Kyntheum

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-07-2020

Aktiv bestanddel:
brodalumab
Tilgængelig fra:
LEO Pharma A/S
ATC-kode:
L04AC12
INN (International Name):
brodalumab
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Psoriasis
Terapeutiske indikationer:
Kyntheum er indiceret til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne patienter, der er kandidater til systemisk terapi.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003959
Autorisation dato:
2017-07-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/003959

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

04-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

04-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-08-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

03-08-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Kyntheum 210 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

brodalumab (brodalumab.)

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Kyntheum

Sådan skal du bruge Kyntheum

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kyntheum er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof brodalumab. Brodalumab er et monoklonalt

antistof, en specialiseret type protein, der genkender og binder sig specifikt til bestemte proteiner i

kroppen.

Brodalumab tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes interleukin-hæmmere (IL-hæmmere). Dette

lægemiddel virker ved at modvirke aktiviteten af IL-17-proteiner, der findes i øgede mængder ved

sygdomme som psoriasis.

Kyntheum anvendes til at behandle en hudsygdom, der kaldes "plaque-psoriasis", som forårsager

betændelse og dannelse af skællende pletter på huden. Kyntheum anvendes til voksne med moderat til

svær plaque-psoriasis, som påvirker store dele af kroppen.

Brug af Kyntheum vil gavne dig ved at forbedre hudens tilstand og mindske tegn og symptomer på

psoriasis, såsom kløe, rødme, afskalning, brændende og stikkende fornemmelse, revnedannelse,

flagedannelse og smerter.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Kyntheum

Brug ikke Kyntheum

hvis du er allergisk over for brodalumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kyntheum

(angivet i punkt 6). Hvis du tror, at du kan være allergisk, spørg lægen til råds, inden du bruger

Kyntheum

hvis du har aktiv Crohns sygdom.

hvis du har en infektion, som efter din læges vurdering er af betydning (for eksempel aktiv

tuberkulose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Kyntheum:

hvis du har en betændelsessygdom i tarmen, som kaldes Crohns sygdom

hvis du har en form for betændelse i tyktarmen, som kaldes colitis ulcerosa

hvis du har eller nogensinde har haft selvmordstanker (eller har forsøgt selvmord), depression,

angst eller humørproblemer

hvis du har en infektion nu, eller hvis du tit får infektioner

hvis du har en langvarig (kronisk) infektion

hvis du har tuberkulose (TB), har haft en positiv TB-test eller har været i tæt kontakt med

nogen, der har TB. Du skal måske behandles med et andet lægemiddel for TB, før du begynder

behandlingen med Kyntheum

hvis du er blevet vaccineret for nylig, eller hvis det er planlagt, at du skal vaccineres. Du må

ikke få visse typer vacciner (kaldet "levende vacciner"), når du behandles med Kyntheum

hvis du har brugt Kyntheum i de sidste tre måneder af graviditeten, skal du kontakte lægen, før

dit barn får en vaccination

hvis du får anden behandling mod psoriasis, f.eks. et andet lægemiddel, der undertrykker dit

immunsystem, eller lysbehandling med ultraviolet (UV) lys.

Når du er startet på behandlingen med Kyntheum, skal du straks fortælle det til lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet:

hvis du har fået at vide af lægen, at du har udviklet Crohns sygdom

hvis du føler dig deprimeret, har angst eller selvmordstanker, eller hvis der sker usædvanlige

ændringer i dit humør

hvis du har en infektion eller nogen af de tegn på infektion, der er nævnt i punkt 4 om

bivirkninger

hvis du har fået at vide, at du har tuberkulose.

Inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller colitis ulcerosa)

Du skal stoppe med at bruge IL-17-hæmmere som f.eks. Kyntheum og fortælle det til lægen eller søge

lægehjælp straks, hvis du oplever mavekramper og -smerter, diarré, vægttab eller blod i afføringen

(eventuelle tegn på tarmproblemer).

Vær opmærksom på allergiske reaktioner

Kyntheum kan potentielt medføre alvorlige bivirkninger, inklusive allergiske reaktioner. Du skal

derfor være opmærksom på tegn på allergi, mens du bruger Kyntheum.

Stop med at tage Kyntheum og tal med lægen eller opsøg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du oplever

nogen tegn der tyder på en allergisk reaktion. Disse tegn er anført under ”Alvorlige bivirkninger” i

punkt 4.

Børn og unge

Kyntheum anbefales ikke til børn og unge (under 18 år), da det ikke er blevet undersøgt hos denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Kyntheum

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet:

hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden

medicin

hvis du for nylig har fået en vaccination, eller du eller dit barn skal have en vaccination, skal du

se ”Advarsler og forsigtighedsregler” i afsnit 2 ”Det skal du vide, før du begynder at bruge

Kyntheum”.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Kyntheum er ikke

blevet testet hos gravide kvinder, og det vides ikke, om lægemidlet kan skade dit ufødte barn. Du bør

derfor undgå brugen af Kyntheum under graviditeten. Hvis du er en kvinde, i den fødedygtige alder,

bør du undgå at blive gravid, og du skal bruge sikker prævention, mens du er i behandling med

Kyntheum og i mindst 12 uger efter den sidste dosis Kyntheum.

Det vides ikke, om brodalumab udskilles i modermælken. Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller

planlægger at amme. Din læge vil så hjælpe dig med at beslutte, om du skal holde op med at amme

eller holde op med at bruge Kyntheum. I skal sammen overveje de fordele, som amning giver barnet,

og de fordele, som Kyntheum giver dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kyntheum påvirker ikke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Kyntheum

Kyntheum skal udskrives til dig af en læge med erfaring i at stille diagnosen og behandle psoriasis.

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Hvor meget Kyntheum gives der

Din læge vil beslutte, hvor meget Kyntheum du skal have, og hvor længe du skal have det. Den

anbefalede dosis er 210 mg (én injektion).

Efter den første dosis skal du have en ugentlig injektion i uge 1 (en uge efter den første dosis)

og uge 2 (to uger efter den første dosis). Herefter skal du have en injektion hver anden uge.

Kyntheum er til langtidsbehandling. Din læge vil løbende holde øje med din tilstand for at

kontrollere, at behandlingen har den ønskede virkning. Fortæl det til lægen, hvis du synes, at

dine psoriasis tegn og symptomer ikke mindskes efter brug af Kyntheum.

Sådan gives Kyntheum

Kyntheum gives som en injektion under huden (også kaldet subkutan injektion).

Selvindgivelsesvejledning

Se den detaljerede "Brugervejledning",

som følger med dette lægemiddel, for at få oplysninger om,

hvordan du opbevarer, klargør og tager dine injektioner hjemme.

Hvis din læge beslutter, at du eller en omsorgsperson kan give injektionerne hjemme, skal du eller

din omsorgsperson oplæres i, hvordan man klargør og injicerer Kyntheum. Forsøg ikke at injicere

Kyntheum, før du eller din omsorgsperson er blevet oplært i, hvordan Kyntheum skal injiceres.

Du må ikke ryste den fyldte injektionssprøjte inden brug.

Du eller din omsorgsperson skal injicere Kyntheum i den øvre del af dine ben (lårene) eller i

maveområdet (abdomen). Din omsorgsperson kan også give dig en injektion bag på overarmen.

Der må ikke injiceres i et område, hvor huden er øm, har blå mærker, er rød eller hård, eller i et

område, hvor huden er ramt af psoriasis.

Hvis du har brugt for meget Kyntheum

Hvis du har brugt for meget af dette lægemiddel eller har fået din dosis tidligere end nødvendigt, skal

du fortælle det til din læge.

Hvis du har glemt at bruge Kyntheum

Hvis du har glemt at injicere en dosis Kyntheum, skal du injicere den næste dosis hurtigst muligt efter

den glemte dosis. Herefter skal du spørge din læge, hvornår du skal injicere den efterfølgende dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Kyntheum

Du må ikke holde op med at bruge Kyntheum uden at have talt med din læge først. Hvis du stopper

behandlingen, kan symptomerne på psoriasis komme tilbage.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Stop med at bruge Kyntheum og fortæl straks lægen eller søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du oplever

nogen af de anførte bivirkninger. Din læge vil beslutte, om og hvornår du kan genoptage din

behandling:

Alvorlig allergisk reaktion (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer); tegnene kan

omfatte:

vejrtræknings- eller synkebesvær

lavt blodtryk, som kan medføre svimmelhed eller uklarhed

hævelse af ansigt, læber, tungen eller halsen

alvorlig hudkløe, med rødt udslæt eller røde knopper.

Mulige alvorlige infektioner (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer); tegnene kan

omfatte:

feber, influenzalignende symptomer, nattesved

en følelse af træthed eller åndenød, hoste, som ikke vil gå væk

varm, rød og smertefuld hud eller et smertefuldt hududslæt med blærer.

Andre indberettede bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

diarré

kvalme

rødme, smerter, kløe, blå mærker eller blødning på injektionsstedet

træthed

ondt i munden eller halsen

svampeinfektioner (tinea-infektioner), herunder på fødder og i skridtet

influenza

hovedpine

ledsmerter

muskelsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

svampeinfektion (Candida-infektion) i mund, hals eller på kønsorganerne

udflåd fra øjnene med kløe, rødme og hævelse (konjunktivitis)

lavt antal hvide blodlegemer.

De fleste af disse bivirkninger er lette til moderate. Hvis nogen af disse bivirkninger bliver alvorlige,

skal du fortælle det til din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Mavekramper og -smerter, diarré, vægttab eller blod i afføringen (tegn på tarmproblemer) er også

blevet rapporteret med IL-17-hæmmere som f.eks. Kyntheum.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

den fyldte injektionssprøjtes ydre karton og

etiket efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Kyntheum kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25 °C) i den ydre karton i 14 dage. Kyntheum skal

bortskaffes, hvis det ikke er anvendt efter 14 dages opbevaring ved stuetemperatur.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at opløsningen er uklar eller misfarvet, eller at den

indeholder klumper, flager eller partikler.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kyntheum indeholder:

Aktivt stof: brodalumab. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 210 mg brodalumab i 1,5 ml

opløsning.

Øvrige indholdsstoffer: prolin, glutamat, polysorbat 20 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Kyntheum er en klar til let perlemorsagtig, farveløs til svagt gul injektionsvæske, opløsning uden

partikler.

Kyntheum fås i enkeltpakninger med 2 fyldte injektionssprøjter og i multipakninger med

6 (3 pakninger med 2) fyldte injektionssprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark

Fremstiller

Laboratoires LEO

39 route de Chartres

28500 Vernouillet

Frankrig

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

LEO Pharma N.V./S.A

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

България

Borola Ltd

Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg

LEO Pharma N.V./S.A

Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika

LEO Pharma s.r.o.

Tel: +420 225 992 272

Magyarország

LEO Pharma

Tel: +36 1 888 0525

Danmark

LEO Pharma AB

Tlf: +45 70 22 49 11

Malta

E.J. Busuttil Ltd

Tel: +356 2144 7184

Deutschland

LEO Pharma GmbH

Tel: +49 6102 2010

Nederland

LEO Pharma B.V.

Tel: +31 205104141

Eesti

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

Norge

LEO Pharma AS

Tlf: +47 22514900

Ελλάδα

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 68 34322

Österreich

LEO Pharma GmbH

Tel: +43 1 503 6979

España

Laboratorios LEO Pharma, S.A.

Tel: +34 93 221 3366

Polska

LEO Pharma Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 244 18 40

France

LEO Pharma

Tél: +33 1 3014 4000

Portugal

LEO Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska

Remedia d.o.o

Tel: +385 1 3778 770

România

LEO Pharma Romania

Tel: +40 213121963

Ireland

LEO Laboratories Ltd

Tel: +353 (0) 1 490 8924

Slovenija

PHARMAGAN d.o.o.

Tel: +386 4 2366 700

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

LEO Pharma s.r.o.

Tel: +421 2 5939 6236

Italia

LEO Pharma S.p.A

Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland

LEO Pharma Oy

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Sverige

LEO Pharma AB

Τηλ: +357 2537 1056

Tel: +46 40 3522 00

Latvija

LEO Pharma A/S

Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom

LEO Laboratories Ltd

Tel: +44 (0) 1844 347333

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Brugervejledning:

Kyntheum (brodalumab)

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Til subkutan anvendelse

Kyntheum findes som fyldt injektionssprøjte til engangsbrug. Hver injektionssprøjte indeholder en

dosis på 210 mg Kyntheum. Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil fortælle dig, hvor tit du

skal injicere lægemidlet.

Hver fyldt injektionssprøjte med Kyntheum kan kun bruges én gang.

Hvis din læge beslutter, at du eller en omsorgsperson kan give injektionerne hjemme, skal du

oplæres i, hvordan man klargør og injicerer Kyntheum. Forsøg ikke at injicere selv, før din læge

har vist dig, hvordan injektionerne skal gives.

Du bedes læse hele vejledningen igennem, inden du bruger den fyldte injektionssprøjte med

Kyntheum.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du eller din omsorgsperson

har nogen spørgsmål til, hvordan Kyntheum skal injiceres.

Beskrivelse af injektionssprøjten

Før brug

Efter brug

Stempel

Fingergreb

Etiket og

udløbsdato

Brugt stempel

Fingergreb

Etiket og

udløbsdato

Brugt

sprøjtecylinder

Sprøjtecylinder

Brugt nål

Medicin

Nålehætten

er sat på

Nålehætten er

taget af

Vigtigt:

Nålen er indeni

Vigtigt

Før du bruger en fyldt injektionssprøjte med Kyntheum, bedes du læse denne vigtige

information:

Sådan opbevarer du dine fyldte injektionssprøjter med Kyntheum

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys eller fysisk skade.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Hvis det er nødvendigt, kan fyldte injektionssprøjter med Kyntheum opbevares ved

stuetemperatur (højst 25 °C) i op til 14 dage. Kyntheum, som er blevet opbevaret ved

stuetemperatur i over 14 dage, skal bortskaffes.

Må ikke

nedfryses.

Sådan bruger du din fyldte injektionssprøjte med Kyntheum

Må ikke

anvendes efter udløbsdatoen på etiketten.

Må ikke

omrystes.

Fjern ikke

nålehætten, før du er klar til at injicere.

Brug ikke

en fyldt injektionssprøjte med Kyntheum, hvis den har været tabt på en hård

overflade. Dette skyldes, at injektionssprøjten kan være i stykker.

Trin 1: Klargøring

A. Tag den fyldte injektionssprøjte med Kyntheum ud af æsken

Tag fat i sprøjtecylinderen for at fjerne injektionssprøjten fra bakken.

Læg æsken med ubrugte injektionssprøjter tilbage i køleskabet.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Hold ikke

ved stemplet.

Tag ikke

fat i nålehætten.

Fjern ikke

nålehætten, før du er klar til at injicere.

Fjern ikke

fingergrebene. De er en del af injektionssprøjten.

Lad injektionssprøjten ligge i stuetemperatur i mindst

30

minutter, før du injicerer.

Læg ikke

injektionssprøjten tilbage i køleskabet, når den først har fået stuetemperatur.

Forsøg ikke

at opvarme injektionssprøjten ved at bruge en varmekilde såsom varmt vand eller

en mikrobølgeovn.

Placer en finger eller din

tommelfinger på bakkens

hjørne for at holde den fast,

mens du tager

injektionssprøjten ud.

Tag fat her

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Kyntheum 210 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 210 mg brodalumab i 1,5 ml opløsning.

1 ml opløsning indeholder 140 mg brodalumab (brodalumab.).

Brodalumab er et rekombinant humant monoklonalt antistof fremstillet i CHO-celler (ovarieceller fra

kinesisk hamster).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektionsvæske)

Opløsningen er klar til let opaliserende, farveløs til svagt gul og fri for partikler.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kyntheum er indiceret til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis hos voksne patienter, der er

kandidater til systemisk behandling.

4.2

Dosering og administration

Kyntheum er beregnet til anvendelse under vejledning og supervision af en læge med erfaring i

diagnosticering og behandling af psoriasis.

Dosering

Den anbefalede dosis er 210 mg indgivet som subkutan injektion i uge 0, 1 og 2 efterfulgt af 210 mg

hver 2. uge.

Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som ikke har vist respons efter 12-16 ugers

behandling. Patienter med initial partiel respons kan i visse tilfælde efterfølgede opnå bedring ved

fortsat behandling ud over 16 uger.

Særlige populationer

Ældre (65 år og derover)

Dosisjustering anbefales ikke hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyre- og leverfunktion

Kyntheum er ikke blevet undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Pædiatrisk population

Kyntheums sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

Kyntheum indgives som subkutan injektion. Hver fyldt injektionssprøjte er kun til engangsbrug.

Kyntheum må ikke injiceres i områder, hvor huden er øm, har blå mærker, er rød, hård, tyk, skællende

eller ramt af psoriasis. Den fyldte injektionssprøjte må ikke omrystes.

Hvis lægen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, kan patienten selv injicere Kyntheum efter grundig

oplæring i subkutan injektionsteknik. Patienterne skal instrueres i at injicere den fulde mængde

Kyntheum i henhold til instruktionerne i indlægssedlen. Der findes udførlige instruktioner om

administration i indlægssedlen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Aktiv Crohns sygdom.

Klinisk vigtige aktive infektioner (f.eks. aktiv tuberkulose, se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Inflammatorisk tarmsygdom (herunder Crohns sygdom og colitis ulcerosa)

Tilfælde af ny eller forværret inflammatorisk tarmsygdom er blevet rapporteret med IL-17-hæmmere.

Kyntheum frarådes derfor til patienter med inflammatorisk tarmsygdom (se pkt. 4.8). Hvis en patient

udvikler tegn og symptomer på inflammatorisk tarmsygdom eller oplever en forværring af

eksisterende inflammatorisk tarmsygdom, bør Kyntheum seponeres, og passende medicinsk

behandling skal initieres.

Selvmordstanker og -adfærd

Selvmordstanker og -adfærd, herunder fuldført selvmord, er blevet rapporteret hos patienter behandlet

med Kyntheum. Størstedelen af de patienter, der udviste selvmordsadfærd, havde depression og/eller

selvmordstanker eller -adfærd i anamnesen. Der er ikke fastlagt en årsagssammenhæng mellem

behandling med Kyntheum og øget risiko for selvmordstanker og -adfærd.

Risici og fordele ved behandling med Kyntheum skal vurderes nøje for patienter med depression

og/eller selvmordstanker eller -adfærd i anamnesen samt for patienter, som udvikler sådanne

symptomer. Patienter, omsorgspersoner og pårørende skal informeres om, at de skal være

opmærksomme på opståen eller forværring af depression, selvmordstanker, angst eller andre

humørændringer, og at de skal kontakte lægen, hvis sådanne hændelser finder sted. Hvis en patient

lider af nye eller forværrede symptomer på depression, og/eller der ses selvmordstanker eller -adfærd,

anbefales det at seponere behandlingen med Kyntheum.

Overfølsomhedsreaktioner

Sjældne tilfælde af anafylaktiske reaktioner er blevet rapporteret efter markedsføring. Administration

af Kyntheum skal seponeres og passende behandling påbegyndes, i tilfælde af at der opstår en

anafylaktisk reaktion eller ved enhver anden alvorlig allergisk reaktion.

Infektioner

Kyntheum kan øge risikoen for infektioner.

I en 12-ugers placebokontrolleret klinisk forsøgsperiode hos patienter med psoriasis blev der

observeret alvorlige infektioner hos 0,5 % af de patienter, der fik Kyntheum (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed, når det overvejes at anvende Kyntheum til patienter med en kronisk

infektion eller tilbagevendende infektion i anamnesen. Patienterne skal instrueres i at søge lægehjælp,

hvis der opstår tegn eller symptomer på en infektion. Hvis en patient udvikler en alvorlig infektion,

skal patienten monitoreres tæt, og Kyntheum må ikke administreres, før infektionen er ophørt.

Der er ikke rapporteret tilfælde af aktiv tuberkulose fra de kliniske forsøg. Kyntheum må dog ikke

gives til patienter med aktiv tuberkulose. Behandling mod tuberkulose skal overvejes, inden

Kyntheum initieres hos patienter med latent tuberkulose.

Vaccinationer

Det anbefales, at patienterne bringes ajour med alle immuniseringer i henhold til de lokale

immuniseringsretningslinjer, inden behandling med Kyntheum initieres. Levende vacciner bør ikke

gives sideløbende med Kyntheum (se pkt. 4.5). Der foreligger ingen data om respons på levende

vacciner eller risikoen for infektion eller overførsel af infektion efter indgivelsen af levende vacciner

hos patienter, der får Kyntheum.

Vaccination af spædbørn

Vaccination af spædbørn med levende vacciner efter eksponering for Kyntheum i tredje trimester bør

drøftes med en læge (se også pkt. 4.6).

Samtidig immunosuppressiv behandling

Sikkerhed og virkning af Kyntheum i kombination med immunosuppressiver, herunder biologiske,

eller lysbehandling er ikke blevet evalueret.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Levende vacciner bør ikke gives sideløbende med Kyntheum (se pkt. 4.4).

Dannelsen af CYP450-enzymer kan påvirkes af øgede niveauer af visse cytokiner (f.eks. IL-1, IL-6,

IL-10, TNFα og IFN) i forbindelse med kronisk inflammation. Selv om det ikke er rapporteret, at

interleukin (IL)-17A og IL-17RA spiller en rolle i reguleringen af CYP450-enzymer, blev

brodalumabs virkning på CYP3A4/3A5-aktiviteten evalueret i et

sygdom-lægemiddel-lægemiddel-interaktionsstudie.

Hos patienter med moderat til svær plaque-psoriasis øgede en enkelt subkutan dosis på 210 mg

brodalumab eksponeringen for midazolam, et CYP3A4/3A5-substrat, med 24 %. Baseret på størrelsen

af ændringen i eksponeringen for midazolam er ingen dosisjustering af CYP3A4/3A5-substrater

nødvendig, når de samtidig administreres med Kyntheum.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 12 uger

efter behandlingen.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af brodalumab til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Det er kendt, at humant IgG2 kan passere placentabarrieren, og brodalumab er et humant IgG2.

Brodalumab kan derfor potentielt overføres fra moderen til fosteret under udvikling. For en sikkerheds

skyld bør Kyntheum undgås under graviditeten.

Da brodalumabs metabolisme er ukendt hos spædbørn, bør fordele og risici ved spædbarnets

eksponering for levende vacciner efter eksponering for Kyntheum i tredje trimester drøftes med en

læge.

Amning

Det er ukendt, om brodalumab udskilles i modermælk. Brodalumab er et monoklonalt antistof og

forventes at være til stede i den første mælk og i lave niveauer herefter.

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med Kyntheum skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om brodalumabs indvirkning på fertiliteten hos mennesker. Dyreforsøg viste

ingen indvirkning på hanners og hunners forplantningsorganer eller på sædcellernes antal, motilitet og

morfologi

(se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Kyntheum påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger hos alle patienter behandlet med Kyntheum var artralgi

(4,6 %), hovedpine (4,3 %), træthed (2,6 %), diarré (2,2 %) og orofaryngeale smerter (2,1 %).

Skematisk liste over bivirkninger

Bivirkninger fra kliniske forsøg og erfaringer efter markedsføring (tabel 1) er anført efter

MedDRA-systemorganklasse. Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne opstillet efter

hyppighed med de hyppigste bivirkninger anført først. Inden for hver hyppighedsgruppe er

bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighedsgrad. Derudover er den tilsvarende

hyppighedskategori for hver bivirkning baseret på følgende konvention: meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

og meget sjælden (<1/10.000).

Tabel 1: Liste over bivirkninger i kliniske forsøg

og erfaringer efter markedsføring

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Influenza

Tinea-infektioner (herunder tinea pedis, tinea

versicolor og tinea cruris)

Ikke

almindelig

Candida-infektioner (herunder orale, genitale

og øsofageale infektioner)

Blod og lymfesystem

Ikke

almindelig

Neutropeni

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktisk reaktion*

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Øjne

Ikke

almindelig

Konjunktivitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Orofaryngeale smerter

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Diarré

Kvalme

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Artralgi

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Træthed

Reaktioner på injektionsstedet (herunder

erytem på injektionsstedet, smerter, pruritus,

blå mærker og hæmoragi)

* fra erfaringer efter markedsføring

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Inflammatorisk tarmsygdom

Tilfælde af ny eller forværret inflammatorisk tarmsygdom (herunder Crohns sygdom og colitis ulcerosa) er

blevet rapporteret med IL-17-hæmmere (se pkt. 4.4.)

Infektioner

I en 12-ugers placebokontrolleret forsøgsperiode med plaque-psoriasis blev der rapporteret infektioner

hos 28,2 % af de patienter, der blev behandlet med Kyntheum, sammenlignet med 23,4 % af de patienter,

der blev behandlet med placebo. Størstedelen af infektionerne omfattede nasofaryngitis, infektion i de øvre

luftveje, faryngitis, urinvejsinfektioner, bronchitis, influenza og bihulebetændelse, som ikke krævede

seponering af behandlingen. Alvorlige infektioner forekom hos 0,5 % af de patienter, der blev behandlet

med Kyntheum, og hos 0,1 % af de patienter, der blev behandlet med placebo. Højere

svampeinfektionsrater, primært ikke-alvorlige candida-infektioner i hud og slimhinder, blev observeret hos

patienter behandlet med Kyntheum sammenlignet med patienter behandlet med placebo, nemlig

henholdsvis 2,5 %

versus

1,0 %.

Ved uge 52 var hændelsesrater pr. 100 patientår for infektioner 134,7 for patienter behandlet med

Kyntheum og 124,1 for patienter behandlet med ustekinumab. Hændelsesrater pr. 100 patientår for

alvorlige infektioner var 2,4 for patienter behandlet med Kyntheum og 1,2 for patienter behandlet med

ustekinumab. Der blev observeret ét alvorligt tilfælde af kryptokokmeningitis og ét alvorligt tilfælde af

coccidioidies-infektion i de kliniske forsøg (se pkt. 4.4).

Neutropeni

I den 12-ugers placebokontrollerede kliniske forsøgsperiode blev der observeret neutropeni hos 0,9 %

af de patienter, der blev behandlet med Kyntheum, sammenlignet med 0,5 % af de patienter, der blev

behandlet med placebo. De fleste neutropenier associeret med Kyntheum, var lette, forbigående og

reversible.

Det blev rapporteret om neutropeni af grad 3 (<1.0 × 10ˆ9/l to 0.5 × 10ˆ9/l) hos 0,5 % af de patienter,

der fik Kyntheum, sammenlignet med ingen af de patienter, der fik ustekinumab eller placebo. Der

blev ikke rapporteret om neutropeni grade 4 (<0,5 × 10ˆ9/l) hos patienter, der fik enten Kyntheum eller

placebo, men hos 0,2 % af patienterne, der fik ustekinumab. Ingen alvorlige infektioner var associeret

med neutropeni.

Immunogenicitet

2,2 % (88/3.935) af de patienter, der blev behandlet med Kyntheum i op til 52 uger i kliniske

psoriasisforsøg, udviklede antistoffer over for brodalumab (0,3 % af patienterne havde

anti-brodalumab-antistoffer ved baseline). Ingen af disse patienter havde neutraliserende antistoffer.

Ingen evidens for en ændret farmakokinetisk profil, klinisk respons eller sikkerhedsprofil blev

associeret med udviklingen af anti-brodalumab-antistoffer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Doser på op til 700 mg er blevet administreret intravenøst i kliniske forsøg uden evidens for

dosisbegrænsende toksicitet.

I tilfælde af overdosering anbefales det, at patienten monitoreres for tegn

eller symptomer på bivirkninger, og at relevant symptomatisk behandling indledes omgående.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC12

Virkningsmekanisme

Brodalumab er et rekombinant fuldt humant monoklonalt immunoglobulin IgG2-antistof, der med høj

affinitet binder sig til humant IL-17RA og blokerer den biologiske aktivitet i de proinflammatoriske

cytokiner IL-17A, IL-17F, IL-17A/F heterodimer, IL-17C og IL-17E (også kendt som IL-25), hvilket

hæmmer den inflammation og de kliniske symptomer, der er associeret med psoriasis. IL-17RA er et

protein, der er udtrykt på celleoverfladen, og er en nødvendig komponent i de receptorkomplekser, som

anvendes af en lang række cytokiner i IL-17-familien. Forhøjede niveauer af cytokiner i IL-17-familien

er rapporteret i forbindelse med psoriasis. IL-17A, IL-17F og IL-17A/F heterodimer har pleiotropisk

aktivitet, herunder induktion af proinflammatoriske mediatorer såsom IL-6, GROα og G-CSF fra

epitelceller, endotelceller og fibroblaster, som fremmer vævsinflammation. IL-17C har vist sig at

inducere lignende responser i keratinocytterne som IL-17A og IL-17F. Ved at blokere IL-17RA hæmmes

de IL-17-cytokininducerede responser, hvilket resulterer i en normalisering af inflammation i huden.

Farmakodynamisk virkning

Der er fundet forhøjede niveauer af IL-17A-, IL-17C- og IL-17F-genekspression i psoriasis-plaques.

Der er ligeledes fundet forhøjede niveauer af IL-12B- og IL-23A-ekspression, som er generne for de to

underenheder af IL-23, en forudgående aktivator for IL-17A- og IL-17F-ekspression. Det er påvist, at

behandling med Kyntheum hos psoriasispatienter sænker niveauerne af IL-17A og markører for

celledeling og epidermal tykkelse i biopsier af læderet hud til samme niveauer som biopsier af

ikke-læderet hud i op til 12 uger efter behandling.

Klinisk virkning og sikkerhed

Kyntheums virkning og sikkerhed blev vurderet hos 4.373 voksne patienter med plaque-psoriasis i tre

multinationale, randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske fase 3-forsøg

(AMAGINE-1, AMAGINE-2 og AMAGINE-3). AMAGINE-2 og AMAGINE-3 var også aktiv

komparator (ustekinumab)-kontrolleret. Alle tre forsøg omfattede en 12-ugers placebokontrolleret

induktionsfase, en dobbeltblind varighed på 52 uger og et åbent langvarigt forlængelsesstudie.

De indrullerede patienter var kandidater til systemisk behandling, herunder lysbehandling samt

biologisk og ikke-biologisk systemisk behandling. Ca. 21 % af forsøgspersonerne havde

psoriasisartritis i anamnesen. Ca. 30 % af patienterne havde tidligere fået et biologisk lægemiddel, og

13 % af patienterne havde ikke responderet på biologisk behandling.

Patienterne var hovedsagelig mænd (70 %) og kaukasiere (91 %) med en gennemsnitsalder på 45 år

(18-86 år), hvoraf 6,4 % var ≥65 år, og 0,3 % var >75 år. På tværs af behandlingsgrupperne lå

PASI-scoren (Psoriasis Area Severity Index) ved baseline mellem 9,4 og 72 (median: 17,4), og det

berørte legemsoverfladeareal (BSA) ved baseline lå mellem 10 og 97 (median: 21). sPGA-score (static

Physician Global Assessment) ved baseline gik fra "3 (moderat)" (58 %) til "5 (meget svær)" (5 %).

AMAGINE-1 blev gennemført med 661 patienter. Forsøget omfattede en 12-ugers dobbeltblind,

placebokontrolleret induktionsfase efterfulgt af en dobbeltblind udtrædelses- og genbehandlingsfase

på op til 52 uger. Patienter randomiseret til Kyntheum fik 210 mg eller 140 mg ved uge 0 (dag 1),

uge 1 og uge 2 efterfulgt af den samme dosis hver 2. uge. Ved uge 12 blev de patienter, der oprindeligt

var randomiseret til Kyntheum, og som opnåede en sPGA-succes (0 eller 1), genrandomiseret til enten

at få placebo eller fortsætte med deres induktionsdosis af Kyntheum. Patienter, der oprindeligt var

randomiseret til placebo, og patienter, der ikke opfyldt kriterierne for genrandomisering, fik

Kyntheum 210 mg hver anden uge fra uge 12. Genbehandling var tilgængelig ved eller efter uge 16 for

patienter med tilbagevendende sygdom, og nødbehandling var tilgængelig efter 12 ugers

genbehandling.

AMAGINE-2 og AMAGINE-3 var identiske placebo- og ustekinumab-kontrollerede forsøg

gennemført med henholdsvis 1.831 og 1.881 patienter. Begge forsøg omfattede en 12-ugers

dobbeltblind, placebo- og ustekinumab-kontrolleret induktionsfase efterfulgt af en dobbeltblind

vedligeholdelsesfase på op til 52 uger. Patienter randomiseret til Kyntheum i induktionsfasen

fik 210 mg eller 140 mg ved uge 0 (dag 1), uge 1 og uge 2 efterfulgt af den samme dosis hver 2. uge.

Patienter randomiseret til ustekinumab fik 45 mg for patienter ≤100 kg og 90 mg for patienter >100 kg

ved uge 0, 4 og 16 efterfulgt af den samme dosis hver 12. uge. Ved uge 12 blev patienter, der

oprindeligt var randomiseret til Kyntheum, genrandomiseret til enten at få 210 mg hver 2. uge

eller 140 mg hver 2. uge eller 140 mg hver 4. uge eller 140 mg hver 8. uge i vedligeholdelsesfasen.

Patienter, der oprindeligt var randomiseret til placebo, fik Kyntheum 210 mg hver 2. uge fra uge 12.

Ved uge 12

fortsatte patienter i ustekinumab-gruppen med at få ustekinumab og blev herefter skiftet til

Kyntheum 210 mg hver 2. uge ved uge 52. Nødbehandling var tilgængelig ved eller efter uge 16 for

patienter med utilstrækkelig respons i form af en enkelt sPGA ≥3 eller en vedvarende sPGA på 2 i

løbet af en periode på mindst 4 uger.

Tabel 2: Oversigt over primære virkningsresultater

AMAGINE-1

AMAGINE-2 og AMAGINE-3

Placebo

Kyntheum

210 mg Q2W

Placebo

Kyntheum

210 mg Q2W

Ustekinumab

-randomiseret

1.236

-fuldført uge 12

1.205

-i vedligeholdelsesbehandling

Ikke relevant

-fuldført uge 52

Ikke relevant

PASI

PASI

-score ved baseline

(middel±SD)

19,7±7,7

19,4±6,6

20,2±8,4

20,3±8,3

20,0±8,4

PASI 75 uge 12 (%)

PASI 75 uge 52 (%)

Ikke relevant

sPGA

sPGA 0 eller 1 uge 12

sPGA 0 eller 1 uge 52

Ikke relevant

PSI

-score ved baseline

(middel±SD)

19,0±6,7

18,9±6,7

18,8±6,9

18,7±7,0

18,8±6,9

-respondenter uge 12

Q2W = hver 2. uge

PSI = Psoriasis Symptom Inventory. PSI-respondenter: samlet score ≤8 uden nogen score >1;

SD: standardafvigelse.

Non-responder imputation anvendes til at tilskrive manglende data.

På grund af genrandomiseringen til andre undersøgte dosisregimer, er n-i vedligeholdelsesbehandling

væsentligt lavere end n-randomiseret i flere arme. Vedligeholdelsesfasen i AMAGINE-2 og -3 omfattede ikke

placebo.

*p-værdi

versus

tilsvarende placebo, justeret for stratifikationsfaktorer <0,001

PASI 75-responsen ved 2 uger lå mellem 20 % og 25 % i fase 3-forsøgene sammenlignet med placebo

(0 % og 0,6 %) og ustekinumab (3 % og 3,5 %).

Figur 1: PASI 100 under induktions- og vedligeholdelsesfasen for Kyntheum og ustekinumab

(AMAGINE-2 og AMAGINE-3, puljet)

N = antal patienter præsenteret ved baseline, uge 12 og uge 52.

Q2W = hver 2. uge.

*Patienterne fik ustekinumab i induktionsfasen og fortsatte med ustekinumab i vedligeholdelsesfasen.

**Patienterne fik Kyntheum 210 mg hver 2. uge i induktionsfasen og blev genrandomiseret til

Kyntheum 210 mg hver 2. uge i vedligeholdelsesfasen.

NRI = Non-responder imputation

I alle tre kliniske forsøg identificeredes der ved undersøgelsen af alder, køn, race, tidligere systemisk

behandling eller lysbehandling, tidligere biologisk behandling og manglende respons på biologisk

behandling ikke nogen forskelle i responsen på Kyntheum blandt disse undergrupper for alle

hovedendepunkters vedkommende [PASI 75, PASI 100, sPGA-succes (0 eller 1) og sPGA "clear" (0)].

Foruden de primære effektendepunkter blev der observeret klinisk signifikante forbedringer i PSSI

(Psoriasis Scalp Severity Index) ved uge 12 (AMAGINE-1) og i NAPSI (Nail Psoriasis Severity

Index) ved uge 12 og 52 (AMAGINE-1, -2 og -3).

Livskvalitet/patientrapporterede resultater

Andelen af patienter, som fik en PSI-score (Psoriasis Symptom Inventory) på 0 (slet ingen) eller 1 (let)

for hvert punkt (kløe, brænden, svie, smerter, rødme, afskalning, revnedannelse og flagedannelse) i

uge 12, er vist i tabel 2.

Procentdelen af patienter, der i uge 12 opnåede en DLQI-score (Dermatology Life Quality Index) på 0

eller 1, var 56 %, 61 %, 59 % i Kyntheum 210 mg-gruppen og 5 %, 5 %, 7 % i placebogruppen i

henholdsvis AMAGINE-1, -2 og -3 (justeret p-værdi <0,001) og 44 % i ustekinumab-grupperne

(AMAGINE-2 og -3).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Kyntheum i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved plaque-psoriasis (se

pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/332657/2017

EMEA/H/C/003959

EPAR - sammendrag for offentligheden

Kyntheum

brodalumab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Kyntheum. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Kyntheum bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Kyntheum, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Kyntheum, og hvad anvendes det til?

Kyntheum er et lægemiddel, der anvendes til behandling af plaque-psoriasis, en sygdom, der giver

røde, skællende hudpartier. Det anvendes hos voksne med moderat til svær sygdom, som kræver

behandling med lægemidler, der gives gennem munden eller ved injektion (systemisk behandling).

Kyntheum indeholder det aktive stof brodalumab.

Hvordan anvendes Kyntheum?

Kyntheum udleveres kun mod recept, og det bør anvendes under opsyn af en læge med erfaring i at

diagnosticere og behandle psoriasis.

Kyntheum leveres som injektionsvæske i fyldte sprøjter. Det gives ved indsprøjtning under huden. Den

anbefalede dosis er 210 mg én gang om ugen de første 3 uger, derefter hver anden uge. Hvis der ikke

er bedring i patientens tilstand efter 12-16 uger, kan lægen beslutte at standse behandlingen.

Efter opøvning kan patienten selv foretage indsprøjtningen med Kyntheum, hvis lægen finder det

hensigtsmæssigt. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Kyntheum

EMA/332657/2017

Side 2/3

Hvordan virker Kyntheum?

Det aktive stof i Kyntheum, brodalumab, er et monoklonalt antistof, der er et protein, der er udformet

til at blokere aktiviteten af stoffer med betegnelsen interleukin 17 (A, F og A/F), som er

signalmolekyler i kroppens naturlige forsvar (immunsystemet). Stoffer af typen interleukin 17 er

medvirkende til den betændelsesproces, der er årsag til plaque-psoriasis. Brodalumab reducerer

inflammation og symptomer ved sygdommen ved at blokere virkningen af stoffer af typen interleukin

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Kyntheum?

Kyntheum er påvist at være effektivt til behandling af plaque-psoriasis i 3 hovedundersøgelser med

over 4 300 patienter, som behøvede systemisk behandling. Hos de patienter, der blev behandlet med

Kyntheum, var der større bedring i plaque-psoriasis end hos dem, der fik virkningsløs behandling

(placebo) eller et andet psoriasismiddel, som angriber interleukiner (ustekinumab).

Hvis man ser på resultaterne af alle tre undersøgelser samlet, opnåede 85 % af de patienter, der blev

behandlet med Kyntheum, efter 12 uger en reduktion på 75 % i PASI-score (et mål for sygdommens

sværhed og størrelsen af det angrebne hudområde). Dette skal sammenholdes med 6 % af dem, der

fik placebo, og 70 % af dem, der fik ustekinumab. Efter 12 uger var huden hos 79 % af de patienter,

der fik Kyntheum, desuden helet eller næsten helet, sammenholdt med 3 % af dem, der fik placebo,

og 70 % af dem, der fik ustekinumab.

Data fra den ene undersøgelse viste også, at fordelene ved behandling med Kyntheum blev opretholdt,

når behandlingen blev fortsat i et år.

Hvilke risici er der forbundet med Kyntheum?

De hyppigste bivirkninger ved Kyntheum (som optræder hos mere end 1 ud af 100 patienter) er

ledsmerter, hovedpine, træthed, diarré og smerter i den mundhulenære del af svælget (oropharynx).

Kyntheum må ikke gives til patienter med potentielt alvorlige infektioner som tuberkulose eller med

aktiv Crohns sygdom (en inflammatorisk sygdom, der angriber tyktarmen). Der har været

indberetninger om selvmordsadfærd hos patienter, der får lægemidlet. Skønt der ikke er tegn på en

sammenhæng med lægemidlet, bør beslutningen om at indlede behandlingen med Kyntheum hos

patienter med tidligere selvmordsadfærd, depression eller angst kun træffes efter nøje gennemgang af

alle risici og fordele for patienten. Brug af Kyntheum bør stoppes hos patienter, der udviser nye

symptomer på depression eller angst eller forværring af eksisterende symptomer.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Kyntheum fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Kyntheum godkendt?

Uanset de senere fremskridt i behandlingen af plaque-psoriasis er der fortsat behov for nye

behandlingsmuligheder. Undersøgelser har vist, at Kyntheum var meget effektivt til at hele huden, og

at de positive virkninger blev opretholdt ved fortsat anvendelse. Bivirkningerne svarer til

bivirkningerne af andre lægemidler, der angriber interleukiner.

Det Europæiske Lægemiddelagentur afgjorde derfor, at fordelene ved Kyntheum overstiger risiciene,

og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse til anvendelse i EU.

Kyntheum

EMA/332657/2017

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Kyntheum?

I produktresuméet og indlægssedlen er anført anbefalinger og forholdsregler, som sundhedspersonale

og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Kyntheum.

Andre oplysninger om Kyntheum

Den fuldstændige EPAR for Kyntheum findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Kyntheum, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information