Airflusan Forspiro

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Airflusan Forspiro 50+500 mikrogram inhalationspulver, afdelt
 • Dosering:
 • 50+500 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver, afdelt
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Airflusan Forspiro 50+500 mikrogram inhalationspulver, afdelt
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57286
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Airflusan® Forspiro® 50 mikrogram/250 mikrogram/dosis,

inhalationspulver, afdelt

Airflusan® Forspiro® 50 mikrogram/500 mikrogram/dosis,

inhalationspulver, afdelt

Salmeterol/fluticasonpropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Airflusan Forspiro

3. Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/250

mikrogram/dosis bruges til at behandle:

• Astma

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500

mikrogram/dosis anvendes til at behandle:

• Astma

• Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Denne sygdom er kendetegnet ved

vedvarende vejrtrækningsproblemer

på grund af indsnævrede luftveje, ofte

ledsaget af hoste og slim. Dette lægemiddel

nedsætter antallet af opblussende KOL-

symptomer.

Dette lægemiddel indeholder to aktive

stoffer.

• Salmeterol: et langtidsvirkende stof, der

udvider luftvejene

• Fluticason: et binyrebarkhormon, der

mindsker hævelse og inflammation (en

betændelseslignende tilstand) i lungerne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at bruge Airflusan

Forspiro

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Airflusan Forspiro

– hvis du er allergisk over for salmeterol,

fluticason eller det øvrige indholdsstof

i Airflusan Forspiro (angivet i afsnit 6),

hvilket er lactosemonohydrat (som inde-

holder små mængder af mælkeproteiner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før

du bruger Airflusan Forspiro hvis du har:

• hjertesygdom, herunder uregelmæssigt

eller hurtigt hjerteslag

• overaktiv skjoldbruskkirtel

• forhøjet blodtryk

• sukkersyge

• lavt indhold af kalium i blodet

• nuværende eller tidligere tuberkulose,

eller andre infektioner i lungerne.

Patienter med KOL har større risiko for

at udvikle lungebetændelse, hvis de får

Airflusan Forspiro. Der er en større risiko

for at få lungebetændelse, hvis du ryger, er

ældre, er undervægtig eller har svær KOL.

Airflusan Forspiro forebygger åndenød og

hvæsende vejrtrækning. Vær opmærksom

på, at lægemidlet ikke virker ved

pludselig opstået åndenød eller hvæsende

vejrtrækning.

Hvis du får sådan et anfald med

åndenød, skal du bruge en hurtigtvirkende

anfaldsmedicin, såsom salbutamol.

Hvis dit barn bruger Airflusan Forspiro

i længere tid, er det nødvendigt

at få målt højdevæksten regelmæssigt hos

lægen.

Kontakt omgående lægen, hvis din astma

eller vejrtrækning bliver værre. Du kan

eventuelt føle, at:

• din hvæsende vejrtrækning forværres

• du får trykken for brystet oftere end

normalt

• du får øget behov for din hurtigvirkende

anfaldsmedicin.

Hvis noget af ovennævnte sker for dig, skal

du fortsætte med at bruge Airflusan Forspiro,

men du må ikke øge antallet af inhalationer.

Din lungesygdom kan forværres, og du kan

blive alvorligt syg. Kontakt lægen. Du kan

have brug for yderligere behandling.

06-2017

P442209-3

Børn

Airflusan Forspiro anbefales ikke til børn

under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med

Airflusan Forspiro

Fortæl det altid til lægen eller apoteks-

personalet, hvis du bruger anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Følgende lægemidler kan påvirke Airflusan

Forspiro eller blive påvirket af Airflusan

Forspiro:

• lægemidler til behandling af forhøjet

blodtryk, hjertesygdomme eller andre

sygdomme, der indeholder aktive stoffer,

der ender på ”lol” (betablokkere), såsom

atenolol, propranolol og sotalol

• lægemidler til behandling af virus, såsom

ritonavir

• lægemidler til behandling af svampe-

infektioner, såsom ketoconazol,

itraconazol og erythromycin

• binyrebarkhormoner, der indtages

gennem munden eller via indsprøjtning:

lægemidler til behandling af

inflammation (en betændelseslignende

tilstand) eller forebyggelse af afstødning

af et transplanteret organ.

• diuretika, også kendt som ” vanddrivende

medicin”, til behandling af forhøjet

blodtryk.

• andre bronkodilatatorer (f.eks.

salbutamol).

• medicin, der indeholder xanthiner. Disse

bruges ofte til at behandle astma.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Lægen vil vurdere, om du i så fald kan bruge

Airflusan Forspiro.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Airflusan Forspiro påvirker ikke eller

kun i ubetydelig grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Airflusan Forspiro indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3. Sådan skal du bruge Airflusan

Forspiro

Brug altid Airflusan Forspiro nøjagtigt

efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Der findes lægemidler med andre styrker af

salmeterol/fluticason, der kan anvendes til

doseringer, der ikke kan opnås med Airflusan

Forspiro.

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/250

mikrogram/dosis:

• Astma

Den anbefalede dosis til voksne og børn på

12 år og derover er:

En inhalation to gange dagligt. Lægen

vil regelmæssigt kontrollere dine

astmasymptomer.

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500

mikrogram/dosis:

• Astma

Den anbefalede dosis til voksne og børn på

12 år og derover er:

En inhalation to gange dagligt. Lægen

vil regelmæssigt kontrollere dine

astmasymptomer.

• Kronisk obstruktiv lungesygdom

Den anbefalede dosis til voksne er:

En inhalation to gange dagligt.

Hvis du opnår kontrol over dine symptomer

med to inhalationer af Airflusan Forspiro

om dagen, vil lægen eventuelt nedsætte din

dosis til én inhalation om dagen:

• én inhalation om aftenen, hvis du har

symptomer om natten

• én inhalation om morgenen, hvis du har

symptomer om dagen.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Anvendelse

Brug Airflusan Forspiro hver dag efter

lægens anvisninger, helst lige før et måltid

om morgenen og/eller om aftenen.

Skyl munden med vand efter brug.

Hvis du ikke bruger Airflusan Forspiro rigtigt

eller efter lægens anvisninger, kan dine

vejrtrækningsproblemer forværres. For at få

det bedste behandlingsresultat skal du bruge

Airflusan Forspiro hver dag, også selvom du

ikke har nogen symptomer.

Brugervejledning

Lægen, sundhedspersonalet eller apoteks-

personalet vil vise dig, hvordan du skal

bruge inhalatoren, og regelmæssigt

kontrollere, at du bruger den korrekt.

Inhalatoren indeholder 60 doser med

medicin i pulverform i en sammenrullet

foliestrip. Inhalatoren har en dosistæller,

der viser, hvor mange doser du har tilbage,

og som tæller ned fra 60 til 0. Når du når

til de sidste 10 doser, vises tallene på en

rød baggrund.

Inhalatoren kan ikke genfyldes. Når den er

tom, skal du bortskaffe den og erstatte den

med en ny.

Inden brug af inhalatoren

• Åbn den gennemsigtige låge til kammeret

på siden af inhalatoren.

• Fjern foliestrippen fra kammeret: Riv

forsigtigt hele foliestrippen af mod

”tænderne” ved kammeret, som vist

nedenfor. Undgå at trække eller hive i

strippen.

• Luk lågen til kammeret og bortskaf

strippen.

Vigtigt:

Efterhånden som du bruger inhalatoren,

vil kammeret gradvist blive fyldt op med

brugte strips. Det stykke af foliestrippen,

der har sorte streger, indeholder

ikke medicin. På et tidspunkt vil de

nummererede dele af strippen komme til

syne i kammeret på siden af inhalatoren.

Lad ikke mere end 3 stykker af

foliestrippen samle sig i kammeret, da

det kan blokere inhalatoren. Riv forsigtigt

strippen af, som vist ovenfor, og bortskaf

den på sikker vis.

Brug af inhalatoren

Hold inhalatoren i hænderne, som vist på

billederne.

1. Åbn

• Åbn beskyttelseshætten i nedadgående

retning, så mundstykket kommer til syne

• Tjek hvor mange doser, der er tilbage på

dosistælleren.

Beskyttelses

hætte

Sidekammer:

Foliestrips

samles til

afrivning

Hvidt topstykke:

Betjen først

dette topstykke,

når du er klar

til at tage

en dosis

Lufthuller

på hver side af

mundstykket

Dosistæller:

Når du åbner

beskyttelses-

hætten, kan du

tjekke, hvor

mange doser der

er tilbage

2. Klargør dosis

• Løft kanten af det hvide topstykke op.

Sørg for, at sidekammeret er lukket.

Husk: Du skal først løfte det hvide

topstykke op, når du er klar til at inhalere

en dosis af medicinen. Hvis du klargør en

dosis uden at inhalere, kan dosis gå tabt.

• Åbn: Før det hvide topstykke helt til

siden, indtil du hører et klik.

Denne bevægelse sætter en ny dosis på

plads med et nyt tal på toppen.

• Luk: Luk det hvide topstykke helt, så

det klikkes tilbage til udgangspositionen.

Inhalatoren er nu klar til øjeblikkelig brug.

3. Inhalér

• Hold inhalatorens mundstykke på afstand

af munden, og pust ud, så meget du kan,

uden ubehag. Pust aldrig direkte ind i

inhalatoren, da det kan påvirke dosis.

• Hold inhalatoren vandret med

beskyttelseshætten pegende nedad.

• Luk læberne godt sammen om

mundstykket.

• Tag en jævn og dyb indånding gennem

inhalatoren, ikke gennem næsen.

• Fjern inhalatoren fra munden og hold

vejret i 5-10 sekunder, eller så længe

du kan uden ubehag.

• Ånd så langsomt ud, men ikke ind i

inhalatoren.

• Luk beskyttelseshætten over

mundstykket.

• Skyl munden med vand, og spyt det ud.

Dette kan være med til at forebygge

hæshed og svampeinfektion i mund og

svælg.

Rengøring

• Tør om nødvendigt ydersiden af mund-

stykket af med en ren og tør serviet.

• Forsøg ikke at skille inhalatoren ad for at

rengøre den eller af nogen anden årsag!

• Brug ikke vand eller vådservietter til at

rengøre inhalatorens dele, da fugt kan

påvirke dosis!

• Indfør aldrig nåle eller andre skarpe

genstande i mundstykket eller nogen

anden del, da det kan beskadige

inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Airflusan

Forspiro

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har brugt mere af Airflusan

Forspiro, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet (og du

føler dig utilpas).

Symptomerne på overdosering er:

• hovedpine

• hurtig puls

• muskelsvaghed

• ledsmerter

• rysten/skælven

• Svimmelhed

• Forhøjet blodtryk

Hvis du har brugt større doser over en

længere periode, skal du kontakte lægen

eller apotekspersonalet. Det skyldes, at store

doser af Airflusan Forspiro kan nedsætte

den mængde af steroidhormoner, der bliver

dannet i binyrerne.

Hvis du har glemt at bruge Airflusan

Forspiro

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Tag din

næste dosis som normalt.

Hvis du holder op med at bruge Airflusan

Forspiro

Du må ikke pludseligt stoppe med at

anvende Airflusan Forspiro eller nedsætte

dosis uden lægens tilladelse, da det kan

forværre dine vejrtrækningsproblemer og i

meget sjældne tilfælde medføre bivirkninger.

Disse omfatter:

• mavesmerter

• træthed og manglende appetit

• opkastning og diarré

• vægttab

• hovedpine eller døsighed

• lavt indhold af kalium i blodet

• lavt blodtryk og krampeanfald.

Hvis du får en infektion eller er udsat for

ekstreme belastninger (f.eks. en operation

eller efter en alvorlig ulykke), kan du i meget

sjældne tilfælde få lignende bivirkninger. For

at forebygge sådanne symptomer vil lægen

eventuelt ordinere yderligere kortikosteroider

(såsom prednisolon).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Allergiske reaktioner: Du kan opleve, at

din vejrtrækning bliver dårligere efter

inhalation af AirFluSal Forspiro. Du kan få

meget hvæsende vejrtrækning og hoste. Du

kan også opleve kløe, udslæt (nældefeber)

og hævelse (oftest af ansigt, læber, tunge

eller svælg) eller du kan muligvis opleve,

at dit hjerte slår meget hurtigt eller

du føler dig svimmel og ør (kan føre til

kollaps eller besvimelse). Hvis du oplever

disse bivirkninger, eller de indtræder

pludseligt, efter at du har brugt

AirFluSal Forspiro, skal du omgående

kontakte lægen. Allergiske reaktioner

på AirFluSal Forspiro er ikke almindelige

(de kan forekomme hos op til 1 ud af 100

behandlede).

Andre bivirkninger kan forekomme med

følgende hyppigheder:

Meget almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos flere end 1 ud af 10

behandlede)

• hovedpine. Denne bivirkning aftager som

regel, når behandlingen fortsættes

• øget antal forkølelser hos patienter med

kronisk obstruktiv lungesygdom

Almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 behandlede)

• svampeinfektion (trøske), der viser sig

som råhvide/gullige pletter i mund og

svælg og/eller hæshed. Skyl munden med

vand, og spyt det ud umiddelbart efter

hver inhalation. Din læge vil eventuelt

ordinere medicin til behandling af

svampeinfektionen

• ømme, hævede led og muskelsmerter

• muskelkramper

• irritation i svælget. Skyl munden med

vand, og spyt det ud umiddelbart efter

hver inhalation

• hæshed og talebesvær

Der er desuden indberettet følgende

bivirkninger hos patienter med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL)

• betændelse i lunger og/eller luftveje

Fortæl det til lægen, hvis du oplever et

eller flere af følgende symptomer:

– øget slimdannelse

– ændringer i slimets farve

– feber

– kulderystelser

– øget hoste

– øgede vejrtrækningsproblemer

• blå mærker og knoglebrud hvor som helst

på kroppen

• bihulebetændelse

• lavt indhold af kalium i blodet (du kan få

uregelmæssig puls, muskelsvaghed og/

eller kramper)

Ikke almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

• meget hurtig puls (takykardi)

• rysten og hurtig eller uregelmæssig

puls (hjertebanken). Dette er som

regel harmløst og aftager ved fortsat

behandling

• angst. Denne bivirkning optræder primært

hos børn

• øgede blodsukkerniveauer. Hvis du har

sukkersyge, kan det være nødvendigt

at kontrollere dit blodsukker hyppigere

og eventuelt justere doseringen af din

sukkersygemedicin

• søvnforstyrrelser

• udslæt

• brystsmerter

• uklar øjenlinse (grå stær)

• Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga.

for lavt kalium i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 behandlede)

• vejrtrækningsproblemer eller

forværring af hvæsende vejrtrækning

umiddelbart efter inhalation af Airflusan

Forspiro. Stop med at bruge Airflusan

Forspiro hvis dette skulle ske, og brug din

hurtigtvirkende anfaldsmedicin som hjælp

til din vejrtrækning. Kontakt omgående

lægen.

• unormal produktion af visse hormoner,

særligt hvis du bruger høje doser af

denne medicin i længere tid.

Tegnene herpå er:

• langsommere vækst hos børn og unge

• knogleskørhed

• øget tryk i øjet (grøn stær)

• vægtøgning

• rundt fuldmåneansigt (Cushings

syndrom)Du skal gå til regelmæssig

kontrol for disse bivirkninger hos

lægen, der vil sørge for, at du får

den lavest mulige dosis af Airflusan

Forspiro.

• adfærdsændringer, såsom usædvanligt

høj aktivitet eller irritabilitet. Disse

bivirkninger optræder primært hos børn.

• uregelmæssige eller ekstra hjerteslag.

Kontakt lægen, men stop ikke brugen

af Airflusan Forspiro, medmindre lægen

anviser det.

• Betændelse i slimhinden

• Nældefeber

• Risiko for alvorlig shocktilstand ved

tilskadekomst, operation eller alvorlig

betændelse (f.eks. lungebetændelse).

(evt. henvisning til særlige

forholdsregler).

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed. (Ring 112)

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er

kendt:

• Depression, aggression (primært hos

børn)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over

25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato,

der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/

250 mikrogram/dosis indeholder:

– Aktive stoffer: salmeterol og fluticason.

Hver afmålt dosis af Airflusan Forspiro

afgiver 50 mikrogram salmeterol (som

salmeterolxinafoat) og 250 mikrogram

fluticasonpropionat. Dette svarer til en

leveret dosis på:

45 mikrogram salmeterol (som

salmeterolxinafoat) og 233 mikrogram

fluticasonpropionat.

– Øvrige indholdsstoffer:

lactosemonohydrat.

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/

500 mikrogram/dosis indeholder:

– Aktive stoffer: salmeterol og fluticason.

Hver afmålt dosis af Airflusan Forspiro

afgiver 50 mikrogram salmeterol (som

salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram

fluticasonpropionat. Dette svarer til en

leveret dosis på:

45 mikrogram salmeterol (som

salmeterolxinafoat) og 465 mikrogram

fluticasonpropionat.

– Øvrige indholdsstoffer:

lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

I den lilla plastinhalator til tørpulver er der

en aluminiumblister indeholdende 60 doser

pulverblanding.

Hver dosis er afdelt.

Pakningsstørrelser:

Airflusan Forspiro fås i en pakningsstørrelse

á 1 eller 3 inhalator(er) som indeholder

60 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V

Airflusan

og Forspiro

er registrerede

varemærker, der tilhører Novartis AG.

Airflusan

Forspiro

svarer til

AirFluSal

Forspiro

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2017.