Alminox "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alminox "DAK" 500 mg + 100 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 500 mg + 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alminox "DAK" 500 mg + 100 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07023
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alminox

®

DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter

Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Du kan få Alminox

DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Alminox

DAK.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alminox

3. Sådan skal du tage Alminox

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Alminox

DAK neutraliserer mavesyren.

Du kan bruge Alminox

DAK ved:

for megen mavesyre

halsbrand

svien i spiserøret (katar)

sure opstød

svien og smerter i den øverste del af maven

mavesår

sår på tolvfingertarmen

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Alminox

DAK for noget andet, skal du altid følge

lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ALMINOX

®

DAK

Tag ikke Alminox

®

DAK

hvis du er overfølsom over for magnesiumoxid, aluminiumaminoacetat eller et af de

øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Alminox

®

DAK

Tal med lægen inden du bruger Alminox

DAK, hvis du:

har mavesår

har nedsat nyrefunktion

tager smertestillende lægemidler eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler), idet

Alminox

DAK kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter)

Du skal være opmærksom på, at langvarig brug af Alminox

DAK kan ændre kroppens

indhold af kalk og fosfor.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke tage Alminox

DAK sammen med enterotabletter, da Alminox

DAK kan

hæmme virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apoteket.

Du må ikke tage Alminox

DAK sammen med følgende lægemidler:

antibiotika (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracyklin)

medicin mod kræft i blærehalskirtlen (estramustin)

svampemiddel (ketoconazol)

Der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Alminox

DAK og følgende lægemidler:

D-vitamin (calcitriol)

medicin mod øget kalkindhold i blodet eller knogleskørhed (clodronat)

smertestillende medicin (diflunisal, gabapentin)

hjertemedicin (digoxin, sotalol)

antabus (disulfiram)

blodtryksnedsættende medicin (fosinopril)

medicin mod epilepsi (gabapentin)

medicin mod tuberkoluse (isoniazid)

jern

antibiotikum (levofloxacin og grepafloxacin)

medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)

gigtmedicin (penicillamin)

mavesårsmedicin (ranitidin)

medicin for stofskiftet (thyreoideahormoner)

Der bør gå mindst 4 timer mellem indtagelse af Alminox

DAK og følgende lægemiddel:

antibioticum (trovafloxacin)

Brug af Alminox

®

DAK sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Alminox

DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Ved mavesår bør du tage tyggetabletterne 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved

sengetid.

Du bør undgå at drikke frugtjuice eller andre syreholdige drikke samtidig med at du tager

Alminox

DAK.

Alminox

DAK kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Alminox

DAK under graviditet.

Amning

Du kan tage Alminox

DAK, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alminox

DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ALMINOX

®

DAK

Hvis din læge har ordineret Alminox

DAK til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

For megen mavesyre, halsbrand, sure opstød og svien: 1 – 3 tyggetabletter efter behov.

Mavesår, sår på tolvfingertarmen og katar i spiserøret: 3 – 5 tyggetabletter 1 og 3 timer

efter hovedmåltider samt ved sengetid.

Børn

Børn under 15 år må kun få Alminox

DAK tyggetabletter efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis ved svær nedsat nyrefunktion. Følg lægens

anvisning.

Nedsat leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Tyggetabletterne kan tygges eller knuses og tages sammen med et glas vand.

Hvis du har taget for mange Alminox

®

DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Alminox

DAK, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er vejtrækningsbesvær, kvalme, opkastning, ansigtsrødmen,

kramper, muskelsammentrækninger, forvirring, koma, for lavt blodtryk, langsom puls,

uregelmæssig hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Alminox

®

DAK

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Alminox

®

DAK

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Alminox

DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Forstoppelse eller diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Hos personer med nedsat nyrefunktion kan ses magnesiumforgiftning, som

viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Demens, ændring i personlighed, kramper, rytmisk muskelsammentrækninger,

forvirring og bevidstløshed hos personer med nedsat nyrefunktion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Alminox

DAK utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Alminox

DAK.

Brug ikke Alminox

DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alminox

®

DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter indeholder

Aktive stoffer: 100 mg magnesiumoxid og 500 mg aluminiumaminoacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat (E 470b), povidon (E 1201), talcum (E 553b),

vandfri kolloid silica (E 551).

Smagsstof: Pebermynteolie.

Sødestoffer: Mannitol (E 421), saccharinnatrium (E 954).

Udseende og pakningsstørrelser

Alminox

DAK er en rund, hvid tyggetablet med pebermyntesmag.

Alminox

DAK findes i pakningsstørrelser à 20,100 og 200 stk. Ikke alle pakningsstørrelser

er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstillere

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

eller

NYCOMED Pharma Sp.z o.o.

12 Księstwa Łowickiego ST.

99-420 Łyszkowice

Polen

Har De yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er De velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller email info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2009