Alopam

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alopam 15 mg tabletter
 • Dosering:
 • 15 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alopam 15 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12022
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alopam

10 mg og 15 mg tabletter

Oxazepam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Alopam til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Alopam

Sådan skal du tage Alopam

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende

virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alopam

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Alopam:

hvis du er allergisk over for oxazepam, benzodiazepiner eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

hvis du har ekstrem muskeltræthed på grund af en muskelsygdom.

hvis du har uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningsstop under søvn

(søvnapnø).

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.

hvis du har akut vejrtrækningsbesvær.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Alopam hvis du:

er over 65 år.

har nedsat nyrefunktion.

har nedsat leverfunktion.

har svækket vejrtrækning.

har depression eller selvmordstanker eller en psykose.

har forandringer i hjernen

har nedsat hjertefunktion

har for lavt blodtryk

har eller har haft et alkohol eller medicinmisbrug.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger som ophidselse og pirrelighed,

truende eventuelt voldelig adfærd, mareridt og hallucinationer. Det

forekommer især hos børn og ældre.

Du skal være opmærksom på at:

lang tids brug af Alopam kan øge risikoen for tilvænning, og virkningen af

Alopam kan være nedsat. Du bør derfor kun tage Alopam i så kort tid som

muligt.

ved tilvænning af Alopam, kan du få abstinenser, hvis du pludselig holder

op med at tage Alopam (se ”Hvis du holder op med at tage Alopam”).

hvis Alopam tages om aftenen, kan du være træt og døsig den følgende

dag.

brat ophør af behandling med Alopam kan udløse anfald hos

epileptikere.

dosis vil blive nedsat gradvist når du holder op med at tage Alopam.

Nogle patienter oplever at symptomer som søvnproblemer og angst

vender tilbage når behandlingen stopper (se ’hvis du holder op med at

tage Alopam’).

Alopam kan medføre hukommelsessvigt. Dette kan opstå få timer efter, at du

har taget Alopam. For at nedsætte risikoen bør du stræbe efter at få 7-8

timers uafbrudt søvn.

Du bør blive undersøgt regelmæssigt under behandling med Alopam.

Normalt bør behandlingen ikke vare længere end 8 til 12 uger.

Brug af anden medicin sammen med Alopam

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

medicin mod depression

medicin mod sindslidelser

medicin mod epilepsi (f.eks. phenobarbital)

medicin mod allergi og køresyge (antihistaminer)

anden beroligende medicin eller sovemedicin

medicin mod stærke smerter (morfin eller morfinlignende medicin)

medicin mod migræne eller for højt blodtryk (clonidin)

medicin mod tuberkulose (rifampicin)

muskelafslappende medicin

medicin mod sukkersyge

medicin mod forhøjet blodtryk.

Fortæl lægen at du er i behandling med Alopam, hvis du skal bedøves.

Brug af Alopam sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Alopam i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Alopam med et glas vand.

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Alopam. Alkohol kan forstærke

virkningen af Alopam, og gøre dig sløv og søvnig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager

Alopam.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Alopam efter aftale med lægen.

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal

med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Alopam, da Alopam bliver udskilt i mælken.

Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med

værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Alopam

kan give bivirkninger (døsighed, svimmelhed, muskelsvaghed (med risiko for

faldulykker), nedsat opmærksomhed, forvirring, sløvhed, langsom reaktion,

hukommelsestab og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal være opmærksom på, at den sløvende virkning bliver stærkere, hvis

du samtidig drikker alkohol eller indtager andre midler, som virker dæmpende

på centralnervesystemet.

I tilfælde af utilstrækkelig søvnlænge, vil sandsynligheden for forringet

opmærksomhed forøges.

Alopam indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Alopam

Tag altid Alopam nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Du skal tage tabletterne sammen med et glas vand. Tabletterne kan synkes

hele, deles eller knuses.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

15-30 mg 1-3 gange daglig.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge

Alopam bør ikke bruges til børn og unge under 18 år, medmindre lægen har

vurderet, at det er nødvendigt. Alopam må ikke bruges til børn under 6 år.

Hvis du har taget for mange Alopam tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Alopam,

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være:

Sløvhed, nedsat bevidsthed, forvirring, ligegyldighed, talevanskeligheder,

usikre bevægelser, rysten, nedsat kraft i musklerne, synsforstyrrelser,

ophidselse og pirrelighed, truende adfærd, hallucinationer, mareridt (særligt

hos børn og ældre), for lavt blodtryk, langsom hjerterytme, svækket

vejrtrækning og blåfarvning af hud og slimhinder. I sjældne tilfælde er der set

dyb bevidstløshed (koma) og i meget sjældne tilfælde kan Alopam være

livstruende.

Hvis du har glemt at tage Alopam

Hvis du har glemt at tage Alopam, skal du tage den, så snart du kommer i

tanke om det. Hvis du snart skal tage næste tablet, så spring den glemte tablet

over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Alopam

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du må

ikke pludseligt holde op med at tage Alopam, da du kan få abstinenser.

Symptomerne kan være:

hovedpine, søvnforstyrrelser, ændring af drømme, muskelsmerter,

angst, anspændthed, sveden, rysten, rastløshed, forvirring,

humørsvingninger og irritabel adfærd.

I alvorlige tilfælde kan du få:

manglende orientering i tid og sted

lav selvopfattelse, personlighedsforstyrrelser

øget følsomhed over for lyd, lys, støj og fysisk kontakt

prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

hallucinationer

delirium (forrykthed, stærk uro, forvirring og hallucinationer)

krampeanfald (epileptiske anfald hvis du har epilepsi).

Din læge vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at

tage Alopam.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Bivirkninger ses oftest hos ældre. Nogle bivirkninger ses i starten af

behandlingen og afhænger af dosis.

Får du besvær med at tale, usikker gang, usikre bevægelser og

synsforstyrrelser skal du kontakte lægen.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

behandlede):

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede):

Døsighed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

behandlede):

Depression. Kan blive alvorlig. Tal med lægen

Forvirring

Sløvhed

Kvalme

Mundtørhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000

behandlede):

Tilvænning til medicinen

Abstinenser ved ophør af behandlingen. Kontakt lægen, hvis

abstinenserne bliver alvorlige (se ”Hvis du holder op med at tage Alopam”)

Hukommelsestab (ved høje doser)

Usikre bevægelser, balanceforstyrrelser

Koncentrationsbesvær, svimmelhed, hovedpine

Nedsat blodtryk

Muskelsvaghed

Træthed

Ændret appetit

Ændret lyst til sex.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

behandlede):

Ophidselse, truende evt. voldelig adfærd, hallucinationer og mareridt. Kan

være eller blive alvorlig. Tal med lægen

Allergiske hudreaktioner. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen

Søvnløshed

Øget slimdannelse i lungerne

Øget spytdannelse.

Ikke kendt (kan ikke estimeres fra de tilgængelige data):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive

alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge

Selvmordsadfærd. Tal med lægen

Angst, muskelkramper. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen

Nedtrykthed

Forlænget reaktionstid

Tilvænning til medicinen.

Alopam kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget

til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver (f.eks. levertal).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,

e-mail:dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Alopam utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Alopam ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alopam indeholder:

Aktivt stof: oxazepam.

Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit lactose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk

cellulose, natriumlaurilsulfat og croscarmellosenatrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Alopam er en rund, hvid tablet med delekærv og mærket ”AL”.

Pakningsstørrelser

30, 50 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant for Danmark

Actavis Nordic A/S, c/o Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg.

Fremstiller

Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Strasse 51-61, 59320 Ennigerloh,

Tyskland.

Eller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Denne indlægsseddel blev senest ændret