Alfacalcidol "Paranova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alfacalcidol "Paranova" 1 mikrogram kapsler, bløde
 • Dosering:
 • 1 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, bløde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alfacalcidol "Paranova" 1 mikrogram kapsler, bløde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59255
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Alfacalcidol Paranova til

dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Alfacalcidol Paranova

3. Sådan skal du tage Alfacalcidol Paranova

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Alfacalcidol Paranova indeholder alfacalcidol, som

ligner D-vitamin, der fremmer optagelsen af

madens kalk (calcium) og fosfor (fosfat) fra tarmen.

Hvis du har forstyrrelser i kroppens kalk-

omsætning, kan du tage Alfacalcidol Paranova

for at undgå forandringer i dine knogler.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE ALFACALCIDOL

PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Alfacalcidol Paranova:

• hvis du er allergisk over for alfacalcidol eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Alfacalcidol

Paranova (angivet i punkt 6).

• hvis du har for meget kalk i blodet

(hyperkalcæmi), se punkt 4.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Alfacalcidol Paranova.

Når du er i behandling med Alfacalcidol Paranova,

skal du have kontrolleret dine nyrer og mængden

af kalk og fosfor i dit blod hyppigt.

Hvis din nyrefunktion er nedsat, bør du samtidig

med Alfacalcidol Paranova tage fosfatbinder.

Følg lægens anvisninger.

Du kan få et for højt niveau af kalk i blodet

(hyperkalcæmi) ved behandling med Alfacalcidol

Paranova, se punkt 4.

Tal med lægen, før du tager Alfacalcidol

Paranova, hvis du har nyrestensygdom

(nefrolithiasis), åreforkalkning, forkalkning af

lungevæv, forkalkning af hjerteklapper eller

sarkoidose (en sjælden sygdom, der kan give en

betændelsestilstand i mange organer, især i

lunger, lymfeknuder, led og hud).

Brug af anden medicin sammen med

Alfacalcidol Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apoteks personalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

• Vanddrivende medicin (thiazid) eller produkter

med indhold af kalcium, som kan forårsage

tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og

forstoppelse pga. for højt kalk i blodet

(hyperkalcæmi).

• Andre vitamin D præparater samtidig, som

kan forårsage tørst, nedsat kraft i arme og

ben, træthed og forstoppelse pga. for højt

kalk i blodet (hyperkalcæmi). Brug af flere

vitamin D præparater bør undgås.

• Medicin mod epilepsi (f.eks. barbiturater,

fenytoin, carbamazepin eller primidon).

Du skal måske have en højere dosis af

Alfacalcidol Paranova.

• Galdesyrebindende lægemidler (f.eks.

colestyramin) samtidig med Alfacalcidol

Paranova da det kan føre til en nedsat

optagelse af Alfacalcidol Paranova. Du bør

tage Alfacalcidol Paranova mindst 1 time før

eller 4 til 6 timer efter indtagelse af galde-

syrebindende lægemidler for at nedsætte

risikoen for interaktion.

• Magnesiumholdige, syreneutraliserende midler

(antacida) samtidig med Alfacalcidol Paranova

da optagelsen af disse kan øges, hvilket kan

forårsage sløvhed og døsighed pga. for højt

magnesium i blodet (hypermagnesiæmi).

• Præparater, som indeholder aluminium (f.eks.

aluminiumhydroxid, sukralfat) da Alfacalcidol

Paranova kan øge mængden af aluminium i

blodet.

Brug af Alfacalcidol Paranova sammen med

mad og drikke

Alfacalcidol Paranova bør ikke tages sammen

med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du ikke tage Alfacalcidol

Paranova, da det kan skade fosteret.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge

sikker prævention, så længe du bruger

Alfacalcidol Paranova. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Alfacalcidol

Paranova efter aftale med lægen, da det aktive

stof udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alfacalcidol Paranova kan give svimmelhed, der i

større eller mindre grad kan påvirke arbejds-

sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken, du skal derfor være opmærksom på,

hvordan medicinen påvirker dig.

