Airsalb

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Airsalb 100 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension
 • Dosering:
 • 100 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Airsalb 100 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40434
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Airsalb 0,1 mg/dosis, inhalationsspray, suspension

Salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Airsalb

Sådan skal du tage Airsalb

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Airsalb anvendes til at

behandle

åndedrætsbesvær, der forårsages af følgende sygdomme:

astma

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

, herunder:

- kronisk bronkitis

- emfysem.

Airsalb kan derudover anvendes til at

forebygge astmasymptomer

, der forårsages af:

fysisk anstrengelse eller

udløsende faktorer (f.eks. husstøv, pollen, katte, hunde og cigaretrøg).

Airsalb udvider luftvejene, hvilket gør det lettere at trække vejret. Airsalb skal primært bruges til at

lindre symptomer, frem for som en egentlig behandling.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airsalb

Tag ikke Airsalb

hvis du er allergisk over for

salbutamol

eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Advarsler og forsigtighedsregler Kontakt lægen, før du bruger Airsalb, hvis en eller flere af følgende

tilstande passer på dig:

alvorlig hjertesygdom

tidligere hjertesygdom, uregelmæssig hjerterytme eller angina

alvorligt og ubehandlet forhøjet blodtryk

overaktiv skjoldbruskkirtel

for lidt kalium i blodet

udvidet arterie (aneurisme)

diabetes (det anbefales at få foretaget ekstra kontrol af blodsukkerniveauet, når behandlingen

med Airsalb påbegyndes)

svulst i binyremarven (fæokromocytom)

.

Binyremarven består af to kirtler, der sidder over

nyrerne.

Brug af anden medicin sammen med Airsalb

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Følgende medicin kan påvirke Airsalb eller blive påvirket af Airsalb:

hjertemedicin og vaskulær medicin

, der kan indsnævre luftvejene, samt medicin, der indeholder

aktive stoffer, som ender på '-ol', f.eks. propranolol (betablokkere). Dette kan medføre kramper i

lungernes luftveje.

noget

medicin til behandling af depression

MAO-hæmmere (monoaminooxidase-hæmmere, f.eks. moclobemid)

tricykliske antidepressive midler, f.eks. amitriptylin

bedøvelsesmidler

(stoffer, der fremkalder delvis eller fuldstændig følelsesløshed), f.eks. halothan

medicin mod uregelmæssig hjerterytme

, såsom digoxin.

xanthin-derivater

(anvendes til at hjælpe med vejrtrækningen), såsom theophyllin

steroider

(hormongrupper), såsom kortison

diuretika

(vanddrivende tabletter), såsom furosemid

Graviditet og amning

Kendskabet til brugen under graviditet er begrænset, men der er også en risiko for det ufødte barn,

hvis din astma ikke behandles under graviditeten. Derfor må du kun bruge Airsalb, hvis din læge

mener, at det er tvingende nødvendigt. Du må ikke selv ændre dosis. Tag altid den dosis, som lægen

har anvist.

Det vides ikke, om salbutamol udskilles i modermælk. Derfor må du kun bruge Airsalb, hvis din læge

mener, at det er tvingende nødvendigt.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager/bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Kør derfor ikke bil eller motorcykel eller betjen maskiner, før du ved, hvordan medicinen

virker på dig.

3. Sådan skal du tage Airsalb

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Voksne og børn over 12 år:

Lindring af anfald:

1-2 inhalationer som foreskrevet.

Forebyggelse af symptomer som følge af fysisk anstrengelse eller udløsende faktorer:

2 inhalationer 10-15 minutter inden aktivitet.

Maksimumdosis: 8 inhalationer pr. dag.

Børn under 12 år:

Lindring af anfald:

1 inhalation som foreskrevet.

Symptomer forårsaget af fysisk anstrengelse eller udløsende faktorer:

1 inhalation, eller 2, hvis det er nødvendigt, 10-15 minutter inden aktivitet.

Maksimumdosis: 8 doser pr. dag.

Kontakt din læge, hvis behandlingen ikke er effektiv nok, eller hvis du har behov for flere daglige

doser end normalt. Øg aldrig din dosis, og tag ikke medicinen i længere tid end foreskrevet, uden din

læges godkendelse.

Test af inhalatoren før brug:

Kontroller, at inhalatoren virker, hvis du bruger en ny inhalator, eller hvis den ikke har været anvendt i

7 dage eller mere. Fjern beskyttelseshætten, ryst inhalatoren, og sprøjt to gange ud i luften.

Sådan bruger du inhalatoren:

Inhaler siddende eller stående, hvor dette er muligt.

Fjern beskyttelseshætten. Kontroller indvendigt og udvendigt, at mundstykket er rent.

Ryst inhalatoren kraftigt i et par sekunder før brug.

Hold inhalatoren lodret med bunden af beholderen opad, sæt tommelfingeren på bunden under

mundstykket. Ånd ud så meget det er muligt uden gener, men ånd ikke ind i mundstykket.

Placer mundstykket i munden mellem tænderne uden at bide, og luk læberne omkring det.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Kort efter at være begyndt på at trække vejret indad presses toppen af inhalatoren ned for at udløse

en dosis, alt imens du fortsætter med at trække vejret indad roligt og dybt.

Hold vejret i 5-10 sekunder. Tag inhalatoren ud af munden, og fjern fingeren fra inhalatorens

øverste del.

Hvis du har behov for et pust mere: Hold inhalatoren lodret, og vent ca. et halvt minut, før trin 2 til

6 gentages.

Sæt altid hætten til mundstykket på plads igen efter brug for at undgå støv og fnug. Pres hætten

fast ned over mundstykket, indtil det klikker på plads.

Nogle mennesker har svært ved at udløse spray-medicin, samtidigt med at de ånder ind. I disse

tilfælde, og det gælder også børn, kan Vortex

- eller AeroChamber

Plus-spaceren benyttes. Til børn

under 1 år bør lægemidlet kun anvendes med en af disse spacer-devices. Se produktoplysningerne til

spaceren for at finde ud af, hvordan den bruges korrekt.

Rengøring

Inhalatoren skal rengøres mindst én gang om ugen for at undgå tilstopning eller i tilfælde af tilstopning

på følgende måde:

Træk metalbeholderen ud af plastikhylsteret, og fjern hætten over mundstykket.

Rens plastikbeholderen, og hætten til mundstykket i lunkent vand. Brug ikke spidse genstande (fx

en nål) til at fjerne eventuelle medicinaflejringer omkring mundstykket. Et mildt vaskemiddel kan

tilføjes vandet. Vask da grundigt efter med rent vand inden tørring. Læg ikke metalbeholderen i

vand.

Læg plastikhylsteret og hætten til mundstykket til tørre på et varmt sted. Undgå stærk varme.

Sæt metalbeholderen og mundstykket på plads.

Inhalatorens indhold:

Ryst inhalatoren for at kontrollere, hvor meget medicin der er tilbage. Brug ikke Airsalb, hvis der ikke

er væske i inhalatoren, når du ryster den.

Brug ved kolde temperaturer:

Hvis inhalatoren har været opbevaret ved temperaturer under 0° C, skal du varme den mellem

hænderne i 2 minutter. Ryst den grundigt, og spray to pust ud i luften før brug.

Hvis du har taget for meget Airsalb

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Airsalb end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Typiske symptomer på overdosering:

rysten

hovedpine

hurtig puls

kvalme eller opkastning

rastløshed, kan ikke holde sig i ro

irritation, ophidselse

krampeanfald

træthed.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Airsalb, og kontakt din læge

øjeblikkeligt, hvis du udvikler et eller flere af

følgende symptomer:

symptomer på allergisk reaktion, f.eks.

hævelse i ansigt, tunge eller svælg

synkebesvær

tegn på nældefeber

åndedrætsbesvær.

brystsmerter, se under ”Hyppighed ikke kendt” nedenfor

større åndedrætsbesvær, der opstår lige efter at have taget Airsalb, selvom Airsalb reducerer

symptomer. Dette kan betyde en forværring af sygdommen, og anden behandling er straks

påkrævet.

