Alendronat "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Alendronat "Stada" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Alendronat "Stada" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37786
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alendronat STADA 10 mg

Alendronat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Alendronat STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her (se afsnit 4).

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Alendronat STADA

Sådan skal du tage Alendronat STADA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Alendronat STADA tilhører lægemiddelgruppen kaldet bisfosfonater, og anvendes mod

knogleskørhed og reducerer risikoen for brud på rygsøjlen og hoftebrud.

Alendronat STADA 10 mg tabletter bruges til:

Behandling af knogleskørhed. Det bruges også til at forebygge knogleskørhed hos

mennesker, der tager glukokortikoider (medicin, som bl.a. bruges mod betændelsestilstande).

Alendronat STADA reducerer risikoen for brud på rygsøjlen og hoftebrud hos kvinder og

brud på rygsøjlen hos mænd.

Knogleskørhed medfører tyndere og svagere knogler. I forstadiet til knogleskørhed ses oftest ingen

symptomer. Hvis det ikke bliver behandlet, resulterer det i brækkede knogler. På trods af smerter kan

brud på rygsøjlen gå ubemærket hen, indtil der sker sammenfald og derved tab af højde. Knoglebrud

kan ske under almindelige hverdagsaktiviteter såsom løft eller fra mindre skader, der generelt ikke

medfører brud på knogler. Brud på knogler ses oftest ved hoften, rygsøjlen eller håndledet og kan ikke

alene medføre smerter, men også give rundrygget holdning og tab af mobiliteten.

Udover behandling med Alendronat STADA 10 mg, kan din læge også anbefale livsstilsændringer

(f.eks. motion, kostanbefalinger, rygestop) for at forbedre din tilstand. Kontakt din læge hvis du har

brug for mere information om livsstilsændringerne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ALENDRONAT STADA

TAG IKKE Alendronat STADA

Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor alendronat, andre bisfosfonater eller nogle af de

øvrige ingredienser i Alendronat STADA (angivet i pkt 6).

Hvis du har visse problemer i spiserøret, som forsinker tømning af spiserøret, så som

forsnævring eller manglende afslapning, så det derved giver synkebesvær (også kaldet

akalasi).

Hvis du ikke kan stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter.

Hvis du har lavt indhold af calcium i blodet.

Hvis du tror at ovenstående gælder dig tag da ikke tabletterne. Tal med lægen først og følg derefter

lægens anvisning. (Se også pkt. 3 ”Sådan skal du tage Alendronat STADA”)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Alendronat STADA:

Hvis du har nyreproblemer

Hvis du har nogen form for allergi

Hvis du har synke- eller fordøjelsesbesvær såsom betændelse i maveslimhinden eller

tolvfingertarmen, eller hvis du har haft alvorlige lidelser i mave-tarm systemet, som f.eks.

blødende mavesår eller har fået foretaget operation i mave eller spiserør indenfor det sidste

år.

Hvis din læge har sagt at du lider af Barrett´s øsofagitis (en lidelse forbundet med

celleforandringer i den nederste del af spiserøret).

Hvis du har problemer med at absorbere kalk eller andre lidelser, der fører til for lavt

kalkniveau i blodet, såsom lavt D-vitaminniveau eller hvis bi-skjoldbruskkirtlen ikke virker

godt nok (hypoparatyroidisme). Lægen kan udskrive kalk eller D-vitamin supplement for at

forebygge for lavt kalk i blodet.

Hvis du har kræft.

Hvis du tager kortikosteroider (medicin som bruges til behandling af betændelsestilstande).

Hvis du modtager kemoterapi eller strålebehandling.

Hvis du ryger

Hvis du har dårlige tænder, tandkødsbesvær eller planlægger at få tænder trukket ud

Du kan blive anbefalet at få en undersøgelse hos tandlægen før du starter op på behandlingen med

Alendronat STADA.

Det er vigtigt at opretholde en god tandhygiejne når man behandles med Alendronat STADA. Du bør

gå til rutinemæssig kontrol hos tandlægen under hele behandlingen og kontakte din læge eller

tandlæge hvis du får nogen problemer med munden eller tænderne, så som løse tænder, smerter eller

hævelse.

Hvis du bliver behandlet af en tandlæge, skal til at opereres i munden eller have trukket en tand

ud skal du fortælle din tandlæge at du tager Alendronat STADA.

Irritation, betændelse eller sår i spiserøret ofte med symptomer som brystsmerter, halsbrand,

synkebesvær eller smerter ved synkebevægelsen kan forekomme, specielt hvis du ikke følger

doseringsvejledningen eller lægens anbefalet dosering korrekt (se afsnit 3 ”Sådan skal du tage

Alendronat STADA”). Du bør stoppe med at tage Alendronat STADA og straks søge læge, hvis du

får nogle af disse symptomer. Se også afsnit 4 ”Bivirkninger”. Hvis du ignorerer disse symptomer og

fortsætter med at tage tabletten, er det sandsynligt at reaktionerne i spiserøret forværres.