Alfacalcidol Paranova indeholder sesamolie

Alfacalcidol Paranova kapsler indeholder

sesamolie som hjælpestof. Sesamolie kan i

sjældne tilfælde medføre svære allergiske

reaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ALFACALCIDOL

PARANOVA

Tag altid Alfacalcidol Paranova nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge

Alfacalcidol Paranova 1 mikrogram bløde

kapsler til alle de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 20 kg:

Du begynder med at tage 1 kapsel

(1 mikrogram) daglig. Derefter bliver dosis

indstillet, så den passer til dig.

Dosis vil sædvanligvis ligge mellem 0,25 og

2 mikrogram daglig.

Det er nødvendigt, at mængden af kalk i blodet

bliver kontrolleret med blodprøver. Tal med lægen.

Børn under 20 kg:

Startdosis er 0,05 mikrogram/kg legemsvægt

daglig.

For eksempel skal et barn, der vejer 10 kg, have

en startdosis på 0,5 mikrogram daglig. Derefter

vil lægen indstille dosis, så den passer til barnet.

Kapslerne skal tages med et glas vand og

synkes hele.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Alfacalcidol

Paranova

Du skal kontakte lægen, hvis du har taget mere

Alfacalcidol Paranova, end lægen har foreskrevet,

og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Der kan være risiko for, at du får for meget kalk i

blodet. Det kan give alvorlige bivirkninger.

Symptomerne på overdosering er de samme

som nævnt under bivirkninger, se punkt 4.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alfacalcidol Paranova

1 mikrogram bløde kapsler

alfacalcidol

064862P001

06/2017

Alfacalcidol Paranova svarer til lægemidlet Etalpha

. Etalpha

er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Hvis du har glemt at tage Alfacalcidol Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Alfacalcidol

Paranova

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer

ændrer sig, efter behandlingen med Alfacalcidol

Paranova er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere

end 1 og 10 ud af 100 behandlede):

• Du kan få et for højt niveau af kalk i blodet

(hyperkalciæmi) ved behandling med

Alfacalcidol Paranova. Ved følgende symptomer

bør du derfor tage kontakt til lægen:

○ Anoreksi.

○ Øgning af den normale døgnmængde urin.

○ Øget tørstfølelse, mundtørhed.

○ Hovedpine.

○ Svedudbrud.

○ Kvalme og opkast.

○ Forstoppelse eller diarré.

○ Forhøjet blodtryk.

○ Usædvanligt søvnbehov, træthed.

○ Nedsat kraft i arme og ben.

○ Svimmelhed.

Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse

af nyrerne. Tal med lægen.

• Hjertepåvirkning med lavt blodtryk og tendens

til besvimelse, forkalkninger i hud og

underhud samt langs randen af hornhinden

pga. for højt fosfat i blodet (hyperfosfatæmi).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

• Nedsat nyrefunktion, f.eks. akut nyresvigt

eller nyresten:

○ Symptomerne på akut nyresvigt er: Kvalme,

opkastninger, almen sløjhed og aftagende

urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt

læge eller skadestue.

○ Symptomerne på nyresten er: Smerter, ofte

turevise i siden og bagtil i lænden og evt.

blod i urinen pga. nyresten. Kontakt læge

eller skadestue.

• Forkalkning af ledbånd og sener (calcinosis).

Kan være invaliderende. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere

end 1 og 10 ud af 100 behandlede):

• Mavesmerter og utilpashed.

• Hududslæt, kløe.

• Forhøjet kalk i urinen (hyperkalciuri).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

• Forvirring.

• Hovedpine.

• Diarré.

• Opkast.

• Forstoppelse.

• Kvalme.

• Muskelsmerter (myalgi).

• Træthed.

• Kraftesløshed og svaghed (asteni).

• Utilpashed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

• Svimmelhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Alfacalcidol Paranova utilgængeligt

for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over

25 °C.

• Brug ikke Alfacalcidol Paranova efter den

udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alfacalcidol Paranova indeholder:

Aktivt stof: Alfacalcidol 1 mikrogram.

Øvrige indholdsstoffer: Sesamolie, all-rac-α-

tocopherol, gelatine, glycerol, kaliumsorbat

(E202), rød jernoxid (E172) og sort jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Alfacalcidol Paranova 1 mikrogram bløde

kapsler er brunlige kapsler.

Alfacalcidol Paranova 1 mikrogram findes i

pakningstørrelsen 100 bløde kaplser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

maj 2017.

06/2017