Airomir Autohaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Airomir Autohaler 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension
 • Dosering:
 • 0,1 mg/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Airomir Autohaler 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13290
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Airomir Autohaler

Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis

salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Airomir Autohaler

Sådan skal du bruge Airomir Autohaler

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Airomir Autohaler indeholder det aktive stof salbutamol, som virker ved at udvide bronkierne, hvilket

får musklerne i luftvejene til at slappe af. Airomir Autohaler fjerner den pludselige forsnævring i

bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald, således at luften lettere kan passere, og

det bliver nemmere at trække vejret. Virkningen af Airomir Autohaler er kortvarig, og du vil normalt

skulle kombinere Airomir Autohaler med forebyggende astmabehandling, afhængig af hvor svær din

astma er.

Airomir Autohaler anvendes til forebyggelse eller behandling af astmaanfald, der bliver udløst af

anstrengelse samt andre former for astmarelateret vejrtrækningsbesvær.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Airomir Autohaler

Brug ikke Airomir Autohaler

hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Airomir

Autohaler (angivet i punkt 6).

som behandling af for tidlige veer og ved truende abort (se afsnittet ”Graviditet og amning”

nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Airomir Autohaler.

Dette er især vigtigt, hvis:

-

du har sukkersyge.

-

du har for højt stofskifte.

-

du har hjertesvigt.

-

du har en hjertesygdom, hvor hjertemusklen forstørres, og blodgennemstrømningen i hjertet

nedsættes.

-

du har forhøjet blodtryk.

-

du har svær astma.

-

du har en alvorlig hjertesygdom, såsom iskæmisk hjertesygdom (iltmangel i hjertemusklen på

grund af åreforkalkning i hjertets blodårer), uregelmæssig hjerterytme, alvorligt hjertesvigt.

Hvis du får brystsmerter, vejrtrækningsbesvær eller andre symptomer på forværring af din

hjertesygdom, skal du omgående kontakte lægen.

-

du har veer, da brug af Airomir Autohaler kan hæmme veer.

Ved langtidsbehandling vil lægen vurdere dine symptomer og behandlingen regelmæssigt.

Hvis du ikke synes, at behandlingen giver den ønskede virkning, eller hvis en tidligere effektiv dosis

ikke længere giver lindring i mindst 3 timer, skal du kontakte lægen. Du må ikke øge dosis eller

hyppigheden af inhalationer uden at have talt med lægen først.

Hvis du får tiltagende hvæsende vejrtrækning og åndenød, umiddelbart efter du har inhaleret Airomir

Autohaler, skal du omgående stoppe med at bruge Airomir Autohaler og søge lægehjælp.

Brug af anden medicin sammen med Airomir Autohaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med følgende medicin:

medicin mod forhøjet blodtryk eller uregelmæssig puls, såsom betablokkere (f.eks.

propranolol), da virkningen af Airomir Autohaler kan nedsættes.

medicin, der virker på samme måde som Airomir Autohaler (betaadrenerge lægemidler), da

virkningen og bivirkningerne ved Airomir Autohaler kan forstærkes.

medicin, som anvendes mod f.eks. lungesygdommen KOL (antikolinergika).

medicin mod depression (MAO-hæmmere). Airomir Autohaler bør ikke anvendes sammen

med MAO-hæmmere og i indtil 14 dage efter ophør af behandlingen med MAO-hæmmere, da

samtidig brug af Airomir Autohaler og MAO-hæmmere kan forårsage forhøjet blodtryk.

