Alvesco

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alvesco 80 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
 • Dosering:
 • 80 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alvesco 80 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37077
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alvesco 40, 80 og 160 mikrogram inhalationsspray, opløsning

Ciclesonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Alvesco til dig personligt. Lad derfor være med at give Alvesco til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Alvesco (Dette afsnit indeholder vigtig information til

din sikkerhed)

Sådan skal du tage Alvesco

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Hvad Alvesco er:

Alvesco er en klar og farveløs aerosolspray til at inhalere ind igennem munden og ned i lungerne. Det

er en forebyggende medicin (steroid), som skal tages hver dag, og som først bliver aktiv, når den er

inhaleret ned i lungerne.

Det aktive stof i medicinen er ciclesonid. (Se pkt. 6 angående oplysninger om andre

indholdsstoffer).

Hvad Alvesco skal bruges til:

Denne medicin ordineres til at kontrollere vedvarende astma hos voksne og unge (12 år og derover).

Den hjælper dig, så du lettere kan trække vejret, fordi den reducere dine astmasymptomer og

nedsætter risikoen for astmaanfald. Medicinen skal tages hver dag, selv når du har det godt.

Denne medicin er ikke egnet til brug ved et akut anfald af åndenød. For at få hurtig lindring ved

sådan et anfald, skal du bruge en inhalator med anfaldsmedicin.

2

FØR DU BEGYNDER AT TAGE ALVESCO

Tag ikke Alvesco

hvis du er overfølsom (allergisk) over for ciclesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer (se

pkt. 6).

Vær ekstra forsigtig med at tage Alvesco:

Før du påbegynder en behandling med denne medicin, skal du fortælle det til lægen, hvis:

Du tidligere er blevet behandlet for eller i øjeblikket behandles for lungetuberkulose (TB),

svampe-, virus- eller bakterieinfektioner.

Spørg lægen, hvis du er i tvivl. Det er vigtigt at sikre, at Alvesco er den rette medicin til dig.

Under behandlingen med Alvesco skal du straks kontakte lægen, hvis:

Åndedrættet bliver besværet, og symptomer som hoste, kortåndethed, hvæsen, trykken for

brystet, fløjtende eller pibende lyde eller andre symptomer på forsnævring af luftvejene bliver

værre.

(Du bør anvende en inhalator med anfaldsmedicin, som normalt vil føre til en hurtig bedring.)

Du vågner op om natten med symptomer.

Inhalatoren med anfaldsmedicin ikke giver lindring.

Lægen vil afgøre, hvilken behandling, du skal have fremover.

Særlige patientgrupper

Patienter med svær astma risikerer akutte astmaanfald. Hos disse patienter foretager lægen

regelmæssige, grundige astmakontrolundersøgelser, herunder lungefunktionstest.

Patienter som allerede tager steroidtabletter (tabletter med binyrebarkhormon).

Alvesco kan anvendes som erstatning for dine tabletter eller til at nedsætte det antal tabletter, som du

skal tage. Følg nøje lægens instruktioner.

Tabletantallet nedsættes fra cirka en uge efter, at du er begyndt på inhalationerne med Alvesco.

Det antal tabletter, som du tager, nedsættes med forsigtighed over en periode.

I denne periode vil du måske af og til føle dig utilpas.

Til trods for dette er det vigtigt at du bliver ved med både inhalationerne med Alvesco og med

langsomt at nedsætte det antal tabletter, som du tager.

Hvis du får alvorlige symptomer som kvalme, opkastninger, diarré eller feber, skal du kontakte

lægen.

Denne proces kan af og til afsløre mindre allergier som rhinitis (betændelse i næsen) eller

eksem (rød og kløende hud).

Hvis du har skiftet fra tabletter, vil du i nogen tid stadig have risiko for en nedsat

binyrefunktion, hvilket hænger sammen med de steroidtabletter, som du tager. Symptomerne på

en nedsat binyrefunktion (f.eks. svimmelhed, besvimelse, kvalme, appetitløshed,

humørsvingninger, mindre kropsbehåring, manglende evne til at håndtere stress, svækkelse,

hovedpine, hukommelsessvigt, allergier, voldsom lyst til mad og problemer med blodsukkeret)

kan også fortsætte i nogen tid.

Det kan også være nødvendigt, at du bliver undersøgt af en specialist for at afgøre, i hvor høj

grad binyrefunktionen er reduceret.

Din læge vil også regelmæssigt kontrollere binyrefunktionen.

I stressperioder, hvis du for eksempel skal opereres eller i perioder med forværrede

astmaanfald, er det muligt, at du får behov for ekstra steroidtabletter. I så fald skal du bære et

steroidkort, som oplyser om, at du tager steroider.

Patienter med lever- eller nyrelidelser

Det er ikke nødvendigt af ændring dosis af ciclesonid, hvis du har lever- eller nyreproblemer. Hvis du

har en alvorlig leversygdom, vil lægen undersøge dig mere omhyggeligt for eventuelle bivirkninger,

som skyldes en forstyrrelse af den normale steroidproduktion.

Børn under 12 år:

Denne medicin anbefales ikke til børn under 12 år på grund af manglende information om eventuelle

virkninger.

Brug af anden medicin

Fortæl det til lægen, før du begynder at tage Alvesco, hvis du er i behandling for en svampe- eller

virusinfektion med medicin, som indeholder:

ketoconazol,

itraconazol,

ritonavir,

nelfinavir.

Disse stoffer kan forstærke Alvescos virkning, så sandsynligheden for bivirkninger ikke helt kan

udelukkes.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Alvesco sammen med mad og drikke

Brugen af Alvesco og indtagelsen af og mad og drikke påvirker ikke hinanden.

Graviditet og amning

Fortæl lægen det, hvis du er gravid, ønsker at blive gravid eller ammer.

Da der ikke foreligger tilstrækkelig information om Alvescos virkning hos gravide kvinder, vil

lægen drøfte fordele og ulemper ved brug af Alvesco med dig.

Ciclesonid (det aktive stof i Alvesco) må kun tages under graviditeten, når de eventuelle fordele

for moderen retfærdiggør den eventuelle risiko for barnet. Hvis lægen beslutter, at du kan

fortsætte med at tage Alvesco, vil du få den lavest mulige dosis ciclesonid til at vedligeholde

astmakontrollen.

Binyrefunktionen vil blive nøje kontrolleret hos børn af mødre, som får binyrebarkhormon

under graviditeten.

Tal med lægen, hvis du ønsker at tage Alvesco, mens du ammer.

Det vides ikke, om inhaleret ciclesonid går over i brystmælken hos mennesker.

Det vil derfor kun komme på tale at ordinere Alvesco til kvinder, som ammer, hvis den

forventede fordel for moderen opvejer den eventuelle risiko for barnet.

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alvesco og dets indholdsstoffer har ingen eller ringe indflydelse på evnen til at køre bil og betjene

maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ALVESCO

Tag altid Alvesco nøjagtigt efter lægens anvisninger. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du er begyndt at tage denne medicin i stedet for eller sammen med steroidtabletter, så

læs venligst pkt. 2, Patienter som allerede tager steroidtabletter (tabletter med

binyrebarkhormon).

Hvor store mængder Alvesco skal jeg tage hver dag?

Lægen har talt med dig om, hvor meget medicin du skal tage hver dag. Dette afhænger af dit

individuelle behov.

Den anbefalede dosis af Alvesco er 160 mikrogram en gang dagligt, hvilket giver astmakontrol

hos størstedelen af patienterne.

Hos nogle patienter kan en dosis, der er reduceret til 80 mikrogram en gang dagligt, være en

tilstrækkelig dosis til at vedligeholde en effektiv astmakontrol.

Det kan blive nødvendigt at øge dosen af Alvesco i en kort periode hos patienter, som kommer

ud for en alvorlig forværring af deres astmasymptomer. Dette kan blive op til 640 mikrogram

om dagen, givet som 320 mikrogram 2 gange daglig, men der er ingen tilgængelige data, som

bekræfter den ekstra terapeutiske effekt efter 3 måneder med disse høje doser.

Om nødvendigt kan lægen også ordinere steroidtabletter og/eller, i tilfælde af en infektion, et

antibiotikum.

Lægen vil justere din dosis til den mindst mulige for at kontrollere astmaen.

Du bør begynde at mærke en forbedring af symptomerne (piben og hvæsen, trykken for brystet

og hoste) inden for 24 timer.

Hvornår skal jeg anvende min Alvesco-inhalator?

I de fleste tilfælde enten om morgenen eller om aftenen, en gang dagligt. Følg lægens instruktioner

meget nøje. Det er vigtigt, at du tager Alvesco regelmæssigt hver dag, selvom du får det bedre.

Hvis det er nødvendigt at anvende inhalatoren med anfaldsmedicin mere end 2-3 gange om ugen, bør

du kontakte lægen for at få vurderet din behandling på ny.

Hvordan skal jeg anvende min Alvesco-inhalator?

Det er vigtigt, at en læge, sygeplejerske eller apoteksansat først har demonstreret, hvordan Alvesco-

inhalatoren anvendes rigtigt. En god teknik sikrer, at den korrekte mængde inhaleres ned i lungerne.

Du kan bruge oplysningerne i denne indlægsseddel som huskeseddel.

Måske har du brug for at øve dig foran et spejl de første par gange, indtil du føler dig sikker på, at du

anvender Alvesco-inhalatoren korrekt. Kontroller, at medicinen ikke slipper ud fra oversiden af

munden eller mundvigene.

Hvis det er en ny inhalator, eller hvis du ikke har anvendt inhalatoren i en uge eller mere, skal den

testes før brug. Fjern låget fra mundstykket og tryk tre gange på cylinderen inde i inhalatoren for at

frigøre tre pust ude i luften, væk fra dig selv.

Det er ikke nødvendigt at ryste inhalatoren før brug. Medicinen er allerede en meget fin opløsning,

som er blandet så det er sikkert, at du får den korrekte dosis med hvert pust.

Under inhalationen kan du enten sidde ned eller stå op.

Følg disse instruktioner nøje og anvend illustrationerne som rettesnor.

Fjern låget fra mundstykket og kontroller, at både inder- og ydersiden af mundstykket er rent og

tørt.

Hold inhalatoren omvendt (bunden af cylinderen øverst) med pegefingeren på bunden af

cylinderen og tommelfingeren under mundstykket.

Pust ud, så meget som muligt, uden at det er ubehageligt. Undgå at puste ud gennem

inhalatoren.

Placer mundstykket i munden og hold fast med tænder og læber omkring det.

Begynd en vejrtrækning ind gennem munden og tryk samtidig på toppen af inhalatoren med

pegefingeren for at frigøre et pust af lægemidlet, mens indåndingen fortsættes roligt og dybt.

Sørg for, at pustet af lægemidlet ikke slipper ud fra oversiden af munden eller mundvigene.

Hold vejret, tag inhalatoren fra munden, og fjern fingeren fra toppen af inhalatoren. Bliv ved at

holde vejret i cirka 10 sekunder eller så længe, det er behageligt. Ånd langsomt ud gennem

munden. Undgå at puste ud gennem inhalatoren.

Det er vigtigt at du ikke haster igennem trin 3 til 6.

Hvis du har fået besked om at tage endnu et pust, vent cirka et halvt minut og gentag trin 3 til

Efter brug sættes låget over mundstykket igen for at holde urenheder borte. Sæt låget på, og klik

det fast.

Af hygiejniske grunde bør du:

rense mundstykket regelmæssigt med en tør papirserviet, både på indersiden og

ydersiden.

aftørre forsiden af det lille hul, hvor medicinen kommer ud, med en tør, foldet

papirserviet.

ikke bruge vand eller andre væsker.

En korrekt teknik sikrer, at du får den rette mængde Alvesco ned i lungerne, hver gang inhalatoren

anvendes. Lægen vil regelmæssigt kontrollere inhalationsteknikken for at sikre, at behandlingen har

den bedste virkning.

Når cylinderen er helt tom, kan du hverken mærke eller høre, at drivgassen frigives.

Hvis du begynder at føle hvæsen eller trykken for brystet efter brug af Alvesco-inhalatoren,

skal du:

Ikke tage flere pust.

Anvende en inhalator med anfaldsmedicin for at lette vejrtrækningen.

Omgående kontakte lægen.

Lægen kan anbefale brug af et afstandsstykke, hvis du synes, det er vanskeligt at anvende inhalatoren.

Afstandsstykket, som passer til Alvesco-inhalatoren, hedder AeroChamber Plus™. Hvis du anvender

AeroChamber Plus™-afstandsstykket, skal de medfølgende instruktioner følges. Lægen eller apoteket

kan rådgive om brugen af afstandsstykket.

Hvis du har taget for meget Alvesco:

Det er vigtigt, at du tager din dosis, som anvist af din læge. Du bør ikke øge eller mindske din dosis

uden at have talt med din læge.

Det er ikke nødvendigt at få behandling, hvis du har taget for meget Alvesco, men du bør fortælle det

til lægen. Hvis der tages høje doser over lange perioder, kan det ikke udelukkes, at der er en vis grad

af nedsat binyrefunktion, og det kan være nødvendigt at kontrollere binyrefunktionen.

Hvis du har glemt at tage Alvesco

Hvis du har glemt at tage Alvesco, skal du blot tage den næste dosis som foreskrevet. Du må ikke tage

et dobbelt antal pust som erstatning for den glemte dosis.

spraydyse

Hvis du holder op med at tage Alvesco

Du bør ikke holde op med at tage Alvesco-inhalatoren, selvom du får det bedre.

Hvis du holder op med at tage medicinen, skal du omgående fortælle det til lægen.

4.

BIVIRKNINGER

Alvesco kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever en af følgende bivrikninger, skal du stoppe med at tage medicinen, og straks kontakte

lægen:

svær allergisk reaktion som hævelse af læber, tunge og svælg (færre end 1 ud af 1.000

behandlede patienter)

allergiske reaktioner: Hududslæt, rødme, kløe eller hævelse i form af nældefeber (færre end 1

ud af hver 100 behandlede patienter)

hoste, eller hvæsen, som bliver værre kort tid efter en inhalation (færre end 1 ud af hver 100

behandlede patienter)

De andre bivirkninger, som ses ved Alvesco, er som regel lette. I de fleste tilfælde kan du fortsætte

behandlingen. De bivirkninger, man kan komme ud for, er følgende:

Ikke almindelige bivirkninger (færre end 1 af hver 100 behandlede patienter)

hæshed

brænden, betændelse, irritation i mund eller svælg

trøske (svampeinfektion i munden)

hovedpine

dårlig smag i munden

tørhed i mund eller svælg

kvalme eller opkastning

Sjældne bivirkninger (færre end 1 af hver 1.000 behandlede patienter)

følelse af hjertebanken

ubehag eller smerter i maven

forhøjet blodtryk

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt, men kan også forekomme:

søvnproblemer, depression eller følelse af at være bekymret, urolig, nervøs, eksalteret eller

irritabel. Disse bivirkninger forekommer sandsynligvis oftere hos børn

Alvesco kan påvirke kroppens normale produktion af binyrebarkhormon. Dette ses sædvanligvis hos

patienter, som tager høje doser i lange perioder. Disse sjældne bivirkninger kan omfatte:

nedsat vækst hos unge

tyndere knogler

mulig uklarhed i øjets linse (grå stær), hvilket giver sløret syn

synstab på grund af unormalt højt tryk i øjet (grøn stær)

måneansigt, vægtøgning på overkroppen og tyndere arme og ben (Cushingoide træk eller

Cushings syndrom).

Unge, som får behandling i en lang periode, vil få deres højde kontrolleret regelmæssigt af lægen.

Hvis din væksthastighed er nedsat, vil din læge om muligt regulere din behandling til den laveste

dosis, hvor effektiv kontrol af astmaen er bibeholdt.

Steroidtabletter kan give flere bivirkninger end en steroidinhalator som Alvesco. Hvis du har taget

steroidtabletter før eller samtidig med brugen af Alvesco, kan risikoen for bivirkninger fra tabletterne

fortsætte et stykke tid. Regelmæssige undersøgelser hos lægen sikrer, at du tager den korrekte dosis

Alvesco. Regelmæssige kontrolbesøg vil også påvise eventuelle bivirkninger på et tidligt tidspunkt og

nedsætte risikoen for, at de bliver værre.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Beholderen indeholder væske under tryk. Må ikke opbevares over 50

o

C.

Beholderen bør ikke punkteres, ødelægges eller brændes, selvom den virker tom.

Som med de fleste lægemidler til inhalation i trykbeholdere kan lægemidlets virkning forringes, når

beholderen er kold. Alvesco giver imidlertid samme dosis fra minus 10 °C til 40 °C.

Inhalatoren må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten og på æsken efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Hvis lægen beslutter at afbryde behandlingen, eller hvis inhalatoren er tom, skal du aflevere den til

apoteket, som kan bortskaffe den på en sikker måde. Det er vigtigt, da der kan være rester af medicin i

beholderen, selvom du har indtryk af, at den er tom.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alvesco indeholder

Det aktive stof er ciclesonid. Hver aktivering afgiver et pust (dosis fra mundstykket) på 40, 80

eller 160 mikrogram ciclesonid.

Øvrige indholdsstoffer:vandfrit ethanol og drivgas (HFA-134a, norfluran).

Udseende og pakningsstørrelse

Alvesco består af en klar og farveløs væske i en trykbeholder af aluminium, som via et mundstykke

afgiver en nøjagtigt afmålt dosis ciclesonid i form af en spray.

Pakningsstørrelser:

Inhalator med 30 nøjagtigt afmålte pust.

Inhalator med 60 nøjagtigt afmålte pust.

Inhalator med 120 nøjagtigt afmålte pust.

Hver styrke af inhalator indeholder nok til 30, 60 eller 120 pust. Afhængigt af det antal af pust hver

dag, som lægen har anbefalet:

indeholder inhalatoren med 30 pust medicin til to til fire uger

indeholder inhalatoren med 60 pust medicin til en til to måneder

indeholder inhalatoren med 120 pust medicin til to til fire måneder.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Fremstiller

Takeda Pharma A/S

Takeda GmbH

Langebjerg 1

Byk-Gulden-Str. 2

4000 Roskilde

D-78467 Konstanz

Tyskland

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2013