Aerobec

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Aerobec 100 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Aerobec 100 mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54267
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

AEROBEC

®

100 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning

Beclometasondipropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil

vide. Lægen har ordineret Aerobec til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Aerobec.

3. Sådan skal du bruge Aerobec.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Aerobec indeholder et binyrebarkhormon (beclometasondipropionat), som hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene, så luften

lettere kan passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

• Aerobec virker ved at mindske antallet af astmaanfald og astmasymptomer såsom åndenød, hvæsen og følelse af trykken i brystet.

• Du skal bruge Aerobec til at forebygge astmaanfald. Aerobec virker ikke på astmaanfald der er i gang.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Aerobec

Brug ikke Aerobec

• hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aerobec (angivet i punkt 6.).

Advarsler og forsigtighedsregler

• Aerobec er en forebyggende behandling og virker ikke på pludselige anfald af åndenød. I tilfælde af pludseligt anfald af åndenød skal du

bruge din korttidsvirkende anfaldsmedicin, som du altid bør have på dig.

• Sørg for at få motion og tilstrækkelig indtagelse af kalk (1 g) og vitamin D (800 IE), evt. som kosttilskud.

• Gå jævnligt til kontrol hos lægen, så du får den dosis, der passer til sværhedsgraden af din astma. Du bør ikke have astmaanfald eller

vågne om natten på grund af din astma. Tal med lægen, hvis dit forbrug af anfaldsmedicin stiger, hvis din astma forværres, eller hvis du

hoster mere eller har mere åndenød end normalt. Du skal måske have en højere dosis Aerobec.

• Du må ikke stoppe behandlingen med Aerobec, med mindre det er aftalt med lægen.

• Tal med lægen, hvis du har eller har haft tuberkulose.

• Hvis du bruger Aerobec inhalationsspray i mere end 5 år, skal du muligvis have foretaget en kontrol af dine knogler. Tal med lægen om

dette.

• Hvis du har brugt høje doser Aerobec i længere perioder, kan din binyrebarkfunktion være nedsat. Dette bør tages i betragtning i

stressfulde situationer, f.eks. hvis du skal have foretaget en operation. Din læge vil beslutte, om det er nødvendigt at justere din dosis.

• Skyl munden eller børst tænder lige efter, du har brugt inhalationssprayen for at undgå mundsvamp.

• Hvis du har svækket binyrebarkfunktion bør du bære et advarselskort, der fortæller, at du kan have behov for ekstra binyrebarkhormon i

perioder med stress f.eks. operation, infektion ellerforværring af astmaanfald.

Børn og unge

• Hvis dit barn bruger Aerobec inhalationsspray, skal du sikre dig, at dit barn får motion og en tilstrækkelig mængde kalk i kosten, evt. som

kosttilskud. Tal med lægen om dette.

• Hvis dit barn bruger Aerobec inhalationsspray i længere tid, skal barnets højde måles jævnligt for at kontrollere barnets vækst. Især hos

børn forekommer der i sjældne tilfælde psykiske og adfærdsrelaterede bivirkninger, se afsnit ”Bivirkninger”.

Brug af anden medicin sammen med Aerobec

Tal med lægen før du bruger Aerobec

• hvis du er eller for nylig har været i behandling med binyrebarkhormoner (prednison) som næsespray, tabletter eller injektion.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du brug-

er anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Aerobec efter aftale med lægen.

Amning:

• Du kan bruge Aerobec, selvom du ammer.

• Aerobec går over i modermælken, med det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aerobec påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Aerobec

Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.

3. Sådan skal du bruge Aerobec

Brug altid Aerobec nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Flere doseringsmuligheder/anvendelsesmuligheder er godkendte, men ikke alle kan bruges med denne medicin.

Aerobec er kun beregnet til indånding gennem munden.

Voksne:

Mild til moderat astma: 50-200 mikrogram 2 gange daglig.

Svær astma: op til 400 mikrogram 2 gange daglig.

Den højeste daglige dosis er 800 mikrogram om dagen, fordelt på flere doser.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge (fra 5 år):

Mild til moderat astma: 50 mikrogram 2 gange daglig.

Svær astma: 100 mikrogram 2 gange daglig.

Den højeste daglige dosis til børn er i alt 200 mikrogram om dagen, fordelt på flere doser.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Aerobec skal bruges regelmæssigt, for at opnå den bedste virkning. Når dine symptomer er under tilfredsstillende kontrol, kan dosis

justeres den laveste mulige. Tal med lægen om dette.

Du skal fortælle din læge, hvis din astma bliver forværret, eller hvis du mener, at Aerobec ikke virker så godt som tidligere.

Brugsanvisning

Første gang du bruger din spray, skal du trykke 2 pust ud i luften inden brug. Hvis sprayen ikke er blevet brugt i 14 dage eller mere, tryk

igen 2 pust ud i luften inden brug.

Det er vigtigt, at du står eller sidder oprejst, når du inhalerer Aerobec.

Sådan bruger du din Aerobec inhalationsspray

1. Tag den farvede beskyttelseshætte af og omryst spray-

en omhyggeligt.

2. Pust helt ud og tag med det samme mundstykket ind i munden.

3. Luk læberne fast om mundstykket og tag en dyb og rolig indånding, samtidig med at du presser toppen af sprayen ned for at frigive en

dosis AeroBec.

4. Hold vejret så længe som muligt (i op til 10 sekunder) og ånd langsomt ud. Gentag punkt 2-4, hvis din læge har ordineret mere end 1

dosis AeroBec.

Luk inhalatoren ved at sætte den farvede beskyttelseshætte på.

5. Efter brug: Skyl munden og spyt ud for at undgå svamp og hæshed.

Hvis du har svært ved at udløse en dosis og tage en dyb indånding samtidig, kan du bruge en såkaldt spacer (åndingsbeholder).

Aerochamber Plus

Flow-Vu

er den spacer, der passer bedst til Aerobec. Du kan få Aerochamber Plus

Flow-Vu

på apoteket.

Rengøring af Aerobec

Inhalatoren skal holdes ren, især mundstykket hvor der vil komme aerosol rester. Rengør inhalatoren én gang om ugen. Fjern

medicinbeholderen fra inhalatoren. Skyl inhalatoren med varmt rindende vand i mindst 30 sekunder. Ryst vandet ud og tør inhalatoren

(evt. natten over). Inhalatoren og medicinbeholderen samles igen ved at trykke medicinbeholderen forsigtigt ned i inhalatoren.

Hvornår er Aerobec inhalationsspray tom

Du kan kontrollere, hvor meget AeroBec der er tilbage ved at tage medicinbeholderen ud og ryste den. Drivgas og virksomme

indholdsstof ligger i flydende form i medicinbeholderen. Når beholderen er fuldstændig tom, vil du hverken kunne høre eller mærke

drivmidlet blive udløst.

Hvis du har brugt for meget Aerobec

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Aerobec, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken.

Det er vigtigt, at du tager den dosis, som er angivet på doseringsetiketten, eller som er anvist af lægen. Du bør ikke øge eller nedsætte

dosis uden først at have aftalt det med lægen.

Hvis du har glemt at bruge Aerobec

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker

om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Aerobec

Spørg lægen eller apoteket apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Overfølsomhedsreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, tunge, læber og ansigt og besvimelse. Kan

være livsfarligt. Ring 112. læber og tunge og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

• Træthed, vægttab, evt. dehydrering, ledsmerter, muskeltræthed og svaghed samt svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af

binyrebarken. Kontakt lægen.

• Åndenød pga. forhøjet blodtryk i lungerne (Pulmonalt hypertension).

• Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Svampeinfektion i mund og svælg.

• Hoste, hæshed, irritation og ømhed i svælget.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Kvalme.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Nedsat vækst hos børn og unge.

• Nældefeber, udslæt, kløe, rødmen af huden, tendens til blå mærker og mindre blødning i hud og slimhinder.

• Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Adfærdsændringer (især hos børn), herunder øget tankevirksomhed, stærk anspændthed eller irritabilitet, raskløshed og hurtige

bevægelser (pga. psykomotorisk hyperaktivitet). Evt. søvnforstyrrelser, angst, depression/følelse af bekymring, aggression. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Aerobec Autohaler utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Aerobec Autohaler ved temperaturer over 30 °C.

• Beskyt Aerobec Autohaler mod frost og direkte sollys.

• Brug ikke Aerobec Autohaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at

udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

• Beholderen er under tryk. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.

Aflever altid medicinrester på apoteket Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aerobec, 100 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning indeholder:

Aktivt stof:

Beclometasondipropionat.

Øvrige indholdsstoffer:

Norfluran (drivgas) og vandfri ethanol.

Pakningsstørrelser:

Aerobec fås i:

Aerobec 100 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning i pakninger med 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2015.

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

26-9-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 September 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 September 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, read about a significant increase in off-label use of AeroBec® in children under the age of five, and much more.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.