Kalk- og fosfatkoncentrationer i blodet kan blive påvirket af disse tabletter. Det er vigtigt at fortælle

din læge, at du tager Alendronat STADA, hvis du får taget blodprøver.

Brug til børn og teenagere

Alendronat STADA bør ikke gives til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Alendronat STADA

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Fortæl lægen hvis du tager kortikosteroider (medicin som kan bruges til at behandle

betændelsestilstande). Det kan være nødvendigt med undersøgelser inden behandlingsstart med

Alendronat STADA (f.eks. tandundersøgelse).

Hvis du tager smertestillende medicin (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen) sammen med Alendronat

STADA kan du opleve maveirritation.

Det er sandsynligt at følgende medicin vil påvirke absorptionen af Alendronat STADA, hvis det tages

samtidigt:

kalktilskud

syreneutraliserende (midler mod halsbrand)

visse præparater der tages via munden

Det er derfor vigtig at vente mindst 30 minutter efter indtagelse af Alendronat STADA før du tager

nogen anden form for medicin (se også afsnit 3 ”Sådan skal du tage Alendronat STADA”).

Brug af Alendronat STADA sammen med mad og drikke

Det er muligt at mad og drikke (inklusive mineralvand) vil nedsætte effekten af Alendronat STADA

hvis det bliver taget samtidigt. Derfor er det vigtigt at følge anbefalingerne i afsnit 3 ”Sådan skal du

tage Alendronat STADA”.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Alendronat STADA, hvis du er, eller tror du er gravid.

Amning:

Du må ikke tage Alendronat STADA, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alendronat kan give bivirkninger (inklusive sløret syn, svimmelhed og alvorlige smerter i knogler,

muskler eller led) som kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Det er individuelt

hvordan man reagerer på Alendronat STADA (se afsnit 4 ”Bivirkninger”).

Alendronat STADA indeholder lactose

Alendronat STADA indeholder lactose. Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter

(f.eks. lactose) kontakt da lægen, før du tager denne medicin.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE ALENDRONAT STADA

Tag altid Alendronat STADA nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosering er:

Alendronat STADA 10 mg er 1 tablet én gang dagligt.

Det er meget vigtigt at nedenstående instruktioner følges nøje, så du får størst gavn af din medicin og

så du undgår problemer med dit spiserør.

Efter at være stået op om morgenen og inden indtag af mad, drikke eller anden medicin synkes

Alendronat STADA tabletter hele sammen med et stort glas vand (ikke mineralvand og ikke

mindre end 200 ml).

Tag IKKE tabletten sammen med mineralvand (med eller uden brus).

Tag IKKE tabletten med kaffe eller te.

Tag IKKE tabletten med juice eller mælk.

Tabletten må IKKE tygges eller opløses i munden.

Du må IKKE ligge ned – forbliv oprejst (siddende, stående eller gående) – i mindst 30

minutter efter at du har taget tabletten. Du må ikke ligge ned før efter du har indtaget første

måltid.

Efter at have taget Alendronat STADA skal du vente mindst 30 minutter før indtagelse af

mad og drikke eller indtag af andet medicin, inklusive syreneutraliserende, calcium

supplement og vitaminer. Alendronat STADA er kun effektivt, når det bliver taget på tom

mave.

Alendronat STADA må ikke indtages ved sengetid eller før du står op.

Hvis du udvikler synkebesvær eller smerter når du synker, brystsmerter eller ny eller forværret

svien i brystet, skal behandlingen med Alendronat STADA stoppes, og du skal kontakte din

læge.

Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Alendronat STADA, så længe din læge udskriver

medicinen. Alendronat STADA kan kun behandle din knogleskørhed, hvis du fortsætter med

at tage tabletterne.

Hvis du har taget for mange Alendronat STADA tabletter

Hvis du ved en fejl har taget for mange tabletter, tag straks et stort glas mælk for at gøre tabletten

virkningsløs og kontakt lægen. Fremkald ikke opkast og læg dig ikke ned.

Symptomer på overdosering kan være følgende:

Nedsat kalkindhold i blodet med symptomer, såsom paræstesi (unormale følefornemmelser fra

huden, f.eks. i form af myrekryb, brænden, kløen, soven og prikken) eller ufrivillige

muskelsammentrækninger.

Nedsat fosfatindhold i blodet med symptomer, såsom muskel dysfunktion og svaghed.

Problemer med maven og halsbrand.

Betændelse i spiserøret eller i maveslimhinden og mavesår.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alendronat STADA end der står i

denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Alendronat STADA

Alendronat STADA 10 mg tabletter:

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du blot tage én tablet morgenen efter du kommer i tanke om

det. Du må ikke tage to tabletter samme dag. Fortsæt med at tage én tablet daglig. Hvis du er usikker,

tal med din læge.

Hvis du holder op med at tage Alendronat STADA

Spørg altid din læge hvis du ønsker at stoppe med at tage Alendronat STADA eller hvis du ønsker at

ændre den ordinerede dosering. Du må ikke ændre eller stoppe behandlingen uden at have snakket

med lægen.

Hvis du har yderligere spørgsmål om produktet, kan du spørge lægen eller på apoteket.