Der kan opstå følgende bivirkninger med følgende hyppighed:

Almindelige bivirkninger, kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede:

rysten

forøget puls

hovedpine

muskelkramper

Ikke almindelige bivirkninger, kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede:

hurtig puls

irritation i mund og svælg

Sjældne bivirkninger, kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:

nedsat kaliumkoncentration i blodet

rødmen

Meget sjældne bivirkninger, kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede:

overfølsomhedsreaktioner, se afsnittet ”Stop med at tage Airsalb, og kontakt din læge”

nedsat blodtryk

kollaps

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

øget aktivitetsniveau

øget irritabilitet

hallucinationer

søvnforstyrrelser

uregelmæssig hjerterytme

brystsmerter

kløende udslæt

øget åndedrætsbesvær umiddelbart efter brug af inhalatoren

Hyppighed ikke kendt

kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Selvom det ikke vides nøjagtigt hvor ofte dette forekommer, kan nogle personer lejlighedsvis opleve

brystsmerter (som skyldes hjerteproblemer, såsom angina). Fortæl det til din læge, hvis du udvikler

disse symptomer mens du får behandling med Airsalb, men hold ikke op med at tage denne medicin,

med mindre du får besked på at gøre det.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Inhalatoren opbevares i en flad eller omvendt position med mundstykket pegende nedad.

Metalbeholderen indeholder væske under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C, selv

ikke i et kort tidsrum. Beskyttes mod varme, direkte sollys og frost! Metalbeholderen må ikke

punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airsalb indeholder:

Aktivt stof: salbutamol.

En dosis indeholder 100 mikrogram salbutamol (som sulfat).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

En dosis gennem mundstykket indeholder 90 mikrogram salbutamol (som sulfat).

Øvrige indholdsstoffer: norfluran (HFA-134a), vandfri ethanol, oliesyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel er en hvid inhalationsspray, suspension, i en aluminiumbeholder med

doseringsventil og plastikaktuator.

Pakningerne indeholder:

200 doser svarende til 8,5 g inhalationsspray, suspension.

2 x 200 doser svarende til 2 x 8,5 g inhalationsspray, suspension.

3 x 200 doser svarende til 3 x 8,5 g inhalationsspray, suspension.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Aeropharm GmbH, François-Mitterrand-Allee 1, 07407 Rudolstadt, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Salbutamol Sandoz 100µg aërosol, suspensie

Tyskland: Salbutamol Sandoz 100 Mikrogramm Dosieraerosol Druckgasinhalation, Suspension

Danmark/ Norge: Airsalb

Finland/Portugal: Salbutamol Sandoz

Estland: Salbutamol Sandoz 100 mikrogrammi/annuses

Grækenland: Salbutamol/Sandoz

Spanien: Salbutamol Sandoz 100 mcg/dosis suspensión para inhalación en envase a presción

Ungarn: Salbutamol Sandoz 100 µg túlnyomásos inhalációs szuszpenzió

Italien: Salbutamolo Sandoz 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione

Litauen: Salbutamol Sandoz 100 mikrogramų/išpurškime suslėgta inhaliacinė suspensija

Letland: Salbutamol Sandoz 100 microgrami/aerosols inhalacijam, suspensija

Holland: Salbutamol Sandoz aërosol 100 µg/dosis, aërosol, suspensie 100 microgram per dosis

Polen/Sverige: Sabumalin

Slovenien: Salbusan 100 mikrogramov/odmerek inhalacijska suspenzija pod tlakom

Storbritannien: AirSalb CFC-free inhaler 100 microgram/dose

Denne indlægsseddel blev senest revideret 24. august 2015