstoppet næse.

Almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 10 personer

forvirring

seksuelle forstyrrelser (nedsat sexlyst, rejsningsproblemer)

opmærksomhedsforstyrrelse

smagsforandringer

følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i arme eller ben

forstyrrelse i øjnenes koordination

udvidede pupiller

hjerteblok

træthed

lav natriumkoncentration i blodet

ophidselse

vandladningsforstyrrelser

tørst.

Ikke almindelig: kan påvirke op til 1 ud af 100 personer

opstemthed, angst, søvnbesvær, mareridt

kramper

tinnitus

forhøjet blodtryk

diarré, opkastning

hududslæt, nældefeber, hævelse i ansigt og tunge

vandladningsbesvær

øget produktion af mælk eller udflåd af mælk uden amning

forhøjet tryk i øjet

tilstande med kollaps

forværring af hjertesvigt

nedsat leverfunktion (f.eks. kolestatisk leversygdom).

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

nedsat appetit

delirium (særligt hos ældre patienter), hallucinationer (især hos skizofrene patienter)

uregelmæssig puls eller uregelmæssig hjerterytme

hævelse af spytkirtlerne

hårtab

huden er mere følsom for lys

udvikling af større bryster hos mænd

feber

vægttab

unormale prøver for leverfunktionen.

Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

sygdom i hjertemusklen

fornemmelse af indre rastløshed og et tvingende behov for at være i konstant bevægelse

sygdom i perifere nerver

akut stigning af trykket i øjet

en særlig form for unormal hjerterytme (såkaldt

torsades de pointes

allergisk inflammation (en betændelseslignende reaktion) i lungernes alveoler (små hulrum)

og lungevævet.

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data

manglende appetit

højt eller lavt blodsukker

paranoia

bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige bevægelser eller færre bevægelser)

inflammation i hjertemusklen på grund af overfølsomhed

hepatitis

hedeture.

En øget risiko for knoglefrakturer er set hos patienter, som tager denne type lægemiddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen, beholderen og blisterpakningen

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakningen opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevar blister i yderpakning for at

beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amitriptylin Abcur indeholder:

Aktivt stof: amitriptylin. Hver tablet indeholder hhv. 10, 25 eller 50 mg amitriptylin (som

amitriptylinhydrochlorid).

De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, magnesiumstearat,

talcum, polyvinylalkohol, macrogol, titandioxid (E171) og jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Amitriptylin Abcur 10 mg er en blegrød, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet uden præg,

tabletstørrelsen er 7 x 3,4 mm.

Amitriptylin Abcur 25 mg er en lyserød, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet uden præg,

tabletstørrelsen er 7 x 3,4 mm.

Amitriptylin Abcur 50 mg er en brun til lyserød, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet uden præg,

tabletstørrelsen er 9 x 4,4 mm.

Amitriptylin Abcur fås i:

Beholder: 20 og 100 tabletter.

Blister: 20 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abcur AB

Bergaliden 11

252 23 Helsingborg

Sverige

Fremstiller

Extractum Pharma Co. Ltd

6413 Kunfehértó. IV. Körzet 6

Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 24. januar 2018

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.