Airflusan Forspiro

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Airflusan Forspiro 50+250 mikrogram inhalationspulver, afdelt
 • Dosering:
 • 50+250 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver, afdelt
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Airflusan Forspiro 50+250 mikrogram inhalationspulver, afdelt
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57283
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusan Forspiro

Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dosis bruges til at behandle:

• Astma

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dosis anvendes til at behandle:

• Astma

• Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Denne sygdom er kendetegnet ved vedvarende vejrtrækningsproblemer på grund af indsnævrede luftveje, ofte ledsaget af hoste og slim. Dette

lægemiddel nedsætter antallet af opblussende KOL-symptomer.

Dette lægemiddel indeholder to aktive stoffer.

Salmeterol: et langtidsvirkende stof, der udvider luftvejene

Fluticason: et binyrebarkhormon, der mindsker hævelse og inflammation (en betændelseslignende tilstand) i lungerne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusan Forspiro

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Airflusan Forspiro:

– hvis du er allergisk over for salmeterol, fluticason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Airflusan Forspiro (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Airflusan Forspiro hvis du har:

hjertesygdom, herunder uregelmæssigt eller hurtigt hjerteslag

overaktiv skjoldbruskkirtel

forhøjet blodtryk

sukkersyge

lavt indhold af kalium i blodet

nuværende eller tidligere tuberkulose

stress eller lige er blevet opereret.

svampeinfektioner, virus infektioner eller andre infektioner i luftvejene

Airflusan Forspiro forebygger åndenød og hvæsende vejrtrækning. Vær opmærksom på, at lægemidlet ikke virker ved pludselig opstået

åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis du får sådan et anfald med åndenød, skal du bruge en hurtigtvirkende anfaldsmedicin, såsom

salbutamol.

Der er set en øget forekomst af lungebetændelse hos KOL patienter.

Kontakt omgående lægen, hvis din astma eller vejrtrækning bliver værre. Du kan eventuelt føle, at:

din hvæsende vejrtrækning forværres

du får trykken for brystet oftere end normalt

du får øget behov for din hurtigvirkende anfaldsmedicin. Hvis noget af ovennævnte sker for dig, skal du fortsætte med at bruge Airflusan

Forspiro, men du må ikke øge antallet af inhalationer. Din lungesygdom kan forværres, og du kan blive alvorligt syg. Kontakt lægen. Du kan have

brug for yderligere behandling.

Børn og unge

Airflusan Forspiro anbefales ikke til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Airflusan Forspiro

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Følgende lægemidler kan påvirke Airflusan Forspiro eller blive påvirket af Airflusan Forspiro:

lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk, hjertesygdomme eller andre sygdomme, der indeholder aktive stoffer, der ender på ”lol”

(betablokkere), såsom atenolol, propranolol og sotalol

lægemidler til behandling af virus, såsom ritonavir

lægemidler til behandling af svampeinfektioner, såsom ketoconazol, itraconazol og erythromycin

andre bronkodilatorer (f.eks. salbutamol)

medicin, der indeholder xanthiner. Disse bruges ofte til at behandle astma.

cobicistat-holdige lægemidler til behandling mod HIV.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Airflusan Forspiro påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Airflusan Forspiro indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Denne mængde lactose giver dog normalt

ikke problemer hos patienter med lactoseintoleranse.

3. Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro

Brug altid Airflusan Forspiro nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dosis:

Astma

Den anbefalede dosis til voksne og børn på 12 år og derover er:

En inhalation to gange dagligt

Lægen vil regelmæssigt kontrollere dine astmasymptomer.

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dosis:

Astma

Den anbefalede dosis til voksne og børn på 12 år og derover er:

En inhalation to gange dagligt

Lægen vil regelmæssigt kontrollere dine astmasymptomer.

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Den anbefalede dosis til voksne er:

En inhalation to gange dagligt (50 mikrogram/500 mikrogram/dosis)

Hvis du opnår kontrol over dine symptomer med to inhalationer af Airflusan Forspiro om dagen, vil lægen eventuelt nedsætte din dosis til én

inhalation om dagen:

én inhalation om aftenen, hvis du har symptomer om natten

én inhalation om morgenen, hvis du har symptomer om dagen.

Anvendelse

Brug Airflusan Forspiro hver dag efter lægens anvisninger, helst lige før et måltid om morgenen og/ eller om aftenen.

Skyl munden med vand efter brug.

Hvis du ikke bruger Airflusan Forspiro rigtigt eller efter lægens anvisninger, kan dine vejrtrækningsproblemer forværres. For at få det bedste

behandlingsresultat skal du bruge Airflusan Forspiro hver dag, også selvom du ikke har nogen symptomer.

Brugervejledning

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil vise dig, hvordan du skal bruge inhalatoren, og regelmæssigt kontrollere, at du bruger den

korrekt. Inhalatoren indeholder 60 doser med medicin i pulverform i en sammenrullet foliestrip. Inhalatoren har en dosistæller, der viser, hvor

mange doser du har tilbage, og som tæller ned fra 60 til 0. Når du når til de sidste 10 doser, vises tallene på en rød baggrund. Inhalatoren kan ikke

genfyldes. Når den er tom, skal du bortskaffe den og erstatte den med en ny.

Inden brug af inhalatoren

Åbn den gennemsigtige låge til kammeret på siden af inhalatoren.

Fjern foliestrippen fra kammeret: Riv forsigtigt hele foliestrippen af mod ’tænderne’ ved kammeret, som vist nedenfor. Undgå at trække eller

hive i strippen.

Luk lågen til kammeret og bortskaf strippen.

Vigtigt:

Efterhånden som du bruger inhalatoren, vil kammeret gradvist blive fyldt op med brugte strips. Det stykke af foliestrippen, der har sorte streger,

indeholder ikke medicin. På et tidspunkt vil de nummererede dele af strippen komme til syne i kammeret på siden af inhalatoren. Lad ikke mere

end 2 stykker af foliestrippen samle sig i kammeret, da det kan blokere inhalatoren. Riv forsigtigt strippen af, som vist ovenfor, og bortskaf den på

sikker vis.

Brug af inhalatoren

Hold inhalatoren i hænderne, som vist på billederne.

1. Åbn

Åbn beskyttelseshætten i nedadgående retning, så mundstykket kommer til syne

• Tjek hvor mange doser, der er tilbage på dosistælleren.

2. Klargør dosis

Løft kanten af det hvide topstykke op. Sørg for, at sidekammeret er lukket. Husk: Du skal først løfte det hvide topstykke op, når du er klar til at

inhalere en dosis af medicinen. Hvis du klargør en dosis uden at inhalere, kan dosis gå tabt.

Åbn: Før det hvide topstykke helt til siden, indtil du hører et klik. Denne bevægelse sætter en ny dosis på plads med et nyt tal på toppen.

Luk: Luk det hvide topstykke helt, så det klikkes tilbage til udgangspositionen. Inhalatoren er nu klar til øjeblikkelig brug.

3. Inhalér

Hold inhalatorens mundstykke på afstand af munden, og pust ud, så meget du kan, uden ubehag. Pust aldrig direkte ind i inhalatoren, da det

kan påvirke dosis.

Hold inhalatoren vandret med beskyttelseshætten pegende nedad.

Luk læberne godt sammen om mundstykket.

Tag en jævn og dyb indånding gennem inhalatoren, ikke gennem næsen.

Fjern inhalatoren fra munden og hold vejret i 5-10 sekunder, eller så længe du kan uden ubehag.

Ånd så langsomt ud, men ikke ind i inhalatoren.

Luk beskyttelseshætten over mundstykket.

Skyl munden med vand, og spyt det ud. Dette kan være med til at forebygge hæshed og svampeinfektion i mund og svælg.

Rengøring

Tør om nødvendigt ydersiden af mundstykket af med en ren og tør serviet.

Forsøg ikke at skille inhalatoren ad for at rengøre den eller af nogen anden årsag!

Brug ikke vand eller vådservietter til at rengøre inhalatorens dele, da fugt kan påvirke dosis!

Indfør aldrig nåle eller andre skarpe genstande i mundstykket eller nogen anden del, da det kan beskadige inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Airflusan Forspiro

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Airflusan Forspiro, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomerne på overdosering er:

Hovedpine

hurtig puls

muskelsvaghed pga. for lavt kalium i blodet

rysten/skælven

svimmelhed.

Hvis du har brugt større doser over en længere periode, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. Det skyldes, at store doser af Airflusan

Forspiro kan nedsætte den mængde af steroidhormoner, der bliver dannet i binyrerne.

Hvis du har glemt at bruge Airflusan Forspiro

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag din næste dosis som normalt.

Hvis du holder op med at bruge Airflusan Forspiro

Du må ikke pludseligt stoppe med at anvende Airflusan Forspiro eller nedsætte dosis uden lægens tilladelse, da det kan forværre dine

vejrtrækningsproblemer og i meget sjældne tilfælde medføre bivirkninger. Disse omfatter:

mavesmerter

træthed, manglende appetit og kvalme

opkastning og diarré

vægttab

hovedpine eller døsighed

lavt indhold af sukker i blodet

lavt blodtryk og krampeanfald.

Hvis du får en infektion eller er udsat for ekstreme belastninger (f.eks. en operation eller efter en alvorlig ulykke), kan du i meget sjældne

tilfælde få lignende bivirkninger. For at forebygge sådanne symptomer vil lægen eventuelt ordinere yderligere kortikosteroider (såsom

prednisolon).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner: Du kan opleve, at din vejrtrækning bliver dårligere efter inhalation af Airflusan Forspiro. Du kan få meget hvæsende

vejrtrækning og hoste. Du kan også opleve kløe, udslæt (nældefeber) og hævelse (oftest af ansigt, læber, tunge eller svælg) eller du kan muligvis

opleve, at dit hjerte slår meget hurtigt eller du føler dig svimmel og ør (kan føre til kollaps eller besvimelse). Hvis du oplever disse bivirkninger,

eller de indtræder pludseligt, efter at du har brugt Airflusan Forspiro, skal du omgående kontakte lægen. Allergiske reaktioner på Airflusan

Forspiro er ikke almindelige (de kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).

Andre bivirkninger kan forekomme med følgende hyppigheder:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

hovedpine. Denne bivirkning aftager som regel, når behandlingen fortsættes.

øget antal forkølelser hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Betændelse i næse og svælg.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

svamp (ømme, hvidgullige, hævede pletter) i mund og svælg, ømhed i tunge, hæshed og irritation i svælget. Dette kan afhjælpes ved straks at

skylle munden med vand og spytte ud og/eller børste dine tænder lige efter hver dosis medicin. Lægen kan ordinere medicin til behandling af

svamp

ømme, hævede led samt led-og muskelsmerter

muskelkramper

talebesvær.

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

• lungebetændelse (pneumoni). Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, men du tager Airflusan Forspiro. Det kan være tegn

på lungebetændelse:

– øget slimproduktion

ændringer i slimets farve

feber

kulderystelser

tiltagende hoste

tiltagende vejrtrækningsproblemer

blå mærker og knoglebrud hvor som helst på kroppen

bihulebetændelse

lavt indhold af kalium i blodet (du kan få uregelmæssig puls, muskelsvaghed og/eller kramper)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

meget hurtig puls (takykardi)

rysten og hurtig eller uregelmæssig puls (hjertebanken). Dette er som regel harmløst og aftager ved fortsat behandling.

Angst. Denne bivirkning optræder primært hos børn.

søvnforstyrrelser

allergisk udslæt

smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue

sløret syn (grå stær)

hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

vejrtrækningsproblemer eller forværring af hvæsende vejrtrækning umiddelbart efter inhalation af Airflusan Forspiro. Stop med at bruge

Airflusan Forspiro hvis dette skulle ske, og brug din hurtigtvirkende anfaldsmedicin som hjælp til din vejrtrækning. Kontakt omgående lægen.

unormal produktion af visse hormoner, særligt hvis du bruger høje doser af denne medicin i længere tid. Tegnene herpå er:

langsommere vækst hos børn og unge

knogleskørhed

øget tryk i øjet (grøn stær)

vægtøgning

rundt fuldmåneansigt (Cushings syndrom)

Du skal gå til regelmæssig kontrol for disse bivirkninger hos lægen, der vil sørge for, at du får den lavest mulige dosis af Airflusan Forspiro.

adfærdsændringer, såsom usædvanligt høj aktivitet eller irritabilitet. Disse bivirkninger optræder primært hos børn.

uregelmæssige eller ekstra hjerteslag. Kontakt lægen, men stop ikke brugen af Airflusan Forspiro, medmindre lægen anviser det.

depression eller aggression. Disse bivirkninger optræder primært hos børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airflusan Forspiro indeholder

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram inhalationspulver, afdelt:

Aktive stoffer: salmeterol og fluticason. Hver afdelt dosis af Airflusan Forspiro afgiver 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 250

mikrogram fluticasonpropionat. Dette svarer til en leveret dosis på: 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 233 mikrogram

fluticasonpropionat.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat.

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver, afdelt:

Aktive stoffer: salmeterol og fluticason. Hver afdelt dosis af Airflusan Forspiro afgiver 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500

mikrogram fluticasonpropionat. Dette svarer til en leveret dosis på: 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 465 mikrogram

fluticasonpropionat.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

I den lilla plastinhalator til tørpulver er der et aluminiumblister indeholdende 60 doser pulverblanding. Hver dosis er afdelt.

Pakningsstørrelser

Airflusan Forspiro fås i en pakningsstørrelse á 1 eller 3 inhalator(er) som indeholder 60 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Airflusan

og Forspiro

er registrerede varemærker, der tilhører Novartis AG.

Airflusan® Forspiro® svarer til Airflusan® Forspiro®.

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018.