Kyprolis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
carfilzomib
Tilgængelig fra:
Amgen Europe B.V.
ATC-kode:
L01XX45
INN (International Name):
carfilzomib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Multipelt myelom
Terapeutiske indikationer:
Kyprolis i kombination med enten lenalidomid og dexamethason eller dexamethason alene er indiceret til behandling af voksne patienter med multipelt myelom, der har modtaget mindst en tidligere behandling.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003790
Autorisation dato:
2015-11-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/003790

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Kyprolis 10 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Kyprolis 30 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Kyprolis 60 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

carfilzomib

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Kyprolis

Sådan skal du bruge Kyprolis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kyprolis er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof carfilzomib.

Carfilzomib virker ved at blokere proteasomer. Proteasomer er et system inde i cellerne, der nedbryder

proteiner, når de er ødelagte eller ikke længere nødvendige. Ved at forhindre nedbrydningen af

proteiner i kræftceller, som med større sandsynlighed indeholder flere unormale proteiner, medfører

Kyprolis, at kræftcellerne dør.

Kyprolis bruges til behandling af voksne patienter med myelomatose, som har fået mindst én tidligere

behandling for denne sygdom. Myelomatose er kræft i plasmaceller (en slags hvide blodlegemer).

Du vil få Kyprolis sammen med lenalidomid og dexamethason eller kun sammen med dexamethason.

Lenalidomid og dexamethason er andre lægemidler, der bruges til behandling af myelomatose.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Kyprolis

Din læge vil undersøge dig og gennemgå hele din sygehistorie. Du vil blive overvåget nøje under

behandlingen. Du vil få taget blodprøver inden behandlingen med Kyprolis starter og under

behandlingen for at kontrollere, at niveauet af dine blodceller er tilstrækkeligt, og at din lever og dine

nyrer fungerer tilfredsstillende. Lægen eller sundhedspersonalet vil kontrollere, at du får tilstrækkelig

med væske.

Du skal læse indlægssedlerne til alle de lægemidler, du tager i kombination med Kyprolis, så du

forstår de informationer, der vedrører disse lægemidler.

Brug ikke Kyprolis

, hvis du er allergisk over for carfilzomib eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Kyprolis (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Kyprolis, hvis du har en eller flere af

nedenstående tilstande.

Du vil muligvis have brug for at få lavet flere test for at sikre, at dit hjerte,

dine nyrer og din lever fungerer tilfredsstillende.

Hjerteproblemer, herunder tidligere tilfælde af brystsmerter (angina), hjerteanfald,

uregelmæssig hjerterytme, forhøjet blodtryk, eller hvis du nogensinde har fået hjertemedicin

Lungeproblemer, herunder tidligere tilfælde af stakåndethed i hvile eller i forbindelse med

aktivitet (dyspnø)

Nyreproblemer, herunder nyresvigt, eller hvis du nogensinde har været i dialyse

Leverproblemer, herunder tidligere tilfælde af hepatitis, fedtlever, eller hvis du nogensinde har

fået at vide, at din lever ikke fungerer godt nok

Usædvanlige blødninger – hvis du for eksempel har let ved at få blå mærker, du let bløder på

grund af en skade (det kan være en rift, der er længere tid end forventet om at holde op med at

bløde), eller du får en indre blødning og hoster blod op, kaster blod op, får mørk, tjæreagtig

afføring eller lyst, rødt blod i afføringen, eller du får en blødning i hjernen, der fører til

pludselig følelsesløshed eller lammelse i den ene side af ansigt, ben eller arme, pludselig kraftig

hovedpine eller problemer med at se, tale eller synke. Det kan være tegn på, at du har et lavt

antal blodplader (celler, der får blodet til at størkne)

Du har tidligere haft blodpropper i venerne

Smerter eller hævelser på ben eller arme (som kan være et symptom på blodpropper i de dybe

vener i benet eller armen), brystsmerter eller stakåndethed (som kan være et symptom på

blodpropper i lungerne)

Enhver anden betydelig sygdom, du har været indlagt for eller fået en hvilken som helst medicin

for.

Tilstande, du skal holde øje med

Mens du får Kyprolis, er der visse symptomer, du skal holde øje med for at nedsætte risikoen for

eventuelle problemer. Kyprolis kan forværre nogle tilstande eller medføre alvorlige bivirkninger, som

kan være dødelige. Det kan for eksempel være problemer med hjerte, lunger eller nyrer,

tumorlysesyndrom (en livstruende tilstand, der opstår, når kræftcellerne går i stykker og frigiver deres

indhold ud i blodet), reaktioner på infusionen af Kyprolis, usædvanlige blå mærker eller blødning

(herunder indre blødning), blodpropper i venerne, leverproblemer, visse blodtilstande eller en

neurologisk tilstand, der kaldes for PRES. Se ‘Tilstande, du skal holde øje med’ i afsnit 4.

Fortæl det til lægen, hvis du på noget tidspunkt har haft eller muligvis nu har en hepatitis B-infektion.

Dette skyldes, at dette lægemiddel kan reaktivere hepatitis B-virus. Din læge vil undersøge dig for

tegn på denne infektion før, under og i et stykke tid efter behandlingen med dette lægemiddel. Fortæl

det straks til din læge, hvis du bliver mere træt end normalt, eller hvis din hud eller det hvide i dine

øjne bliver gult.

Når som helst under eller efter din behandling skal du straks fortælle det til lægen eller sygeplejersken,

hvis du oplever sløret syn, synstab eller dobbeltsyn, talebesvær, svækkelse i en arm eller et ben, en

ændring i den måde, du går på, eller problemer med balanceevnen, vedvarende følelsesløshed, nedsat

følesans eller tab af følesans, hukommelsestab eller forvirring. Disse kan alle være symptomer på en

alvorlig og potentielt dødelig hjernesygdom, der kaldes for progressiv multifokal leukoencefalopati

(PML). Hvis du havde disse symptomer før behandling med carfilzomib, skal du fortælle lægen om

eventuelle ændringer i disse symptomer.

Brug af anden medicin sammen med Kyprolis

Fortæl lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, du

har fået uden recept, for eksempel vitaminer eller naturlægemidler.

Fortæl lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger medicin til forebyggelse af graviditet, for

eksempel p-piller eller andre former for hormonel prævention, da de muligvis ikke er egnede sammen

med Kyprolis.

Graviditet og amning

Kvinder, der bruger Kyprolis

Du må ikke bruge Kyprolis, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid. Behandling med Kyprolis er ikke blevet undersøgt hos gravide kvinder. Mens du får

Kyprolis og i 30 dage efter behandlingens ophør, skal du bruge en egnet præventionsform for at sikre,

at du ikke bliver gravid. Tal med lægen eller sundhedspersonalet om egnede præventionsformer.

Hvis du bliver gravid, mens du får Kyprolis, skal du straks informere lægen eller sundhedspersonalet

om det.

Du må ikke bruge Kyprolis, hvis du ammer. Det vides ikke, om Kyprolis passerer over i mælken hos

mennesker.

Lenalidomid forventes at være skadeligt for det ufødte barn. Da Kyprolis gives i kombination med

lenalidomid, skal du følge programmet for graviditetsforebyggelse (se lenalidomids indlægsseddel for

information om graviditetsforebyggelse og tal med lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet

om det).

Mænd, der bruger Kyprolis

Du skal bruge kondom, mens du får Kyprolis og i 90 dage efter, behandlingen er stoppet, også selvom

din partner er gravid.

Hvis din partner bliver gravid, mens du får Kyprolis eller inden for 90 dage efter behandlingens ophør,

skal du straks informere lægen eller sundhedspersonalet om det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mens du behandles med Kyprolis, kan du blive træt, svimmel, besvime og/eller opleve, at dit blodtryk

falder. Dette kan nedsætte din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Lad være med at køre

motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du har disse symptomer.

Kyprolis indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 0,3 mmol natrium (svarende til 7 mg natrium) pr. ml infusionsvæske.

Dette skal tages i betragtning, hvis du er på en natriumfattig diæt.

3.

Sådan skal du bruge Kyprolis

Du vil få Kyprolis af en læge eller sygeplejerske. Dosis vil blive beregnet på baggrund af din højde og

vægt (legemsoverfladearealet). Lægen eller sygeplejersken vil fastlægge den dosis Kyprolis, du skal

have.

Kyprolis vil blive givet som infusion i en vene. Infusionen kan vare op til 30 minutter. Kyprolis gives

2 dage i træk hver uge i 3 uger efterfulgt af en enkelt uge uden behandling.

Hver periode på 28 dage anses for at være én behandlingscyklus. Det betyder, at du vil få Kyprolis på

dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16 i hver 28-dages cyklus. Fra og med cyklus 13 vil du ikke få doserne på dag 8

og 9, hvis du behandles med Kyprolis i kombination med lenalidomid og dexamethason.

De fleste patienter vil få behandlingen, så længe deres sygdom bedres eller forbliver stabil.

Behandlingen med Kyprolis kan dog blive afbrudt, hvis du får bivirkninger, som ikke kan behandles.

Du vil også få enten lenalidomid og dexamethason eller kun dexamethason sammen med Kyprolis. Du

vil muligvis også få anden medicin.

Hvis du har fået for meget Kyprolis

Da dette lægemiddel gives af en læge eller sygeplejerske, er det usandsynligt, at du vil få for meget.

Hvis du alligevel får for meget Kyprolis, vil din læge holde øje med, om du eventuelt får bivirkninger.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tilstande, du skal holde øje med

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Fortæl det straks til lægen

, hvis du bemærker et eller flere

af følgende symptomer:

Brystsmerter, stakåndethed eller hævede fødder, hvilket kan være tegn på hjerteproblemer

Vejrtrækningsbesvær, for eksempel stakåndethed i hvile eller i forbindelse med aktiviteter eller

hoste (dyspnø), hurtig vejrtrækning, en følelse af, at du ikke kan få luft nok, hvæsende

vejrtrækning eller hoste, hvilket kan være tegn på skadelige virkninger på lungerne

Meget højt blodtryk, kraftige brystsmerter, kraftig hovedpine, forvirring, sløret syn, kvalme og

opkastning eller svær angst, hvilket kan være tegn på en tilstand, der kaldes for hypertensiv

krise

Stakåndethed i forbindelse med dagligdags aktiviteter eller i hvile, uregelmæssig hjerterytme

(puls), hurtig puls, træthed, svimmelhed og besvimelsesanfald, hvilket kan være tegn på en

tilstand, der kaldes for pulmonal hypertension

Hævede ankler, fødder eller hænder, appetitløshed, mindre urinproduktion eller unormale

blodprøveresultater, hvilket kan være tegn på nyreproblemer eller nyresvigt

En bivirkning, der kaldes for tumorlysesyndrom, som skyldes den hurtige nedbrydning af

kræftceller og kan medføre uregelmæssig hjerterytme, nyresvigt eller unormale

blodprøveresultater

Feber, kulderystelser eller rysten, ledsmerter, muskelsmerter, rødme eller hævelse i ansigtet,

læberne, tungen og/eller svælget, som kan gøre det svært at trække vejret eller synke

(angioødem), svækkelse, stakåndethed, lavt blodtryk, besvimelse, trykken for brystet eller

brystsmerter kan opstå som en reaktion på infusionen

Usædvanlige blå mærker eller blødninger, for eksempel en rift, der er længere tid end normalt

om at holde op med at bløde, eller du får en indre blødning og hoster blod op, kaster blod op, får

mørk, tjæreagtig afføring eller lyst, rødt blod i afføringen, eller du får en blødning i hjernen, der

fører til pludselig følelsesløshed eller lammelse i den ene side af ansigt, ben eller arme,

pludselig kraftig hovedpine eller problemer med at se, tale eller synke

Smerter eller hævelser på ben eller arme (som kan være et symptom på blodpropper i de dybe

vener i benet eller armen), brystsmerter eller stakåndethed (som kan være et symptom på

blodpropper i lungerne)

Gulfarvning af hud og øjne (gulsot), mavesmerter eller opsvulmet mave, kvalme eller

opkastning, som kan være symptomer på leverproblemer, blandt andet leversvigt. Hvis du på

noget tidspunkt har haft hepatitis B-infektion, kan behandlingen med dette lægemiddel

reaktivere hepatitis B-infektionen

Blødning, blå mærker, svækkelse, forvirring, feber, kvalme, opkastning og diaré samt akut

nyresvigt, hvilket kan være tegn på en blodsygdom, der kaldes for trombotisk mikroangiopati

Hovedpine, forvirring, krampeanfald, synstab og højt blodtryk, hvilket kan være tegn på en

tilstand i hjernen (neurologisk tilstand), der kaldes for posteriort reversibelt encefalopati-

syndrom (PRES).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan optræde hos flere end 1 ud af 10 personer)

Alvorlig lungebetændelse

Luftvejsinfektion

Lavt antal blodplader, som kan medføre, at du nemt får blå mærker eller bløder

(trombocytopeni)

Lavt antal hvide blodlegemer, som kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner og

muligvis vil være forbundet med feber

Lavt antal røde blodlegemer (anæmi), som kan medføre træthed og udmattelse

Ændringer i blodprøver (lave niveauer af kalium i blodet, forhøjede niveauer af sukker og/eller

kreatinin i blodet)

Appetitløshed

Søvnbesvær

Hovedpine

Følelsesløshed, prikken eller nedsat følesans i hænder og/eller fødder

Svimmelhed

Højt blodtryk (hypertension)

Stakåndethed

Hoste

Diaré

Kvalme

Forstoppelse

Opkastning

Mavesmerter

Rygsmerter

Ledsmerter

Smerter i arme, ben, hænder eller fødder

Muskelspasmer

Feber

Kulderystelser

Hævede hænder, fødder eller ankler

Svaghedsfølelse

Træthed

Almindelige bivirkninger (kan optræde hos op til 1 ud af 10 personer)

Infusionsreaktion

Hjertesvigt og hjerteproblemer, herunder hurtige, kraftige eller uregelmæssige hjerteslag

Hjerteanfald

Nyreproblemer, herunder nyresvigt

Blodpropper i venerne (dyb venetrombose)

Hedeture

Blodprop i lungerne

Væske i lungerne

Hvæsende vejrtrækning

Alvorlige infektioner, for eksempel blodforgiftning (sepsis)

Lungeinfektion

Leverproblemer, herunder forhøjede leverenzymer i blodet

Influenzalignende symptomer

Reaktivering af skoldkoppevirus (helvedesild), der kan medføre hududslæt og smerter (herpes

zoster)

Urinvejsinfektion

Hoste, som kan omfatte trykken for brystet eller brystsmerter, tilstoppet næse (bronkitis)

Ondt i halsen

Betændelseslignende tilstand (inflammation) i næse og hals

Næse, der løber, stoppet næse eller nysen

Virusinfektion

Infektion i mave og tarme (gastroenteritis)

Blødning i mave og tarme

Ændringer i blodprøver (reducerede niveauer af natrium, magnesium, protein, calcium eller

fosfat i blodet, forhøjede niveauer af calcium, urinsyre, kalium, bilirubin eller C-reaktivt protein

i blodet)

Dehydrering (væskemangel)

Angst

Forvirring

Sløret syn

Grå stær (katarakt)

Lavt blodtryk (hypotension)

Næseblod

Ændret stemme eller hæshed

Fordøjelsesbesvær

Tandpine

Udslæt

Knoglesmerter, muskelsmerter, brystsmerter

Muskelsvaghed

Muskelømhed

Hudkløe

Hudrødme

Øget svedtendens

Smerter

Smerter, hævelse, irritation eller ubehag på det sted, hvor du har fået infusionen

Ringen for ørerne (tinnitus)

En generel følelse af sygdom eller utilpashed

Ikke almindelige bivirkninger (kan optræde hos op til 1 ud af 100 personer)

Blødning i lungerne

Betændelse i tyktarmen, der skyldes en bakterie, som hedder Clostridium difficile

Allergisk reaktion på Kyprolis

Multiorgansvigt

Nedsat blodtilførsel til hjertet

Blødning i hjernen

Slagtilfælde

Vejrtrækningsproblemer, hurtig vejrtrækning og/eller svagt blåfarvede fingerspidser og læber

(akut respiratorisk distress syndrom)

Betændelse i hjertesækken (perikarditis). Symptomerne omfatter smerter bag brystbenet, der

sommetider breder sig til hals og skuldre, og sommetider er ledsaget af feber

Ophobning af væske i hjertesækken (perikardieeffusion). Symptomerne omfatter brystsmerter

eller trykken for brystet samt stakåndethed

Blokering af galdestrømmen fra leveren (kolestase), hvilket kan give hudkløe, gullig hud, meget

mørk urin og meget lys afføring

Huller (perforation) i fordøjelsessystemet

Cytomegalovirusinfektion

Reaktivering af hepatitis B-infektion (leverbetændelse, der skyldes virus)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendix V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Kyprolis vil blive opbevaret på apoteket.

Brug ikke Kyprolis efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.

Det rekonstituerede præparat skal være en klar, farveløs til lys gullig opløsning og må ikke

administreres, hvis der ses misfarvning eller partikler.

Kyprolis er kun til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold

til lokale retningslinjer.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kyprolis indeholder:

Aktivt stof: carfilzomib. Hvert hætteglas indeholder 10 mg, 30 mg eller 60 mg carfilzomib.

Efter rekonstitution indeholder 1 ml opløsning 2 mg carfilzomib.

Øvrige indholdsstoffer: betadexsulfobutylethernatrium, vandfri citronsyre (E 330) og

natriumhydroxid (se afsnit 2 ‘Kyprolis indeholder natrium’).

Udseende og pakningsstørrelser

Kyprolis leveres i et hætteglas som et hvidt til offwhite pulver til infusionsvæske, opløsning, der

opløses (rekonstitueres) inden brug. Infusionsvæsken er en klar, farveløs eller lys gullig opløsning.

Hver pakning indeholder 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Holland

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland

Fremstiller

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irland

Fremstiller

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner til rekonstitution og klargøring af Kyprolis pulver til infusionsvæske, opløsning, til

intravenøs administration

Carfilzomib er et cytotoksisk stof. Derfor skal der udvises forsigtighed under håndtering og klargøring

af Kyprolis. Det anbefales at bære handsker og andet beskyttelsesudstyr.

Hætteglassene med Kyprolis indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler og er kun beregnet

til engangsbrug. Passende aseptisk teknik skal iagttages.

Den rekonstituerede infusionsvæske indeholder carfilzomib i en koncentration på 2 mg/ml.

Gennemlæs alle anvisninger til klargøring af præparatet inden rekonstitution.

Tag hætteglasset ud af køleskabet umiddelbart inden brug.

Beregn dosis (mg/m

) og det nødvendige antal hætteglas med Kyprolis på baggrund af

patientens legemsoverfladeareal (BSA) ved

baseline

. Patienter med BSA over 2,2 m

skal have

en dosis, der er baseret på et BSA på 2,2 m

. Der er ikke behov for at justere dosis ved

vægtændringer ≤ 20 %.

Brug kun en 21 gauge eller større gauge nål (0,8 mm eller mindre udvendig diameter nål) til at

rekonstituere hvert hætteglas aseptisk ved langsomt at injicere 5 ml (til 10 mg-hætteglas), 15 ml

(til 30 mg-hætteglas) eller 29 ml (til 60 mg-hætteglas) sterilt vand til injektionsvæsker gennem

proppen og rettet mod HÆTTEGLASSETS INDERSIDE for at minimere skumdannelse.

Skvulp forsigtigt hætteglasset og/eller vend det langsomt på hovedet i ca. 1 minut, eller indtil

pulveret er helt opløst. MÅ IKKE OMRYSTES. Hvis der dannes skum, skal opløsningen have

lov at sætte sig i hætteglasset, indtil skummet synker til bunds (ca. 5 minutter), og opløsningen

er klar.

Undersøg infusionsvæsken visuelt inden administration for partikler og misfarvning. Det

rekonstituerede præparat skal være en klar, farveløs til lys gullig opløsning og må ikke

administreres, hvis der ses misfarvning eller partikler.

Eventuelle ubrugte portioner i hætteglasset skal kasseres.

Kyprolis kan administreres direkte ved intravenøs infusion eller alternativt i en infusionspose.

Må ikke administreres som en intravenøs push- eller bolus-injektion.

Hvis det administreres i en infusionspose, brug kun en 21 gauge eller større gauge nål (0,8 mm

eller mindre udvendig diameter nål) til at trække den beregnede dosis op af hætteglasset og

fortynde i en 50 eller 100 ml infusionspose med 5 % glucoseinjektionsvæske.

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal præparatet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstider og -betingelser efter åbning brugerens eget ansvar og bør ikke overstige 24 timer ved

2 °C – 8 °C.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for carfilzomib er

CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

På baggrund af et antal tilfælde af angioødem, der er rapporteret i forbindelse med monoterapi eller

kombinationsterapi med carfilzomib, hvoraf 5 havde positiv dechallenge, og den plausible

mekanisme under hensyntagen til en mulig klasseeffekt (angioødem er medtaget i pkt. 4.8 i

produktresuméet for bortezomib), samt rapporterede tilfælde, der tyder på, at carfilzomib har en

kausal rolle, mener PRAC, at produktinformationen skal opdateres, så denne bivirkning er

medtaget.

Der er identificeret et antal tilfælde af reaktivering af hepatitis B i forbindelse med behandling med

carfilzomib. Disse omfattede 1 veldokumenteret alvorligt tilfælde af reaktivering af hepatitis B med

en sandsynlig sammenhæng med carfilzomib og ingen væsentlige konfoundere, 1 tilfælde af

reaktivering af hepatitis B, der tydede på en kausal sammenhæng, som udvikledes ved tillæg af

carfilzomib til en igangværende behandling med lenalidomid plus dexamethason, samt 20 andre

alvorlige tilfælde, der som minimum havde en plausibel tidsmæssig sammenhæng med carfilzomib.

På baggrund af det store antal tilfælde, den plausible mekanisme og risikoens alvorsgrad, foreslås

det at tilføje hepatitis B som en bivirkning i produktresuméet og indlægssedlen. Der skal desuden

medtages en relevant advarsel.

Hjertesygdom er en kendt bivirkning ved carfilzomib. På baggrund af det antal af relevante tilfælde,

der samlet set er rapporteret, herunder 16 hændelser med dødeligt udfald i rapporteringsperioden,

skal den eksisterende advarsel om hjertesygdom opdateres, så den anbefaler, at patienterne

evalueres for kardiovaskulære risikofaktorer inden behandling med carfilzomib, at det overvejes at

udføre en omfattende kardiologisk vurdering af patienter med høj risiko for kardiovaskulær

sygdom, samt at hypertension er kontrolleret under behandlingen, da hypertension i anamnesen ofte

blev rapporteret for patienter, der fik hjertesygdom.

Der er en biologisk plausibilitet for carfilzomib-induceret PML (lymfopeni og opportunistiske

infektioner er forventede bivirkninger). PML er et kendt sikkerhedsproblem ved bortezomib, som

tilhører den samme klasse som carfilzomib. Desuden blev der identificeret to tilfælde af niveau 1, ét

tilfælde af niveau 2 og ét tilfælde af niveau 3, i henhold til den tilfældedefinition der anvendes af

Mentzer et al. I overensstemmelse med den mærkning og de risikominimeringstiltag, der foreslås af

Segec et al., er medtagelse af en advarsel om PML i pkt. 4.4 i produktresuméet berettiget.

Indlægssedlen opdateres i overensstemmelse med dette.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for carfilzomib er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder carfilzomib, forbliver

uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Kyprolis 10 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Kyprolis 30 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Kyprolis 60 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Kyprolis 10 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 10 mg carfilzomib.

Kyprolis 30 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 30 mg carfilzomib.

Kyprolis 60 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 60 mg carfilzomib.

Efter rekonstitution indeholder 1 ml opløsning 2 mg carfilzomib.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml infusionsvæske indeholder 7 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til offwhite lyofiliseret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kyprolis i kombination med enten lenalidomid og dexamethason eller med dexamethason alene er

indiceret til behandling af voksne patienter med myelomatose, der har fået mindst én tidligere

behandling (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Kyprolis skal superviseres af en læge med erfaring i kræftbehandling.

Dosering

Dosis beregnes ved hjælp af patientens legemsoverfladeareal (BSA) ved

baseline

. Patienter med BSA

over 2,2 m

skal have en dosis, der er baseret på et BSA på 2,2 m

. Det er ikke nødvendigt at justere

dosis ved vægtændringer mindre end eller lig med 20 %.

Kyprolis i kombination med lenalidomid og dexamethason

Ved kombination med lenalidomid og dexamethason administreres Kyprolis intravenøst som en

10-minutters infusion to dage i træk hver uge i tre uger (dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16) efterfulgt af en

12-dages hvileperiode (dag 17 til 28) som vist i tabel 1. Hver periode på 28 dage anses for at være en

behandlingscyklus.

Kyprolis administreres med en initialdosis på 20 mg/m

(maksimumdosis 44 mg) på dag 1 og 2 i

cyklus 1. Hvis dosis tolereres, forhøjes den til 27 mg/m

(maksimumdosis 60 mg) på dag 8 i cyklus 1.

Fra cyklus 13 udelades doserne af Kyprolis på dag 8 og 9.

Behandlingen kan fortsætte indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Behandling med Kyprolis kombineret med lenalidomid og dexamethason i mere end 18 cyklusser skal

baseres på en individuel vurdering af fordele kontra risici, da der er begrænsede data vedrørende

carfilzomibs tolerabilitet og toksicitet efter 18 cyklusser (se pkt. 5.1).

Kyprolis administreres i kombination med lenalidomid 25 mg oralt på dag 1-21, og dexamethason

administreres som 40 mg oralt eller intravenøst på dag 1, 8, 15 og 22 i 28-dages-cyklusserne. En

passende reduktion af initialdosis af lenalidomid bør overvejes i henhold til anbefalingerne i det

gældende produktresumé for lenalidomid, for eksempel hos patienter med nedsat nyrefunktion ved

baseline

. Dexamethason skal administreres 30 minutter til 4 timer inden Kyprolis.

Tabel 1. Kyprolis i kombination med lenalidomid og dexamethason

a

Cyklus 1

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Dag

1

Dag

2

Dag

3-7

Dag

8

Dag

9

Dag

10–14

Dag

15

Dag

16

Dag

17-21

Dag

22

Dag

23-28

Kyprolis (mg/m

2

)

Dexamethason (mg)

Lenalidomid

25 mg dagligt

Cyklus 2-12

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Dag

1

Dag

2

Dag

3-7

Dag

8

Dag

9

Dag

10-14

Dag

15

Dag

16

Dag

17-21

Dag

22

Dag

23-28

Kyprolis (mg/m

2

)

Dexamethason (mg)

Lenalidomid

25 mg dagligt

Cyklus 13 og fremefter

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Dag

1

Dag

2

Dag

3-7

Dag

8

Dag

9

Dag

10-14

Dag

15

Dag

16

Dag

17-21

Dag

22

Dag

23-28

Kyprolis (mg/m

2

)

Dexamethason (mg)

Lenalidomid

25 mg dagligt

Infusionstiden er 10 minutter og forbliver den samme under hele behandlingen

Kyprolis i kombination med dexamethason

Ved kombination med dexamethason administreres Kyprolis intravenøst som en 30-minutters infusion

to dage i træk hver uge i tre uger (dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16) efterfulgt af en 12-dages hvileperiode

(dag 17 til 28) som vist i tabel 2. Hver periode på 28 dage anses for at være en behandlingscyklus.

Kyprolis administreres med en initialdosis på 20 mg/m

(maksimumdosis 44 mg) på dag 1 og 2 i

cyklus 1. Hvis dosis tolereres, forhøjes den til 56 mg/m

(maksimumdosis 123 mg) på dag 8 i cyklus 1.

Behandlingen kan fortsætte indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Når Kyprolis kombineres med dexamethason alene, administreres dexamethason som 20 mg oralt eller

intravenøst på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 og 23 i cyklusserne på 28 dage. Dexamethason skal

administreres 30 minutter til 4 timer inden Kyprolis.

Tabel 2. Kyprolis i kombination med dexamethason alene

a

Cyklus 1

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Dag

1

Dag

2

Dag

3-7

Dag

8

Dag

9

Dag

10-14

Dag

15

Dag

16

Dag

17-21

Dag

22

Dag

23

Dag

24-28

Kyprolis

(mg/m

2

)

Dexamethason

(mg)

Cyklus 2 og alle efterfølgende cylkusser

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Dag

1

Dag

2

Dag

3-7

Dag

8

Dag

9

Dag

10-14

Dag

15

Dag

16

Dag

17-21

Dag

22

Dag

23

Dag

24-28

Kyprolis

(mg/m

2

)

Dexamethason

(mg)

Infusionstiden er 30 minutter og forbliver den samme under hele behandlingen

Samtidige behandlinger

For at reducere risikoen for reaktivering af herpes zoster skal antiviral profylakse overvejes hos

patienter, der behandles med Kyprolis (se pkt. 4.8).

Tromboseprofylakse anbefales til patienter, der behandles med Kyprolis i kombination med

dexamethason eller med lenalidomid og dexamethason, og skal baseres på en vurdering af patientens

underliggende risici og kliniske status. Der henvises til de gældende produktresuméer for lenalidomid

og dexamethason hvad angår andre samtidige medicinske behandlinger, der kan være behov for, for

eksempel anvendelse af profylakse mod mavesyrerelaterede forstyrrelser.

Hydrering, væske- og elektrolytmonitorering

Adækvat hydrering er nødvendig inden administration af doser i cyklus 1, især hos patienter, der har

stor risiko for tumorlysesyndrom eller nyretoksicitet. Alle patienter skal monitoreres for tegn på

volumenoverbelastning, og væskebehovet skal tilpasses den enkelte patient. Den samlede

væskemængde kan justeres som klinisk indiceret hos patienter med hjerteinsufficiens ved

baseline

eller med risiko for hjerteinsufficiens (se pkt. 4.4).

Den anbefalede hydrering omfatter både orale væsker (30 ml/kg/dag i 48 timer inden dag 1 i cyklus 1)

og intravenøse væsker (250-500 ml passende intravenøs væske før hver dosis i cyklus 1). Der gives

yderligere 250-500 ml intravenøs væske efter behov efter administration af Kyprolis i cyklus 1. Oral

og/eller intravenøs hydrering skal fortsætte efter behov i de efterfølgende cyklusser.

Serumkalium skal monitoreres månedligt eller oftere under behandling med Kyprolis, alt efter klinisk

indikation og afhængigt af de kaliumniveauer, der er målt inden behandlingens start, samtidigt givne

behandlinger (fx lægemidler, der vides at øge risikoen for hypokaliæmi) og associerede

komorbiditeter.

Anbefalede dosisændringer

Dosis skal ændres på baggrund af Kyprolis’ toksicitet. Den anbefalede håndtering og dosisændringer

vises i tabel 3. Dosisreduktioner vises i tabel 4.

Tabel 3. Dosisændringer under behandling med Kyprolis

Hæmatologisk toksicitet

Anbefalet håndtering

Absolut neutrofiltal < 0,5 x 10

(se pkt. 4.4)

Stop dosering

Fortsæt med samme dosisniveau, hvis tallet kommer

tilbage på ≥ 0,5 x 10

Følg samme anbefalinger som ovenfor ved efterfølgende fald

til < 0,5 x 10

/l og overvej 1 dosisniveaureduktion ved

genstart af Kyprolis

Febril neutropeni

Absolut neutrofiltal < 0,5 x 10

og en oral temperatur > 38,5 °C

eller to målinger i træk på

> 38,0 °C i løbet af 2 timer

Stop dosering

Genoptag med samme dosisniveau, hvis absolut neutrofiltal

vender tilbage til niveauet ved

baseline

, og feberen svinder

Trombocyttal < 10 x10

/l eller

tegn på blødning med

trombocytopeni (se pkt. 4.4)

Stop dosering

Fortsæt med samme dosisniveau, hvis tallet stiger til

≥ 10 x10

/l, og/eller blødningen kontrolleres

Følg samme anbefalinger som ovenfor ved efterfølgende fald

til < 10 x10

/l og overvej 1 dosisniveaureduktion ved genstart

af Kyprolis

Ikke-hæmatologisk toksicitet (renal)

Anbefalet håndtering

Serumkreatinin lig med eller

større end 2 ×

baseline

, eller

Kreatininclearance < 15 ml/min

(eller kreatininclearance falder til

≤ 50 % af

baseline

) eller behov

for dialyse (se pkt. 4.4)

Stop dosering og fortsæt med monitorering af nyrefunktion

(serumkreatinin eller kreatininclearance)

Kyprolis skal genoptages, når nyrefunktionen er

bedret til inden for 25 % af

baseline

; overvej

genoptagelse med 1 dosisniveaureduktion

For patienter i dialyse, der får Kyprolis, skal dosen

administreres efter dialysen

Anden ikke-hæmatologisk toksicitet

Anbefalet håndtering

Alle andre ikke-hæmatologiske

toksiciteter grad 3 eller 4 (se

pkt. 4.4)

Stop, indtil det er svundet eller returneret til

baseline

-niveau

Overvej at genstarte næste planlagte behandling med

1 dosisniveaureduktion

Se tabel 4 vedrørende dosisreduktion

Tabel 4. Dosisreduktioner for Kyprolis

Regimen

Kyprolis-dosis

Første reduktion

af Kyprolis-dosis

Anden reduktion

af Kyprolis-dosis

Tredje reduktion

af Kyprolis-dosis

Kyprolis, lenalidomid og

dexamethason

27 mg/m

20 mg/m

15 mg/m

Kyprolis og dexamethason

56 mg/m

45 mg/m

36 mg/m

27 mg/m

Bemærk: Infusionstiden for Kyprolis forbliver uændret i forbindelse med dosisreduktion(er)

Kyprolis skal seponeres, hvis symptomerne ikke svinder

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Patienter med moderat eller svært nedsat nyrefunktion deltog i Kyprolis-dexamethason-

kombinationsstudier, men blev udelukket fra Kyprolis-lenalidomid-kombinationsstudier. Der findes

således kun begrænsede data for Kyprolis i kombination med lenalidomid og dexamethason hos

patienter med kreatininclearance (CrCL) < 50 ml/min. En passende reduktion af initialdosis af

lenalidomid hos patienter med nedsat nyrefunktion ved

baseline

bør overvejes i overensstemmelse

med anbefalingerne i produktresuméet for lenalidomid.

Baseret på de tilgængelige farmakokinetiske data anbefales justering af initialdosis af Kyprolis ikke til

patienter med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion ved

baseline

eller patienter i kronisk dialyse

(se pkt. 5.2). I kliniske fase 3-studier var forekomsten af akut nyreinsufficiens dog højere hos patienter

med lavere kreatininclearance ved

baseline

end hos patienter med højere kreatininclearance ved

baseline

Nyrefunktionen skal vurderes ved behandlingsstart og monitoreres mindst hver måned eller i henhold

til accepterede retningslinjer for klinisk praksis, især hos patienter med lav kreatininclearance ved

baseline

(CrCL < 30 ml/min). Dosis bør justeres på passende vis på baggrund af toksicitet (se tabel 3).

Der er kun begrænsede data vedrørende virkning og sikkerhed hos patienter med kreatininclearance

< 30 ml/min ved

baseline

Da clearance af Kyprolis ved dialyse ikke er undersøgt, skal lægemidlet administreres efter dialyse.

Nedsat leverfunktion

Patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion blev udelukket fra studier af Kyprolis i

kombination med lenalidomid plus dexamethason og dexamethason alene.

Kyprolis’ farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Baseret på de tilgængelige farmakokinetiske data anbefales justering af initialdosis ikke til patienter

med let eller moderat nedsat leverfunktion. Der er dog rapporteret højere forekomst af

leverfunktionsanomalier, bivirkninger ≥ grad 3 og alvorlige bivirkninger hos patienter med let eller

moderat nedsat leverfunktion ved

baseline

sammenlignet med patienter med normal leverfunktion (se

pkt. 4.4 og 5.2). Leverenzymer og bilirubin skal vurderes ved behandlingsstart med carfilzomib og

monitoreres månedligt under behandlingen uanset værdierne ved

baseline,

og dosis justeres på

passende vis på baggrund af toksicitet (se tabel 3). Patienter med moderat og svært nedsat

leverfunktion skal have særlig bevågenhed set i lyset af de meget begrænsede data vedrørende

virkning og sikkerhed i denne population.

Ældre patienter

Samlet set var forekomsten af visse bivirkninger (herunder hjerteinsufficiens) i kliniske studier højere

hos patienter ≥ 75 år end hos patienter < 75 år (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Kyprolis’ sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Kyprolis skal administreres ved intravenøs infusion. 20/27 mg/m

dosen administreres over

10 minutter. 20/56 mg/m

dosen skal administreres over 30 minutter.

Kyprolis må ikke administreres som en intravenøs push- eller bolus-injektion.

Infusionsslangen skal skylles med en isotonisk natriumchloridinjektionsvæske eller 5 %

glucoseinjektionsvæske umiddelbart inden og efter administration af Kyprolis.

Kyprolis må ikke blandes med andre lægemidler eller administreres som infusion med andre

lægemidler.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Kyprolis administreres i kombination med andre lægemidler, og der henvises til de andre lægemidlers

produktresuméer for information om yderligere kontraindikationer.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da Kyprolis administreres i kombination med andre lægemidler, skal man være opmærksom på disse

andre lægemidlers produktresuméer, inden behandling med Kyprolis iværksættes. Da lenalidomid kan

blive brugt i kombination med Kyprolis, skal man være særligt opmærksom på kravene til

graviditetstest og kontraception ved lenalidomid (se pkt. 4.6).

Hjertesygdom

Der er forekommet ny eller forværret hjerteinsufficiens (fx kongestiv hjerteinsufficiens, lungeødem,

nedsat ejektionsfraktion), myokardieiskæmi og myokardieinfarkt efter administration af Kyprolis. Død

som følge af hjertestop er forekommet inden for en dag efter administration af Kyprolis, og der er

indberettet dødelige tilfælde af hjerteinsufficiens og myokardieinfarkt. For potentielle dosisrelaterede

virkninger, se pkt. 4.8.

Selvom adækvat hydrering er et krav inden dosering i cyklus 1, skal alle patienter monitoreres for tegn

på volumenoverbelastning, især patienter med risiko for hjerteinsufficiens. Den samlede

væskemængde kan justeres som klinisk indiceret hos patienter med hjerteinsufficiens ved

baseline

eller med risiko for hjerteinsufficiens (se pkt. 4.2).

Stop behandling med Kyprolis ved kardielle hændelser grad 3 eller 4, indtil patienten er restitueret, og

overvej at genstarte Kyprolis med 1 dosisniveaureduktion baseret på en vurdering af fordele/risici

(se pkt. 4.2).

Risikoen for hjerteinsufficiens er øget hos ældre patienter (≥ 75 år). Risikoen for hjerteinsufficiens er

ligeledes øget hos asiatiske patienter.

Det anbefales at foretage en grundig vurdering af kardiovaskulære risikofaktorer før behandlingsstart.

Patienter med hjerteinsufficiens NYHA- (

New York Heart Association

) klasse III og IV, nyligt

myokardieinfarkt og ledningsforstyrrelser, der ikke kontrolleres med lægemidler, kunne ikke deltage i

de kliniske studier. Sådanne patienter kan have en øget risiko for hjertekomplikationer. Patienter med

tegn eller symptomer på hjerteinsufficiens NYHA-klasse III eller IV, nyligt hjerteinfarkt (inden for de

seneste 4 måneder) samt ukontrolleret angina eller arytmier bør gennemgå en omfattende kardiologisk

vurdering, inden behandling med Kyprolis iværksættes. Denne vurdering bør optimere patientens

status med særlig fokus på blodtrykskontrol og væskekontrol. Efterfølgende skal patienten behandles

med forsigtighed og hele tiden følges nøje.

Elektrokardiografiske ændringer

Der er indberettet tilfælde af forlænget QT-interval i kliniske studier. En effekt af Kyprolis på

QT-intervallet kan ikke udelukkes (se pkt. 5.1).

Pulmonal toksicitet

Der er opstået akut lungesvigt (ARDS), akut respirationsinsufficiens og akut diffus infiltrativ

lungesygdom såsom pneumonitis og interstitiel lungesygdom hos patienter, der fik Kyprolis. Nogle af

disse hændelser var dødelige. Evaluér og stop behandling med Kyprolis, indtil hændelsen er svundet,

og overvej, om Kyprolis skal genstartes, baseret på en vurdering af fordele/risici (se pkt. 4.2).

Pulmonal hypertension

Der er indberettet pulmonal hypertension hos patienter, der blev behandlet med Kyprolis. Nogle af

disse hændelser var dødelige. Evaluér efter behov. Stop behandling med Kyprolis i tilfælde af

hypertension, indtil hændelsen er svundet eller vendt tilbage til

baseline

-niveau, og overvej, om

Kyprolis skal genstartes, baseret på en vurdering af fordele/risici (se pkt. 4.2).

Dyspnø

Dyspnø er indberettet som en almindelig bivirkning hos patienter, der er blevet behandlet med

Kyprolis. Evaluér dyspnøen for at udelukke kardiopulmonale tilstande, herunder hjerteinsufficiens og

lungesyndromer. Stop behandling med Kyprolis i tilfælde af dyspnø grad 3 og 4, indtil hændelsen er

svundet eller vendt tilbage til

baseline

-niveau, og overvej, om Kyprolis skal genstartes, baseret på en

vurdering af fordele/risici (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hypertension

Der er observeret hypertension, herunder hypertensiv krise og akut svær hypertension, i forbindelse

med behandling med Kyprolis. Nogle af disse hændelser var dødelige. Det anbefales at kontrollere

hypertension inden behandlingens start og under behandlingen. Alle patienter bør undersøges

rutinemæssigt for hypertension, mens de får Kyprolis, og behandles efter behov. Dosis af Kyprolis bør

reduceres, hvis hypertensionen ikke kan kontrolleres. Stop behandling med Kyprolis i tilfælde af

hypertensiv krise, indtil hændelsen er svundet eller vendt tilbage til

baseline

-niveau, og overvej, om

Kyprolis skal genstartes, baseret på en vurdering af fordele/risici (se pkt. 4.2).

Akut nyreinsufficiens

Der er indberettet tilfælde af akut nyreinsufficiens hos patienter, der fik Kyprolis. Nogle af disse

hændelser var dødelige. Akut nyreinsufficiens blev indberettet hyppigere hos patienter med

fremskreden recidiveret og refraktær myelomatose, der fik monoterapi med Kyprolis. I kliniske

fase 3-studier var forekomsten af akut nyreinsufficiens højere hos patienter med lavere

kreatininclearance ved

baseline

end hos patienter med højere kreatininclearance ved

baseline

. Hos

størstedelen af patienterne var kreatininclearance stabil over tid. Nyrefunktionen skal monitoreres

mindst hver måned eller i henhold til retningslinjerne for accepteret klinisk praksis, især hos patienter

med lavere kreatininclearance ved

baseline

. Reducér dosis eller stop behandlingen efter behov (se

pkt. 4.2).

Tumorlysesyndrom

Der er indberettet tilfælde af tumorlysesyndrom (TLS), herunder tilfælde med dødeligt udfald, hos

patienter, der fik Kyprolis. Patienter med en stor tumorbyrde bør anses for at have en øget risiko for

TLS. Det skal sikres, at patienterne er velhydrerede inden administration af Kyprolis i cyklus 1 og i de

efterfølgende cyklusser efter behov (se pkt. 4.2). Urinsyresænkende lægemidler bør overvejes til

patienter, som har stor risiko for TLS. Der skal monitoreres for tegn på TLS under behandlingen,

blandt andet med regelmæssig måling af serumelektrolytter. Eventuelle tegn på TLS skal behandles

straks. Stop behandling med Kyprolis, indtil TLS er svundet (se pkt. 4.2).

Infusionsreaktioner

Der er indberettet infusionsreaktioner, herunder livstruende reaktioner, hos patienter, der fik Kyprolis.

Symptomerne kan være feber, kulderystelser, artralgi, myalgi, ansigtsrødme, ansigtsødem, opkastning,

svækkelse, stakåndethed, hypotension, synkope, trykken for brystet og angina. Disse reaktioner kan

opstå straks eller op til 24 timer efter administration af Kyprolis. Dexamethason skal administreres

inden Kyprolis for at reducere forekomsten og sværhedsgraden af disse reaktioner (se pkt. 4.2).

Blødning og trombocytopeni

Der er indberettet tilfælde af blødning (fx gastrointestinal, pulmonal og intrakraniel blødning) hos

patienter, der blev behandlet med Kyprolis – ofte forbundet med trombocytopeni. Nogle af disse

hændelser har været dødelige (se pkt. 4.8).

Kyprolis forårsager trombocytopeni, hvor de laveste niveauer af trombocytter ses på dag 8 eller dag 15

i hver 28-dages cyklus. Trombocyttallet er normalt vendt tilbage til

baseline

-niveauet ved start af

næste cyklus (se pkt. 4.8). Trombocyttallet skal kontrolleres hyppigt under behandling med Kyprolis.

Reducér dosis eller stop behandlingen efter behov (se pkt. 4.2).

Venøse tromboemboliske hændelser

Der er indberettet tilfælde af venøse tromboemboliske hændelser, herunder dyb venetrombose og

lungeemboli med dødelige udfald, hos patienter, der fik Kyprolis.

Patienter med kendte risikofaktorer for tromboemboli, herunder tidligere trombose, skal monitoreres

nøje. Der skal træffes foranstaltninger for at forsøge at minimere alle risikofaktorer, der kan ændres

(fx rygning, hypertension og hyperlipidæmi). Der skal udvises forsigtighed i forbindelse med samtidig

administration af andre midler, som kan forhøje risikoen for trombose (fx erytropoietiske midler eller

hormonsubstitutionsbehandling). Patienter og læger rådes til at holde øje med tegn og symptomer på

tromboemboli. Patienterne skal anmodes om at søge læge, hvis de får symptomer, som for eksempel

stakåndethed, brystsmerter, hæmoptyse eller hævelser eller smerter i arme eller ben.

Tromboprofylakse bør overvejes ud fra en individuel vurdering af fordele/risici.

Levertoksicitet

Der er indberettet tilfælde af leverinsufficiens, herunder dødelige tilfælde. Kyprolis kan medføre

stigning i serum-aminotransferaser (se pkt. 4.8). Reducér dosis eller stop behandlingen efter behov

(se pkt. 4.2). Leverenzymer og bilirubin skal monitoreres ved behandlingens start og månedligt under

behandling med carfilzomib – uanset værdierne ved

baseline

Trombotisk mikroangiopati

Der er indberettet tilfælde af trombotisk mikroangiopati, herunder trombotisk trombocytopenisk

purpura og hæmolytisk uræmisk syndrom (TTP/HUS), hos patienter, der fik Kyprolis. Nogle af disse

hændelser var dødelige. Der skal monitoreres for tegn og symptomer på TTP/HUS. Ved mistanke om

denne diagnose stoppes behandlingen med Kyprolis, og patienten evalueres for eventuel TTP/HUS.

Behandling med Kyprolis kan reinitieres, hvis diagnosen TTP/HUS udelukkes. Sikkerheden ved

reinitiering af Kyprolis hos patienter, der tidligere har haft TTP/HUS, kendes ikke.

Posteriort reversibelt encefalopati-syndrom

Der er indberettet tilfælde af posteriort reversibelt encefalopati-syndrom (PRES) hos patienter, der fik

Kyprolis. PRES, der tidligere blev betegnet reversibelt posteriort leukoencefalopati-syndrom (RPLS),

er en sjælden neurologisk lidelse, der kan manifestere sig med krampeanfald, hovedpine, letargi,

konfusion, blindhed, ændret bevidsthedsniveau og andre visuelle og neurologiske forstyrrelser

sammen med hypertension. Diagnosen bekræftes ved hjælp af neuroradiologisk billeddiagnostik.

Kyprolis-behandlingen skal afbrydes ved mistanke om PRES. Sikkerheden ved reinitiering af Kyprolis

hos patienter, der tidligere har haft PRES, kendes ikke.

Reaktivering af hepatitis B-virus (HBV)

Der er rapporteret om tilfælde af reaktivering af hepatitis B-virus (HBV) hos patienter i behandling

med carfilzomib.

Alle patienter skal screenes for HBV, før der iværksættes behandling med carfilzomib. For patienter

med positiv HBV-serologi bør antiviral profylakse overvejes. De skal monitoreres for kliniske og

laboratoriemæssige tegn på reaktivering af HBV under og efter ophør af behandlingen. Eksperter i

behandling af HBV-infektion skal konsulteres efter behov. Sikkerheden i forbindelse med

genoptagelse af behandling med carfilzomib, når HBV-reaktivering er tilstrækkeligt kontrolleret,

kendes ikke. Derfor skal genoptagelse af behandlingen drøftes med læger med ekspertise i behandling

af HBV.

Progressiv multifokal leukoencefalopati

Der er rapporteret om tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) hos patienter i

behandling med carfilzomib, som tidligere har været eller er i samtidig behandling med

immunsuppressiva.

Patienter i behandling med carfilzomib skal monitoreres for eventuelle nye eller forværrede

neurologiske, kognitive eller adfærdsmæssige tegn og symptomer, der kan tyde på PML, som en del af

differentialdiagnosticering af CNS-sygdomme.

Hvis der er mistanke om PML, skal yderligere administration afbrydes, indtil PML er blevet udelukket

af en specialist ved hjælp af relevante diagnostiske test. Hvis PML bekræftes, skal behandling med

carfilzomib seponeres.

Kontraception

Kvindelige patienter i den fertile alder (og/eller deres partnere) skal bruge sikker kontraception under

behandlingen og i 1 måned efter behandlingen. Mandlige patienter skal bruge sikker kontraception

under behandlingen og i 3 måneder efter behandlingen, hvis deres partner er gravid eller i den fertile

alder og ikke bruger sikker kontraception (se pkt. 4.6). Carfilzomib kan nedsætte virkningen af orale

kontraceptiva (se pkt. 4.5).

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder 0,3 mmol natrium (7 mg) pr. ml rekonstitueret infusionsvæske. Dette

skal tages i betragtning hos patienter, der er på en natriumreduceret diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Carfilzomib metaboliseres primært gennem peptidase- og epoxidhydrolase-aktivitet, og carfilzomibs

farmakokinetiske profil vil derfor sandsynligvis ikke blive påvirket af samtidig administration af

cytochrom P450-hæmmere og -induktorer.

In vitro

studier indikerer, at carfilzomib ikke inducerer human CYP3A4 i dyrkede humane

hepatocytter.

Et kliniske studie, som blev udført med oral midazolam som CYP3A-teststof og med

carfilzomib i en dosis på 27 mg/m

(2-10-minutters infusion), viste, at midazolams farmakokinetik

ikke blev påvirket af samtidig administration af carfilzomib. Dette tyder på, at carfilzomib ikke kan

forventes at hæmme metabolismen af CYP3A4/5-substrater og ikke er en CYP3A4-induktor hos

mennesker. Der er ikke udført kliniske studier med en dosis på 56 mg/m

. Det vides dog ikke, om

carfilzomib er induktor af CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 og 2B6 i terapeutiske koncentrationer. Der skal

udvises forsigtighed, hvis carfilzomib kombineres med lægemidler, der er substrater for disse

enzymer, for eksempel orale kontraceptiva. Der skal træffes effektive foranstaltninger til at undgå

graviditet (se pkt. 4.6 og det gældende produktresumé for lenalidomid). Hvis patienten bruger orale

kontraceptiva, skal hun skifte til en anden sikker metode.

Carfilzomib hæmmer ikke CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 og 2D6

in vitro

og forventes derfor ikke at

påvirke eksponeringen af lægemidler, som er substrater for disse enzymer, som følge af hæmning.

Carfilzomib er et P-glykoprotein (P-gp), men ikke et BCRP-substrat. Da Kyprolis administreres

intravenøst og metaboliseres i omfattende udstrækning, er det imidlertid usandsynligt, at carfilzomibs

farmakokinetiske profil påvirkes af P-gp- eller BCRP-hæmmere eller -induktorer. Ved koncentrationer

(3 µM) lavere end dem, der forventes ved terapeutiske doser, hæmmer carfilzomib

in vitro

effluxtransporten af digoxin, et P-gp-substrat, med 25 %. Der skal udvises forsigtighed, hvis

carfilzomib kombineres med substrater for P-gp (fx digoxin, colchicin).

Carfilzomib hæmmer OATP1B1

in vitro

med en IC50 = 2,01 µM. Det vides derimod ikke, hvorvidt

carfilzomib kan hæmme andre transportører (OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT2 og BSEP) ved

systemiske koncentrationer. Carfilzomib hæmmer ikke human UGT2B7, men hæmmer human

UGT1A1 med en IC50 på 5,5 µM. Ikke desto mindre er risikoen for klinisk relevante interaktioner

med substrater for OATP1B1 og UGT1A1 sandsynligvis lav i betragtning af den hurtige eliminering

af carfilzomib, herunder især det hurtige fald i den systemiske koncentration 5 minutter efter

infusionens afslutning.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception til mænd og kvinder

Kvindelige patienter i den fertile alder (og/eller deres partnere), der behandles med Kyprolis, skal

bruge sikker kontraception under behandlingen og i 1 måned efter behandlingen.

Det kan ikke udelukkes, at effekten af orale kontraceptiva kan være nedsat under behandling med

carfilzomib (se pkt. 4.5). Da der er øget risiko for venøse tromboemboliske hændelser forbundet med

carfilzomib, bør kvindelige patienter desuden undlade at bruge hormonelle kontraceptiva, der er

forbundet med risiko for trombose, under behandling med carfilzomib (se pkt. 4.4 og 4.8). Hvis

patienten aktuelt bruger et oralt kontraceptivum eller en hormonel kontraceptionsmetode, der er

forbundet med risiko for trombose, skal hun skifte til anden sikker kontraception.

Mandlige patienter skal bruge sikker kontraception under behandlingen og i 3 måneder efter

behandlingen, hvis deres partner er gravid eller i den fertile alder og ikke bruger sikker kontraception.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af carfilzomib til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Ud fra dets virkningsmekanisme og fund i dyreforsøg kan Kyprolis beskadige fosteret, hvis det

administreres til gravide kvinder. Kyprolis bør ikke anvendes under graviditet, medmindre den

potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret. Patienten skal informeres om den

potentielle fare for fosteret, hvis Kyprolis anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid,

mens hun tager dette lægemiddel.

Lenalidomid er strukturelt i familie med thalidomid. Det er kendt, at thalidomid er teratogent hos

mennesker og forårsager alvorlige, livstruende medfødte misdannelser. Hvis lenalidomid tages under

graviditet, forventes en teratogen virkning af lenalidomid hos mennesker. Alle patienter skal opfylde

betingelserne i graviditetsforebyggelsesprogrammet for lenalidomid, medmindre det er påviseligt, at

patienten ikke er fertil. Der henvises til det gældende produktresumé for lenalidomid.

Amning

Det er ukendt, om carfilzomib eller dets metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for det diende

barn kan ikke udelukkes ud fra stoffets farmakologiske egenskaber. Som en sikkerhedsforanstaltning

er amning derfor kontraindiceret under behandling med Kyprolis og i mindst 2 dage efter

behandlingen.

Fertilitet

Der er ikke udført fertilitetsstudier på dyr (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Kyprolis påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

I kliniske studier er der observeret træthed, svimmelhed, besvimelse, sløret syn, døsighed og/eller

blodtryksfald. Patienter, der behandles med Kyprolis, skal frarådes at føre motorkøretøj og betjene

maskiner, hvis de får disse symptomer.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Alvorlige bivirkninger, der kan opstå i forbindelse med Kyprolis-behandling, inkluderer:

hjerteinsufficiens, myokardieinfarkt, hjertestop, myokardieiskæmi, interstitiel lungesygdom,

pneumonitis, akut respiratory distress syndrome, akut respirationsinsufficiens, pulmonal hypertension,

dyspnø, hypertension (herunder hypertensiv krise), akut nyreskade, tumorlysesyndrom,

infusionsrelateret reaktion, gastrointestinal blødning, intrakraniel blødning, pulmonal blødning,

trombocytopeni, leverinsufficiens, reaktivering af hepatitis B-virus, PRES, trombotisk mikroangiopati

og TTP/HUS. I kliniske studier med Kyprolis opstod kardiel toksicitet og dyspnø typisk i det tidlige

behandlingsforløb (se pkt. 4.4). De hyppigste bivirkninger (forekom hos > 20 % af patienterne) var:

anæmi, træthed, trombocytopeni, nausea, diaré, pyreksi, dyspnø, luftvejsinfektion, hoste og

neutropeni.

Efter initialdoser af carfilzomib på 20 mg/m

blev dosis øget til 27 mg/m

i studie PX-171-009 og til

56 mg/m

i studie 2011-003 (se pkt. 5.1). En sammenligning på tværs af studierne af bivirkninger i

Kd-armen (Kyprolis og dexamethason) i studie 2011-003

vs.

KRd-armen (Kyprolis, lenalidomid og

dexamethason) i studie PX-171-009 tyder på, at der kan være en potentiel dosissammenhæng for

følgende bivirkninger: hjerteinsufficiens (Kd 8,2 %, KRd 6,4 %), dyspnø (Kd 30,9 %, KRd 22,7 %),

hypertension (Kd 25,9 %, KRd 15,8 %) og pulmonal hypertension (Kd 1,3 %, KRd 0,8 %).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne vises nedenfor inddelt efter systemorganklasse og frekvens (tabel 5).

Frekvensgrupperne blev fastlagt ud fra den rå incidensrate, der er indberettet for hver bivirkning i et

datasæt af puljede kliniske studier (n = 2.944). Inden for hver systemorganklasse og frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 5. Tabel over bivirkninger

MedDRA-

system-

organklasse

Meget almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til

< 1/1.000)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Pneumoni

Luftvejsinfektion

Sepsis

Lungeinfektion

Influenza

Herpes zoster*

Urinvejsinfektion

Bronkitis

Gastroenteritis

Virusinfektion

Nasofaryngitis

Rhinitis

Clostridium

difficile-colitis

Cytomegalovirus-

infektion

Reaktivering af

hepatitis B-virus

Immunsystemet

Lægemiddel-

overfølsomhed

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni

Neutropeni

Anæmi

Lymfopeni

Leukopeni

Febril neutropeni

Trombotisk

mikroangiopati

Metabolisme og

ernæring

Hypokaliæmi

Hyperglykæmi

Appetitløshed

Dehydrering

Hyperkaliæmi

Hypomagnesiæmi

Hyponatriæmi

Hyperkalcæmi

Hypokalcæmi

Hypofosfatæmi

Hyperurikæmi

Hypoalbuminæmi

Tumorlysesyndrom

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Angst

Konfusionstilstand

Nervesystemet

Svimmelhed

Perifer neuropati

Hovedpine

Paræstesi

Hypæstesi

Intrakraniel

blødning

Cerebrovaskulær

hændelse

PRES

Øjne

Katarakt

Sløret syn

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Hjerteinsufficiens

Myokardieinfarkt

Atriefibrillering

Takykardi

Nedsat

ejektionsfraktion

Palpitationer

Hjertestop

Myokardieiskæmi

Perikarditis

Perikardieeffusion

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Dyb venetrombose

Hypotension

Flushing

Hypertensiv krise

Blødning

Akut hypertensiv

krise

MedDRA-

system-

organklasse

Meget almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til

< 1/1.000)

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Hoste

Lungeemboli

Lungeødem

Epistaxis

Orofaryngeale

smerter

Dysfoni

Hvæsende

vejrtrækning

Pulmonal

hypertension

ARDS

Akut respirations-

insufficiens

Pulmonal blødning

Interstitiel

lungesygdom

Pneumonitis

Mave-tarm-

kanalen

Opkastning

Diaré

Obstipation

Abdominalsmerter

Nausea

Gastrointestinal

blødning

Dyspepsi

Tandpine

Gastrointestinal

perforation

Lever og

galdeveje

Forhøjet

alaninamino-

transferase

Forhøjet

aspartatamino-

transferase

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase

Hyperbilirubinæmi

Leverinsufficiens

Kolestase

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Pruritus

Erytem

Hyperhidrose

Angioødem

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Artralgi

Ekstremitets-

smerter

Muskelspasmer

Smerter i knogler og

muskler

Smerter i knogler og

muskler i brystet

Knoglesmerter

Myalgi

Muskelsvaghed

Nyrer og

urinveje

Forhøjet

blodkreatinin

Akut nyreskade

Nyreinsufficiens

Nedsat nyrefunktion

Nedsat

kreatininclearance

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Pyreksi

Perifert ødem

Asteni

Træthed

Kulderystelser

Brystsmerter

Smerter

Reaktion på

infusionssteder

Influenzalignende

sygdom

Utilpashed

Multiorgandys-

funktionsyndrom

MedDRA-

system-

organklasse

Meget almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til

< 1/1.000)

Undersøgelser

Forhøjet C-reaktivt

protein

Forhøjet urinsyre i

blodet

Traumer,

forgiftninger og

behandlings-

komplikationer

Infusionsrelateret

reaktion

* Hyppigheden er beregnet på baggrund af data fra kliniske studier, hvori de fleste patienter fik profylakse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hjerteinsufficiens, myokardieinfarkt og myokardieiskæmi

I kliniske studier med Kyprolis blev hjerteinsufficiens rapporteret hos ca. 7 % af patienterne (5 % af

patienterne havde hændelser grad ≥ 3), myokardieinfarkt blev rapporteret hos ca. 2 % af patienterne

(1,5 % af patienterne havde hændelser grad ≥ 3), og myokardieiskæmi blev rapporteret hos ca. 1 % af

patienterne (< 1 % af patienterne havde hændelser grad ≥ 3). Disse hændelser opstod typisk tidligt i

behandlingsforløbet med Kyprolis (< 5 cyklusser). Se pkt. 4.4 vedrørende den kliniske håndtering af

hjertesygdomme under behandling med Kyprolis.

Dyspnø

Der blev rapporteret dyspnø hos ca. 30 % af patienterne i kliniske studier med Kyprolis. Størstedelen

af tilfældene af dyspnø var ikke alvorlige (< 5 % af patienterne havde hændelser grad ≥ 3), forsvandt,

medførte sjældent seponering af behandlingen og indtrådte tidligt i studiet (< 3 cyklusser). Se pkt. 4.4

vedrørende den kliniske håndtering af dyspnø under behandling med Kyprolis.

Hypertension, herunder hypertensiv krise

Der er opstået tilfælde af hypertensiv krise (akut alvorlig hypertension [urgency] og akut hypertensiv

krise [emergency]) efter administration af Kyprolis. Nogle af disse hændelser var dødelige. I kliniske

studier opstod hypertension hos ca. 20 % af patienterne, og 7,5 % af patienterne havde hypertension

grad ≥ 3, mens der opstod hypertensiv krise hos < 0,5 % af patienterne. Forekomsten af hypertensive

hændelser var den samme hos patienter med hypertension i anamnesen som uden. Se pkt. 4.4

vedrørende den kliniske håndtering af hypertension under behandling med Kyprolis.

Trombocytopeni

Der blev rapporteret trombocytopeni hos ca. 34 % af patienterne i kliniske studier med Kyprolis, og

ca. 20 % af patienterne havde hændelser grad ≥ 3. Kyprolis forårsager trombocytopeni gennem

hæmning af trombocytter, der afsnøres fra megakaryocytter, hvilket resulterer i en klassisk, cyklisk

trombocytopeni, hvor det laveste trombocytniveau ses på dag 8 eller 15 af hver 28-dages cyklus, og

normalt er vendt tilbage til

baseline

-niveauet, når næste cyklus starter. Se pkt. 4.4 vedrørende den

kliniske håndtering af trombocytopeni under behandling med Kyprolis.

Venøse tromboemboliske hændelser

Der er rapporteret tilfælde af venøse tromboemboliske hændelser, herunder dyb venetrombose og

lungeemboli med dødeligt udfald, hos patienter, der fik Kyprolis (se pkt. 4.4). Den samlede forekomst

af venøse tromboemboliske hændelser var højere i Kyprolis-armene i to fase 3-studier. I studie

PX-171-009 var forekomsten af venøse tromboemboliske hændelser 15,6 % i KRd-armen og 9,0 % i

Rd-armen. Der blev rapporteret venøs tromboembolisk hændelse grad ≥ 3 hos 5,6 % af patienterne i

KRd-armen og hos 3,9 % af patienterne i Rd-armen. I studie 2011-003 var forekomsten af venøse

tromboemboliske hændelser 12,5 % i Kd-armen og 3,3 % i Vd-armen (bortezomib plus

dexamethason). Der blev indberettet venøs tromboembolisk hændelse grad ≥ 3 hos 3,5 %af patienterne

i Kd-armen og hos 1,8 % af patienterne i Vd-armen.

Leverinsufficiens

Der er rapporteret tilfælde af leverinsufficiens, herunder dødelige tilfælde, hos < 1 % af patienterne i

kliniske studier med Kyprolis. Se pkt. 4.4 vedrørende den kliniske håndtering af levertoksicitet under

behandling med Kyprolis.

Perifer neuropati

I et randomiseret, åbent multicenterstudie med patienter, der fik Kyprolis 20/56 mg/m

infunderet over

30 minutter i kombination med dexamethason (Kd, n = 464)

vs.

bortezomib plus dexamethason

(Vd, n = 465), blev der rapporteret perifer neuropati grad 2 og derover hos 7 % af patienterne med

recidiveret myelomatose i Kd-armen sammenlignet med 35 % i Vd-armen på tidspunktet for den

planlagte OS-analyse.

Andre specielle populationer

Ældre patienter (≥ 75 år)

I kliniske studier med Kyprolis var forekomsten af visse bivirkninger (herunder hjertearytmier,

hjerteinsufficiens [se pkt. 4.4], dyspnø, leukopeni og trombocytopeni) samlet set højere hos patienter

≥ 75 år end hos patienter < 75 år.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er aktuelt ikke tilstrækkelig information til at drage nogen konklusioner om sikkerheden ved

doser, som er højere end de doser, der er undersøgt i kliniske studier. Der er indberettet akut indtræden

af kulderystelser, hypotension, nyreinsufficiens, trombocytopeni og lymfopeni efter en dosis Kyprolis

på 200 mg, der blev givet ved en fejl.

Der findes ingen kendt antidot til carfilzomib. I tilfælde af overdosering skal patienten monitoreres,

især for bivirkninger forbundet med Kyprolis (se pkt. 4.8).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske midler, ATC-kode: L01XX45

Virkningsmekanisme

Carfilzomib er en tetrapeptid-epoxyketonproteasom-hæmmer, der binder selektivt og irreversibelt til

de N-terminale treonin-holdige aktive steder på 20S-proteasomet, den proteolytiske kernepartikel i

26S-proteasomet, og udviser kun lidt eller slet ingen aktivitet mod andre proteaseklasser. Carfilzomib

har udvist antiproliferativ og proapoptotisk aktivitet i prækliniske modeller i hæmatologiske tumorer.

Hos dyr hæmmede carfilzomib proteasom-aktiviteten i blod og væv og forsinkede tumorvæksten i

myelomatosemodeller.

In vitro

havde carfilzomib minimal neurotoksicitet og minimal reaktion på

non-proteasomale proteaser.

Farmakodynamisk virkning

Intravenøs administration af carfilzomib medførte suppression af proteasom-kymotrypsin-lignende

(CT-L) aktivitet, når det blev målt i blodet 1 time efter første dosis. Carfilzomibdoser ≥ 15 mg/m

medførte konsekvent en (≥ 80 %) hæmning af proteasomets CT-L-aktivitet. Desuden medførte

carfilzomib 20 mg/m

hæmning af det latente membranprotein 2 (LMP2) og multikatalytiske,

endopeptidase-kompleks-lignende 1 (MECL1)-delenheder af immunproteasomet henholdsvis inden

for intervallet 26 % til 32 % og 41 % til 49 %. Proteasomhæmning blev opretholdt i ≥ 48 timer efter

den første dosis carfilzomib i hver behandlingsuge. Kombinationsbehandling med lenalidomid og

dexamethason påvirkede ikke proteasomhæmningen.

Ved den høje dosis på 56 mg/m

var der ikke blot en øget hæmning af CT-L-delenheder (≥ 90 %)

sammenlignet med doser på 15 til 20 mg/m

, men også en øget hæmning af andre

proteasom-delenheder (LMP7, MECL1 og LMP2). Der var en stigning på cirka 8 %, 23 % og 34 % i

hæmningen af henholdsvis delenhed LMP7, MECL1 og LMP2 ved en dosis på 56 mg/m

sammenlignet med doser på 15 til 20 mg/m

. Sammenlignelige proteasomhæmninger blev opnået efter

2-10-minutters og 30-minutters infusion af carfilzomib ved de to dosisniveauer (20 og 36 mg/m

), det

blev undersøgt ved.

Klinisk virkning og sikkerhed

Kyprolis i kombination med lenalidomid og dexamethason til behandling af patienter med recidiveret

myelomatose – studie PX-171-009 (ASPIRE)

Kyprolis’ sikkerhed og virkning blev undersøgt i et randomiseret, åbent multicenterstudie med

792 patienter med recidiveret myelomatose. I studiet undersøgte man kombinationen af Kyprolis med

lenalidomid og dexamethason sammenlignet med lenalidomid og dexamethason alene, randomiseret i

forholdet 1:1.

I dette studie blev Kyprolis undersøgt som en 10-minutters infusion med initialdosis på 20 mg/m

, der

blev øget til 27 mg/m

på dag 8 i cyklus 1, og administreret to gange om ugen i 3 ud af 4 uger.

Kyprolis blev administreret i maksimalt 18 cyklusser, medmindre det blev seponeret på et tidligere

tidspunkt på grund af sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet. Administration af lenalidomid

og dexamethason kunne fortsætte indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Patienter med følgende tilstande blev udelukket fra studiet: kreatininclearance < 50 ml/min, kongestiv

hjerteinsufficiens NYHA-klasse III-IV eller myokardieinfarkt inden for de seneste 4 måneder,

sygdomsprogression under behandling med et bortezomib-holdigt regimen eller progression i løbet af

de første 3 måneder efter initiering af behandling med lenalidomid og dexamethason eller progression

et vilkårligt tidspunkt under behandling med lenalidomid og dexamethason, hvis dette var patientens

seneste behandlingsforløb. Studiets kriterier for egnethed tillod, at en lille delgruppe af patienter med

myelom, som var refraktært over for bortezomib (n = 118) eller lenalidomid (n = 57), kunne deltage.

De inkluderede patienter blev defineret som værende refraktære over for en behandling, hvis et af

følgende tre kriterier var opfyldt: ikke responderende (< minimal respons) på et vilkårligt regimen;

progression i løbet af et vilkårligt regimen eller progression inden for 60 dage efter gennemførelse af

et vilkårligt regimen. Studiet evaluerede ikke benefit/risk-forholdet i den bredere population af

refraktære patienter.

Sygdomsstatus og andre

baseline-

karakteristika var afbalancerede mellem de to behandlingsarme,

herunder alder (64 år, interval 31-91 år), køn (56 % mænd), ECOG-status (48 % med ECOG-status 1),

genetiske højrisiko-mutationer, bestående af de genetiske undertyper t(4;14), t(14;16) eller deletion

17p i ≥ 60 % af plasmaceller (13 %), genetiske mutationer med ukendt risiko, hvilket inkluderede

patienter, hvis resultater ikke var indsamlet eller analyseret (47 %), samt sygdom i ISS-stadie III ved

baseline

(20 %). Patienterne havde fået 1 til 3 tidligere behandlingsforløb (median 2), herunder

tidligere behandling med bortezomib (66 %), thalidomid (44 %) og lenalidomid (20 %).

Resultaterne af studie PX-171-009 er opsummeret i tabel 6 samt figur 1 og figur 2.

Tabel 6. Resumé af effektanalysen i studie PX-171-009, recidiveret myelomatose

Kombinationsbehandling med KRd

KRd-arm

a

(N = 396)

Rd-arm

a

(N = 396)

Median-PFS (mdr.) (95 % CI)

26,3 (23,3; 30,5)

17,6 (15,0; 20,6)

HR (95 % CI); 1-sidet p-værdi

0,69 (0,57; 0,83); < 0,0001

Median-OS (mdr.) (95 % CI)

48,3 (42,4; 52,8)

40,4 (33,6; 44,4)

HR (95 % CI); 1-sidet p-værdi

0,79 (0,67; 0,95); 0,0045

ORR n (%)

345 (87,1)

264 (66,7)

56 (14,1)

17 (4,3)

70 (17,7)

20 (5,1)

VGPR

151 (38,1)

123 (31,1)

68 (17,2)

104 (26,3)

95 % CI af ORR

83,4; 90,3

61,8; 71,3

1-sidet p-værdi

< 0,0001

KRd = Kyprolis, lenalidomid og dexamethason; Rd = lenalidomid og dexamethason; PFS = progressionsfri

overlevelse; HR =

hazard

ratio; CI = konfidensinterval; OS = samlet overlevelse; ORR = samlet responsrate;

sCR = stringent komplet respons; CR = komplet respons; VGPR = meget god partiel respons; PR = partiel

respons; IMWG =

International Myeloma Working Group

; EBMT =

European Society for Blood and Marrow

Transplantation

Som fastlagt af en uafhængig kontrolkomité (IRC) ved hjælp af IMWG’s/EBMT’s objektive standardkriterier

for respons

Statistisk signifikant

Patienter i armen med Kyprolis, lenalidomid og dexamethason (KRd) udviste forbedret progressionsfri

overlevelse (PFS) sammenlignet med patienter i armen med lenalidomid og dexamethason (Rd)

(HR = 0,69 med en 1-sidet p-værdi på < 0,0001), hvilket udgør en forbedring af PFS på 45 % eller en

risikoreduktion på 31 %, fastlagt af en uafhængig kontrolkomité (IRC) med anvendelse af

IMWG’s/EBMT’s objektive standardkriterier for respons.

Fordelen ved KRd for så vidt angår PFS blev observeret konsekvent i alle delgrupper, herunder

patienter ≥ 75 år (n = 96), patienter med høj risiko (n = 100) eller ukendt risiko (n = 375) for genetiske

mutationer samt patienter med en kreatininclearance ved

baseline

på 30 - < 50 ml/min (n = 56).

Figur 1. Kaplan-Meier-kurve over progressionsfri overlevelse ved recidiveret myelomatose

a

KRd = Kyprolis, lenalidomid og dexamethason; Rd = lenalidomid og dexamethason; PFS = progressionsfri

overlevelse; HR =

hazard

ratio; CI = konfidensinterval; IMWG =

International Myeloma Working Group

EBMT =

European Society for Blood and Marrow Transplantation

; mdr. = måneder

Bemærk: Resultaterne for respons og progressiv sygdom (PD) blev fastlagt med anvendelse af

IMWG’s/EBMT’s objektive standardkriterier for respons.

Studie PX-171-009

Der blev udarbejdet en planlagt analyse af samlet overlevelse (OS) efter 246 dødsfald i KRd-armen og

267 dødsfald i Rd-armen. Medianopfølgningen var cirka 67 måneder. Der blev observeret en statistisk

signifikant fordel i OS hos patienterne i KRd-armen sammenlignet med patienterne i Rd-armen.

Patienterne i KRd-armen havde 21 % mindre risiko for dødsfald sammenlignet med patienterne i

Rd-armen (HR = 0,79; 95 % CI: 0,67; 0,95; p-værdi = 0,0045). Median-OS blev forbedret med

7,9 måneder for patienter i KRd-armen sammenlignet med patienterne i Rd-armen (se tabel 6 og

figur 2).

Antal patienter med risiko:

Måneder efter randomisering

Andel overlevende uden progression

GRH0165DA v3

Progression/Dødsfald, n (%)

207 (52,3 %)

224 (56,6 %)

Median-PFS, mdr.

26,3

17,6

HR (KRd/Rd) (95 % CI)

0,690 (0,570; 0,834)

p-værdi (1-sidet)

<0,0001

KRd (N=396)

Rd (N=396)

Figur 2. Kaplan-Meier-kurve over data for den samlede overlevelse ved recidiveret

myelomatose

a

KRd = Kyprolis, lenalidomid og dexamethason; Rd = lenalidomid og dexamethason; OS = samlet overlevelse;

HR =

hazard

ratio; CI = konfidensinterval; mdr. = måneder

Studie PX-171-009

Patienter, der blev behandlet med KRd, rapporterede forbedret generel helbredsstatus med højere

scorer for generel helbredsstatus/livskvalitet (Quality of Life [QoL]) sammenlignet med

Rd-behandling i 18 behandlingscyklusser (multiplicitet ikke justeret, 1-sidet p-værdi = 0,0001), målt

med EORTC QLQ-C30 – et værktøj, der er valideret ved myelomatose.

Kyprolis i kombination med dexamethason til behandling af patienter med recidiveret

myelomatose - studie 2011-003 (ENDEAVOR)

Kyprolis’ sikkerhed og effekt blev undersøgt i et randomiseret, åbent fase 3-multicenterstudie med

Kyprolis plus dexamethason (Kd)

vs.

bortezomib plus dexamethason (Vd). I alt 929 patienter med

recidiveret eller refraktær myelomatose, der havde fået 1 til 3 tidligere behandlingsforløb, blev

inkluderet og randomiseret (464 i Kd-armen og 465 i Vd-armen).

I dette studie blev Kyprolis undersøgt som en 30-minutters infusion med initialdosis på 20 mg/m

, der

blev øget til 56 mg/m

på dag 8 i cyklus 1, og administreret to gange om ugen i 3 ud af 4 uger indtil

sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Patienter, der var randomiseret til Vd-armen, kunne få bortezomib enten som intravenøs (n = 108)

eller subkutan (n = 357) administration. Patienter med følgende tilstande blev udelukket fra studiet:

kreatininclearance < 15 ml/min, kongestiv hjerteinsufficiens NYHA-klasse III og IV,

myokardieinfarkt inden for de seneste 4 måneder eller venstre ventrikel ejektionsfraktion (LVEF)

< 40 %. Studiets kriterier for egnethed tillod, at patienter, som tidligere var blevet behandlet med

carfilzomib (n = 3) eller bortezomib (n = 502), kunne deltage, så længe de som et minimum havde

partiel respons (PR) på tidligere behandling med en proteasomhæmmer; ikke var taget ud af

behandling med en proteasomhæmmer på grund af toksicitet og som et minimum havde haft et

6-måneders interval uden behandling med en proteasomhæmmer siden sidste dosis.

Demografiske karakteristika og

baseline-

karakteristika for studie 2011-003 var velafbalancerede

mellem de to behandlingsarme, herunder tidligere behandling med bortezomib (54 %), tidligere

behandling med lenalidomid (38 %), refraktær for lenalidomid (25 %), alder (65 år, interval 30-89 år),

Antal patienter med risiko:

Måneder efter randomisering

Andel overlevende

GRH0463 v1

Dødsfald, n (%)

246 (62,1 %)

267 (67,4 %)

Median-OS, mdr.

48,3

40,4

HR (KRd/Rd) (95 % CI)

0,794 (0,667; 0,945)

p-værdi (1-sidet)

0,0045

KRd (N=396)

Rd (N=396)

køn (51 % mænd), ECOG-status (45 % med ECOG-status 1), genetiske højrisikomutationer bestående

af de genetiske deltyper t(4;14) eller t(14;16) i mindst 10 % af de screenede plasmaceller eller deletion

17p i ≥ 20 % af plasmaceller (23 %) eller genetiske mutationer med ukendt risiko, hvilket omfattede

patienter, hvis resultater ikke var indsamlet eller analyseret (9 %), samt sygdom i ISS-stadie III ved

baseline

(24 %).

Resultaterne af studie 2011-003 er opsummeret i tabel 7.

Tabel 7. Resumé af effektanalysen i studie 2011-003, recidiveret myelomatose

Kd-arm

(N = 464)

Vd-arm

(N = 465)

Median-PFS (mdr.) (95 % CI)

18,7 (15,6; NE)

9,4 (8,4; 10,4)

HR (95 % CI); 1-sidet p-værdi

0,533 (0,44; 0,65); < 0,0001

Samlet overlevelse, måneder, median

(95 % CI)

47,6 (42,5; NE)

40,0 (32,6; 42,3)

HR (95 % CI); 1-sidet p-værdi

0,791 (0,65; 0,96); 0,010

ORR n (%)

a, c

357 (76,9)

291 (62,6)

≥ CR

58 (12,5)

29 (6,2)

≥ VGPR

252 (54,3)

133 (28,6)

95 % CI af ORR

72,8; 80,7

58,0; 67,0

1-sidet p-værdi

< 0,0001

Kd = Kyprolis plus dexamethason; Vd = bortezomib og dexamethason; CI = konfidensinterval; NE = kan ikke

estimeres; HR =

hazard

ratio; ORR = samlet responsrate; CR = komplet respons; VGPR = meget god partiel

respons

Disse endemål blev fastlagt af en uafhængig kontrolkomité (IRC)

Statistisk signifikant

Samlet respons defineres som opnåelse af en bedste samlet respons på PR, VGPR, CR eller sCR

Statistisk signifikant, 1-sidet p-værdi = 0,0005

Statistisk signifikant, 1-sidet p-værdi = 0,0001

Studiet viste en signifikant forbedring i PFS for patienterne i Kd-armen i forhold til patienterne i

Vd-armen (HR 0,53; 95 % CI: 0,44; 0,65 [p < 0,0001]) (se figur 3).

Sammenlignelige PFS-resultater blev observeret hos patienter, som havde fået tidligere behandling

med bortezomib (HR 0,56; 95 % CI: 0,44; 0,73), og patienter, der ikke havde fået tidligere behandling

med bortezomib (HR 0,48; 95 % CI: 0,36; 0,66).

Kd-armens PFS-fordel blev observeret konsekvent i alle delgrupper, herunder hos patienter ≥ 75 år

(n = 143), patienter med genetiske mutationer med høj risiko (n = 210) og patienter med

kreatininclearance 30 - < 50 ml/min (n = 128) ved

baseline

Hos de patienter, der tidligere havde fået bortezomib (54 %), var median-PFS 15,6 måneder i

Kd-armen

vs.

8,1 måneder i Vd-armen (HR = 0,56; 95 % CI: 0,44; 0,73), og ORR var 71,2 %

vs.

60,3 %.

Hos de patienter, der tidligere havde fået lenalidomid (38 %), var median-PFS 12,9 måneder i

Kd-armen

vs.

7,3 måneder i Vd-armen (HR = 0,69; 95 % CI: 0,52; 0,92), og ORR var 70,1 %

vs.

59,3 %. Hos de patienter, der var refraktære for lenalidomid (25 %), var median-PFS 8,6 måneder i

Kd-armen

vs.

6,6 måneder i Vd-armen (HR = 0,80; 95 % CI: 0,57; 1,11), og ORR var 61,9 %

vs.

54,9 %.

Figur 3. Kaplan-Meier-kurve over den progressionsfrie overlevelse, fastlagt af IRC

(intent-to-treat-population), studie 2011-003

Kd = Kyprolis plus dexamethason; Vd = bortezomib plus dexamethason; PFS = progressionsfri overlevelse;

mdr. = måneder; HR =

hazard

ratio; CI = konfidensinterval

Der blev udarbejdet en planlagt anden interimanalyse af OS efter 189 dødsfald i Kd-armen og

209 dødsfald i Vd-armen. På tidspunktet for analysen var 80 % af de påkrævede hændelser var

registreret. Medianopfølgningen var cirka 37 måneder. Der blev observeret en statistisk signifikant

fordel i OS hos patienter i Kd-armen sammenlignet med patienter i Vd-armen (HR = 0,791;

95 % CI: 0,65; 0,96; p-værdi = 0,010) (se figur 4).

Figur 4. Kaplan-Meier-kurve over data for den samlede overlevelse ved recidiveret

myelomatose, studie 2011-003

Kd = Kyprolis plus dexamethason; Vd = bortezomib plus dexamethason; OS = samlet overlevelse;

mdr. = måneder; HR =

hazard

ratio; CI = konfidensinterval

Antal patienter med risiko:

Måneder efter randomisering

Andel overlevende uden progression

GRH0308 v1

Progression/Dødsfald, n (%)

171 (36,9 %)

243 (52,3 %)

Median-PFS, mdr.

18,7

HR (Kd/Vd) (95 % CI)

0,533 (0,437; 0,651)

p-værdi (1-sidet)

<0,0001

Kd (N=464)

Vd (N=465)

GRH0558DA v1

Antal patienter med risiko:

Måneder efter randomisering

Andel overlevende

Kd (sort)

Vd (grå)

Dødsfald, n (%)

189 (40,7 %)

209 (44,9 %)

Median-OS, mdr.

47,6

40,0

HR (Kd/Vd) (95 % CI)

0,791 (0,648; 0,964)

p-værdi (1-sidet)

0,0100

Kd (N=464)

Vd (N=465)

Monoterapi med Kyprolis til patienter med recidiveret og refraktær myelomatose

Der er indsamlet yderligere klinisk erfaring med monoterapi med Kyprolis til patienter med recidiveret

og refraktær myelomatose. Studie PX-171-011 var et åbent, randomiseret fase 3-studie (N = 315;

eksponering for ≥ 3 tidligere behandlinger påkrævet). De patienter, der deltog i studie PX-171-011,

havde tidligere fået mere intens behandling og havde dårligere organ- og marvfunktion sammenlignet

med patienter, der deltog i studie PX-171-009. I PX-171-011 blev monoterapi med Kyprolis

sammenlignet med en kontrolarm (kortikosteroider og cyclophosphamid). Studiet nåede ikke det

primære effektendemål: påvisning af Kyprolis’ superioritet som monoterapi i forhold til den aktive

kontrolarm for så vidt angår samlet overlevelse (HR = 0,975 [95 % CI: 0,760-1,249]). PX-171-003A1

var et fase 2-studie med en enkelt behandlingsarm (N = 266; eksponering for ≥ 2 tidligere

behandlinger påkrævet), der opfyldte det primære effektendemål: IRC-vurderet ORR (22,9 %).

Kardiel elektrofysiologi

Carfilzomibs mulige virkninger på hjertefunktionen blev undersøgt ved en central, blindet vurdering af

tre ekg-optagelser fra hver af 154 patienter med fremskredne maligniteter, herunder myelomatose.

Undersøgelse af carfilzomibs virkning på hjertets repolarisering ved anvendelse af QT-intervallet med

Fridericias korrektion (QTcF-intervallet) og analyse af sammenhængen mellem koncentration og QTc

viste ingen tydelige tegn på en dosisrelateret virkning. Den øvre grænse for 1-sidet 95 %

konfidensinterval (CI) for forventet virkning på QTcF ved C

var 4,8 ms. Med Bazetts korrektion

(QTcB-interval) var den øvre grænse for 1-sidet 95 % konfidensinterval for forventet virkning på

QTcB ved C

5,9 ms.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Kyprolis i alle undergrupper af den pædiatriske population med myelomatose (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

og AUC efter en 2-10 minutters intravenøs infusion af 27 mg/m

var henholdsvis 4.232 ng/ml og

379 ngt/ml. Efter gentagne doser Kyprolis på 15 og 20 mg/m

var den systemiske eksponering (AUC)

og halveringstid sammenlignelige på dag 1 og 15 eller 16 i cyklus 1, hvilket tyder på, at der ikke er

nogen systemisk akkumulering af carfilzomib. Der var en dosisafhængig stigning i eksponering ved

doser på mellem 20 og 56 mg/m

For samme dosis medførte 30 minutters infusionstid samme halveringstid og AUC som en infusionstid

på 2-10 minutter, men en 2-3 gange lavere C

. Efter infusion af en dosis på 56 mg/m

over

30 minutter var AUC (948 ngt/ml) cirka 2,5 større end AUC for 27 mg/m

, og C

(2.079 ng/ml) var

lavere end for 27 mg/m

infunderet over 2-10 minutter.

Fordeling

Den gennemsnitlige distributionsvolumen af en dosis på 20 mg/m

carfilzomib var 28 l ved

steady

state

. Ved test

in vitro

var carfilzomibs binding til humane plasmaproteiner i gennemsnit 97 % over

hele koncentrationsintervallet på 0,4 til 4 mikromol.

Biotransformation

Carfilzomib metaboliseres hurtigt og i vid udstrækning. De vigtigste metabolitter, der er målt i humant

plasma og urin og dannet

in vitro

af humane hepatocytter, var peptidfragmenter og diolet af

carfilzomib, hvilket tyder på, at peptidasespaltning og epoxidhydrolase er de vigtigste

metaboliseringsveje. Cytochrom P450-medierede mekanismer spiller en mindre rolle i carfilzomibs

overordnede metabolisme. Metabolitterne har ingen kendt biologisk aktivitet.

Elimination

Efter intravenøs administration af doser ≥ 15 mg/m

blev carfilzomib hurtigt fjernet fra det systemiske

kredsløb med en halveringstid på ≤ 1 time på dag 1 i cyklus 1. Den systemiske clearance lå i

intervallet 151 til 263 l/timen og var større end blodgennemstrømningen i leveren, hvilket tyder på, at

carfilzomib overvejende fjernes uden for leveren. Carfilzomib elimineres primært gennem

metabolisme med efterfølgende udskillelse af dets metabolitter i urinen.

Specielle populationer

Farmakokinetiske populationsanalyser indikerer, at alder, køn eller race ikke har nogen indvirkninger

på carfilzomibs farmakokinetik.

Nedsat leverfunktion

I et farmakokinetisk studie blev 33 patienter med recidiverede eller progressive fremskredne

maligniteter (solid tumor, n = 31; eller hæmatologisk malignitet, n = 2), der havde normal

leverfunktion (bilirubin ≤ øvre normalgrænse [ULN]; aspartat-aminotransferase [ASAT] ≤ ULN,

n = 10), let nedsat leverfunktion (bilirubin > 1-1,5 x ULN eller ASAT > ULN, men bilirubin ≤ ULN,

n = 14), eller moderat nedsat leverfunktion (bilirubin > 1,5-3 x ULN; vilkårlig ASAT, n = 9).

Carfilzomibs farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion

(bilirubin > 3 x ULN og vilkårlig ASAT). Kyprolis som enkeltstof blev administreret intravenøst i

30 minutter, 20 mg/m

på dag 1 og 2 og 27 mg/m

på dag 8, 9, 15 og 16 i cyklus 1. Hvis dette blev

tolereret, startede patienterne med 56 mg/m

i cyklus 2. Status for leverfunktion ved

baseline

havde

ingen udtalt indvirkning på den samlede systemiske eksponering (AUC

last

) af carfilzomib efter

administration af enkeltdoser eller gentagne doser (geometrisk gennemsnitsratio for AUC

last

ved dosen

på 27 mg/m

i cyklus 1, dag 16, var for let og moderat nedsat leverfunktion

vs.

normal leverfunktion

henholdsvis 144,4 % og 126,1 % og ved dosen på 56 mg/m

i cyklus 2, dag 1, henholdsvis 144,7 % og

121,1 %). Hos patienter med solide tumorer og let eller moderat nedsat leverfunktion ved

baseline

der imidlertid en øget forekomst af leverfunktionsanomalier, bivirkninger ≥ grad 3 og alvorlige

bivirkninger sammenlignet med patienter med normal leverfunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Carfilzomibs farmakokinetik blev undersøgt i to specifikke studier med patienter med nedsat

nyrefunktion.

Det første studie blev gennemført med 50 patienter med myelomatose med normal nyrefunktion

(CrCL > 80 ml/min, n = 12), let (CrCL 50-80 ml/min, n = 12), moderat (CrCL 30-49 ml/min, n = 10)

og svært (CrCL < 30 ml/min, n = 8) nedsat nyrefunktion samt patienter i kronisk dialyse (n = 8).

Kyprolis som enkeltstof blev administreret intravenøst over 2-10 minutter i doser på op til 20 mg/m

Der blev indsamlet farmakokinetiske data fra patienterne efter dosen på 15 mg/m

i cyklus 1 og dosen

på 20 mg/m

i cyklus 2. Det andet studie blev gennemført med 23 patienter med recidiveret

myelomatose med kreatininclearance ≥ 75 ml/min (n = 13) og patienter med nyresygdom i slutstadiet

(ESRD), som havde behov for dialyse (n = 10). Der blev indsamlet farmakokinetiske data fra

patienterne efter administration af en dosis på 27 mg/m

som en 30-minutters infusion i cyklus 1,

dag 16, og dosen på 56 mg/m

i cyklus 2, dag 1.

Resultater fra begge studier viser, at status for nyrefunktion ikke har nogen udtalt indvirkning på

eksponeringen for carfilzomib efter administration af enkeltdoser eller gentagne doser. Den

geometriske gennemsnitsratio for AUC

last

ved dosen på 15 mg/m

(cyklus 1, dag 1) ved let, moderat og

svært nedsat nyrefunktion og kronisk dialyse

vs

. normal nyrefunktion var henholdsvis 124,36 %,

111,07 %, 84,73 % og 121,72 %. De geometriske gennemsnitsratioer for AUC

last

ved dosen på

27 mg/m

(cyklus 1, dag 16) og dosen på 56 mg/m

(cyklus 2, dag 1) ved ESRD

vs

. normal

nyrefunktion var henholdsvis 139,72 % og 132,75 %. I det første studie steg eksponeringen for

M14-metabolitten – et peptidfragment og den væsentligste cirkulerende metabolit, 2 og 3 gange hos

patienter med henholdsvis moderat og svært nedsat nyrefunktion og 7 gange hos patienter med behov

for dialyse (baseret på AUC

last

). I det andet studie var eksponeringerne for M14 højere (cirka 4 gange)

hos patienter med ESRD end hos patienter med normal nyrefunktion. Denne metabolit har ingen kendt

biologisk aktivitet. Alvorlige bivirkninger forbundet med forværring af nyrefunktionen var hyppigere

hos patienter med nyredysfunktion ved

baseline

(se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carfilzomib var klastogent i

in vitro

kromosomaberrationstesten i lymfocytter fra perifert blod.

Carfilzomib var ikke mutagent i en

in vitro

bakteriel tilbagemutationstest (Ames’ test) og var ikke

klastogent i en

in vivo

mikronukleusanalyse i knoglemarv fra mus.

Aber, der fik en enkelt intravenøs bolusdosis carfilzomib på 3 mg/kg (svarende til 36 mg/m

og den

samme som den anbefalede dosis til mennesker på 27 mg/m

baseret på BSA), fik hypotension, øget

hjertefrekvens og forhøjede serumniveauer af troponin T. Gentagen administration af intravenøse

bolusdoser carfilzomib på ≥ 2 mg/kg/dosis til rotter og 2 mg/kg/dosis til aber under anvendelse af

doseringsskemaer svarende til dem, der bruges klinisk, medførte dødsfald, der skyldtes toksicitet i de

kardiovaskulære (hjerteinsufficiens, kardiel fibrose, akkumulering af perikardievæske, kardiel

blødning/degeneration), gastrointestinale (nekrose/blødning), renale (glomerulonefropati, tubulær

nekrose, dysfunktion) og pulmonale (blødning/inflammation) systemer. Doser på 2 mg/kg/dosis til

rotter er cirka det halve af den anbefalede humane dosis på 27 mg/m

baseret på BSA. Den højeste

ikke-alvorligt toksiske dosis på 0,5 mg/kg til aber medførte interstitiel inflammation i nyrerne sammen

med let glomerulopati og let kardiel inflammation. Disse fund blev rapporteret ved 6 mg/m

, hvilket er

lavere end den abefalede humane dosis på 27 mg/m

Der er ikke udført fertilitetsstudier med carfilzomib. Der blev ikke observeret nogen negative

virkninger på reproduktivt væv i toksicitetsstudier med 28 dages gentagen dosering til rotter og aber

eller i 6 måneders kroniske toksicitetsstudier hos rotter og 9-måneders kroniske toksicitetsstudier hos

aber. Carfilzomib forårsagede embryoføtal toksicitet hos drægtige kaniner ved doser, der var lavere

end den anbefalede dosis til patienter. Carfilzomib, der blev administreret til drægtige rotter under

organogenesen, var ikke teratogent ved doser på op til 2 mg/kg/dag, hvilket svarer til ca. halvdelen af

den anbefalede humane dosis på 27 mg/m

baseret på BSA.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Betadexsulfobutylethernatrium

Vandfri citronsyre (E 330)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

Kyprolis pulver til infusionsvæske, opløsning, må ikke blandes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske.

6.3

Opbevaringstid

Pulver i hætteglas (uåbnet)

3 år.

Rekonstitueret infusionsvæske

Den kemiske og fysiske stabilitet af rekonstitueret infusionsvæske i hætteglas, sprøjte eller

infusionspose er blevet påvist i 24 timer ved 2 °C - 8 °C eller i 4 timer ved 25 °C. Tiden fra

rekonstitution til administration må ikke overstige 24 timer.

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal præparatet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstider og -betingelser efter åbning brugerens eget ansvar og bør ikke overstige 24 timer ved

2 °C – 8 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Kyprolis 10 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

10 ml klart hætteglas (type I-glas), der lukkes med en prop af fluorpolymer-belagt elastomer og en

aluminiumsforsegling med blåt vippelåg.

Kyprolis 30 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

30 ml klart hætteglas (type I-glas), der lukkes med en prop af fluorpolymer-belagt elastomer og en

aluminiumsforsegling med orange vippelåg.

Kyprolis 60 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

50 ml klart hætteglas (type I-glas), der lukkes med en prop af fluorpolymer-belagt elastomer og en

aluminiumsforsegling med lilla vippelåg.

Pakningsstørrelse med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Generelle forholdsregler

Carfilzomib er et cytotoksisk stof. Derfor skal der udvises forsigtighed under håndtering og klargøring

af Kyprolis. Det anbefales at bære handsker og andet beskyttelsesudstyr.

Rekonstitution og klargøring til intravenøs administration

Hætteglassene med Kyprolis indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler og er kun beregnet

til engangsbrug. Passende aseptisk teknik skal iagttages.

Den rekonstituerede infusionsvæske indeholder carfilzomib i en koncentration på 2 mg/ml.

Gennemlæs alle anvisninger til klargøring af præparatet inden rekonstitution.

Tag hætteglasset ud af køleskabet umiddelbart inden brug.

Beregn dosis (mg/m

) og det nødvendige antal hætteglas med Kyprolis på baggrund af

patientens BSA ved

baseline

. Patienter med BSA over 2,2 m

skal have en dosis, der er baseret

på et BSA på 2,2 m

. Der er ikke behov for at justere dosis ved vægtændringer ≤ 20 %.

Brug kun en 21 gauge eller større gauge nål (0,8 mm eller mindre udvendig diameter nål) til at

rekonstituere hvert hætteglas aseptisk ved langsomt at injicere 5 ml (til 10 mg-hætteglas), 15 ml

(til 30 mg-hætteglas) eller 29 ml (til 60 mg-hætteglas) sterilt vand til injektionsvæsker gennem

proppen og rettet mod HÆTTEGLASSETS INDERSIDE for at minimere skumdannelse.

Skvulp forsigtigt hætteglasset og/eller vend det langsomt på hovedet i ca. 1 minut, eller indtil

pulveret er helt opløst. MÅ IKKE OMRYSTES. Hvis der dannes skum, skal opløsningen have

lov at sætte sig i hætteglasset, indtil skummet synker til bunds (ca. 5 minutter), og opløsningen

er klar.

Undersøg infusionsvæsken visuelt inden administration for partikler og misfarvning. Det

rekonstituerede præparat skal være en klar, farveløs til lys gullig opløsning og må ikke

administreres, hvis der ses misfarvning eller partikler.

Eventuelle ubrugte portioner i hætteglasset skal kasseres.

Kyprolis kan administreres direkte ved intravenøs infusion eller alternativt i en infusionspose.

Må ikke administreres som en intravenøs push- eller bolus-injektion.

Hvis det administreres i en infusionspose, brug kun en 21 gauge eller større gauge nål (0,8 mm

eller mindre udvendig diameter nål) til at trække den beregnede dosis op af hætteglasset og

fortynde i en 50 eller 100 ml infusionspose med 5 % glucoseinjektionsvæske.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1060/002

EU/1/15/1060/003

EU/1/15/1060/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. november 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/92057/2018

EMEA/H/C/003790

Kyprolis (carfilzomib)

En oversigt over Kyprolis, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Kyprolis, og hvad anvendes det til?

Kyprolis er et lægemiddel, der anvendes i kombination med lenalidomid og dexamethason eller med

dexamethason alene til at behandle knoglemarvskræft af typen myelomatose. Det anvendes hos

voksne, der har fået mindst én forudgående kræftbehandling.

Kyprolis indeholder det aktive stof carfilzomib. Myelomatose er en sjælden sygdom, og Kyprolis blev

udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 3. juni 2008. Yderligere oplysninger om

lægemidler til sjældne sygdomme findes her:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation

Hvordan anvendes Kyprolis?

Kyprolis udleveres kun efter recept, og behandlingen skal overvåges af en læge med erfaring i

behandling af kræft.

Kyprolis fås som et pulver til fremstilling af en infusionsvæske, der indgives via et intravenøst drop.

Det gives i behandlingscyklusser a fire uger på dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16 i hver cyklus. Fra cyklus 13 og

fremefter gives doserne ikke på dag 8 og 9, hvis Kyprolis anvendes med lenalidomid og

dexamethason. Dosen afhænger af patientens højde og vægt. Efter den første uge øges dosen, hvis

bivirkningerne er håndterbare. Hver infusion varer i 10 eller 30 minutter, afhængigt af dosen. Hvis

sygdommen forværres, eller hvis patienten får svære bivirkninger, kan det være nødvendigt at stoppe

behandlingen eller nedsætte dosen.

For mere information om brug af Kyprolis, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Kyprolis?

Det aktive stof i Kyprolis, carfilzomib, er en proteasomhæmmer. Det betyder, at det blokerer

proteasomet, som er cellernes system til at nedbryde proteiner, der ikke længere er brug for.

Kræftceller har et øget behov for at producere og nedbryde proteiner, fordi de formerer sig hurtigt. Når

Kyprolis (carfilzomib)

EMA/92057/2018

Side 2/3

carfilzomib forhindrer proteasomet i at nedbryde proteiner i kræftcellerne, ophobes proteinerne, og det

får cellerne til at dø og sinker kræftens vækst.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Kyprolis?

Behandling med Kyprolis i kombination med lenalidomid og dexamethason er blevet sammenlignet

med behandling med lenalidomid plus dexamethason i én hovedundersøgelse hos 792 patienter med

myelomatose, hos hvem sygdommen var blevet værre efter forudgående behandling. Undersøgelsen

viste, at Kyprolis er effektivt til at forlænge den tid, som patienterne lever, før sygdommen forværres

igen (progressionsfri overlevelse): De patienter, der fik Kyprolis sammen med lenalidomid og

dexamethason, levede i gennemsnit 26,3 måneder, uden at sygdommen forværredes, sammenholdt

med 17,6 måneder for dem, der kun fik lenalidomid og dexamethason.

I en anden undersøgelse med 929 patienter med myelomatose, hvis sygdom var blevet forværret efter

forudgående behandling, blev en kombination af Kyprolis og dexamethason sammenlignet med

bortezomib og dexamethason. Undersøgelsen viste, at en kombination af Kyprolis og dexamethason er

mere effektiv til at forbedre progressionsfri overlevelse end bortezomib og dexamethason. Patienter,

der fik Kyprolis plus dexamethason, levede gennemsnitligt 18,7 måneder, før sygdommen forværredes

sammenholdt med 9,4 måneder for de patienter, der fik bortezomib og dexamethason.

Hvilke risici er der forbundet med Kyprolis?

De hyppigste bivirkninger ved Kyprolis (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 5 personer) er

anæmi (lavt antal røde blodlegemer), træthed, kvalme, diarré, trombocytopeni (lavt antal blodplader),

feber, vejrtrækningsbesvær, luftvejsinfektioner, hoste og lavt antal neutrofiler (en type hvide

blodlegemer).

De alvorligste bivirkninger omfatter giftige virkninger på hjertet, lungerne og leveren samt forhøjet

blodtryk (eventuelt i svær grad). Andre alvorlige bivirkninger er vejrtrækningsbesvær, akut nyreskade,

tumorlysesyndrom (en komplikation, der skyldes nedbrydningen af kræftceller), infusionsrelaterede

reaktioner, lavt antal blodplader, indre blødning og et sygdomskompleks med hovedpine, forvirring,

krampeanfald og synstab, som kan bedres over tid (posteriort reversibelt encefalopatisyndrom), samt

propper i små blodkar (trombotisk mikroangiopati) og TTP/HUS, der er sygdomme, som giver

problemer med blodets størkningsevne.

Kyprolis må ikke anvendes hos kvinder, der ammer. Den fuldstændige liste over bivirkninger og

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Kyprolis godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Kyprolis opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet bemærkede det uopfyldte behandlingsbehov hos

patienter med myelomatose, som ikke længere bedres med de tilgængelige behandlinger. Agenturet

vurderede, at Kyprolis' forøgelse af den tid, hvor sygdommen ikke forværres, er klinisk meningsfuld.

Hvad angår sikkerheden, er der en række bivirkninger, herunder svære bivirkninger, ved behandling

med Kyprolis, men de vurderes at være acceptable og håndterbare.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Kyprolis?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Kyprolis.

Kyprolis (carfilzomib)

EMA/92057/2018

Side 3/3

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Kyprolis løbende overvåget. Indberettede

bivirkninger ved Kyprolis vurderes omhyggeligt, og der tages i givet fald nødvendige forholdsregler for

at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Kyprolis

Kyprolis fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 19. november 2015.

Yderligere information om Kyprolis findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reportsDenne oversigt blev sidst ajourført i

03-2018.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information