Abboticin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Abboticin 100 mg/ml granulat til oral suspension
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • granulat til oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Abboticin 100 mg/ml granulat til oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11917
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Abboticin granulat til oral suspension 40 mg/ml og 100 mg/ml

Erythromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL

BRUGEREN

Abboticin granulat til oral suspension 40 mg/ml og 100 mg/ml

Erythromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Abboticin

Sådan skal du tage Abboticin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Abboticin indeholder et bakteriehæmmende antibiotikum af makrolidgruppen.

Abboticin anvendes til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier.

Abboticin anvendes fortrinsvis ved bakterielle luftvejsinfektioner såsom lungebetændelse. Abboticin

anvendes også ved kønssygdomme forårsaget af klamydiabakterien.

Abboticin anvendes desuden til behandling af mellemørebetændelse, halsbetændelse,

lungebetændelse og ved hudinfektioner hos personer, som ikke tåler penicillin eller hvor penicillin er

upassende af andre grunde.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Abboticin

Tag ikke Abboticin:

hvis du er allergisk over for erythromycin, anden medicin af samme type (makrolider) eller et af

de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)

hvis du får medicin:

mod fordøjelsesbesvær/sure opstød (cisaprid)

til behandling af visse psykiske eller adfærdsmæssige problemer såsom skizofreni og

psykoser (pimozid)

til behandling af allergi (terfenadin, astemizol)

til sænkning af lipidniveauet i blodet såsom simvastatin eller lovastatin

til behandling af migræne (vasokonstriktoriske sekalealkaloider, f.eks. ergotamin eller

dihydroergotamin)

til behandling af kvalme og opkastning (domperidon).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Abboticin:

hvis du har hjerteproblemer

hvis din lever ikke fungerer normalt

hvis du får langvarig eller blodig diaré under behandlingen. Det kan være alvorligt og kræve

behandling

hvis du får muskelproblemer med muskelkramper, feber eller rødbrun misfarvning af urin

hvis du lider af sygdommen myasthenia gravis (muskelsvaghed), da dine symptomer kan

forværres

hvis du tidligere har haft diaré efter brug af antibiotika

kontakt straks lægen, hvis du behandler et mindre barn med antibiotika, og barnet får kvalme

eller bliver irritabelt, når det får mad. Det kan skyldes mavemundsforsnævring (infantil

hypertrofisk pylorusstenose) og kræver ofte et kirurgisk indgreb.

hvis du har nyreproblemer

hvis du får yderligere en infektion

hvis du har tendens til at få synstab, da der efter brug af erythromycin er risiko for nedsat syn.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Abboticin, da medicinen kan påvirke visse

laboratorieprøver.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Abboticin, da

medicinen kan påvirke visse laboratorieprøver.

Brug af anden medicin sammen med Abboticin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

Det er særlig vigtigt, at du taler med lægen, hvis du tager disse typer medicin:

statiner (til at sænke kolesteroltallet, f.eks. lovastatin og simvastatin)

cisaprid (ved mave-tarm-gener), pimozid (skizofreni og psykoser), astemizol, terfenadin (til

behandling af allergi, f.eks. høfeber), domperidon (til behandling af kvalme og opkastning) se

ovenfor under”Tag ikke Abboticin”.

Tal også med lægen, hvis du tager disse lægemidler:

fluconazol, ketoconazol eller itraconazol (til behandling af svampeinfektion)

p-piller (til forebyggelse af graviditet)

mizolastin (til behandling af allergi, f.eks. høfeber)

clozapin (mod sindslidelser)

clarithromycin, penicillin, rifabutin, rifampicin, tetracykliner, cefalosporin, clindamycin,

lincomycin, streptomycin (medicin mod forskellige former for bakterielle infektioner)

ergotamin eller dihydroergotamin (til lindring af migræne)

digoxin, quinidin eller disopyramid (mod hjerteforstyrrelser)

cilostazol (mod kredsløbsforstyrrelser i arme og ben)

hexobarbital, phenobarbital eller midazolam (beroligende midler)

warfarin og acenocoumarol (til at fortynde blodet)

valproat, carbamazepin eller phenytoin (til at kontrollere epilepsi)

theophyllin (mod astma og andre vejrtrækningsproblemer)

ciclosporin eller tacrolimus (bruges efter organtransplantationer)

bromocriptin (mod Parkinsons sygdom)

buspiron, zopiclon eller triazolam/alprazolam (til at falde i søvn på eller afhjælpe tilfælde af

angst)

alfentanil (til smertelindring)

cimetidin og omeprazol (mod sure opstød og lignende tilstande)

colchicin (mod urinsur gigt og betændelse i led (artritis))

methylprednisolon (til at undertrykke kroppens immunsystem – bruges ved en lang række

tilstande)

perikon (naturmedicin mod depression)

verapamil, felodipin (mod højt blodtryk og smerter i brystet)

vinblastin (mod visse kræftsygdomme)

sildenafil (mod problemer med rejsning af penis)

proteasehæmmere (f.eks. saquinavir til behandling af virusinfektioner

sertralin (behandling af depression)

chloramphenicol (behandling af øjenbetændelse)

colistin (behandling af cystisk fibrose).

Brug af Abboticin sammen med mad og drikke

Du skal tage Abboticin umiddelbart før et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Abboticin, hvis du er gravid eller planlægger at blive det.

Amning

Erythromycin går over i modermælken. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Abboticin, hvis du

ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Abboticin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Abboticin indeholder saccharose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Saccharose kan være skadeligt for tænderne.

3.

Sådan skal du tage Abboticin

Tag altid Abboticin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage Abboticin umiddelbart før et måltid.

Den anbefalede dosis er:

Abboticin 40 mg/ml:

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 10 ml (400 mg) 2-4 gange daglig.

Din dosis kan stige til 50 ml (2000 mg) 2 gange daglig eller 25 ml (1000 mg) 4 gange daglig. Følg

lægens anvisning.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

5 kg.: 0,5 -1,5 ml (20 - 60 mg) 4 gange daglig.

10 kg.: 1,5 - 3 ml (60 -120 mg) 4 gange daglig.

15 kg.: 2 - 4,5 ml (80 -180 mg) 4 gange daglig.

20 kg.: 2,5 - 6 ml (100 - 240 mg) 4 gange daglig.

25 kg.: 3 - 8 ml (120 - 320 mg) 4 gange daglig.

30 kg.: 4 - 9,5 ml (160 - 380 mg) 4 gange daglig.

35 kg.: 4,5 - 10 ml (180 - 400 mg) 4 gange daglig.

40 kg.: 5-10 ml (200 - 400 mg) 4 gange daglig.

Abboticin 100 mg/ml:

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 4 ml (400 mg) 2-4 gange daglig.

Din dosis kan stige til 20 ml (2000 mg) 2 gange daglig eller 10 ml (1000 mg) 4 gange daglig. Følg

lægens anvisning.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen

5 kg.: 0,25 - 0,5 ml (25 - 50 mg) 4 gange daglig.

10 kg.: 0,5 -1,5 ml (50 - 150 mg) 4 gange daglig.

15 kg.: 0,75 - 2 ml (75 - 200 mg) 4 gange daglig.

20 kg.: 1 - 2,5 ml (100 - 250 mg) 4 gange daglig.

25 kg.: 1,25 - 3 ml (125 - 300 mg) 4 gange daglig.

30 kg.: 1,5 - 4 ml (150 - 400 mg) 4 gange daglig.

35 kg.: 1,75 - 4 ml (175 - 400 mg) 4 gange daglig.

40 kg.: 2 - 4 ml (200 - 400 mg) 4 gange daglig.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for meget Abboticin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Abboticin, end der står i denne

information, eller mere, end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Abboticin, kan du få opkastning, mavesmerter, gulsot, hudkløe, træthed,

ømhed under højre ribbensbue, høretab, hurtig evt. uregelmæssig hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Abboticin

Hvis du har glemt at tage en dosis Abboticin, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis det er tæt på tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hold op med at tage medicinen, og kontakt straks

lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112.

Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen (pseudomembranøs kolitis) Kontakt lægen.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Tiltagende myasthenia gravis. Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg,

åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan

ende med nyresvigt. (rhabdomyolyse). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (ventrikulær takykardi,

torsades de pointes eller forlænget QT-interval på ekg). (Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Gulfarvning af hud og øjne, manglende energi og nedsat appetit (kan være tegn på

leverproblemer i form af hyperbilirubinæmi, leverbetændelse med ophobning af galde i

galdegange eller leversvigt).

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin

pga. nyreskade (interstitiel nefritis). Kontakt læge eller skadestue.

mavemundsforsnævring, hvilket viser sig som opkastning og især ses hos spædbørn

(pylorusstenose). Kontakt læge eller skadestue.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10):

kvalme

mavesmerter

hyppige anfald af tynd mave (diaré)

opkastning

nedsat appetit.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10):

hududslæt

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100):

hævelser i huden med kløe (nældefeber).

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000):

hjertebanken (palpitationer)

reversible døvhed (især ved høje doser, eller hvis du har nyreproblemer)

Meget sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000):

manglende fornemmelse for tid, sted eller identitet (forvirring/konfusion)

uklarhed/balanceproblemer (svimmelhed)

ringen for ørerne (tinnitus)

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. (erythema multiforme)

kramper

epileptiske anfald.

Ikke kendt (

hyppighed kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data):

hævelser i ansigt, læber eller tunge (angioødem) Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

kløe

smerter i brystet

feber

lavt blodtryk

hører eller ser ting, der ikke findes (hallucinationer)

synsproblemer (nedsat syn)

føler sig svimmel eller omtåget (vertigo)

lysfølsomhed i huden (fotosensibilitet)

gulfarvning af hud og øjne (gulsot)

unormal forstørrelse af leveren

ubehag.

Abboticin kan herudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede leverenzymer i blodet, unormal leverfunktion og

forhøjet hvide blodlegemer, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2° C til 8° C).

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Abboticin er holdbar 14 dage i køleskabet.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Abboticin indeholder:

Abboticin granulat til oral suspension 40 mg/ml og 100 mg/ml.

Aktivtstof: Erythromycinethylsuccinat.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat. Saccharinnatrium. Saccharose.

Carboxymethylcellulosenatrium. Aluminiummagnesiumsilicat. Kirsebæraroma.

Udseende og

pakningsstørrelser

Abboticin granulat til oral suspension 40 mg/ml og 100 mg/ml er hvid til svagt rosa og kan blive

mørkere rosa ved opbevaring.

Abboticin granulat til oral suspension 40 mg/ml: 100 og 200 ml

Abboticin granulat til oral suspension 100 mg/ml: 50, 100 og 200 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Amdipharm Limited

Temple Chambers

3 Burlington Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller:

Aesica Queenborough Limited

Queenborough, Kent

ME11 5EL

England

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger, sundhedspersonale och apotekspersonale:

Tilberedning før anvendelse:

Abboticin 100 mg/ml 50 ml

Tilsæt portionsvis under kraftig omrystning 35 ml aq. purificata.

Vedlagte hvide plastikindsats trykkes ned i flaskehalsen.

Skru låget på.

Abboticin 40 mg/ml og 100 mg/ml 100 ml

Tilsæt portionsvis under kraftig omrystning 77 ml aq. purificata.

Vedlagte hvide plastikindsats trykkes ned i flaskehalsen.

Skru låget på.

Abboticin 40 mg/ml og 100 mg/ml 200 ml

Tilsæt portionsvis under kraftig omrystning 128 ml aq. purificata.

Vedlagte hvide plastikindsats trykkes ned i flaskehalsen.

Skru låget på.

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Abboticin

Sådan skal du tage Abboticin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Abboticin indeholder et bakteriehæmmende antibiotikum af makrolidgruppen.

Abboticin anvendes til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier.

Abboticin anvendes fortrinsvis ved bakterielle luftvejsinfektioner såsom lungebetændelse. Abboticin

anvendes også ved kønssygdomme forårsaget af klamydiabakterien.

Abboticin anvendes desuden til behandling af mellemørebetændelse, halsbetændelse,

lungebetændelse og ved hudinfektioner hos personer, som ikke tåler penicillin eller hvor penicillin er

upassende af andre grunde.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Abboticin

Tag ikke Abboticin:

hvis du er allergisk over for erythromycin, anden medicin af samme type (makrolider) eller et af

de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)

hvis du får medicin:

mod fordøjelsesbesvær/sure opstød (cisaprid)

til behandling af visse psykiske eller adfærdsmæssige problemer såsom skizofreni og

psykoser (pimozid)

til behandling af allergi (terfenadin, astemizol)

til sænkning af lipidniveauet i blodet såsom simvastatin eller lovastatin

til behandling af migræne (vasokonstriktoriske sekalealkaloider, f.eks. ergotamin eller

dihydroergotamin)

til behandling af kvalme og opkastning (domperidon).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Abboticin:

hvis du har hjerteproblemer

hvis din lever ikke fungerer normalt

hvis du får langvarig eller blodig diaré under behandlingen. Det kan være alvorligt og kræve

behandling

hvis du får muskelproblemer med muskelkramper, feber eller rødbrun misfarvning af urin

hvis du lider af sygdommen myasthenia gravis (muskelsvaghed), da dine symptomer kan

forværres

hvis du tidligere har haft diaré efter brug af antibiotika

kontakt straks lægen, hvis du behandler et mindre barn med antibiotika, og barnet får kvalme

eller bliver irritabelt, når det får mad. Det kan skyldes mavemundsforsnævring (infantil

hypertrofisk pylorusstenose) og kræver ofte et kirurgisk indgreb.

hvis du har nyreproblemer

hvis du får yderligere en infektion

hvis du har tendens til at få synstab, da der efter brug af erythromycin er risiko for nedsat syn.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Abboticin, da medicinen kan påvirke visse

laboratorieprøver.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Abboticin, da

medicinen kan påvirke visse laboratorieprøver.

Brug af anden medicin sammen med Abboticin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

Det er særlig vigtigt, at du taler med lægen, hvis du tager disse typer medicin:

statiner (til at sænke kolesteroltallet, f.eks. lovastatin og simvastatin)

cisaprid (ved mave-tarm-gener), pimozid (skizofreni og psykoser), astemizol, terfenadin (til

behandling af allergi, f.eks. høfeber), domperidon (til behandling af kvalme og opkastning) se

ovenfor under”Tag ikke Abboticin”.

Tal også med lægen, hvis du tager disse lægemidler:

fluconazol, ketoconazol eller itraconazol (til behandling af svampeinfektion)

p-piller (til forebyggelse af graviditet)

mizolastin (til behandling af allergi, f.eks. høfeber)

clozapin (mod sindslidelser)

clarithromycin, penicillin, rifabutin, rifampicin, tetracykliner, cefalosporin, clindamycin,

lincomycin, streptomycin (medicin mod forskellige former for bakterielle infektioner)

ergotamin eller dihydroergotamin (til lindring af migræne)

digoxin, quinidin eller disopyramid (mod hjerteforstyrrelser)

cilostazol (mod kredsløbsforstyrrelser i arme og ben)

hexobarbital, phenobarbital eller midazolam (beroligende midler)

warfarin og acenocoumarol (til at fortynde blodet)

valproat, carbamazepin eller phenytoin (til at kontrollere epilepsi)

theophyllin (mod astma og andre vejrtrækningsproblemer)

ciclosporin eller tacrolimus (bruges efter organtransplantationer)

bromocriptin (mod Parkinsons sygdom)

buspiron, zopiclon eller triazolam/alprazolam (til at falde i søvn på eller afhjælpe tilfælde af

angst)

alfentanil (til smertelindring)

cimetidin og omeprazol (mod sure opstød og lignende tilstande)

colchicin (mod urinsur gigt og betændelse i led (artritis))

methylprednisolon (til at undertrykke kroppens immunsystem – bruges ved en lang række

tilstande)

perikon (naturmedicin mod depression)

verapamil, felodipin (mod højt blodtryk og smerter i brystet)

vinblastin (mod visse kræftsygdomme)

sildenafil (mod problemer med rejsning af penis)

proteasehæmmere (f.eks. saquinavir til behandling af virusinfektioner

sertralin (behandling af depression)

chloramphenicol (behandling af øjenbetændelse)

colistin (behandling af cystisk fibrose).

Brug af Abboticin sammen med mad og drikke

Du skal tage Abboticin umiddelbart før et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Abboticin, hvis du er gravid eller planlægger at blive det.

Amning

Erythromycin går over i modermælken. Du må derfor så vidt muligt ikke tage Abboticin, hvis du

ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Abboticin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Abboticin indeholder saccharose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Saccharose kan være skadeligt for tænderne.

3.

Sådan skal du tage Abboticin

Tag altid Abboticin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage Abboticin umiddelbart før et måltid.

Den anbefalede dosis er:

Abboticin 40 mg/ml:

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 10 ml (400 mg) 2-4 gange daglig.

Din dosis kan stige til 50 ml (2000 mg) 2 gange daglig eller 25 ml (1000 mg) 4 gange daglig. Følg

lægens anvisning.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

5 kg.: 0,5 -1,5 ml (20 - 60 mg) 4 gange daglig.

10 kg.: 1,5 - 3 ml (60 -120 mg) 4 gange daglig.

15 kg.: 2 - 4,5 ml (80 -180 mg) 4 gange daglig.

20 kg.: 2,5 - 6 ml (100 - 240 mg) 4 gange daglig.

25 kg.: 3 - 8 ml (120 - 320 mg) 4 gange daglig.

30 kg.: 4 - 9,5 ml (160 - 380 mg) 4 gange daglig.

35 kg.: 4,5 - 10 ml (180 - 400 mg) 4 gange daglig.

40 kg.: 5-10 ml (200 - 400 mg) 4 gange daglig.

Abboticin 100 mg/ml:

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 4 ml (400 mg) 2-4 gange daglig.

Din dosis kan stige til 20 ml (2000 mg) 2 gange daglig eller 10 ml (1000 mg) 4 gange daglig. Følg

lægens anvisning.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen

5 kg.: 0,25 - 0,5 ml (25 - 50 mg) 4 gange daglig.

10 kg.: 0,5 -1,5 ml (50 - 150 mg) 4 gange daglig.

15 kg.: 0,75 - 2 ml (75 - 200 mg) 4 gange daglig.

20 kg.: 1 - 2,5 ml (100 - 250 mg) 4 gange daglig.

25 kg.: 1,25 - 3 ml (125 - 300 mg) 4 gange daglig.

30 kg.: 1,5 - 4 ml (150 - 400 mg) 4 gange daglig.

35 kg.: 1,75 - 4 ml (175 - 400 mg) 4 gange daglig.

40 kg.: 2 - 4 ml (200 - 400 mg) 4 gange daglig.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for meget Abboticin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Abboticin, end der står i denne

information, eller mere, end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Abboticin, kan du få opkastning, mavesmerter, gulsot, hudkløe, træthed,

ømhed under højre ribbensbue, høretab, hurtig evt. uregelmæssig hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Abboticin

Hvis du har glemt at tage en dosis Abboticin, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis det er tæt på tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hold op med at tage medicinen, og kontakt straks

lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112.

Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen (pseudomembranøs kolitis) Kontakt lægen.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Tiltagende myasthenia gravis. Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg,

åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan

ende med nyresvigt. (rhabdomyolyse). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (ventrikulær takykardi,

torsades de pointes eller forlænget QT-interval på ekg). (Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Gulfarvning af hud og øjne, manglende energi og nedsat appetit (kan være tegn på

leverproblemer i form af hyperbilirubinæmi, leverbetændelse med ophobning af galde i

galdegange eller leversvigt).

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin

pga. nyreskade (interstitiel nefritis). Kontakt læge eller skadestue.

mavemundsforsnævring, hvilket viser sig som opkastning og især ses hos spædbørn

(pylorusstenose). Kontakt læge eller skadestue.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10):

kvalme

mavesmerter

hyppige anfald af tynd mave (diaré)

opkastning

nedsat appetit.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10):

hududslæt

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100):

hævelser i huden med kløe (nældefeber).

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000):

hjertebanken (palpitationer)

reversible døvhed (især ved høje doser, eller hvis du har nyreproblemer)

Meget sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000):

manglende fornemmelse for tid, sted eller identitet (forvirring/konfusion)

uklarhed/balanceproblemer (svimmelhed)

ringen for ørerne (tinnitus)

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. (erythema multiforme)

kramper

epileptiske anfald.

Ikke kendt (

hyppighed kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data):

hævelser i ansigt, læber eller tunge (angioødem) Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

kløe

smerter i brystet

feber

lavt blodtryk

hører eller ser ting, der ikke findes (hallucinationer)

synsproblemer (nedsat syn)

føler sig svimmel eller omtåget (vertigo)

lysfølsomhed i huden (fotosensibilitet)

gulfarvning af hud og øjne (gulsot)

unormal forstørrelse af leveren

ubehag.

Abboticin kan herudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede leverenzymer i blodet, unormal leverfunktion og

forhøjet hvide blodlegemer, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2° C til 8° C).

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Abboticin er holdbar 14 dage i køleskabet.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Abboticin indeholder:

Abboticin granulat til oral suspension 40 mg/ml og 100 mg/ml.

Aktivtstof: Erythromycinethylsuccinat.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat. Saccharinnatrium. Saccharose.

Carboxymethylcellulosenatrium. Aluminiummagnesiumsilicat. Kirsebæraroma.

Udseende og

pakningsstørrelser

Abboticin granulat til oral suspension 40 mg/ml og 100 mg/ml er hvid til svagt rosa og kan blive

mørkere rosa ved opbevaring.

Abboticin granulat til oral suspension 40 mg/ml: 100 og 200 ml

Abboticin granulat til oral suspension 100 mg/ml: 50, 100 og 200 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Amdipharm Limited

Temple Chambers

3 Burlington Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller:

Aesica Queenborough Limited

Queenborough, Kent

ME11 5EL

England

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger, sundhedspersonale och apotekspersonale:

Tilberedning før anvendelse:

Abboticin 100 mg/ml 50 ml

Tilsæt portionsvis under kraftig omrystning 35 ml aq. purificata.

Vedlagte hvide plastikindsats trykkes ned i flaskehalsen.

Skru låget på.

Abboticin 40 mg/ml og 100 mg/ml 100 ml

Tilsæt portionsvis under kraftig omrystning 77 ml aq. purificata.

Vedlagte hvide plastikindsats trykkes ned i flaskehalsen.

Skru låget på.

Abboticin 40 mg/ml og 100 mg/ml 200 ml

Tilsæt portionsvis under kraftig omrystning 128 ml aq. purificata.

Vedlagte hvide plastikindsats trykkes ned i flaskehalsen.

Skru låget på.