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva), da samtidig brug af Airomir Autohaler

og tricykliske antidepressiva kan øge risikoen for uregelmæssig puls.

medicin mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser (hjerteglykosider), da samtidig brug af

Airomir Autohaler og hjerteglykosider kan øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.

medicin mod f.eks. leddegigt og bindevævssygdomme (binyrebarkhormoner), da virkningen

af Airomir Autohaler kan øges.

vanddrivende medicin, da samtidig brug af Airomir Autohaler og vanddrivende medicin kan

nedsætte indholdet af kalium i blodet.

medicin som f.eks. anvendes mod astma (xanthiner), da virkningen af Airomir Autohaler kan

øges.

afføringsmidler, da samtidig brug af Airomir Autohaler og afføringsmidler kan nedsætte

kaliumniveauet i blodet.

et middel mod alkoholisme (antabus), da Airomir Autohaler indeholder en lille mængde

alkohol, hvilket kan påvirke virkningen af antabus (se også afsnittet ”Airomir Autohaler

indeholder alkohol” nedenfor).

medicin mod visse infektioner (metronidazol), da Airomir Autohaler indeholder en lille

mængde alkohol, hvilket kan påvirke virkningen af metronidazol (se også afsnittet ”Airomir

Autohaler indeholder alkohol” nedenfor).

bedøvelsesmidler, som anvendes ved operationer, da Airomir Autohaler ikke må anvendes 6

timer før en operation.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må kun bruge Airomir Autohaler under graviditet efter lægens anvisning. Airomir Autohaler kan

hæmme veerne under fødslen.

Airomir Autohaler

må ikke anvendes som behandling af for tidlige veer og ved truende abort.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Airomir Autohaler efter aftale med lægen.

Airomir Autohaler går over i modermælken. Bivirkninger (irritabilitet og hurtig hjerterytme) hos det

ammende barn kan ikke udelukkes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Airomir Autohaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Airomir Autohaler

indeholder alkohol

Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. Hvis du er i

behandling med antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Airomir Autohaler

uden først at tale med lægen eller apoteket (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med

Airomir Autohaler” ovenfor).

3.

Sådan skal du bruge Airomir Autohaler

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Dosering

Voksne og børn over 12 år:

Ved pludselig åndenød eller astmaanfald: 1-2 pust.

Forebyggende før anstrengelse: 2 pust 10-15 minutter før anstrengelsen.

Forebyggende behandling (langtidsbehandling): 1-2 pust 3-4 gange dagligt.

Ved anvendelse efter behov bør den daglige dosis normalt ikke overstige 2 pust 4 gange dagligt. Der

bør gå mindst 6 timer imellem hver dosis.

Børn under 12 år:

Ved pludselig åndenød eller astmaanfald: 1-2 pust.

Forebyggende før anstrengelse: 1 pust 10-15 minutter før anstrengelsen. Dosis kan om nødvendigt

øges til 2 pust.

Forebyggende behandling (langtidsbehandling): 1-2 pust 3-4 gange dagligt.

Ved anvendelse efter behov bør den daglige dosis normalt ikke overstige 2 pust 4 gange dagligt. Der

bør gå mindst 6 timer imellem hver dosis.

Brugsvejledning

Bemærk!

Første gang du bruger din spray, skal du trykke 2 pust ud i luften inden brug. Hvis sprayen ikke er

blevet brugt i 14 dage eller mere, tryk igen 2 pust ud i luften inden brug.

Klargøring af Autohaler:

1. Fjern støvhætten ved at trække den ned bagfra.

2. Hold mundstykket, så de pust, der kommer ud, kommer væk fra dig selv.

3. For at udløse et pust skub udløserknappen i bunden af mundstykket i den retning, der er vist på

figur 3.

4. For at udløse pust nr. 2 er det nødvendigt at skubbe laderen ned igen og derefter gentage 2) og 3).

Efter 2. pust skubber du laderen ned, og du er klar til at bruge Airomir Autohaler.

Brug ikke den automatiske dosis-udløser, når du bruger din medicin. Airomir Autohaler udløser

automatisk en dosis, når du tager en indånding gennem mundstykket

.

Sådan bruger du Airomir Autohaler

1) Tag beskyttelseshætten af - gør det bagfra. Ryst autohaleren.

2) Hold autohaleren opret som vist på billede 2. Skub laderen op, så den forbliver oppe. Bliv ved med

at holde autohaleren opret, og vær sikker på, at du ikke holder hånden over luftventilen i bunden.

3) Pust helt ud, og tag autohalerens mundstykke i munden mellem tænderne, og luk læberne omkring

mundstykket.

4) Tag en dyb og rolig indånding gennem mundstykket. Stop ikke, når du hører et lille klik og føler et

pust i munden. Det er vigtigt, at du fortsætter med indåndingen, også efter dosis er udløst.

5) Hold vejret i 10 sekunder, eller så længe det er behageligt, og ånd langsomt ud.

6) Skub laderen ned efter hvert pust. Hvis du skal have flere doser, må du gentage trin 2-6. Når du er

færdig med at bruge autohaleren, sætter du beskyttelseshætten på igen.

Rengøring af Autohaler

Rengør ydersiden af Airomir Autohaler-mundstykket én gang om ugen med en ren, tør serviet eller et

viskestykke. Husk, du må ikke skubbe servietten eller stoffet ind i selve autohaleren; dette kan skade

de mekaniske dele i autohaleren. Du må ikke skille autohaleren ad eller rengøre den i vand.

Hvornår er Airomir Autohaler tom?

Airomir Autohaler er tom, når du hverken kan føle eller se, at der udløses en dosis.

Hvis du har brugt for meget Airomir Autohaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Airomir Autohaler, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Overdosering kan give rysten, rødme i ansigtet, indre uro, hjertebanken, rysten på hænderne, kvalme,

hurtig puls, svimmelhed, hovedpine, for højt blodtryk, for lavt blodtryk, trykken for brystet og

muligvis ekstra hjerteslag, nedsat indhold af kalium i blodet, udvidelse af blodkarrene (medfører

blodtryksfald og evt. shock), højt blodsukker (medfører hyppig vandladning, tørst og træthed) og

rastløs uro.

Hvis du har glemt at bruge Airomir Autohaler

Følgende gælder kun, hvis du bruger Airomir Autohaler som forebyggende behandling. Du må ikke

bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Airomir

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald og åndenød evt. med tiltagende

hvæsende vejrtrækning umiddelbart efter dosering. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Besvimelse. Læge eller skadestue skal kontaktes straks. Ring evt. 112.

Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndsværende data).

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning

til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Anspændthed.

Hovedpine.

Rysten.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. lavt kaliumniveau i blodet. Lavt kaliumniveau i

blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets

rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Øget mængde mælkesyre i blodet. Kan blive alvorligt. Hvis du bliver uklar i hovedet,

svimmel og bevidstløs, skal læge eller skadestue kontaktes. Ring evt. 112.

Hjertebanken.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller får anfald, hvor du besvimer, skal læge eller skadestue kontaktes. Ring evt. 112.

Svimmelhed, evt. besvimelse og shock pga. udvidelse af blodkarrene. Kan være eller blive

alvorligt. Kontakt lægen eller skadestuen.

Irritation i munden og svælget.

Ømhed i munden.

Mundtørhed.

Kvalme.

Opkastning.

Muskelkramper.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Overfølsomhedsreaktioner f.eks. udslæt, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk.

Søvnløshed.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller får anfald, hvor du besvimer, skal læge eller skadestue kontaktes. Ring evt. 112.

Ekstra hjerteslag.

Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Søvnforstyrrelser og oplevelse af ting, som ikke er virkelige.

Hyperaktivitet.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Airomir Autohaler utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Beholderen er under tryk. Forsøg ikke at punktere eller brænde den, heller ikke når den er tømt.

Brug ikke Airomir Autohaler efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airomir Autohaler indeholder:

Aktivt stof: salbutamol.

Øvrige hjælpestoffer: oliesyre, ethanol og norfluran (drivgas).

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser: 1 spraybeholder med 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough

LE11 5SF

England

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2017.