Acetylsalicylsyre "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Acetylsalicylsyre "Teva" 75 mg tabletter
 • Dosering:
 • 75 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Acetylsalicylsyre "Teva" 75 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56989
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Information til brugeren.

Bemærk, at der findes to indlægssedler til

Acetylsalicylsyre Teva.

Hvis du har en håndkøbspakning, skal du læse

indlægssedlen på side 2.

Hvis du har en receptpakning, skal du læse

indlægssedlen på side 9.

Venlig hilsen

Teva Denmark A/S

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg, 150 mg og 160 mg tabletter

acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Acetylsalicylsyre Teva indeholder acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe medicin, der

kaldes trombocytfunktionshæmmere. Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet til at størkne.

De spiller en rolle i blodpropper. Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper den

blodgennemstrømningen og afskærer iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det forårsage

hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en blodprop forårsage et slagtilfælde.

Acetylsalicylsyre Teva tages for at nedsætte risikoen for, at der dannes blodpropper, og forebygger

dermed desuden:

hjerteanfald

slagtilfælde

hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for

brystsmerter).

Acetylsalicylsyre Teva bruges også til behandling af pludselig opstået hjerteanfald og til at forebygge,

at der dannes blodpropper efter visse former for hjerteoperationer for at udvide eller fjerne blokeringer

i blodårerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva

hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6)

hvis du er overfølsom over for andre salicylater eller nonsteroide antiinflammatoriske midler

(NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter

hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller

tunge (angioødem) efter at have taget salicylater eller NSAID

hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår eller sår i tyndtarmen eller andre former for

blødninger såsom et slagtilfælde

hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke størkner, som det skal

hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer

hvis du lider af gigt

hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten. Du må ikke tage højere doser end 100 mg om

dagen (se ”Graviditet og amning”)

hvis du tager medicin, der hedder methotrexat (f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser

end 15 mg om ugen

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acetylsalicylsyre Teva

hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller hjertet

hvis du har eller har haft problemer med maven eller tyndtarmen

hvis du har forhøjet blodtryk

har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre

kan udløse astmaanfald

hvis du nogensinde har haft podagra

hvis du har kraftige menstruationer

Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige eller

uventede bivirkninger, f.eks. unormale blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller andre tegn

på alvorlig allergi (se ”Bivirkninger”).

Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation (også en mindre som f.eks.

tandudtrækning). Da acetylsalicylsyre er blodfortyndende, kan der være øget risiko for blødninger.

Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn.

Reye’s syndrom er en meget sjælden

sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan være livstruende.

Acetylsalicylsyre Teva bør derfor ikke

gives til børn under 16 år uden lægens anvisning.

Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret (du kan blive tørstig og blive tør i munden), da brugen

af acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte nyrefunktionen.

Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller feber.

Denne medicin må ikke anvendes til børn under 15 år med feber.

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om

overdosering, bør du straks søge læge.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket.

Brug af anden medicin sammen med Acetylsalicylsyre Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis acetylsalicylsyre tages samtidig med anden medicin

såsom:

blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin,

clopidogrel)

mod afstødning af organ efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)

mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-hæmmere)

til regulering af hjerterytmen (digoxin)

mod bipolar lidelse (lithium)

mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom ibuprofen eller steroider)

mod podagra (f.eks. probenecid)

mod grøn stær (acetazolamid)

mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser lavere end 15 mg om ugen)

mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid)

mod depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller

paroxetin)

som hormonbehandling, når binyrerne eller hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som

behandling mod betændelse, herunder gigtsygdomme og betændelse i tarmene

(kortikosteroider)

mod fordøjelsesbesvær (antacida)

Brug af Acetylsalicylsyre Teva sammen med alkohol

Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Acetylsalicylsyre bør ikke tages under graviditeten uden lægens anvisning.

Du bør ikke tage Acetylsalicylsyre Teva, hvis du er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre det er

anvist af lægen, og i så fald bør den daglige dosis ikke overstige 100 mg (se ”Tag ikke

Acetylsalicylsyre Teva”). Regelmæssige eller høje doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan

medføre alvorlige komplikationer hos moderen eller barnet.

Du bør ikke tage acetylsalicylsyre, hvis du ammer, uden lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acetylsalicylsyre Teva påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Voksne

Forebyggelse af hjerteanfald:

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af slagtilfælde:

Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form

for brystsmerter):

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af blodpropper efter visse former for hjerteoperationer:

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Pludselig opstået hjerteanfald:

Den anbefalede dosis er 150-450 mg, der tages så hurtigt som muligt, efter symptomerne viser

sig.

Ældre

Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har øget risiko

for at få bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt.

Brug til børn og unge

Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under 16 år uden lægens anvisning (se Advarsler og

forsigtighedsregler).

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

[Kun for børnesikrede blisterpakninger]

Vejledning i brug af børnesikrede blisterkort:

1. Forsøg ikke at trykke tabletten direkte ud af lommen. Det er ikke muligt at trykke tabletten ud

igennem folien. Folien skal derimod trækkes tilbage.

2. Adskil først en blisterlomme fra resten af blisterkortet ved inddelingerne.

3. Hiv nu forsigtigt bagsiden af for at åbne lommen.

4. Nu kan du tage tabletten ud af lommen

[Kun for børnesikrede beholdere]

Vejledning i brug af børnesikrede beholdere:

Tryk låget ned og drej for at åbne.

Hvis du har taget for mange

Acetylsalicylsyre Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acetylsalicylsyre Teva tabletter, end

der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan omfatte ringen for ørerne, problemer med at høre, hovedpine,

svimmelhed, forvirring, kvalme, opkast og mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere

vejrtrækning end normalt (hyperventilering), feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper,

hallucinationer, lavt blodsukker, koma og chok.

Hvis du har glemt at tage

Acetylsalicylsyre Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som

normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Acetylsalicylsyre

Teva og straks kontakte lægen:

Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret, får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen,

besvimer eller får svært ved at synke (alvorlig allergisk reaktion).

Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led.

Det kan være symptomer på sygdommene erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom

eller Lyells syndrom.

Unormale blødninger, såsom ophostning af blod, blod i opkast eller urin eller sort afføring.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

-

Fordøjelsesbesvær

Øget tendens til blødning

Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Nældefeber

Løbende næse

Åndedrætsbesvær

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer):

Alvorlig blødning i maven eller tarmene, hjerneblødning, ændret antal blodlegemer

Kvalme og opkastning

Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald

Betændelse i blodkarrene

Blå mærker med lilla pletter (blødninger under huden)

Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt også kaldet erythema multiforme og dennes

livstruende former Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom

Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks. læber, ansigt eller krop, eller chok

Unormale, kraftige eller langvarige menstruationer

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse

Hovedpine

Voldsom svimmelhed (vertigo)

Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering

Forlænget blødningstid

Nedsat nyrefunktion

Salt- eller væskeophobning som kan medføre hævelse af hænder, fødder, ben, mave, bryst eller

ansigt.

Nedsat leverfunktion

Forhøjet indhold af urinsyre i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, eller tabletbeholderen/blisterkortet

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acetylsalicylsyre Teva indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: Acetylsalicylsyre. 1 tablet indeholder 75, 150 eller 160 mg

acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, kolloid vandfri silica,

stearinsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 9,0 x 5,0 mm.

Acetylsalicylsyre Teva 150 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 11,5 x 6,5 mm med et

delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Acetylsalicylsyre Teva 160 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, med en diameter på 8,7

mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser:

75 mg tabletter:

Blisterpakninger: 28, 50, 500 eller 1000 tabletter.

Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter.

150 mg tabletter:

Tabletbeholdere: 100 eller 500 tabletter.

160 mg tabletter:

Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

Balkanpharma Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgarien

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg, 150 mg og 160 mg tabletter

acetylsalicylsyre

[Kun ved recept]

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Acetylsalicylsyre Teva indeholder acetylsalicylsyre, som i lav dosis tilhører en gruppe medicin, der

kaldes trombocytfunktionshæmmere. Trombocytter er små celler i blodet, der får blodet til at størkne.

De spiller en rolle i blodpropper. Når der opstår en blodprop i en blodåre, stopper den

blodgennemstrømningen og afskærer iltforsyningen. Når det sker i hjertet, kan det forårsage

hjerteanfald eller angina. I hjernen kan en blodprop forårsage et slagtilfælde.

Acetylsalicylsyre Teva tages for at nedsætte risikoen for, at der dannes blodpropper, og forebygger

dermed desuden:

hjerteanfald

slagtilfælde

hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form for

brystsmerter).

Acetylsalicylsyre Teva bruges også til behandling af pludselig opstået hjerteanfald og til at forebygge,

at der dannes blodpropper efter visse former for hjerteoperationer for at udvide eller fjerne blokeringer

i blodårerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Acetylsalicylsyre Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Acetylsalicylsyre Teva

hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6)

hvis du er overfølsom over for andre salicylater eller nonsteroide antiinflammatoriske midler

(NSAID). NSAID bruges ofte mod gigt og smerter

hvis du har haft astmaanfald eller hævelser i dele af kroppen, f.eks. ansigt, læber, hals eller

tunge (angioødem) efter at have taget salicylater eller NSAID

hvis du har eller nogensinde før har haft mavesår eller sår i tyndtarmen eller andre former for

blødninger såsom et slagtilfælde

hvis du har haft problemer med, at dit blod ikke størkner, som det skal

hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer

hvis du lider af gigt

hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten. Du må ikke tage højere doser end 100 mg om

dagen (se ”Graviditet og amning”)

hvis du tager medicin, der hedder methotrexat (f.eks. mod kræft eller leddegigt) i højere doser

end 15 mg om ugen

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acetylsalicylsyre Teva

hvis du har problemer med nyrerne, leveren eller hjertet

hvis du har eller har haft problemer med maven eller tyndtarmen

hvis du har forhøjet blodtryk

har astma, høfeber, polypper i næsen eller andre kroniske luftvejssygdomme. Acetylsalicylsyre

kan udløse astmaanfald

hvis du nogensinde har haft podagra

hvis du har kraftige menstruationer

Du skal omgående søge læge, hvis dine symptomer bliver værre, eller hvis du oplever alvorlige eller

uventede bivirkninger, f.eks. unormale blødningssymptomer, alvorlige hudreaktioner eller andre tegn

på alvorlig allergi (se ”Bivirkninger”).

Fortæl det til lægen, hvis du skal have foretaget en operation (også en mindre som f.eks.

tandudtrækning). Da acetylsalicylsyre er blodfortyndende, kan der være øget risiko for blødninger.

Acetylsalicylsyre kan forårsage Reye’s syndrom hos børn.

Reye’s syndrom er en meget sjælden

sygdom, der påvirker hjerne og lever og kan være livstruende.

Acetylsalicylsyre Teva bør derfor ikke

gives til børn under 16 år uden lægens anvisning.

Du skal passe på, at du ikke bliver dehydreret (du kan blive tørstig og blive tør i munden), da brugen

af acetylsalicylsyre samtidig kan nedsætte nyrefunktionen.

Denne medicin må ikke bruges mod smerter eller feber.

Denne medicin må ikke anvendes til børn under 15 år med feber.

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om

overdosering, bør du straks søge læge.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), skal du tale med lægen eller apoteket.

Brug af anden medicin sammen med Acetylsalicylsyre Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis acetylsalicylsyre tages samtidig med anden medicin

såsom:

blodfortyndede medicin/medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, heparin,

clopidogrel)

mod afstødning af organ efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)

mod forhøjet blodtryk (f.eks. diuretika og ACE-hæmmere)

til regulering af hjerterytmen (digoxin)

mod bipolar lidelse (lithium)

mod smerter og betændelse (f.eks. NSAID såsom ibuprofen eller steroider)

mod podagra (f.eks. probenecid)

mod grøn stær (acetazolamid)

mod kræft eller leddegigt (methotrexat i doser lavere end 15 mg om ugen)

mod sukkersyge (f.eks. glibenclamid)

mod depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) såsom sertralin eller

paroxetin)

som hormonbehandling, når binyrerne eller hypofysen er ødelagt eller fjernet, eller som

behandling mod betændelse, herunder gigtsygdomme og betændelse i tarmene

(kortikosteroider)

mod fordøjelsesbesvær (antacida)

Brug af Acetylsalicylsyre Teva sammen med alkohol

Indtagelse af alkohol kan øge risikoen for blødning i mavetarmkanalen og forlænge blødningstiden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Acetylsalicylsyre bør ikke tages under graviditeten uden lægens anvisning.

Du bør ikke tage Acetylsalicylsyre Teva, hvis du er i graviditetens sidste 3 måneder, medmindre det er

anvist af lægen, og i så fald bør den daglige dosis ikke overstige 100 mg (se ”Tag ikke

Acetylsalicylsyre Teva”). Regelmæssige eller høje doser af dette lægemiddel sent i graviditeten kan

medføre alvorlige komplikationer hos moderen eller barnet.

Du bør ikke tage acetylsalicylsyre, hvis du ammer, uden lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acetylsalicylsyre Teva påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Acetylsalicylsyre Teva

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Voksne

Forebyggelse af hjerteanfald:

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af slagtilfælde:

Den anbefalede dosis er 75-325 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af hjerte-kar-problemer hos patienter, som lider af stabil eller ustabil angina (en form

for brystsmerter):

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Forebyggelse af blodpropper efter visse former for hjerteoperationer:

Den anbefalede dosis er 75-160 mg én gang dagligt.

Pludselig opstået hjerteanfald:

Den anbefalede dosis er 150-450 mg, der tages så hurtigt som muligt, efter symptomerne viser

sig.

Ældre

Som for voksne. Generelt bør acetylsalicylsyre anvendes med forsigtighed hos ældre, fordi de har øget risiko

for at få bivirkninger. Behandlingen bør vurderes regelmæssigt.

Brug til børn og unge

Acetylsalicylsyre bør ikke gives til børn og unge under 16 år uden lægens anvisning (se Advarsler og

forsigtighedsregler).

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

[Kun for børnesikrede blisterpakninger]

Vejledning i brug af børnesikrede blisterkort:

1. Forsøg ikke at trykke tabletten direkte ud af lommen. Det er ikke muligt at trykke tabletten ud

igennem folien. Folien skal derimod trækkes tilbage.

2. Adskil først en blisterlomme fra resten af blisterkortet ved inddelingerne.

3. Hiv nu forsigtigt bagsiden af for at åbne lommen.

4. Nu kan du tage tabletten ud af lommen

[Kun for børnesikrede beholdere]

Vejledning i brug af børnesikrede beholdere:

Tryk låget ned og drej for at åbne.

Hvis du har taget for mange

Acetylsalicylsyre Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acetylsalicylsyre Teva tabletter, end

der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan omfatte ringen for ørerne, problemer med at høre, hovedpine,

svimmelhed, forvirring, kvalme, opkast og mavesmerter. En stor overdosis kan give hurtigere

vejrtrækning end normalt (hyperventilering), feber, overdreven sveden, rastløshed, kramper,

hallucinationer, lavt blodsukker, koma og chok.

Hvis du har glemt at tage

Acetylsalicylsyre Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du vente til det er tid til næste dosis og derefter fortsætte som

normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Acetylsalicylsyre

Teva og straks kontakte lægen:

Hvis du pludselig begynder at hive efter vejret, får hævelser i læber, ansigt eller på kroppen,

besvimer eller får svært ved at synke (alvorlig allergisk reaktion).

Hvis huden bliver rødlig med blærer eller skaller af. Du kan samtidig få høj feber og ømme led.

Det kan være symptomer på sygdommene erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom

eller Lyells syndrom.

Unormale blødninger, såsom ophostning af blod, blod i opkast eller urin eller sort afføring.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

-

Fordøjelsesbesvær

Øget tendens til blødning

Ikke-almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Nældefeber

Løbende næse

Åndedrætsbesvær

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer):

Alvorlig blødning i maven eller tarmene, hjerneblødning, ændret antal blodlegemer

Kvalme og opkastning

Krampe i de nedre luftveje, astmaanfald

Betændelse i blodkarrene

Blå mærker med lilla pletter (blødninger under huden)

Alvorlige hudreaktioner som f.eks. udslæt også kaldet erythema multiforme og dennes

livstruende former Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom

Overfølsomhedsreaktioner såsom hævelse i f.eks. læber, ansigt eller krop, eller chok

Unormale, kraftige eller langvarige menstruationer

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

Ringen for ørerne (tinnitus) eller nedsat hørelse

Hovedpine

Voldsom svimmelhed (vertigo)

Mavesår eller sår i tyndtarmen og perforering

Forlænget blødningstid

Nedsat nyrefunktion

Salt- eller væskeophobning som kan medføre hævelse af hænder, fødder, ben, mave, bryst eller

ansigt.

Nedsat leverfunktion

Forhøjet indhold af urinsyre i blodet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, eller tabletbeholderen/blisterkortet

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acetylsalicylsyre Teva indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: Acetylsalicylsyre. 1 tablet indeholder 75, 150 eller 160 mg

acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, kolloid vandfri silica,

stearinsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Acetylsalicylsyre Teva 75 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 9,0 x 5,0 mm.

Acetylsalicylsyre Teva 150 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, 11,5 x 6,5 mm med et

delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Acetylsalicylsyre Teva 160 mg tabletter er ovale, hvide, bikonvekse tabletter, med en diameter på 8,7

mm med et delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser:

75 mg tabletter:

Blisterpakninger: 28, 50, 500 eller 1000 tabletter.

Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter.

150 mg tabletter:

Tabletbeholdere: 100 eller 500 tabletter.

160 mg tabletter:

Tabletbeholdere: 100, 105, 500 eller 1000 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

Balkanpharma Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulgarien

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-4-2018

CHEWABLE ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

CHEWABLE ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [Walgreen Company]

ASPIRIN REGULAR STRENGTH (Aspirin) Tablet, Film Coated [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ASPIRIN Tablet, Coated [LR Distributors, Inc.]

ASPIRIN Tablet, Coated [LR Distributors, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ASPI-COR (Aspirin) Tablet, Coated [L.N.K. International, Inc.]

ASPI-COR (Aspirin) Tablet, Coated [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEADACHE RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet [McKesson]

HEADACHE RELIEF (Acetaminophen, Aspirin And Caffeine) Tablet [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ASPIRIN Powder [Vedco, Inc.]

ASPIRIN Powder [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ASPIRIN CHEWABLE LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [FRED'S, INC.]

ASPIRIN CHEWABLE LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [FRED'S, INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SIGNATURE CARE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Safeway]

SIGNATURE CARE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Safeway]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

VALUMEDS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

VALUMEDS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ASPIRIN LOW DOSE CHEWABLE (Aspirin) Tablet, Chewable [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ASPIRIN LOW DOSE CHEWABLE (Aspirin) Tablet, Chewable [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

ASPIRIN ENTERIC SAFETY-COATED (Aspirin) Tablet [TARGET Corporation]

ASPIRIN ENTERIC SAFETY-COATED (Aspirin) Tablet [TARGET Corporation]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

FIRST AID ONLY ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Acme United Corporation]

FIRST AID ONLY ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Acme United Corporation]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

ASPIRIN LOW STRENGTH, ENTERIC (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

ASPIRIN LOW STRENGTH, ENTERIC (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [Vedco, Inc.]

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [Vedco, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ASPIRIN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

ASPIRIN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

TRI-BUFFERED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

TRI-BUFFERED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ASPIRIN Tablet, Film Coated [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

ASPIRIN Tablet, Film Coated [CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION INC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ASPIRIN Tablet [United Exchange Corporation]

ASPIRIN Tablet [United Exchange Corporation]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [Medical Purchasing Solutions, LLC]

ASPIRIN CHEWABLE (Aspirin 81 Mg) Tablet [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

CHILDRENS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Chewable [Cardinal Helath]

CHILDRENS ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Chewable [Cardinal Helath]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ASPIRIN NSAID (Aspirin) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ASPIRIN NSAID (Aspirin) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ASSURED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ASSURED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Delayed Release [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed