Kineret

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-05-2020

Aktiv bestanddel:
anakinra
Tilgængelig fra:
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
ATC-kode:
L04AC03
INN (International Name):
anakinra
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Arthritis, reumatoid
Terapeutiske indikationer:
Reumatoid Artrit (RA)Kineret er indiceret hos voksne til behandling af tegn og symptomer på RA i kombination med methotrexat, med et utilstrækkeligt respons på methotrexat alene. Periodisk feber syndromesKineret er indiceret til behandling af følgende autoinflammatory periodisk feber-syndrom hos voksne, unge, børn og spædbørn i alderen 8 måneder og ældre med en kropsvægt over 10 kg eller derover:Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS)Kineret er indiceret til behandling af CAPS, herunder:Neonatal Debut Multisystem Inflammatorisk Sygdom (NOMID) / Kronisk Infantil Neurologiske, Kutan, Artikulær Syndrom (CINCA)Muckle-Wells Syndrom (MWS)Familiær Kolde Autoinflammatory Syndrom (FCAS)Familiær Middelhavet Feber (FMF)Kineret er indiceret til behandling af Familiær Middelhavet Feber (FMF). Kineret bør gives i kombination med colchicin, hvis det er relevant. Stadig er DiseaseKineret er indiceret hos voksne, unge, børn og spædbørn i alderen 8 måneder og ældre med en kropsvægt over 10 kg eller over for de behand
Produkt oversigt:
Revision: 27
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000363
Autorisation dato:
2002-03-08
EMEA kode:
EMEA/H/C/000363

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

14-05-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kineret 100 mg/0,67 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Anakinra

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Kineret

Sådan skal De bruge Kineret

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kineret indeholder det aktive stof anakinra. Dette er en slags cytokin (et immunundertrykkende

lægemiddel), der anvendes til behandling af:

Reumatoid artrit (RA)

Periodiske febersyndromer:

Kryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS) - en gruppe af sygdomme, hvor

patienter har en fejl i det gen, der danner et protein, som kaldes kryopyrin

Systemisk inflammatorisk sygdom med neonatal debut (NOMID) også kaldet

kronisk infantil neurologisk hud- og ledsyndrom (CINCA)

Muckle-Wells syndrom (MWS)

Familiært kulde autoinflammatorisk syndrom (FCAS)

Familiær middelhavsfeber (FMF)

Stills sygdom, herunder systemisk juvenil idiopatisk artrit (SJIA) og Stills sygdom startende i

voksenalderen (AOSD)

Cytokiner er proteiner, der dannes i kroppen, og som koordinerer kommunikationen mellem cellerne

og hjælper med at kontrollere celleaktiviteten. Ved RA, CAPS, FMF og Stills sygdom producerer

kroppen for meget af det cytokin, som hedder interleukin-1. Dette har skadelige virkninger, der fører

til betændelsestilstande (inflammation), der forårsager sygdommens symptomer. Normalt producerer

kroppen et protein, som blokerer for interleukin-1´s skadelige virkning. Det aktive stof i Kineret er

anakinra, der virker på samme måde som det naturlige blokeringsprotein interleukin-1. Anakinra

fremstilles med DNA-teknologi ved brug af mikroorganismen E. coli.

Ved RA anvendes Kineret til behandling af tegn og symptomer på sygdom hos voksne (fra 18 år og

derover) i kombination med et andet lægemiddel, der kaldes methotrexat. Kineret anvendes til at

kontrollere reumatoid artrit hos patienter, som ikke reagerer tilstrækkeligt på behandling med

methotrexat alene.

Ved CAPS anvendes Kineret til behandling af tegn og symptomer på inflammation, der ses i

forbindelse med sygdommen, som f.eks. udslæt, ledsmerte, feber, hovedpine og træthed hos voksne og

børn (i alderen 8 måneder og ældre).

Ved FMF anvendes Kineret til behandling af tegn og symptomer på inflammation, der ses i

forbindelse med sygdommen, som f.eks. tilbagevendende feber, træthed, mavesmerter, muskel- eller

ledsmerte og udslæt. Kineret kan anvendes sammen med colchicin, hvis relevant.

For Stills sygdom anvendes Kineret til at behandle tegn og symptomer på inflammation forbundet med

sygdommen, såsom udslæt, ledsmerter og feber.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Kineret

Brug ikke Kineret

hvis De er allergisk over for anakinra eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kineret (angivet i

punkt 6);

hvis De er allergisk over for andre produkter produceret ved hjælp af DNA-teknologi, hvor

mikroorganismen E. coli er anvendt;

hvis en blodprøve viser, at De har nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni).

De skal kontakte Deres læge med det samme

hvis De får udslæt over hele kroppen, bliver forpustet, får åndenød, hurtig puls eller begynder

at svede, efter De har injiceret Kineret. Dette kan være tegn på, at De er allergisk overfor

Kineret.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De bruger Kineret:

hvis De har oplevet tilbagevendende infektioner eller hvis De lider af astma. Kineret kan

forværre disse tilstande;

hvis De har kræft. Deres læge vil afgøre om De kan anvende Kineret;

hvis De tidligere har haft forhøjede leverenzymer;

hvis De har behov for at blive vaccineret. De må aldrig få levende vacciner, mens De bliver

behandlet med Kineret.

Stills sygdom

Patienter med Stills sygdom kan udvikle en sygdom kaldet makrofag aktiveringssyndrom

(MAS), som kan være livstruende. Risikoen for at udvikle MAS er øget, hvis De har en

infektion, eller hvis Deres symptomer på Stills sygdom er dårligt kontrollerede. Symptomerne

på MAS kan f.eks. være vedvarende høj feber, hævede lymfeknuder og vedvarende udslæt. Hvis

De udvikler tegn på en infektion eller forværring af Deres symptomer på Stills sygdom, skal De

snarest muligt kontakte Deres læge.

I sjældne tilfælde kan patienter med Stills sygdom, primært børn, udvikle lungesygdom, også i

løbet af behandlingen med Kineret. Risikoen kan være forhøjet hos patienter med Downs

syndrom (trisomi 21). Symptomerne på lungesygdom kan f.eks. være stakåndethed under let

træning, morgenhoste og vejrtrækningsbesvær. Hvis De udvikler tegn på lungesygdom, skal De

snarest muligt kontakte Deres læge.

Børn og unge

RA: Brugen af Kineret hos børn og unge med reumatoid artrit er ikke fuldt undersøgt og kan

derfor ikke anbefales.

CAPS, FMF, Stills sygdom: Kineret frarådes til børn, der er yngre end 8 måneder, da der ikke

findes nogen data for denne aldersgruppe

Brug af anden medicin sammen med Kineret

Fortæl altid lægen, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at

tage anden medicin.

Visse lægemidler, som kaldes TNF- α-hæmmere (tumornekrosefaktorhæmmere), som f.eks.

etanercept, må ikke anvendes sammen med Kineret, fordi dette kan øge risikoen for infektioner.

Når De begynder at tage Kineret, reduceres den kroniske inflammation. Dette kan medføre, at

doseringen af visse andre lægemidler som f.eks. warfarin skal justeres.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge til råds, før De tager dette lægemiddel.

Kineret er ikke blevet afprøvet hos gravide kvinder. Kineret bør ikke anvendes under graviditet, og til

kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker prævention. Det er vigtigt at fortælle det til lægen

hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid eller planlægger at blive gravid. Lægen vil

diskutere de mulige risici ved at tage Kineret under graviditeten med Dem.

Det er ukendt, om anakinra udskilles i human mælk. De skal derfor ikke amme, hvis De bruger

Kineret.

Kineret indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 mg dosis, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal De bruge Kineret

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Kineret skal indgives under huden (subkutan injektion) dagligt. De skal forsøge at

injicere Kineret på cirka samme tidspunkt hver dag.

Den anbefalede dosis er enten 20 til 90 mg eller 100 mg. Deres læge vil fortælle Dem, hvilken dosis,

De behøver, og hvorvidt De har behov for en dosis, der er større end 100 mg.

Injicering af Kineret

Deres læge vil afgøre, om det er lettere, hvis De selv injicerer Kineret. Deres læge eller sygeplejerske

vil i så fald vise Dem hvordan. Forsøg ikke at injicere Dem selv, før De har fået vist, hvordan De skal

gøre.

De kan finde instruktioner om, hvorledes De injicerer Dem selv eller Deres barn i afsnittet

"Vejledning i klargøring og injektion af Kineret" til sidst i denne indlægsseddel.

Hvis De har brugt for meget Kineret

Der sker ikke noget alvorligt, hvis De ved et uheld kommer til at injicere mere Kineret, end De skal,

men De skal alligevel kontakte Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Hvis De på nogen måde føler

ubehag, skal De straks kontakte Deres læge eller sygeplejerske.

Hvis De har glemt at bruge Kineret

Hvis De har glemt at injicere en dosis Kineret, skal De kontakte Deres læge for at diskutere, hvornår

De skal injicere næste dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er de samme, uanset om De bliver behandlet med Kineret for RA, CAPS, FMF eller

Stills sygdom.

Hvis en af følgende bivirkninger opstår, skal De kontakte Deres læge omgående:

Alvorlige infektioner

såsom lungebetændelse eller infektioner i huden kan opstå under

behandling med Kineret. Symptomerne kan være en vedvarende høj feber, kulderystelser, hoste,

hovedpine og rødme og ømhed i huden. En vedvarende lav feber, vægttab og en vedvarende

hoste kan også være tegn på en infektion.

Alvorlige allergiske reaktioner

er ikke almindelige. Følgende kan dog være symptomer på en

allergisk reaktion på Kineret, og De skal straks søge lægebehandling. De må ikke tage mere

Kineret.

Hævelse i ansigtet, tungen eller halsen

Synkebesvær eller besvær med at trække vejret

Pludselig hurtig puls eller sveddannelse

Kløende hud eller udslæt

Meget almindelige bivirkninger

(kan ramme mere end 1 ud af 10 personer):

Rødme, hævelse, blåt mærke eller kløe på injektionsstedet. Disse symptomer er ofte lette til

moderate og forekommer oftest i begyndelsen af behandlingen.

Hovedpine.

Forhøjet kolesterol i blodet.

Almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 10 personer):

Lavt antal hvide blodlegemer bestemt efter blodprøve. Det kan øge risikoen for, at De får en

infektion. Symptomer på infektion kan inkludere feber eller ondt i halsen.

Alvorlig infektion såsom lungebetændelse eller infektioner i huden.

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Ikke almindelige bivirkninge

r (kan ramme op til 1 ud af 100 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner inklusive hævelse i ansigtet, tungen eller halsen, synkebesvær

eller besvær med at trække vejret, pludselig hurtig puls eller sveddannelse og hudkløe eller

udslæt.

Forhøjede leverenzymer, der konstateres ved en blodprøve.

Bivirkninger, hvis hyppighed ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data):

Tegn på leverlidelser som f.eks. gul hud og gule øjne, kvalme, appetitløshed, mørkfarvet urin,

og lys afføring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale æske for at beskytte mod lys.

Brug ikke Kineret, hvis De har mistanke om, at det har været frosset. I det øjeblik en injektionssprøjte

tages ud af køleskabet og har nået stuetemperatur (op til 25 °C), skal den anvendes inden for 12 timer

eller bortskaffes.

Spørg på apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kineret indeholder:

Aktivt stof: anakinra. Hver gradueret fyldt injektionssprøjte indeholder 100 mg anakinra.

Øvrige indholdsstoffer: vandfri citronsyre, natriumchlorid, dinatriumedetatdihydrat,

polysorbat 80, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Kineret er en klar, farveløs eller hvidlig injektionsvæske, opløsning og leveres klar til brug i en fyldt

injektionssprøjte. Kineret kan indeholde delvist gennemsigtige eller hvidlige proteinpartikler. Disse

partikler har ingen betydning for produktets kvalitet.

Pakningsstørrelser med 1, 7 eller 28 (multipakning indeholdende 4 pakninger med 7 fyldte

injektionssprøjter) fyldte injektionssprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEJLEDNING I KLARGØRING OG INJEKTION AF KINERET

Dette afsnit indeholder information om, hvorledes De injicerer Kineret til Dem selv eller Deres barn.

Det er vigtigt, at De ikke forsøger at give Dem selv eller Deres barn injektionen, før Deres læge,

sygeplejerske eller apotekspersonalet har vist Dem hvorledes. Hvis De er i tvivl om, hvorledes De

injicerer Dem selv, så spørg Deres læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet om hjælp.

Sådan skal De eller den person, der giver Dem injektionen, anvende den fyldte injektionssprøjte

med Kineret

Det er vigtigt, at De injicerer Dem selv eller Deres barn på samme tidspunkt hver dag. Kineret

injiceres lige under huden. Dette kaldes en subkutan injektion.

Udstyr:

For at give Dem selv eller Deres barn en subkutan injektion skal De bruge:

en fyldt injektionssprøjte med Kineret

desinficerende servietter eller lignende, og

steril gaze eller serviet

Sådan skal De gøre, før De injicerer Dem selv eller Deres barn subkutant med Kineret

Tage den fyldte injektionssprøjte med Kineret ud af køleskabet.

Den fyldte injektionssprøjte må ikke omrystes.

Kontroller udløbsdatoen på den fyldte injektionssprøjtes etiket (EXP). Anvend ikke den fyldte

injektionssprøjte, hvis den sidste dato i den angivne måned er passeret.

Kontroller Kinerets udseende. Opløsningen skal være klar, farveløs til hvid. Den kan evt.

indeholde delvist gennemsigtige eller hvidlige proteinpartikler. Disse partikler har ingen

betydning for produktets kvalitet. Hvis opløsningen er misfarvet eller grumset, eller hvis den

indeholder andre partikler end de delvist gennemsigtige eller hvidlige, må den ikke anvendes.

For at gøre indsprøjtningen mere behagelig kan De lade den fyldte injektionssprøjte ligge ved

stuetemperatur i ca. 30 minutter eller De kan holde den fyldte injektionssprøjte forsigtigt i

hånden et par minutter.

Opvarm ikke

Kineret på nogen anden måde (De må ikke opvarme i

mikrobølgeovn eller i varmt vand).

Fjern ikke

hætten fra sprøjten, før De er klar til at foretage injektionen.

Vask Deres hænder grundigt.

Kanyleb eskyttelse (hætte)

Kanyle

Injektionssp røjtens cylinder

Stemp elstang

Find en behagelig og godt oplyst, ren overflade, og placer alt det udstyr, De skal bruge i Deres

umiddelbare nærhed.

Sørg for, at De er klar over, hvilken Kineret-dosis, Deres læge har ordineret: 20 til 90 mg,

100 mg eller derover.

Hvis Deres læge har ordineret en dosis på 100 mg, skal De gå videre til afsnittet "

Sådan

klargøres en 100 mg dosis

".

Hvis Deres læge har ordineret en lavere dosis, skal De gå videre til afsnittet "

Sådan klargøres

en 20 til 90 mg dosis

".

Sådan klargøres en 100 mg dosis

Før De injicerer Kineret, skal De gøre følgende:

Hold på injektionssprøjtens cylinder og tag

forsigtigt hætten af kanylen uden at vride. Træk

lige som vist på i

figur A

. Rør ikke ved kanylen

og skub ikke til stemplet. Bortskaf kanylehætten

med det samme.

Der kan være små luftbobler i den fyldte

injektionssprøjte. De behøver ikke at fjerne

luftboblerne, før De injicerer Dem. Det er ikke

farligt at injicere væsken, selvom der er

luftbobler i den.

De er nu klar til at anvende den fyldte injektionssprøjte som beskrevet i afsnittet "

Hvor skal

injektionen gives

?" og afsnittet "

Sådan giver De injektionen

".

Sådan klargøres en 20 til 90 mg dosis

Før De injicerer Kineret, skal De gøre følgende:

Hold på injektionssprøjtens cylinder og tag forsigtigt hætten

af kanylen uden at vride. Træk lige som vist på i

figur A

Rør ikke ved kanylen og skub ikke til stemplet. Bortskaf

kanylehætten med det samme.

Tag fat om sprøjten med den ene hånd med kanylen opad

som vist i

figur B

. Placér tommelfingeren på stemplet, og

tryk langsomt, indtil De kan se en lille væskedråbe ved

kanylens spids.

Drej sprøjten så kanylen nu vender nedad. Placér et

stykke steril gaze eller en steril serviet på en flad

overflade, og hold sprøjten over den, idet kanylen peger

ned på det sterile gazestykke eller den sterile serviet som

vist i

figur C

. Sørg for, at kanylen ikke berører gazen

eller servietten.

Placér tommelfingeren på stempelstangen, og tryk

langsomt, indtil stemplets forreste ende når den

skalamarkering, der angiver Deres Kineret-dosis. (Deres

læge har på forhånd oplyst Dem om, hvilken dosis, De

skal bruge). Den overskydende væske absorberes af gazen

eller servietten som vist i

figur C

Kanylebeskyttelse (hætte)

Kanyle

Figur A

Figur B

Figur C

Hvis De ikke kan indstille den rette dosis, skal De kassere sprøjten og bruge en ny.

De er nu klar til at anvende den fyldte injektionssprøjte som beskrevet i afsnittet "

Hvor skal

injektionen gives

?" og afsnittet "

Sådan giver De injektionen

".

Hvor skal injektionen gives?

De bedste steder at give indsprøjtningen til Dem selv eller Deres barn er (

se figur D

på maven (bortset fra området omkring navlen)

øverst på lårene

øverst på den udvendige side af ballerne, og

ydersiden af overarmene

Voksen

Barn

Skift injektionssted hver gang, så et område ikke bliver ømt. Hvis andre injicerer Dem, kan bagsiden

af overarmene også anvendes.

Sådan giver De injektionen

Desinficer huden med desinfektionsservietten, og klem huden med Deres pege- og

tommelfinger uden at klemme hårdt til.

Stik kanylen helt ind i huden, som Deres læge eller sygeplejerske har vist det.

Sprøjt væsken ind i langsomt og jævnt tempo, hele tiden med huden imellem de to fingre som

vist i

figur E

Efter injektion af væsken fjernes kanylen, og huden slippes.

For

Bag

For

Bag

Figur E

Figur D

Eventuelt ubrugt lægemiddel skal bortskaffes. Anvend kun injektionssprøjten til én injektion.

Sprøjten må ikke genbruges, idet dette kan give anledning til infektion.

Husk

Spørg Deres læge eller sygeplejerske om råd og vejledning, hvis De har problemer.

Bortskaffelse af brugte sprøjter og forbrugsartikler

Sæt ikke hætten på brugte kanyler.

Brugte sprøjter skal opbevares utilgængeligt for børn.

Brugte, fyldte injektionssprøjter må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.

Hvis Deres dosis er lavere end 100 mg, har De fået besked på at tømme væske ud af sprøjten

på et stykke gaze eller en serviet. Den våde gaze eller serviet skal bortskaffes sammen med

sprøjten efter injektionen, hvorefter overfladen gøres ren med en ny serviet.

Den brugte fyldte injektionssprøjte og eventuel gaze eller serviet med Kineret-opløsning skal

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Kineret 100 mg/0,67 ml injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver gradueret, fyldt injektionssprøjte indeholder 100 mg anakinra* per 0,67 ml (150 mg/ml).

* Human interleukin-1 receptor antagonist (r-metHuIL-1ra) produceret ved rekombinant DNA-teknik i

Escherichia coli-celler.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Klar, farveløs eller hvidlig injektionsvæske, opløsning, som kan indeholde produktrelaterede

semitransparente eller hvidlige amorfe partikler.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatoid artrit (RA)

Kineret, i kombination med methotrexat, er indiceret til behandling af symptomer hos voksne med

RA, som ikke responderer tilstrækkeligt på behandling med methotrexat alene.

Periodiske febersyndromer

Kineret er indiceret til behandling af de følgende autoinflammatoriske periodiske febersyndromer hos

voksne, unge, børn og spædbørn i alderen 8 måneder og ældre, med en kropsvægt på 10 kilo eller

derover.

Kryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS)

Kineret er indiceret til behandling af CAPS, herunder:

Neonatal multisystemisk inflammatorisk sygdom (NOMID) / kronisk infantilt neurologisk hud-

og ledsyndrom (CINCA)

Muckle-Wells syndrom (MWS)

Familiært autoinflammatorisk kuldesyndrom (FCAS)

Familiær middelhavsfeber (FMF)

Kineret er indiceret til behandling af familiær middelhavsfeber (FMF). Kineret skal gives i

kombination med colchicin, hvis relevant.

Stills sygdom

Kineret er indiceret til voksne, unge, børn og spædbørn i alderen 8 måneder og ældre med en

kropsvægt på 10 kg eller derover til behandling af Stills sygdom, herunder systemisk juvenil idiopatisk

artrit (SJIA) og Stills sygdom debuterende hos voksne (adult-onset Still’s disease, AOSD), med aktive

systemiske karakteristika af moderat til høj sygdomsaktivitet, eller hos patienter med vedvarende

sygdomsaktivitet efter behandling med non-steroide anti-inflammatorika (NSAID'er) eller

glukokortikoider.

Kineret kan gives som monoterapi eller i kombination med andre anti-inflammatorika og

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (disease-modifying antirheumatic drugs,

DMARD'er).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Kineret bør påbegyndes og superviseres af en speciallæge med erfaring i

diagnosticering og behandling af henholdsvis RA, CAPS, FMF og Stills sygdom.

Dosering

RA: Voksne

Den anbefalede dosis af Kineret er 100 mg, som indgives én gang daglig ved subkutan injektion. Dosis

bør indgives på cirka samme tidspunkt hver dag.

CAPS: Voksne, unge, børn og spædbørn i alderen 8 måneder og ældre med en kropsvægt på 10 kilo

eller derover

Startdosis

Den anbefalede startdosis til alle CAPS-undertyper er 1-2 mg/kg/dag ved subkutan injektion. Det

terapeutiske respons afspejles primært i en reduktion af de kliniske symptomer som f.eks. feber,

udslæt, ledsmerte og hovedpine, men også i de inflammatoriske serummarkører (CRP/SAA-niveauer)

eller forekomst af opblussen.

Vedligeholdelsesdosis ved mild CAPS (FCAS, mild MWS)

Patienterne kan normalt kontrolleres tilfredsstillende ved at fastholde den anbefalede startdosis

(1-2 mg/kg/dag).

Vedligeholdelsesdosis ved alvorlig CAPS (MWS og NOMID/CINCA)

Øgede doser kan være påkrævet inden for 1-2 måneder baseret på terapeutisk respons. Den normale

vedligeholdelsesdosis ved alvorlig CAPS er 3-4 mg/kg/dag, som kan justeres til et maksimum på

8 mg/kg/dag.

Ud over evalueringen af kliniske symptomer og inflammatoriske markører ved alvorlig CAPS,

anbefales vurderinger af CNS-inflammation, herunder det indre øre (MR eller CT, lumbalpunktur og

audiologi) og øjnene (oftalmologiske vurderinger) efter de første 3 måneders behandling og hver

6. måned derefter, indtil effektive behandlingsdoser er identificeret. Når patienter er klinisk

velkontrolleret, kan CNS- og oftalmologisk monitorering udføres årligt.

Den anbefalede dosis for patienter, der vejer 50 kg eller derover, er 100 mg/dag via subkutan

injektion.

Patienter, der vejer under 50 kg, skal doseres i henhold til kropsvægten, med en anbefalet dosis på

1-2 mg/kg/dag.

Stills sygdom

Den anbefalede dosis for patienter, der vejer 50 kg eller derover, er 100 mg/dag via subkutan

injektion.

Patienter, der vejer under 50 kg, skal doseres i henhold til kropsvægten, med en startdosis på

1-2 mg/kg/dag.

Responset på behandlingen skal evalueres efter 1 måned: I tilfælde af vedvarende systemiske

manifestationer kan dosis justeres hos børn, eller den behandlende læge skal genoverveje en fortsat

behandling med Kineret.

Ældre population (≥65 år)

RA: Dosisjustering er ikke nødvendig. Dosering og administration er den samme som for voksne

mellem 18 og 64 år.

CAPS: Der er begrænsede data hos ældre patienter. Der forventes ikke at være behov for

dosisjusteringer.

Stills sygdom: Der er begrænsede data hos ældre patienter. Der forventes ikke at være behov for

dosisjusteringer.

Pædiatrisk population (<18 år)

Der foreligger ingen data hos børn under 8 måneder.

RA: Kinerets virkning hos børn med RA (JIA) i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt.

CAPS: Dosering og administration hos børn og spædbørn i alderen 8 måneder og ældre med en

kropsvægt på 10 kilo eller derover er den samme som for voksne CAPS-patienter, baseret på

kropsvægt.

FMF: Børn, der vejer under 50 kg, doseres pr. kropsvægt, med en anbefalet dosis på 1-2 mg/kg/dag.

Patienter, der vejer 50 kg eller derover, doseres med 100 mg/dag. Hos børn med et utilstrækkeligt

respons, kan dosis optrappes til 4 mg/kg/dag.

Der er begrænsede data for virkning af Kineret hos børn under 2 år med FMF.

Stills sygdom: Børn, der vejer under 50 kg, doseres pr. kropsvægt, med en startdosis på

1-2 mg/kg/dag. Patienter, der vejer 50 kg eller derover, doseres med 100 mg/dag. Hos børn med et

utilstrækkeligt respons, kan dosis optrappes til 4 mg/kg/dag.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse

B). Kineret skal anvendes med forsigtighed hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

) 60 til 89 ml/minut). Kineret bør anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat

nyrefunktion (CL

30 til 59 ml/minut). Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (CL

<

30 ml/minut) eller nyresygdom i slutstadiet, herunder dialyse, bør det overvejes at administrere den

ordinerede dosis af Kineret hver anden dag.

Administration

Kineret indgives ved subkutan injektion.

Kineret leveres klar til brug i en gradueret fyldt injektionssprøjte. Den graduerede fyldte

injektionssprøjte gør det muligt at give doser fra 20 til 100 mg. Eftersom den mindste dosis er 20 mg,

er sprøjten ikke egnet til pædiatriske patienter med en kropsvægt på under 10 kg. Den fyldte

injektionssprøjte må ikke omrystes. Instruktioner for anvendelse og håndtering er beskrevet under

pkt. 6.6.

Det anbefales at benytte forskellige injektionssteder for at undgå gener på injektionsstedet. Afkøling af

injektionsstedet, opvarmning af injektionsvæsken til stuetemperatur, brug af kolde omslag (før og efter

injektion) og brug af topiske glukokortikoider og antihistaminer efter injektionen kan lindre tegn og

symptomer på reaktioner på injektionsstedet.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

eller over for proteiner fra E. coli.

Behandling med Kineret må ikke igangsættes i tilfælde af patienter med neutropeni

(ANC <1,5 x 10

/l) (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Allergiske reaktioner

Allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner og angioødem, er rapporteret med

hyppigheden "ikke almindelig". De fleste af disse reaktioner var makulopapuløse eller urtikarielle

udslæt. Hvis en alvorlig allergisk reaktion forekommer, skal Kineret seponeres og passende

behandling initieres.

Leverrelaterede hændelser

I kliniske studier er der set forbigående forhøjelser af leverenzymer. Disse forhøjelser har ikke kunnet

associeres til tegn eller symptomer på hepatocellulære skader, undtagen hos én patient med SJIA, der

udviklede alvorlig hepatitis i forbindelse med en infektion med cytomegalovirus.

Efter markedsføring er der indberettet leverhændelser, der ikke påvirker leverfunktionen. Størstedelen

af patienterne er blevet behandlet for Stills sygdom, eller har haft prædisponerende faktorer, som f.eks.

forhøjede aminotransferaser i anamnesen. Desuden er der blevet indberettet tilfælde af ikke-infektiøs

hepatitis, herunder lejlighedsvise hændelser af akut leversvigt, hos patienter med Stills sygdom i løbet

af behandlingen med Kineret.

Leverhændelser hos patienter med Stills sygdom forekommer hovedsageligt i løbet af den første

måned af behandling med Kineret. Rutinemæssig kontrol af leverenzymer i løbet af den første måned

bør overvejes, især hvis patienten har prædisponerende faktorer, eller udvikler symptomer, der

indikerer leverdysfunktion.

Kinerets virkning og sikkerhed hos patienter med AST/ALT ≥1,5 x øvre normalniveau er ikke blevet

evalueret.

Alvorlige infektioner

Kineret har været forbundet med forøget hyppighed af alvorlig infektion (1,8%) sammenlignet med

placebo (0,7%) hos RA-patienter. For et lille antal patienter med astma var hyppigheden af alvorlig

infektion højere hos Kineret-behandlede patienter (4,5 %) sammenlignet med placebobehandlede

patienter (0 %). Disse infektioner relaterede sig hovedsageligt til luftvejene.

Kinerets sikkerhed og virkning hos patienter med kroniske og alvorlige infektioner er ikke blevet

undersøgt.

Kineret-behandling bør ikke iværksættes i tilfælde af patienter med aktive infektioner. Kineret-

behandling skal seponeres hos RA-patienter, hvis der udvikles en alvorlig infektion. Hos Kineret-

behandlede CAPS- eller FMF-patienter er der risiko for sygdomsopblussen, når Kineret-behandlingen

seponeres. Med nøje overvågning kan behandlingen med Kineret fortsættes, selv under en alvorlig

infektion.

Makrofag aktiveringssyndrom (MAS) er en kendt, livstruende sygdom, der kan udvikle sig hos

patienter med Stills sygdom. Hvis der opstår MAS, eller der er mistanke om det, skal evaluering og

passende behandling startes snarest muligt. Lægerne skal være opmærksomme på

infektionssymptomer eller forværring af Stills sygdom, da disse er kendte udløsningsfaktorer for

MAS. Tilgængelige data er begrænset angående hvorvidt Kineret kan fortsættes under alvorlige

infektioner hos patienter med Stills sygdom. Hvis behandlingen med Kineret fortsættes under alvorlige

infektioner for at reducere risikoen for, at sygdommen blusser op, er nøje overvågning nødvendig.

Der er modtaget indberetninger af tilfælde med MAS ved anvendelse efter markedsføringen hos

patienter i behandling med Kineret for Stills sygdom. Patienter med Stills sygdom har en øget risiko

for at udvikle MAS spontant. Et kausalt forhold mellem Kineret og MAS er ikke klarlagt.

Læger bør udvise forsigtighed ved administration af Kineret til patienter, som har haft gentagne

infektioner, eller som har en anden sygdom, som bevirker, at de er udsatte for at få infektioner.

Kinerets sikkerhed hos personer med latent tuberkulose kendes ikke. Der har været indberetninger om

tuberkulose hos patienter, der modtager flere forskellige biologiske, anti-inflammatoriske

behandlingsregimer. Patienten skal screenes for latent tuberkulose før iværksættelse af behandlingen

med Kineret. Der skal også tages højde for de gældende medicinske retningslinjer.

Andre antireumatiske behandlinger har været sat i forbindelse med reaktivering af hepatitis B. Derfor

skal der også udføres screening for viral hepatitis i henhold til offentliggjorte retningslinjer før

igangsættelse af behandling med Kineret.

Nedsat nyrefunktion

Kineret elimineres ved glomerulær filtration og efterfølgende tubulær metabolisme. Som følge heraf

falder plasmaclearance af Kineret med en nedsat nyrefunktion.

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

) 60 til 89 ml/minut). Kineret bør anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat

nyrefunktion (CL

30 til 59 ml/minut). Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

<30 ml/minut) eller nyresygdom i slutstadiet, herunder dialyse, bør det overvejes at administrere

den ordinerede dosis af Kineret hver anden dag.

Neutropeni

Kineret blev ofte associeret med neutropeni (ANC <1,5 x 10

/l) i placebokontrollerede undersøgelser

af RA, og der er observeret tilfælde af neutropeni hos patienter med CAPS og Stills sygdom. Der

henvises til pkt. 4.8 for yderligere oplysninger om neutropeni.

Behandling med Kineret bør ikke påbegyndes hos patienter med neutropeni (ANC <1,5 x 10

/l). Det

skal anbefales, at de neutrofile optællinger bliver foretaget inden behandling med Kineret påbegyndes,

og når behandling med Kineret er i gang, månedligt de første 6 måneder og derefter kvartalsvist. Hos

de patienter som bliver neutropeniske (ANC <1,5 x 10

/l) bør ANC kontrolleres tæt og behandling

med Kineret seponeres. Kinerets sikkerhed og virkning hos patienter med neutropeni er ikke blevet

evalueret.

Lungehændelser

Der er indberettet hændelser af interstitiel lungesygdom, pulmonal alveolær proteinose og

lungehypertension ved anvendelse efter markedsføringen, primært hos pædiatriske patienter med Stills

sygdom behandlet med IL-6- og IL-1-hæmmere, herunder Kineret. Det ser ud som om, at patienter

med trisomi 21 er overrepræsenteret. Et kausalt forhold til Kineret er ikke klarlagt.

Immunsuppression

Virkningen af behandling med Kineret hos patienter med eksisterende malignitet er ikke blevet

undersøgt. Derfor kan det ikke anbefales at anvende Kineret hos patienter med eksisterende malignitet.

Maligniteter

RA-patienter kan have større risiko (gennemsnitligt 2-3 gange) for at udvikle lymfom. Kliniske forsøg

har vist, at selv om hyppigheden af lymfom var større hos Kineret-behandlede patienter end den

forventede hyppighed hos baggrundspopulationen, svarer forekomsten til de hyppigheder, der generelt

rapporteres hos RA-patienter.

I kliniske forsøg var hyppigheden af malignitet

den samme hos de Kineret-behandlede og de

placebobehandlede patienter, og den var ikke forskellig fra forekomsten i baggrundspopulationen.

Endvidere er den generelle hyppighed af malignitet ikke øget i de 3 år, hvor patienter har modtaget

behandling med Kineret.

Vaccinationer

I et placebokontrolleret klinisk forsøg (n = 126) blev der ikke registreret forskel i anti-tetanus

antistofrespons mellem grupper behandlet med Kineret og grupper behandlet med placebo, når en

tetanus/difteri toxoid-vaccine blev administreret sammen med Kineret. Der er ikke tilgængelige data

over effekten af vaccination med andre inaktiverede antigener hos patienter, der behandles med

Kineret.

Der er ikke tilgængelige data vedrørende effekten af levende vaccine eller den sekundære transmission

af infektion ved levende vacciner hos patienter, der behandles med Kineret. Derfor bør levende

vaccine ikke gives sammen med Kineret.

Ældre population (≥65 år)

Sammenlagt deltog 752 RA-patienter ≥65 år, inklusive 163 patienter ≥75 år, i de kliniske

undersøgelser. Samlet var der ingen forskel i sikkerhed og effektivitet observeret mellem disse

patienter og de yngre patienter. Der er begrænset erfaring med behandling af ældre patienter med

CAPS, FMF og Stills sygdom. Fordi der generelt er en højere hyppighed af infektioner hos den ældre

population, bør der udvises særlig forsigtighed ved behandling af ældre patienter.

Samtidig behandling med Kineret og TNFα-antagonist

Samtidig behandling med Kineret og etanercept har været associeret med øget risiko for alvorlige

infektioner og neutropeni hos RA-patienter sammenlignet med brugen af etanercept alene. Denne

kombination har ikke vist øget kliniske fordele.

Samtidig administration af Kineret og etanercept eller andre TNFα-antagonister kan ikke anbefales (se

pkt. 4.5).

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 mg dosis, dvs. det er i det

væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner mellem Kineret og andre lægemidler er ikke undersøgt i formelle undersøgelser. I

kliniske forsøg er interaktioner mellem Kineret og andre lægemidler (inklusiv non-steroide

anti-inflammatorika, glukokortikoider og DMARD’er) ikke observeret.

Samtidig behandling med Kineret og TNFα-antagonist

I et klinisk forsøg hvor RA-patienter modtog grundbehandling med methotrexat, blev der observeret

en øget hyppighed af alvorlige infektioner (7%) og neutropeni blandt patienter behandlet med Kineret

og etanercept i kombination end blandt patienter kun behandlet med etanercept. Hyppigheden var også

større end observeret tidligere i forsøg kun med Kineret. Samtidig behandling med Kineret og

etanercept har ikke vist forøgede kliniske fordele.

Samtidig brug af Kineret og etanercept eller andre TNFα-antagonister kan ikke anbefales (se pkt. 4.4).

Cytochrom P450-substrater

Dannelsen af CYP450-enzymer undertrykkes af de forhøjede niveauer af cytokiner (f.eks. IL-1) under

kronisk inflammation. I tilfælde af en IL-1-antagonist som anakinra kunne det således forventes, at

dannelsen af CYP450-enzymet skulle kunne normaliseres under behandling. Dette ville være klinisk

relevant for CYP450-substratet med et smalt terapeutisk indeks (f.eks. warfarin og phenytoin). Ved

påbegyndelse eller afslutning af Kineret-behandling af patienter, der er i behandling med disse typer af

lægemidler, kan det være relevant at overveje terapeutisk monitorering af disse produkters virkning

eller koncentration, lige som det kan være nødvendigt at justere den individuelle dosis af lægemidlet.

For information om vaccinationer se pkt. 4.4.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af anakinra til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør anakinra undgås under graviditeten

og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Amning

Det er ukendt, om anakinra/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan

ikke udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med Kineret.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I placebokontrollerede undersøgelser med RA-patienter var de hyppigst rapporterede bivirkninger med

Kineret reaktioner på injektionsstedet, som var lette til moderate hos hovedparten af patienterne. Den

væsentligste årsag til, at Kineret-behandlede RA-patienter ophørte med deres deltagelse i

undersøgelsen, var reaktioner på injektionsstedet. Hyppigheden af alvorlige bivirkninger i RA-

undersøgelser hos forsøgspersoner ved den anbefalede dosis af Kineret (100 mg/dag) var

sammenlignelig med hyppigheden ved placebo (7,1% sammenlignet med 6,5% i placebogruppen).

Hyppigheden af alvorlige infektioner var større hos de Kineret-behandlede patienter sammenlignet

med de patienter, som fik placebo (1,8% sammenlignet med 0,7%). Fald i antal af neutrofile

granulocytter opstod oftere hos patienter, som fik Kineret, sammenlignet med placebo.

Data vedr. utilsigtede reaktioner hos CAPS-patienter baserer sig på en open-label undersøgelse af

43 patienter med NOMID/CINCA behandlet med Kineret i op til 5 år, med en samlet Kineret-

eksponering på 159,8 patientår. I løbet af den 5-årige undersøgelse indberettede 14 patienter (32,6%)

24 alvorlige hændelser. Elleve alvorlige hændelser hos 4 (9,3%) patienter blev betragtet som relateret

til Kineret. Der var ingen patienter, der trak sig fra Kineret-behandlingen på grund af bivirkninger.

Data fra bivirkninger hos patienter med Stills sygdom er baseret på et delvist open-label og delvist

blindet, placebokontrolleret studie af 15 SJIA-patienter, der blev behandlet i op til 1,5 år. Desuden

udgør indberetninger af bivirkninger og publicerede studier efter markedsføring understøttende data.

Data fra bivirkninger hos patienter med FMF er baseret på indberetninger af bivirkninger og

publicerede studier efter markedsføring.

Der er ingen indikationer på, hverken fra disse studier eller fra bivirkningsrapporter efter

markedsføring, at den samlede sikkerhedsprofil hos patienter med CAPS, FMF eller Stills sygdom er

forskellig fra profilen hos patienter med RA, med undtagelse af risikoen for at udvikle MAS hos

patienter med Stills sygdom. Bivirkningstabellen nedenfor er derfor relevant for behandling med

Kineret af RA, CAPS, FMF og Stills sygdom.

Skema over bivirkninger

Bivirkningerne er angivet i overensstemmelse med MedDRA-systemorganklasserne og

hyppighedskategori. Hyppighedskategorierne defineres ved hjælp af følgende konvention: meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedskategori er bivirkningerne opstillet i rækkefølge

efter faldende alvorlighed.

Medra-organsystem

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Alvorlige infektioner

Blod og lymfesystem

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Neutropeni

Trombocytopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100)

Allergiske reaktioner,

herunder anafylaktiske

reaktioner, angioødem,

urticaria og pruritus

Nervesystemet

Meget almindelig (≥1/10)

Hovedpine

Lever og galdeveje

Ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100)

Forhøjede leverenzymer

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Ikke-infektiøs hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget almindelig (≥1/10)

Reaktion på injektionsstedet

Ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100)

Udslæt

Undersøgelser

Meget almindelig (≥1/10)

Forhøjet kolesterol

Alvorlige infektioner

Hyppigheden af alvorlige infektioner i RA-undersøgelser udført med den anbefalede dosis

(100 mg/dag) var 1,8% hos de Kineret-behandlede patienter og 0,7% hos de placebobehandlede

patienter. Ved observationer i op til 3 år forblev hyppigheden af alvorlige infektioner stabil over tid.

De observerede infektioner var primært bakterielle infektioner såsom cellulitis og pneumoni samt

infektioner i knogler og led. De fleste patienter fortsatte med forsøgsmedicinen, efter infektionen var

behandlet.

Hos 43 CAPS-patienter, der blev fulgt i op til 5 år, var hyppigheden af alvorlige infektioner 0,1/år, og

de mest almindelige var lungebetændelse og gastroenteritis. Kineret blev midlertidigt seponeret hos én

patient, alle øvrige patienter fortsatte Kineret-behandlingen under infektionerne.

Hos 15 SJIA-patienter, der blev fulgt i op til 1,5 år, udviklede en patient en alvorlig hepatitis i

forbindelse med en infektion med cytomegalovirus. Fra erfaring efter markedsføring er der ingen

indikationer for, at typerne og sværhedsgraden af infektioner hos patienter med Stills sygdom er

forskellig fra infektionerne hos RA- eller CAPS-patienter.

I kliniske RA-undersøgelser og ved anvendelse efter markedsføringen har man observeret sjældne

tilfælde af opportunistiske infektioner, herunder bl.a. svampe-, mykobakterielle, bakterielle og virale

infektioner. Infektioner er blevet observeret i alle organsystemer og er blevet rapporteret hos patienter,

som udelukkende behandles med Kineret, eller som får kombinationsbehandling med

immunsuppressiva.

Neutropeni

I placebokontrollerede RA-undersøgelser med Kineret var behandling forbundet med en lille reduktion

af gennemsnitsværdierne for det totale antal hvide blodlegemer og det absolutte neutrofiltal (ANC).

Neutropeni (ANC <1,5 x 10

/l) blev rapporteret hos 2,4% af patienterne som fik Kineret sammenlignet

med 0,4% af placebopatienterne. Ingen af disse patienter havde alvorlige infektioner associeret med

neutropeni.

Hos 43 CAPS-patienter, der blev fulgt i op til 5 år, blev neutropeni indberettet for 2 patienter. Begge

neutropeni-episoder gik over med tiden med fortsat Kineret-behandling.

Hos 15 SJIA-patienter, der blev fulgt i op til 1,5 år, blev der indberettet én hændelse af forbigående

neutropeni.

Trombocytopeni

I kliniske studier med RA-patienter er trombocytopeni blevet indberettet hos 1,9 % af de behandlede

patienter sammenlignet med 0,3 % i placebogruppen. Der har været tale om lette tilfælde af

trombocytopeni, dvs. med trombocyttal >75 x10

/l. Let trombocytopeni er også set hos

CAPS-patienter.

Efter markedsføring af Kineret har der været indberetninger om trombocytopeni, herunder

lejlighedsvise case-rapporter, der indikerer af alvorlig trombocytopeni (dvs. trombocyttal <10 x10

/l).

Allergiske reaktioner

Allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, angioødem, urticaria, udslæt og pruritus, er

rapporteret med hyppigheden "ikke almindelig" med Kineret. De fleste af disse reaktioner var

makulopapulære eller urtikarielle udslæt.

Hos 43 CAPS-patienter, der blev fulgt i op til 5 år, var ingen af de allergiske reaktioner alvorlige, og

ingen krævede seponering af Kineret-behandlingen.

Hos 15 SJIA-patienter, der blev fulgt i op til 1,5 år, var ingen af de allergiske reaktioner alvorlige, og

ingen krævede seponering af Kineret.

Hos 12 FMF-patienter behandlet i 4 måneder med Kineret i et publiceret, randomiseret, kontrolleret

studie blev ingen af de allergiske reaktioner rapporteret som alvorlige, og ingen krævede seponering af

Kineret.

Immunogenicitet

I kliniske RA-forsøg blev op til 3 % af de voksne patienter mindst én gang i løbet af undersøgelsen

testet seropositive for neutraliserende anti-anakinra-antistoffer. Forekomsten af antistoffer var typisk

forbigående og ikke forbundet med kliniske bivirkninger eller reduceret virkning. Herudover

testede 6 % ud af 86 af de pædiatriske patienter med JIA i en undersøgelse, hvoraf ingen af de

15 patienter med SIJA-subtypen, mindst én gang i løbet af undersøgelsen seropositive for

neutraliserende anti-anakinra-antistoffer.

De fleste CAPS-patienter i undersøgelsen 03-AR-0298 udviklede anakinra anti-lægemiddel antistoffer.

Dette var ikke associeret med nogen klinisk signifikant indvirkning på farmakokinetik, virkning eller

sikkerhed.

Leverhændelser

I kliniske undersøgelser er der set forbigående forhøjelser af leverenzymer. Disse forhøjelser har ikke

kunnet associeres til tegn eller symptomer på hepatocellulære skader, undtagen for en patient med

SJIA, som udviklede alvorlig hepatitis i forbindelse med en infektion med cytomegalovirus.

Under anvendelsen efter markedsføringen er der modtaget isolerede indberetninger, der peger på ikke-

infektiøs hepatitis. Leverhændelser under brugen efter markedsføringen er hovedsageligt blevet

indberettet for patienter, der er blevet behandlet for Stills sygdom, og hos patienter med

prædisponerende faktorer, som f.eks. forhøjede transaminaser i anamnesen før påbegyndelsen af

Kineret-behandlingen.

Reaktioner på injektionsstedet

Reaktionerne på injektionsstedet viser sig typisk inden for de første 2 ugers behandling og forsvinder

inden for 4-6 uger. Udvikling af reaktioner på injektionsstedet hos patienter, som ikke tidligere havde

oplevet en reaktion på injektionsstedet, var ikke almindelig efter den første måneds behandling.

Den hyppigste og mest konsekvent rapporterede behandlingsrelaterede bivirkning hos RA-patienter i

forbindelse med Kineret var reaktioner på injektionsstedet. Hovedparten (95%) af reaktionerne blev

beskrevet som lette til moderate. De blev typisk karakteriseret ved et eller flere af følgende

symptomer: erytem, ekkymose, inflammation og smerte. Ved en dosis på 100 mg/dag udviklede 71%

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/258679/2020

EMEA/H/C/000363

Kineret (anakinra)

En oversigt over Kineret og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Kineret, og hvad anvendes det til?

Kineret er et lægemiddel, der anvendes til behandling af:

tegn og symptomer på leddegigt (rheumatoid arthritis) hos voksne. Det er en sygdom i

immunsystemet, som forårsager betændelse i leddene. Kineret anvendes sammen med

methotrexat (et lægemiddel til at reducere betændelse) hos patienter, der ikke har vist

tilstrækkelig respons på behandling med methotrexat alene

kryopyrinassocierede periodiske syndromer (CAPS) CAPS er et eksempel på en gruppe af

tilbagevendende betændelsestilstande, der kaldes periodiske febersyndromer. Patienter med CAPS

har en ændring i det gen, som danner et protein kaldet kryopyrin, som gør det overaktivt og fører

til betændelse i mange dele af kroppen med symptomer som feber, udslæt, ledsmerter og træthed.

Svær invaliditet, såsom døvhed og synstab, kan også forekomme

familiær middelhavsfeber, som er en anden arvelig periodisk feber, der medfører gentagne anfald

af feber, betændelse og smerter i forskellige dele af kroppen, herunder maven, led og brystet. Det

kan være forbundet med ophobning af skadelige proteiner (amyloidose) i organer såsom nyrerne.

Kineret bør gives sammen med et andet lægemiddel, colchicin, hvis det er hensigtsmæssigt

Stills sygdom, en sygdom, der forårsager ledbetændelse, udslæt og feber

Til CAPS, familiær middelhavsfeber og Stills sygdom anvendes Kineret hos patienter fra 8-

månedersalderen, som vejer mindst 10 kg.

Kineret indeholder det aktive stof anakinra.

Kineret (anakinra)

EMA/258679/2020

Side 2/4

Hvordan anvendes Kineret?

Kineret fås kun på recept, og behandlingen bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i

diagnosticering og behandling af de tilstande, som Kineret anvendes til.

Kineret fås som injektionsvæske, opløsning, til indsprøjtning under huden. Den anbefalede dosis

Kineret til behandling af leddegigt er 100 mg én gang dagligt, givet på cirka samme tidspunkt hver

dag. Til CAPS, familiær middelhavsfeber og Stills sygdom afhænger dosis af kropsvægten, og til CAPS

af sygdommens sværhedsgrad. Der bør anvendes forskellige injektionssteder for hver dosis for at

undgå ubehag. Kineret bør anvendes med forsigtighed ved svært nedsat leverfunktion eller moderat

nedsat nyrefunktion. Ved svært nedsat nyrefunktion bør lægen overveje at give Kineret hver anden

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Kineret, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Kineret?

Det aktive stof i Kineret, anakinra, er et immunsuppressivt lægemiddel (et lægemiddel, som

undertrykker immunforsvarets aktivitet). Det er en kopi af et naturligt menneskeligt protein kaldet

"human interleukin-1-receptorantagonist", der blokerer receptorerne for et kemisk signalstof i kroppen

kaldet interleukin-1. Dette signalstof dannes i store mængder hos patienter med leddegigt og

forårsager ledbetændelse og ledskader foruden at medvirke til den betændelse, der er knyttet til CAPS,

familiær middelhavsfeber og Stills sygdom. Anakinra blokerer aktiviteten af interleukin-1 ved at binde

sig til de receptorer, som interleukin-1 normalt ville binde sig til, og medvirker dermed til at mindske

symptomerne på disse sygdomme.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Kineret?

Leddegigt

Kineret er blevet undersøgt i tre hovedstudier med i alt 1.388 patienter med leddegigt. I alle tre

studier blev virkningen af Kineret sammenlignet med virkningen af placebo (en uvirksom behandling).

Det første studie omfattede 468 patienter, hvoraf nogle tidligere havde været behandlet med andre

lægemidler for deres sygdom. Disse patienter fik enten Kineret alene eller placebo. Resultaterne viste,

at visse doser af Kineret var mere effektive end placebo til at reducere symptomerne på sygdommen

målt af lægen og patienten med "American College of Rheumatology"-scoresystemet, som omfatter

målinger af antallet af smertende eller ømme led, sygdomsaktivitet, smerter, invaliditet og indhold af

C-reaktivt protein i blodet (en markør for betændelse). Resultaterne blev imidlertid anset for

utilstrækkelige til at underbygge anvendelsen af lægemidlet alene, hvilket skyldes studiets udformning.

I de to andre studier blev Kineret anvendt som tillæg til eksisterende behandling, herunder

methotrexat. I det ene studie med 419 patienter blev der anvendt forskellige doser af Kineret

afhængigt af patientens vægt, og i det andet studie med 501 patienter blev Kineret anvendt i en fast

dosis på 100 mg én gang dagligt. Resultaterne viste, at Kineret var mere effektivt end placebo som

tillæg til methotrexat. I det studie, hvor der blev anvendt en fast dosis af Kineret, oplevede 38 % af de

patienter, der fik Kineret som tillægsbehandling, en reduktion af symptomerne på mindst 20 % efter

seks måneder sammenlignet med 22 % af dem, der fik placebo som tillægsbehandling.

Kineret (anakinra)

EMA/258679/2020

Side 3/4

Periodiske febersyndromer

Ved CAPS er det blevet påvist, at Kineret forårsager en betydelig og hurtig forbedring af symptomerne

i ét hovedstudie med 43 patienter, der havde multisystemisk inflammatorisk sygdom med neonatal

debut (NOMID/CINCA-syndrom, den sværeste form for CAPS). De gennemsnitlige symptomscorer faldt

fra 4,5 til 0,8 inden for 3 dage efter behandlingens start. Bedringen blev fastholdt i en

opfølgningsperiode på op til 60 måneder. Derudover faldt også indholdet af amyloid A, der er en

markør for betændelse.

Ved familiær middelhavsfeber var Kineret i en dosis på 100 mg dagligt som tillægsbehandling til

colchicin mere effektivt end placebo til at reducere antallet af anfald i et hovedstudie med 25 patienter,

hvis tilstand ikke havde reageret på tidligere behandling med colchicin alene. De patienter, som fik

Kineret, fik i gennemsnit 1,7 anfald om måneden sammenlignet med 3,5 om måneden hos dem, der fik

placebo. 6 ud af 12 af de patienter, som fik Kineret, fik mindre end ét anfald om måneden

sammenlignet med ingen af de 13, der fik placebo.

Stills sygdom

I det første ud af tre små studier fik 11 ud af 15 børn med Stills sygdom (73 %) reduceret deres

symptomer med mindst 30 % efter tre måneders behandling med Kineret. Et andet studie hos 24 børn

viste tilsvarende resultater. Her blev symptomerne hos 67 % af patienterne reduceret med mindst

30 % efter en måned sammenholdt med 8 % af dem, der fik placebo. Det tredje studie omfattede 22

voksne patienter, som også fik binyrebarkhormoner (kortikosteroider) for sygdommen. Patienterne fik

enten Kineret eller en anden type lægemiddel kaldet et DMARD. Efter en måneds behandling opnåede

flere af de patienter, der fik Kineret (6 ud af 12 patienter), bedring end de, der tog et DMARD (3 ud af

10 patienter).

Hvilke risici er der forbundet med Kineret?

De hyppigste bivirkninger ved Kineret (som kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, reaktioner på injektionsstedet (rødme, blå mærker, smerter og betændelse) og stigning i

blodets indhold af kolesterol. Den fuldstændige liste over bivirkninger af Kineret fremgår af

indlægssedlen.

Kineret må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme over for anakinra eller andre af

indholdsstofferne eller proteiner, der produceres af bakterien Escherichia coli. Der må ikke påbegyndes

behandling med Kineret hos patienter med neutropeni (lavt antal neutrofiler, som er en type blodceller,

der bekæmper infektion).

Hvorfor er Kineret godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Kineret opvejer risiciene til

behandling af tegn og symptomer på leddegigt i kombination med methotrexat hos patienter, der ikke

viser tilstrækkelig respons på behandling med methotrexat alene. Agenturet anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Kineret. På grund af den gavnlige virkning, og da der ikke forelå nogen

nye sikkerhedsmæssige betænkeligheder, vurderede agenturet endvidere, at fordelene opvejede

risiciene hos patienter med CAPS, familiær middelhavsfeber og Stills sygdom. Patienter med Stills

sygdom havde større risiko for leverproblemer, men denne risiko ansås for at blive opvejet af

lægemidlets fordele.

Kineret (anakinra)

EMA/258679/2020

Side 4/4

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Kineret?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Kineret.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Kineret løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Kineret vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Kineret

Kineret fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 8. marts 2002.

Yderligere information om Kineret findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kineret.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 04-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information