4.

BIVIRKNINGER

Alendronat STADA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Alendronat STADA og søg straks læge hvis du oplever nogle af følgende

symptomer:

Symptomer på en alvorlig allergisk reaktion (angioødem, forekommer sjældent), såsom

Hævelse i ansigt, tunge eller hals og/eller

Synkebesvær og åndenød og/eller

Nældefeber

Alvorlige reaktioner på huden (forekommer meget sjældent), såsom udslæt, blistre eller

anden påvirkning af huden, øjnene, munden eller kønsorganerne, kløe eller høj feber

(symptomer på hudreaktioner, kaldet Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal

nekrolyse)

Brystsmerter, nylig opstået eller forværret halsbrand eller synkebesvær eller smerter når man

synker (det kan være tegn på en irritation, betændelse eller sår i spiserøret; forekommer

almindeligt). Hvis du ignorerer disse symptomer og fortsætter med at tage dine tabletter, er

det sandsynligt at disse irritationer i spiserøret forværres.

Følgende frekvenser bruges til at evaluere bivirkningerne:

Meget almindelig:

Påvirker mere end 1 ud af 10 behandlede

Almindelig:

Påvirker 1 til 10 ud af 100 behandlede

Ikke almindelig:

Påvirker 1 til 10 ud af 1.000 behandlede

Sjælden:

Påvirker 1 til 10 ud af 10.000 behandlede

Meget sjælden:

Påvirker mindre end 1 ud af 10.000 behandlede

Ukendt

Frekvensen kan ikke beregnes ud fra forhånden værende data

Meget almindelig:

Smerter i knogler, muskler og led, sometider svære.

Almindelig:

Hovedpine

Svimmelhed

Mavesmerter, følelse af utilpashed i maven eller bøvsen efter indtag af mad, forstoppelse,

følelse af oppustethed eller fyldt mave, diarré, tarmluft

Hårtab (alopecia)

Kløe

Hævelse af led

Hævelse af hænder og ben

Træthed

Svimmelhed

Ikke almindelig:

kvalme, opkast

irritation eller betændelse i spiserøret eller maveslimhinden, beskadigelse af slimhinden i

spiserøret (øsofageal erosion) (se afsnit 3 ”Sådan skal du tage Alendronat STADA”).

sort eller tjærelignende afføring

udslæt, rødmen af huden

smagsforstyrrelser

Sløret syn, smerter eller rødmen i øjet

Forbigående influenzalignende symptomer, såsom ømme muskler, utilpashed og nogle gange

med feber, ses oftest i starten af behandlingen.

Sjælden:

Forsnævring af spiserøret (se også pkt. 3 ”Sådan skal du tage Alendronat STADA”)

sår i munden eller hals, når tabletterne er blevet tygget eller suttet på (se afsnit 3 ”Sådan skal

du tage Alendronat STADA”)

sår i mave eller tarm (nogle gange alvorlige eller med blødning)

udslæt der forværres ved sollys

symptomer på for lavt calciumindhold i blodet, inklusive muskelkramper eller

muskelsammentrækninger og/eller prikkende følelse i fingrene eller omkring munden

hvis du har haft smerter eller hævelse af tand

smerter i munden, og eller kæben, hævelse eller sår inde i munden, følelsesløshed eller en

følelse af tyngde i kæben, eller løse tænder. Det kan være tegn på knogle skader i kæben

(osteonekrose) generelt forbundet med forsinket sårheling og infektion, ofte efter

tandudtrækning. Kontakt din læge og tandlæge, hvis du oplever sådanne symptomer

Usædvanlige brud på lårbensknoglen, primært hos patienter i langtidsbehandling for knogleskørhed

kan forekomme i sjældne tilfælde. Kontakt lægen, hvis du får smerter, svaghed eller ubehag i låret,

hoften eller lysken, idet det kan være tidlige tegn på et muligt brud på lårbensknoglen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Alendronat STADA efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25˚ C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alendronat STADA tabletter indeholder:

Det aktive stof er natriumalendronattrihydrat.

Hver tablet indeholder 10 mg alendronsyre som natriumalendronattrihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Alendronat STADA tabletter 10 mg er hvide/rå-hvide, kapselformede tabletter med ”AN 10”

præget

på den ene side og “

” på den anden side.

Alendronat 10 mg: Tabletterne ligger i tre-lags blister pakker (PVC/PE/PVDC/Al) indeholdende 14,

28, 30, 56, 98, 112 og 50 x 1.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Fremstiller

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien

Alendronat EG 10 mg tabletten

Danmark

Alendronat STADA

Italien

Alendronato EG 10 mg compresse

Luxemborg

Alendronat EG 10 mg comprimés

Portugal

Ácido Alendrónico Ciclum 10 mg comprimidos

Sverige

Alendronat STADA 10 mg tabletter

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2014.

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

COLISTIMETHATE (Colistimethate Sodium) Injection [Xellia Pharmaceuticals ApS]

COLISTIMETHATE (Colistimethate Sodium) Injection [Xellia Pharmaceuticals ApS]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed