Adalat OROS

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Adalat OROS 30 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Adalat OROS 30 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57680
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ADALAT

®

OROS 30 mg og 60 mg depottabletter

Nifedipin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du

begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Adalat Oros til dig personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat Oros

3. Sådan skal du tage Adalat Oros

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Adalat Oros er en calciumantagonist.

Adalat Oros virker ved at udvide blodkarrene. Det

bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i

kredsløbet, og hjertets arbejde lettes.

Du kan bruge Adalat Oros mod:

kramper i hjertet (angina pectoris),

forhøjet blodtryk,

kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynaud’s

syndrom).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisninger og oplysninger på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE ADALAT OROS

Tag ikke Adalat Oros:

hvis du er overfølsom over for nifedipin, eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du har haft kardiovaskulærtshock (iltmangel i

hjertet og nedsat blodtryk).

hvis du har for lavt blodtryk.

hvis du har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil

angina pectoris).

hvis du for nylig (inden for 1 måned) har haft en

blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).

hvis du bruger rifampicin (antibiotikum).

hvis du har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager

Adalat Oros

hvis du har meget lavt blodtryk.

hvis du har dårligt hjerte.

hvis du har en forsnævring af aorta hjerteklappen

(aortastenose).

hvis du har dårlig lever.

hvis du er i hæmodialysebehandling samtidig med, at

du har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.

hvis du er gravid.

hvis du tidligere har haft en indsnævring af mavesæk

eller tarm.

I forbindelse med røntgen undersøgelse med barium

kontrast, kan Adalat Oros give falsk positiv reaktion.

Så længe du får Adalat Oros, skal du have målt

blodtrykket regelmæssigt.

Samtidig behandling med anden mediicn kan medføre

uønskede vekselvirkninger, se ” Brug af anden medicin”.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager:

Anden medicin mod forhøjet blodtryk og for hjertet

(f.eks. beta-blokkere, vanddrivende medicin, ACE-

hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme, bremser

omdannelsen af stoffet angiotensin i kroppen, så

blodtrykket sænkes), andre calciumantagonister

(medicin, der hindrer cellernes optagelse af calcium),

digoxin, chinidin).

Medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin,

valproat, phenobarbital).

Medicin mod for meget mavesyre eller mavesår

(cimetidin).

Medicin mod infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin,

quinupristin, dalfopristin).

Medicin mod svamp (f.eks. ketokonazol).

Medicin mod depression (fluoxetin, nefazodon)

Medicin mod HIV (f.eks. ritonavir).

Medicin til brug efter transplantation (tacrolimus).

Medicin for at fremme tarmens bevægelse (cisaprid).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Adalat Oros, og/

eller Adalat Oros kan påvirke virkningen af anden

medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg

lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger

herom.

Brug af Adalat Oros sammen med mad og drikke

Du kan tage Adalat Oros sammen med mad og drikke.

Dog ikke grapefrugt eller grapefrugtjuice.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel

Graviditet

Du bør kun bruge Adalat under graviditeten, hvis lægen

mener, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til dit

helbred. Brug af Adalat under graviditet kan medføre

bivirkninger for det ufødte såvel som det nyfødte barn.

Hvis du tager Adalat Oros, er det vigtigt, at dit blodtryk

bliver kontrolleret under behandlingen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat Oros, da det

går over i mælken. Tal med lægen.

Du skal evt. udsætte amningen eller udpumpning af

mælk i 3-4 timer efter indtagelse af lægemidlet, hvis

behandling med Adalat Oros er nødvendig. Tal med

lægen.

Fertilitet

Adalat Oros kan påvirke sædfunktionen hos mænd.

Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig

befrugtning, kan brugen af Adalat Oros hos manden

være en mulig årsag.

Trafik-og arbejdssikkerhed

Adalat Oros kan især i begyndelsen af behandlingen og

ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken. Bivirkningerne kan forstærkes, hvis du samtidig

drikker alkohol.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Adalat Oros

En Adalat Oros depottablet på 30 mg indeholder 23,9 mg

natriumklorid og en depottablet på 60 mg indeholder 47,8

mg natriumklorid.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage

hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ADALAT OROS

Tag altid Adalat Oros nøjagtigt efter lægens anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Depottabletterne skal synkes hele sammen med rigelig

mængde vand (1½ dl) uafhængigt af måltider. Du må

ikke tygge eller dele depottabletten. Tag ikke

depottabletten med grapefrugt-juice. Depottabletterne

består af en skal, der indeholder lægemidlet. Den tomme

skal bliver ikke optaget af kroppen, og du kan derfor

observere skallen i afføringen.

Tag depottabletten ud af blisterpakninger umiddelbart før

brug, da depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i

længere tid.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

20-120 mg dagligt. Dosis afpasses individuelt.

Børn og unge:

Børn og unge under 18 år må kun få Adalat Oros efter

lægens anvisning.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Adalat Oros, 2. udgave

Seneste revideret april 2016

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger. Adalat Oros, depottabletter fås i flere styrker.

Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer.

Hvis du har taget for mange Adalat Oros

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget flere Adalat Oros, end der står her, eller flere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer:

Blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller

langsom puls), unormalt høje niveauer af sukker

(glukose) i blodet. Hovedpine, træthed, kvalme og

opkastninger pga. for meget syre i blodet (metabolisk

acidose), iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet,

vand i lungerne, nedsat bevidsthedsniveau grænsende til

koma.

Hvis du har glemt at tage Adalat Oros

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Adalat Oros

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i

tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Adalat Oros kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste,

synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer

svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for

kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hyppigheden er ikke kendt:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer(agranulocytose,

leukopeni)). Kontakt læge eller skadestue.

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals

og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen.

Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for

luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen.

Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge

eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine.

Vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder.

Kontakt lægen.

Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af

blodkarrene.

Utilpashed.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Allergisk reaktion.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Angstsreaktioner, søvnforstyrrelser.

Svimmelhed, migræne, skælven og rysten.

Synsforstyrrelser.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Hjertebanken.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig

opvågning, al med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Næseblod, tilstoppet næse.

Mavesmerter, kvalme, sure opstød / halsbrand,

luftafgang fra tarmen.

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Adalat Oros i mere end 2-3

uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke

får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Forbigående øgning i leverenzymer.

Rødme.

Muskelkramper, hævede led.

Forøget urinmængde, smerter og svien ved

vandladningen.

Impotens.

Uspecifikke smerter, kulderystelser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

Hududslæt, nældefeber, kløe.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

Overvækst af tandkød.

Hyppigheden er ikke kendt:

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt

blodsukker (blodglukose). Tal med lægen.

Nedsat følelse ved berøring.

Døsighed.

Øjensmerter.

Åndenød / åndedrætsbesvær. Tal med lægen.

Klump i maven (klumper af den ikke-nedbrydelige

tabletskal).

Synkebesvær.

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af

brystbenet pga. sår i mavesæk eller tarm. Tal med

lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende

mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i

mavesæk eller tarm med meget voldsomme

mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Opkastning.

Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør og

mavesæk (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens).

Allergisk overfølsomhed i huden over for lys.

Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden (purpura).

Smerter i leddene, muskelsmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Web-sted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Adalat Oros utilgængeligt for børn.

Opbevar Adalat Oros i original emballage, da lægemidlet

er følsomt overfor fugt.

Brug ikke Adalat Oros efter den udløbsdato, der er anført

på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Adalat Oros 30 mg depottablet indeholder 30 mg

Nifedipin og Adalat Oros 60 mg depottablet indeholder 60

mg nifedipin.

De øvrige indholdsstoffer er: Magnesiumstearat;

natriumchlorid; celluloseacetat; hypromellose; jernoxid-

rød (E 172); polyethylenoxid; macrogol 3350;

hydroxypropylcellulose; propylenglycol; sort blæk;

titandioxid (E171).

Udseende og pakningstørrelser

Adalat Oros 30 mg tabletter er runde, lyserøde

tabletter med et laserhul på den ene side og Adalat 30

påtrykt på den anden side.

Adalat Oros 60 mg tabletter er runde, lyserøde

tabletter med et laserhul på den ene side og Adalat 60

påtrykt på den anden side.

Adalat Oros 30 mg: 28, 98 depottabletter

Adalat Oros 60 mg: 98 depottabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og

frigivet af

EuroPharmaDk

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

15-3-2018

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [American Health Packaging]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [American Health Packaging]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [McKesson Corporation]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Oceanside Pharmaceuticals]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

NIFEDIPINE Capsule [Lupin Pharmaceuticals Inc]

NIFEDIPINE Capsule [Lupin Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

Nifedipine

Nifedipine

US - RxList

11-1-2018

NIFEDICAL XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Cardinal Health]

NIFEDICAL XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Norvasc vs. Procardia

Norvasc vs. Procardia

Norvasc (amlodipine) and Procardia (nifedipine) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-12-2017

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Alvogen Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Alvogen Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Par Pharmaceutical, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Kremers Urban Pharmaceuticals Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Kremers Urban Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Intergel Pharmaceuticals Inc]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Intergel Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [American Health Packaging]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

ADALAT CC (Nifedipine) Tablet, Film Coated [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

ADALAT CC (Nifedipine) Tablet, Film Coated [Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

NIFEDIPINE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

NIFEDIPINE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

PROCARDIA XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PROCARDIA XL (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 30, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [International Laboratories, LLC]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Bryant Ranch Prepack]

NIFEDIPINE Capsule, Liquid Filled [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed