Acarizax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Acarizax 12 SQ-HDM frysetørret tablet
 • Dosering:
 • 12 SQ-HDM
 • Lægemiddelform:
 • frysetørret tablet
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Acarizax 12 SQ-HDM frysetørret tablet
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58558
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Dette lægemiddel er underlagt supplerende

overvågning. Dermed kan der hurtigt

tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden.

Du kan hjælpe ved at indberette alle de

bivirkninger, du får.

Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter

bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Acarizax til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som

du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Acarizax

3. Sådan skal du tage Acarizax

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Acarizax indeholder allergenekstrakt fra hus-

støvmider. Det leveres i en form, der kaldes

frysetørrede tabletter, der er som tabletter, bare

meget blødere. De absorberes i kroppen ved, at

man lægger dem under tungen.

Acarizax bruges til behandling af allergisk rhinitis

(betændelse i næseslimhinden) og relateret

allergisk astma forårsaget af husstøvmider hos

voksne personer (18-65 år). Acarizax fungerer

ved at øge den immunologiske tolerance

(kroppens evne til at tåle) over for husstøvmider.

Det kan være nødvendigt at tage behandlingen i

8 til 14 uger, før du mærker nogen forbedring.

Lægen vil vurdere dine allergi-symptomer og

foretage en hudpriktest og/eller tage en blod-

prøve for at beslutte, om Acarizax er en egnet

behandling for dig.

Den første dosis Acarizax skal tages under læge-

overvågning. Du bør være under læge over våg-

ning i mindst en halv time efter, du har taget den

første dosis. Dette er en forsigtighedsforanstaltning

for at overvåge din følsomhed over for lægemidlet.

Det giver dig samtidig mulighed for at drøfte

eventuelle bivirkninger med lægen.

Acarizax ordineres af læger med erfaring i

behandling af allergiske sygdomme.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE ACARIZAX

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Acarizax:

• Hvis du er allergisk over for hjælpestofferne

(øvrige indholdsstoffer) i Acarizax (angivet i

punkt 6).

• Du har dårlig lungefunktion (efter din læges

vurdering).

• Du har haft en svær forværring af din astma

inden for de seneste tre måneder (efter din

læges vurdering).

• Du har astma og en luftvejsinfektion, som

f.eks. en forkølelse, halsbetændelse eller

lungebetændelse den dag, hvor du tager din

første dosis Acarizax. Din læge vil udsætte

starten af behandlingen, til du har det bedre.

• Du har en sygdom, der påvirker immunsystemet,

tager lægemidler der undertrykker immun-

systemet eller har kræft.

• Du for nylig har fået en tand trukket ud eller

haft andre former for mundkirurgi, har mund-

sår eller mundinfektioner. Din læge vil muligvis

anbefale dig at vente med at starte behandlingen

eller at holde pause med behandlingen, indtil

munden er helet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Acarizax:

• Hvis du behandles for depression med

tricykliske antidepressiva, mono amino-

oxidase hæmmere (MAO-hæmmere) eller

for Parkinsons sygdom med COMT-hæmmere.

• Hvis du tidligere har haft en alvorlig allergisk

reaktion i forbindelse med en injektion med

allergenekstrakt fra husstøvmider.

• Hvis du har allergi over for fisk. Acarizax kan

indeholde spor af fiskeprotein. Tilgængelige

oplysninger har ikke tydet på en øget risiko for

allergiske reaktioner hos patienter med

fiskeallergi.

• Hvis du oplever svære allergiske symptomer,

så som synkebesvær eller åndenød, stemme-

forandringer, hypotension (lavt blodtryk), eller

hvis du føler det, som om du har en klump i

halsen. Stop behandlingen og kontakt straks

din læge.

• Hvis dine astmasymptomer bliver betydeligt

værre end normalt. Stop behandlingen og

kontakt omgående din læge.

Hvis du har astma, bør du fortsætte med at

bruge din normale astmamedicin, når du

begynder behandlingen med Acarizax. Din læge

vil fortælle dig, hvordan du gradvist reducerer

astmamedicinen med tiden.

Hvis du oplever vedvarende halsbrand eller

synkebesvær, skal du kontakte din læge.

Du kan forvente nogle lette til moderate, lokale

allergiske reaktioner under behandlingen. Ved

alvorlige symptomer skal du dog tale med din

læge for at finde ud af, om du behøver allergi-

medicin som f.eks. antihistamin.

Børn og unge

Acarizax er ikke godkendt til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Acarizax

Fortæl det altid til lægen eller apoteks personalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt

på recept.

Hvis du tager andre lægemidler mod dine allergi-

symptomer, så som antihistaminer,

astmamedicin eller steroider, skal du fortælle

det til din læge, så du kan få råd mht. brugen af

dem, mens du behandles med Acarizax. Hvis du

stopper med at tage disse lægemidler mod dine

allergisymptomer, kan du opleve flere bivirkninger

af Acarizax.

Brug af Acarizax sammen med mad og drikke

Der bør ikke indtages mad og drikke i 5 minutter

efter indtagelse af Acarizax.

Graviditet og amning

Der foreligger for øjeblikket ingen erfaringer med

brug af Acarizax under graviditet. Behandling med

Acarizax bør ikke påbegyndes under graviditet.

Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal

du tale med din læge om, hvorvidt du bør fortsætte

behandlingen.

Der foreligger for øjeblikket ingen erfaringer med

brug af Acarizax under amning. Men der

forventes ingen virkninger på børn, der ammes.

Tal med din læge om, hvorvidt du kan fortsætte

med at tage Acarizax, mens du ammer dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandling med Acarizax påvirker normalt ikke

evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Du er dog den eneste, der kan vurdere, om du

føler, at Acarizax påvirker dig, så læs alle

oplysningerne i denne indlægsseddel, især

afsnit 4 'Bivirkninger'. Tal med din læge eller

apotekspersonalet, hvis du er usikker.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ACARIZAX

Tag altid Acarizax nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er én frysetørret tablet

daglig. Din læge vil rådgive dig om, hvor længe

du skal tage Acarizax.

Brug til voksne

Sørg for, at dine hænder er tørre, når du

håndterer Acarizax. Tag tabletten således:

1. Riv strippen, der er markeret med trekanter,

af toppen af pakningen.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acarizax

12 SQ-HDM frysetørrede tabletter

Standardiseret allergenekstrakt fra husstøvmider

(Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae)

547063P001

02/2017

Acarizax

er et registreret varemærke,

der tilhører ALK-Abelló A/S

2. Riv en firkant af pakningen langs de

perforerede linjer.

3. Pres ikke tabletten gennem folien, da den let

går i stykker og kan blive beskadiget. Fold i

stedet det markerede hjørne af folien tilbage

og træk den af.

4. Tag tabletten forsigtigt ud af folien og brug

den omgående.

5. Anbring tabletten under tungen. Lad den blive

liggende der, til den er opløst. Undgå at synke

i 1 minut. Undgå at spise eller drikke i mindst

5 minutter.

Brug til børn og unge

Acarizax er ikke godkendt til børn og unge.

Hvis du har taget for mange Acarizax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere Acarizax, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for mange frysetørrede

tabletter, kan du opleve allergiske symptomer,

herunder lokale symptomer i mund og svælg.

Hvis du får svære symptomer, skal du omgående

kontakte en læge eller et hospital.

Hvis du har glemt at tage Acarizax

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage

den senere på dagen. Hvis du først kommer i

tanke om den glemte dosis, når du skal tage den

næste dosis, skal du springe den glemte dosis

over. Du må ikke tage dobbeltdosis.

Hvis du ikke

har taget Acarizax i mere end 7 dage, skal du

kontakte din læge, før du tager Acarizax igen.

Hvis du holder op med at tage Acarizax

Hvis du ikke tager dette lægemiddel som

ordineret, vil du måske ikke få de gavnlige

virkninger af lægemidlet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om, eller hvis der er mere, du

vil vide om brugen af dette produkt.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne kan være en allergisk reaktion på

det allergen, du bliver behandlet med. De fleste

allergiske bivirkninger kan vare fra minutter til

timer efter, at medicinen er taget, og de fleste

forsvinder efterhånden, når du har fået

behandlingen i 1-3 måneder.

Hold omgående op med at tage Acarizax og

kontakt din læge eller dit hospital, hvis du

oplever nogen af følgende symptomer:

• Forværring af eksisterende astma.

• Akut hævelse af ansigt, mund eller svælg.

• Synkebesvær.

• Åndenød.

• Stemmeforandringer.

• Hypotension (lavt blodtryk).

• Følelse af klump i halsen (som en hævelse).

Andre mulige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

• Følelse af irritation i halsen.

• Hævelse i munden.

• Kløe i munden.

• Luftvejsinfektioner.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 personer):

• Prikkende følelse eller følelsesløshed i

munden eller tungen.

• Kløende øjne eller ører.

• Kløe i tungen og på læberne.

• Hævelse af læber, tunge eller svælg.

• Mundtørhed, inflammation, ubehag eller

brændende fornemmelse i munden.

• Smerter eller ubehag i maven.

• Diarré.

• Kvalme.

• Smerter ved synkning eller synkebesvær.

• Kortåndethed.

• Ubehag i brystet.

• Fordøjelsesbesvær.

• Hæshed.

Ikke almindelig bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 personer):

• Følelse af forsnævring i halsen.

• Ubehag i næsen, tilstoppet eller rindende

næse, nysen.

• Blærer i munden, rødmen i munden eller

mundsår.

• Tungeinflammation.

• Ændret smag.

• Irritation i spiserøret.

• Opkastning.

• Følelse af, at noget sider fast i halsen.

• Svimmelhed.

• Træthed eller generelt ubehag.

• Kløe i huden.

Hvis nogle bivirkninger foruroliger dig eller giver

dig problemer, bør du kontakte din læge, som vil

beslutte, om du behøver lægemidler, som f.eks.

antihistaminer, som hjælp til at lindre de

bivirkninger, der generer dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Acarizax utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Acarizax efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Acarizax indeholder:

• Aktivt stof: Standardiseret aller gen ekstrakt

fra husstøvmider (Dermatophagoides ptero-

nyssinus og Dermatophagoides farinae).

Aktiviteten per frysetørret tablet er udtrykt i

enheden SQ-HDM. Aktiviteten af 1 frysetørret

tablet er 12 SQ-HDM.

• Øvrige indholdsstoffer: Gelatine (fra fisk),

mannitol og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid til cremefarvet cirkelrund frysetørret tablet

mærket med et præget billede på den ene side.

Acarizax 12 SQ-HDM findes i pakninger med

30 og 90 frysetørrede tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D,

2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

november 2016.

02/2017