Ketoconazole HRA

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-01-2020

Aktiv bestanddel:
Ketoconazol
Tilgængelig fra:
HRA Pharma Rare Diseases
ATC-kode:
J02AB02
INN (International Name):
ketoconazole
Terapeutisk gruppe:
Antimykotika til systemisk brug
Terapeutisk område:
Cushing Syndrome
Terapeutiske indikationer:
Ketoconazol HRA er indiceret til behandling af endogent Cushings syndrom hos voksne og unge over 12 år.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003906
Autorisation dato:
2014-11-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/003906

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-01-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

30-01-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Ketoconazole HRA 200 mg tabletter

ketoconazol

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4,

hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ketoconazole HRA

Sådan skal du tage Ketoconazole HRA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ketoconazole HRA er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof ketoconazol. Det anvendes til at

behandle endogent Cushings syndrom (når kroppen producerer for meget kortisol) hos voksne og unge over

12 år.

Cushings syndrom skyldes overproduktion af et hormon, der hedder kortisol og produceres i binyrerne.

Ketoconazole HRA kan blokere aktiviteten af de enzymer, der har ansvaret for dannelse (syntese) af kortisol.

Ketoconazole HRA kan derfor reducere kroppens overproduktion af kortisol og dermed forbedre

symptomerne på Cushings syndrom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ketoconazole HRA

Tag ikke Ketoconazole HRA:

hvis du er allergisk for ketoconazol og/eller over for imidazol-svampemidler eller et af de øvrige

hjælpestoffer i dette lægemiddel angivet i punkt 6.

hvis du har problemer med leveren

hvis du er gravid

hvis du ammer

hvis du har eller har haft uregelmæssig hjerterytme

hvis du tager et eller flere af de følgende lægemidler:

visse lægemidler til sænkning af blodets kolesterol: simvastatin, atorvastatin, lovastatin

visse typer hjertemedicin: epleronon, dronedaron, disopyramid, felodipin, nisoldipin, ranolazin

visse lægemidler, der anvendes til behandling af malaria: quinidin, halofantrin

visse lægemidler, der anvendes til svære psykiske lidelser og svær depression: pimozid,

sertindol, lurasidon, quetiapin

visse lægemidler, der anvendes til allergi: mizolastin

dabigatran, der anvendes til at forebygge blodpropper

visse lægemidler, der anvendes som hjælp til at falde i søvn og til at dulme angst: triazolam,

alprazolam, midazolam (taget gennem munden)

visse lægemidler, der anvendes mod migræneanfald: dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin

og methylergometrin

visse lægemidler, der anvendes mod kræft: irinotecan, everolimus

sirolimus, der anvendes til at forhindre kroppen i at afstøde en transplanteret nyre

tolvaptan, der anvendes til en speciel sygdom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk

hormon (SIADH)

vardenafil hos mænd over 75 år – lægemiddel til behandling af rejsningsbesvær hos voksne

mænd

visse lægemidler mod HIV: saquinavir/ritonavir, saquinavir

visse lægemidler mod langvarig (kronisk) hepatitis C (smitsom leverbetændelse, som skyldes

hepatitis C-virus): Paritaprevir/Ombitasvir (ritonavir)

methadon: lægemiddel til behandling af stofafhængighed

Hos patienter med nyresygdomme:

colchicin, der anvendes til behandling af podagra

fesoterodin og solifenacin, der anvendes til behandling af symptomerne på en overaktiv

blære

telithromycin og clarithromycin, der anvendes til behandling af infektioner

Tag ikke Ketoconazole HRA, hvis noget af ovennævnte gælder for dig. Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Ketoconazole HRA, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ketoconazole HRA.

Leversygdom

Tal med din læge, hvis du har eller har haft en leversygdom. Du skal vide, at du regelmæssigt vil få taget

prøver for at undersøge din leverfunktion på grund af risiko for svær leverskade: før behandlingen starter; én

gang om ugen i den første måned, efter at du er begyndt med Ketoconazole HRA og derefter hver måned i 6

måneder. Derefter vil din leverfunktion blive kontrolleret igen, hvis din læge øger din daglige dosis

ketoconazol.

Du skal stoppe behandlingen og straks kontakte lægen, hvis du bliver utilpas eller oplever

symptomer såsom appetitløshed, kvalme, opkastning, træthed, gulsot, mavesmerter eller mørk urin.

Særligt dosisregime

Hvis du tager glukokortikoid som substitutionsbehandling sammen med Ketoconazole HRA, vil din læge

fortælle dig, hvordan du tilpasser din glukokortikoid-dosis, hvis du er under stress, skal opereres eller får en

infektion. Derudover skal du have udleveret et patientkort og et nødglukokortikoidsæt.

Binyrefunktion

Din binyrefunktion overvåges med jævne mellemrum. Dette er standard i forbindelse med opfølgning af

behandlingen af Cushings syndrom, og fordi nedsat binyrefunktion kan forekomme under behandlingen. Du

skal straks kontakte lægen, hvis du får symptomer såsom svaghed, træthed, appetitløshed, kvalme,

opkastning eller lavt blodtryk.

Hjertesygdom

Ketoconazole HRA kan ændre den måde, dit hjerte arbejder på – dette kan være alvorligt.

Kontakt straks

lægen, hvis du får hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme (puls) under behandlingen.

Samtidige betændelses-/autoimmune sygdomme

Fortæl det til lægen, hvis du har en autoimmun sygdom. Du vil blive nøje overvåget.

Børn og unge

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn under 12 år, da der mangler data hos disse patienter.

Brug af anden medicin sammen med Ketoconazole HRA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er nogle lægemidler, som du ikke må tage sammen med Ketoconazole HRA (se punkt 2).

Spørg

lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide, hvis du tager Ketoconazole HRA sammen med

andre lægemidler.

Lægemidler, der kan interagere med Ketoconazole HRA, er bl.a.:

pasireotid, et andet lægemiddel, der anvendes til at behandle en undergruppe af Cushing’s syndrom, fordi

det kan føre til alvorlige bivirkninger hos patienter, som lider af hjerteproblemer

lægemidler, der tages gennem munden og forhindrer, at der dannes blodpropper: rivaroxaban, apixaban,

edoxaban, cilostazol samt warfarin og andre coumarin-lignende lægemidler

lægemidler mod HIV såsom maraviroc, indinavir, nevirapin, ritonavir

visse lægemidler mod kræft såsom vinka-alkaloider (vincristin, vinblastin), busulfan, docetaxel, erlotinib,

imatinib, dasatinib, sunitinib, lapatinib, nilotinib, bortezomib, paclitaxel, cabozantinib, dabrafenib,

cabazitaxel, crizotinib, ibrutinib

andre lægemidler til behandling af infektioner: rifabutin, telithromycin, rifampicin, isoniazid,

clarithromycin, isavuconazol

visse antidiabetika (midler mod sukkersyge): repaglinid, saxagliptin, tolbutamid

visse lægemidler, der anvendes til psykiske lidelser: buspiron, aripiprazol, haloperidol, reboxetin,

risperidon

visse typer hjertemedicin: verapamil, digoxin, nadolol, aliskiren

visse krampestillende lægemidler: carbamazepin, phenytoin

visse glukokortikoider såsom budesonid, fluticason, dexamethason, methylprednisolon, ciclesonid

visse stærke smertestillende lægemidler (narkotika) såsom alfentanyl, fentanyl, buprenorphin (injektion og

under tungen), oxycodon

visse lægemidler, der anvendes mod kvalme og opkastning: domperidon, aprepitant

naloxegol (middel til behandling af forstoppelse, som specifikt skyldes stærk smertestillende medicin)

solifenacin, fesoterodin hos patienter med nedsat nyrefunktion

øvrige: sildenafil, tolterodin, mitotan, praziquantel, eletriptan, salmeterol, bosentan, midazolam (som

injektion), tadalafil, vardenafil, temsirolimus, cinacalcet, tacrolimus, ebastin, ciclosporin, colchicin

Du må ikke tage syreneutraliserende lægemidler (f.eks. aluminiumhydroxid) eller andre lægemidler mod for

meget mavesyre før tidligst 2 timer efter, du har taget Ketoconazole HRA (se punktet Advarsler og

forsigtighedsregler).

Ketoconazole HRA med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med ketoconazol.

Graviditet, amning and frugtbarhed

Dette lægemiddel må ikke anvendes under graviditet. Hvis du har mistanke om, at du er gravid, eller hvis du

har planer om at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke amme dit barn, hvis du tager Ketoconazole HRA.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed eller søvnighed er rapporteret under behandling med Ketoconazole HRA. Du må ikke køre bil

eller arbejde med maskiner, hvis du oplever disse symptomer.

Ketoconazole HRA indeholder lactose

Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager dette

lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Ketoconazole HRA

Start og opfølgning af behandling skal overvåges af en speciallæge i endokrinologi (hormon- og

kirtelsygdomme).

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Lægen tester dit blod, før du starter på behandlingen og med jævne mellemrum under behandlingen for at

opdage eventuelle unormale forhold samt måle kortisolniveauet. Dosis vil blive tilpasset din tilstand for at

genoprette et normalt kortisolniveau.

Den anbefalede startdosis er normalt 600 mg dagligt taget gennem munden (3 tabletter om dagen fordelt på 3

tidspunkter). En daglig dosis fra 400 mg dagligt (2 tabletter) til 1.200 mg dagligt (6 tabletter) taget gennem

munden fordelt på 2-3 doser kan være nødvendig for at genoprette et normal kortisolniveau.

Hvis du har taget for meget Ketoconazole HRA

Hvis du har taget mere end den foreskrevne dosis Ketoconazole HRA, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Ketoconazole HRA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal

du tage denne dosis hurtigst muligt. Derefter fortsætter du som foreskrevet. Du må ikke selv ændre den

foreskrevne dosis.

Hvis du holder op med at tage Ketoconazole HRA

Hvis du afbryder din behandling med Ketoconazole HRA, kan dit kortisolniveau stige igen og dine

symptomer vende tilbage. Derfor må du ikke holde op med at tage Ketoconazole HRA, medmindre lægen

siger det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Der kan i sjældne tilfælde opstå leverproblemer (kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 personer).

Du skal holde op med at tage Ketoconazole HRA og straks kontakte din læge, hvis du oplever en af følgende

bivirkninger:

langvarig kraftig hovedpine eller sløret syn

svær appetitløshed (anoreksi)

vægttab

kvalme eller opkastning

usædvanlig træthed eller feber

mavesmerter

muskelsvækkelse

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

usædvanlig mørk urin eller lys afføring

Binyrebarkinsufficiens (nedsat funktion af binyrebarken) er almindelig og kan være en alvorlig bivirkning.

Ketoconazole HRA kan midlertidig sænke mængden af kortisol, der produceres i binyrerne, til under det

normale niveau, men lægen vil korrigere dette med passende hormonmedicin eller ved at justere dosis af

Ketoconazole HRA. Du skal straks kontakte lægen, hvis du får symptomer såsom svaghed, træthed,

appetitløshed, kvalme, opkastning eller lavt blodtryk.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

:

Forhøjede leverenzymer i blodet.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Kvalme

Mavesmerter

Opkastning

Diarré

Hudreaktioner (kløe, udslæt)

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

:

Allergiske reaktioner, der i sjældne

tilfælde kan være alvorlige

Ændrede laboratoriemarkører

Nedsat antal blodplader (trombocytter)

Hovedpine

Svimmelhed

Søvnighed

Hudreaktioner (nældefeber)

Hårtab

Træthed

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

:

Feber

Bivirkninger, hvis hyppighed ikke er kendt

(kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

:

Søvnløshed

Nervøsitet

Ikke tåle alkohol

Appetitløshed eller øget appetit

Hovedpine

Snurrende eller prikkende fornemmelse

Lysfølsomhed

Næseblod

Fordøjelsesbesvær

Luft i mave og tarme

Misfarvning af tungen

Mundtørhed

Smagsforstyrrelser

Rødme, udtørring, kløe i huden

Lysfølsomhed (øget reaktion på sollys:

rødme, kløende udslæt)

Muskelsmerter

Ledsmerter

Menstruationsforstyrrelser

Azoospermi (ingen sædceller)

Rejsningsbesvær

Gynækomasti (forstørrelse af brystvævet

hos mænd)

Perifert ødem (væskeophobning i arme og

ben)

Utilpashed

Hedestigninger

Forbigående fald i testosteron, et mandligt

kønshormon (androgen), der produceres

af kroppen, primært i testiklerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se oplysninger

nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

Laegemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på karton og blister efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ketoconazole HRA indeholder

Aktivt stof: ketoconazol. En tablet indeholder 200 mg ketoconazol

Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, lactosemonohydrat (se pkt. 2), povidon, mikrokrystallinsk

cellulose, kolloidt silica, magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Ketoconazole HRA fås i pakninger med 60 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HRA Pharma Rare Diseases

200 avenue de Paris

92320 CHATILLON

Frankrig

Tel : + 33 1 40 33 93 14

Fremstiller

Centre Spécialités Pharmaceutiques

76-78 avenue du Midi

63800 Courron d’Auvergne

Frankrig

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9,

99-300 Kutno

Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om,

hvordan de behandles.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i pkt. 4.8,

hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ketoconazole HRA 200 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 200 mg ketoconazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 19 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Råhvid til lys flødefarvet rund, bikonveks tablet med en diameter på 10 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ketoconazole HRA er indiceret til behandling af endogent Cushings syndrom hos voksne og unge over 12 år.

4.2

Dosering og administration

Behandling skal initieres og superviseres af læger med erfaring i endokrinologi eller intern medicin og med

passende faciliteter til monitorering af biokemiske responser, da dosis skal justeres i forhold til patientens

terapeutiske behov, baseret på normalisering af kortisolniveauet.

Dosering

Initiering

Den anbefalede startdosis til voksne og unge er 400-600 mg/dag oralt fordelt på 2-3 doser, og denne dosis

kan hurtigt øges til 800-1.200 mg/dag fordelt på 2-3 doser.

Ved behandlingens start skal 24-timers frit kortisol i urinen kontrolleres med få dages/ugers mellemrum.

Dosisjustering

Den daglige dosis af ketoconazol skal justeres individuelt med jævne mellemrum for at normalisere frit

kortisol i urinen og/eller plasma-kortisolniveauet.

Så længe patienten tåler dosis, kan det overvejes at øge dosis med 200 mg/dag hver 7. til 28. dag,

hvis frit kortisol i urinen og/eller plasma-kortisolniveauet ligger over normalområdet.

En vedligeholdelsesdosis fra 400 mg/dag til maksimalt 1.200 mg/dag oralt fordelt på 2-3 doser kan

være nødvendig for at genoprette normale kortisolniveauer. I de fleste publikationer er

vedligeholdelsesdosis på mellem 600 mg/dag og 800 mg/dag.

Når den effektive dosis af ketoconazol er fastlagt, kan monitorering af frit kortisol i urinen og/eller

plasma-kortisolniveauet udføres hver 3. til 6. måned (se pkt. 4.4).

I tilfælde af binyrebarkinsufficiens og afhængigt af sværhedsgraden skal man enten nedsætte

ketoconazol-dosis med mindst 200 mg/dag, midlertidigt seponere behandlingen og/eller tilføje et

kortikosteroid, indtil tilstanden er ophørt. Behandlingen med ketoconazol kan derefter genoptages

ved en lavere dosis (se pkt. 4.4).

Ketoconazol kan seponeres pludseligt uden en progressiv dosisnedsættelse, når det ønskes at ændre

behandlingsstrategi (f.eks. operation).

Overvågning af leverfunktion

Før behandlingen startes, er følgende obligatorisk:

Måling af leverenzymer (ASAT, ALAT, gamma-GT og alkalisk fosfatase) og bilirubin.

Patienterne skal informeres om risikoen for hepatotoksicitet, herunder at de skal seponere behandlingen

og straks kontakte deres læge, hvis de føler utilpashed eller får symptomer som anoreksi, kvalme,

opkastning, træthed, gulsot, abdominalsmerter eller mørk urin. Hvis disse symptomer forekommer, skal

behandlingen straks seponeres, og der skal tages leverfunktionsprøver.

På grund af ketoconazols kendte hepatotoksicitet må behandlingen ikke initieres hos patienter med

leverenzymniveauer på over 2 gange den øvre normalgrænse (se pkt. 4.3).

Under behandlingen:

Tæt klinisk opfølgning skal gennemføres.

Leverenzymer (ASAT, ALAT, gamma-GT og alkalisk fosfatase) og bilirubin skal måles med hyppige

intervaller:

hver uge i én måned efter behandlingsstart.

derefter hver måned i 6 måneder.

ugentligt i én måned efter hver dosisøgning.

Ved stigning i leverenzymer på mindre end 3 gange den øvre normalgrænse skal leverfunktionen

monitoreres hyppigere, og den daglige dosis skal nedsættes med mindst 200 mg.

Ved stigning i leverenzymer på 3 gange den øvre normalgrænse eller mere skal ketoconazol straks

seponeres, og behandling må ikke genoptages på grund af risikoen for alvorlig hepatotoksicitet. Ketoconazol

skal seponeres straks, hvis der opstår kliniske symptomer på hepatitis.

Ved langvarig behandling (over 6 måneder):

Selvom hepatotoksicitet normalt observeres i forbindelse med behandlingsstart og inden for de første 6

måneders behandling, skal leverenzymer monitoreres i henhold til kliniske kriterier. Hvis dosis øges efter de

første 6 måneders behandling, skal monitorering af leverenzymer gentages hver uge i én måned som en

sikkerhedsforanstaltning.

Dosisregimer ved vedligeholdelsesbehandling

Efterfølgende vedligeholdelsesbehandling kan administreres på en af to måder:

Kun blokeringsregime: Vedligeholdelsesdosis af ketoconazol kan fortsættes som beskrevet ovenfor.

Blokerings- og substitutionsregime: Vedligeholdelsesdosis af ketoconazol skal øges med yderligere

200 mg, og samtidig substitutionsbehandling med kortikosteroid skal tilføjes (se pkt. 4.4).

Særlige populatione

r

Ældre patienter

Der er begrænsede data om brug af ketoconazol til patienter over 65 år, men der er ingen evidens for, at

særlig dosisjustering skulle være nødvendig hos disse patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Selvom data er begrænsede, er ketoconazols farmakokinetik ikke væsentligt forskellig hos patienter med

nyresvigt i forhold til raske forsøgspersoner, og der anbefales ingen særlig dosisjustering for denne

population.

Nedsat leverfunktion

Ketoconazol må ikke anvendes til patienter med akut eller kronisk nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3, 4.4 og

5.3). Behandlingen må ikke initieres hos patienter med leverenzymer, som ligger mere end 2 gange over den

øvre normalgrænse.

Pædiatrisk population

Ketoconazole HRAs sikkerhed og virkning hos børn under 12 år er ikke klarlagt. De foreliggende data er

beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for svampemidler af imidazoltype.

Akut eller kronisk leversygdom og/eller leverenzymniveauer før behandling på over 2 gange den øvre

normalgrænse (se pkt. 4.2 og 4.4).

Graviditet (se pkt. 4.6).

Amning (se pkt. 4.6).

Medfødt eller dokumenteret QTc-forlængelse.

Samtidig behandling med et af følgende lægemidler, der kan interagere og medføre potentielt livstruende

bivirkninger (se pkt. 4.5):

CYP3A4-metaboliserede HMG-CoA-reduktasehæmmere (f.eks. simvastatin, atorvastatin og

lovastatin) på grund af en øget risiko for skeletmuskulaturtoksicitet, herunder rabdomyolyse.

eplerenon på grund af en øget risiko for hyperkaliæmi og hypotension.

stoffer, hvor plasmakoncentrationen kan øges og medføre QT-forlængelse: methadon,

disopyramid, quinidin, dronedaron, pimozid, sertindol, saquinavir (saquinavir/ritonavir

1000/100 mg 2 gange dagligt), ranolazin, mizolastin, halofantrin.

dabigatran på grund af øget blødningsrisiko.

triazolam, oral midazolam og alprazolam på grund af potentialet for langvarig eller dybere

sedation og respirationsdepression.

sekalealkaloider (f.eks. dihydroergotamin, ergometrin (ergonovin), ergotamin og

methylergometrin (methylergonovin) på grund af øget risiko for ergotisme og andre alvorlige

vasospastiske bivirkninger.

lurasidon.

quetiapin på grund af øget risiko for toksicitet.

telithromycin og clarithromycin hos patienter med svært nedsat nyrefunktion på grund af øget

risiko for hepatotoksicitet og forlænget QT-interval.

felodipin og nisoldipin på grund af øget risiko for ødem og hjerteinsufficiens.

colchicin hos patienter med nedsat nyrefunktion på grund af øget risiko for svære bivirkninger.

irinotecan på grund af ændring i dette lægemiddels metabolisme.

everolimus, sirolimus (kaldes også rapamycin) på grund af stigning i plasmakoncentrationerne af

disse lægemidler.

vardenafil hos mænd over 75 år på grund af øget risiko for bivirkninger.

paritaprevir/ombitasvir (ritonavir) på grund af øget risiko for bivirkninger.

fesoterodin og solifenacin hos patienter med nedsat nyrefunktion.

tolvaptan anvendes mod en specifik sygdom kaldet Schwartz-Bartters syndrom (SIADH).

Ovenstående liste over stoffer, der kan interagere med ketoconazol og medføre potentielt livstruende

reaktioner, er ikke udtømmende.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Monitorering af leverfunktion

Leverenzymer skal monitoreres hos alle patienter, som får ketoconazol.

Tæt opfølgning af patienterne er

påkrævet på grund af risiko for alvorlig hepatotoksicitet (se pkt. 4.2).

Monitorering af binyrebarkfunktion

Binyrebarkfunktionen skal monitoreres med regelmæssige mellemrum, eftersom binyrebarkinsufficiens kan

forekomme under behandlingen under forhold med en relativ kortisolmangel på grund af et øget

glukokortikoidbehov (f.eks. i forbindelse med stress, operation eller infektion) og/eller ved overbehandling

med ketoconazol (hos patienter i behandling med kun blokeringsregime), eller hvis

substitutionsbehandlingen med glukokortikoid er utilstrækkelig (hos patienter, som behandles med et

blokerings- og substitutionsregime). Kortisol i serum eller plasma og/eller spyt og frit kortisol i urinen skal

monitoreres som minimum inden for én uge efter initiering af ketoconazol og derefter med jævne

mellemrum. Når frit kortisol i urinen/kortisol i serum/plasma er normaliseret eller tæt på målværdierne, og

den effektive dosis ketoconazol er fastlagt, kan monitorering udføres hver 3. til 6. måned (se pkt. 4.2

vedrørende dosisjustering i tilfælde af binyrebarkinsufficiens).

Alle patienter skal monitoreres og informeres om de tegn og symptomer, der er associeret med

hypokortisolisme (f.eks. svaghed, træthed, anoreksi, kvalme, opkastning, vægttab, hypotension,

hyponatriæmi, hyperkaliæmi og/eller hypoglykæmi).

Hvis kliniske symptomer tyder på binyrebarkinsufficens, skal kortisolniveauet måles og ketoconazol

seponeres midlertidig eller dosis reduceres, og det skal vurderes, om substitutionsbehandling med

kortikosteroid skal initieres. Derefter kan ketoconazol genoptages ved en lavere dosis (se pkt. 4.2).

Blokerings- og substitutionsregime

Patienter, som behandles med et blokerings- og substitutionsregime, skal undervises i at justere dosis i deres

substitutionsbehandling med glukokortikoid under stressforhold (se pkt. 4.2). De skal desuden have udleveret

et patientkort og et nødglukokortikoidsæt.

Monitorering af QTc-intervallet

Det tilrådes at monitorere for en eventuel virkning på QTc-intervallet. EKG skal foretages:

Før initiering af ketoconazol

Inden for én uge efter behandlingsstart.

Derefter såfremt det er klinisk indiceret.

EKG-monitorering tilrådes, når der samtidig gives et lægemiddel, der er kendt for at forlænge QTc-

intervallet (se pkt. 4.5).

Kontraception

Kvinder skal have omfattende oplysninger om anvendelse af kontraception. Kvinder i den fertile alder skal

som minimum anvende sikker kontraception (se pkt. 4.6).

Nedsat ventrikelaciditet

Absorptionen forringes, når surhedsgraden i ventriklen er nedsat. Syreneutraliserende lægemidler (f.eks.

aluminiumhydroxid) må ikke administreres før tidligst 2 timer efter indtagelse af ketoconazol. Hos patienter

med aklorhydri, som f.eks. visse aids-patienter og patienter, som får syresekretionshæmmere (f.eks. H

antagonister, protonpumpehæmmere), tilrådes det at administrere ketoconazol sammen med syreholdige

drikkevarer, f.eks. cola, appelsinjuice.

Hvis syresekretionshæmmere tilføjes eller fjernes fra det samtidige lægemiddel, skal ketoconazoldosis

justeres i forhold til kortisolniveauerne.

Potentielle lægemiddelinteraktioner

Ketoconazol har et stort potentiale for klinisk relevante lægemiddelinteraktioner.

Ketoconazol metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4. Samtidig administration af potente CYP3A4-

induktorer kan nedsætte ketoconazols biotilgængelighed. Samtidige lægemidler skal gennemgås, når

ketoconazolbehandling initieres, eftersom ketoconazol er en potent CYP3A4 hæmmer. Produktresuméerne

for samtidigt anvendte lægemidler skal gennemgås for anbefalinger, for så vidt angår administration sammen

med potente CYP3A4-hæmmere.

Ketoconazol er en potent hæmmer af CYP3A4: Ketoconazols hæmning af CYP3A4 kan øge patienternes

eksponering for en række lægemidler, der metaboliseres via dette enzymsystem (se pkt. 4.5).

Ketoconazol er også en potent hæmmer af P-glykoprotein (P-gp): Ketoconazols hæmning af P-gp kan øge

patienternes eksponering for lægemidler, der er P-gp-substrater (se pkt. 4.5).

CYP3A4-metaboliserede

og/eller

P-gp-substrater,

vides

forlænge

QT-intervallet,

være

kontraindicerede

eller

ikke

anbefalede

afhængigt

observerede

eller

forventede

virkning

ketoconazol

(resulterer

forøgelse

plasmakoncentrationen,

AUC,

Cmax

lægemidlerne)

lægemidlernes kendte terapeutiske margin. Nogle kombinationer kan føre til forhøjet risiko for ventrikulære

takyarytmier, herunder torsade de pointes, en potentielt dødelig arytmi (se tabel 1 Interaktioner og anbefalinger

vedrørende samtidig administration, pkt. 4.5).

Anvendelse med hepatotoksiske lægemidler

Ketoconazol bør ikke administreres sammen med andre lægemidler, der vides at have en potentielt

hepatotoksisk virkning (f.eks. paracetamol), eftersom denne kombination kan medføre en øget risiko for

leverskade.

Anvendelse med pasireotid

Ketoconazol bør ikke administreres sammen med pasireotid, eftersom denne kombination kan medføre QT-

forlængelse hos patienter med kendt uregelmæssig hjerterytme (se pkt. 4.5).

Samtidige inflammatoriske/autoimmune sygdomme

Eksacerbation eller udvikling af inflammatoriske/autoimmune sygdomme er beskrevet efter remission af

Cushings syndrom, også efter behandling med ketoconazol. Patienter med Cushings syndrom og samtidige

inflammatoriske/autoimmune sygdomme skal monitoreres efter normalisering af kortisolniveauet med

ketoconazol.

Alkohol

Patienter skal informeres om, at de ikke bør indtage alkohol, mens de er i behandling (se pkt. 4.5).

Advarsel vedrørende hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose.

Patienter med medfødt lactasemangel, galactosæmi eller glucose-galactose-intolerans må kun få dette

lægemiddel på tvingende indikation..

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig behandling med lægemidler, som er kontraindiceret under behandling med ketoconazol og

medfører potentielt livstruende bivirkninger:

CYP3A4-metaboliserede HMG-CoA-reduktasehæmmere (f.eks. simvastatin, atorvastatin og

lovastatin) på grund af en øget risiko for skeletmuskulaturtoksicitet, herunder rabdomyolyse.

eplerenon på grund af en øget risiko for hyperkaliæmi og hypotension.

stoffer, hvor plasmakoncentrationen kan øges og medføre QT-forlængelse: methadon, disopyramid,

quinidin, dronedaron, pimozid, sertindol, saquinavir (saquinavir/ritonavir 1000/100 mg 2 gange dagligt),

ranolazin, mizolastin, halofantrin.

dabigatran på grund af øget blødningsrisiko.

triazolam, oral midazolam og alprazolam på grund af potentialet for langvarig eller dybere sedation og

respirationsdepression.

sekalealkaloider (f.eks. dihydroergotamin, ergometrin (ergonovin), ergotamin og methylergometrin

(methylergonovin) på grund af en øget risiko for ergotisme og andre alvorlige vasoplastiske bivirkninger.

lurasidon.

quetiapin på grund af øget risiko for toksicitet.

telithromycin og clarithromycin hos patienter med svært nedsat nyrefunktion på grund af øget risiko

for hepatotoksicitet og forlænget QT-interval.

felodipin og nisoldipin på grund af øget risiko for ødem og hjerteinsufficiens.

colchicin hos patienter med nedsat nyrefunktion på grund af øget risiko for svære bivirkninger.

irinotecan på grund af ændring i dette lægemiddels metabolisme.

everolimus, sirolimus (kaldes også rapamycin) på grund af stigning i plasmakoncentrationerne af disse

lægemidler.

vardenafil hos mænd over 75 år på grund af øget risiko for bivirkninger.

paritaprevir/ombitasvir (ritonavir) på grund af øget risiko for bivirkninger.

fesoterodin og solifenacin hos patienter med nedsat nyrefunktion.

tolvaptan anvendes mod en specifik sygdom kaldet Schwartz-Bartters syndrom (SIADH).

Ovenstående liste over stoffer, der kan interagere med ketoconazol og medføre potentielt livstruende

reaktioner, er ikke udtømmende.

Lægemidler, der påvirker absorptionen af ketoconazol

Lægemidler, der påvirker ventriklens surhedsgrad, nedsætter absorptionen af ketoconazol (se pkt. 4.4).

Virkninger af andre lægemidler på ketoconazols metabolisme

Ketoconazol metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4.

Enzyminducerende lægemidler, som f.eks. rifampicin, rifabutin, carbamazepin, isoniazid, nevirapin, mitotan

og phenytoin, kan reducere ketoconazols biotilgænglighed i væsentlig grad. Ketoconazol bør ikke anvendes

sammen med potente enzyminduktorer.

Potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. antivirale lægemidler såsom ritonavir, ritonavir-boostet darunavir og

ritonavir-boostet fosamprenavir) kan øge ketoconazols biotilgængelighed, og disse lægemidler skal anvendes

med forsigtighed, når de administreres sammen med ketoconazol. Patienterne skal monitoreres tæt for tegn

og symptomer på binyrebarkinsufficiens. Ketoconazol-dosis skal justeres i overensstemmelse dermed.

Virkninger af ketoconazol på andre lægemidlers metabolisme

Ketoconazol er en potent CYP3A4-hæmmer og kan hæmme metaboliseringen af lægemidler, der

metaboliseres af dette enzym. Dette kan medføre en øget og/eller forlænget virkning af disse lægemidler,

herunder af deres bivirkninger.

In vitro

-data viser, at ketoconazol hæmmer CYP1A2 og ikke hæmmer CYP 2A6 og 2E1 i signifikant

grad. Det kan ikke udelukkes, at ketoconazol hæmmer CYP2B6, 2C9/C8, 2C19 og 2D6 ved klinisk

relevante koncentrationer.

Ketoconazol kan hæmme lægemiddeltransporten via P-gp, hvilket kan medføre en øget

plasmakoncentration af disse lægemidler.

Ketoconazol hæmmer BCRP (brystcancer-resistensprotein) i

in vitro

-studier. Data vedrørende hæmning

tyder på, at risiko for interaktion med BCRP-substrater ikke kan udelukkes på systemisk niveau med

meget høje doser ketoconazol. Ketoconazol i klinisk relevante koncentrationer kan dog være en hæmmer

af BCRP på tarmniveau. Under hensyntagen til den hurtige absorption af ketoconazol bør indtagelse af

BCRP-substrater udsættes til 2 timer efter indtagelse af ketoconazol.

Tabel 1 Interaktioner og anbefalinger vedrørende samtidig administration.

Interaktioner mellem ketoconazol og andre lægemidler er anført i tabellen herunder (øgning er angivet som

”↑”, fald som ”↓” og ingen ændring som ”↔”). De grader af interaktion, der er nævnt herunder, er ikke

absolutte værdier og kan afhænge af den givne ketoconazoldosis. Der er rapporteret mange resultater efter en

ketoconazoldosis på 200 mg, og der kan forventes en kraftigere interaktion ved en højere dosis og/eller et

kortere doseringsinterval. Listen herunder med interaktioner mellem ketoconazol og andre lægemidler er

ikke udtømmende.

Lægemiddel efter

terapeutisk område

Forventet virkning på

lægemiddelniveauer

Anbefaling ved samtidig

administration

Opioidanalgetika

Methadon

Potentiel ↑ i plasmakoncentrationen af

methadon.

Kontraindiceret pga. øget risiko for

alvorlige kardiovaskulære

bivirkninger, herunder QT-

forlængelse og torsades de pointes,

samt respirations- og CNS-

depression (se pkt. 4.3).

Buprenorphin i.v. og

sublingual

Buprenorphin:

AUC: ↑ 1,5 gange

: ↑ 1,7 gange

Omhyggelig monitorering.

Buprenorphin-dosis skal justeres.

Alfentanil, fentanyl

Potentiel ↑ i plasmakoncentrationen af

alfentanil og fentanyl.

Bivirkninger (respirationsdepression,

sedation) bør monitoreres

omhyggeligt. Det kan være

nødvendigt at reducere altentanil- og

fentanyldosis.

Oxycodon

↑ i plasmakoncentrationen af oxycodon

er observeret.

Omhyggelig monitorering.

Oxycodondosis kan eventuelt

justeres.

Antiarytmika

Disopyramid

Quinidin

Dronedaron

Potentil ↑ i plasmakoncentrationen af

disopyramid og quinidin.

Gentagne doser af 200 mg ketoconazol

dagligt medførte en stigning med faktor

17 i eksponeringen for dronedaron.

Kontraindiceret pga. risiko for

alvorlige kardiovaskulære

bivirkninger, herunder QT-

forlængelse (se pkt. 4.3).

Digoxin

Potentiel ↑ i plasmakoncentrationen af

digoxin.

Digoxinniveauet bør monitoreres

omhyggeligt.

Lægemiddel efter

terapeutisk område

Forventet virkning på

lægemiddelniveauer

Anbefaling ved samtidig

administration

Antikoagulantia og

trombocytfunktions-

hæmmere

Dabigatran

Dabigatran:

AUC: ↑ 2,6 gange

: ↑ 2,5 gange

Kontraindiceret pga. øget

blødningsrisiko (se pkt. 4.3).

Rivaroxaban

Rivaroxaban:

AUC: ↑ 2,6 gange

: ↑ 1,7 gange

Bør ikke anvendes pga. øget

blødningsrisiko.

Apixaban

Apixaban

AUC: ↑ 2 gange

: ↑ 1,6 gange

Anbefales ikke pga. øget risiko for

blødning.

Cilostazol

Cilostazol:

AUC: ↑ 2,2 gange

Cilostazols samlede farmakologiske

aktivitet øges med 35 %, når det

administreres sammen med ketoconazol.

Omhyggelig monitorering.

En cilostazol-dosis på 50 mg 2 gange

dagligt bør anvendes ved

kombination med Ketoconazole

HRA.

Warfarin og andre

coumarinlignende

lægemidler

Potentiel ↑ i plasmakoncentrationen af

warfarin.

Omhyggelig monitorering.

INR (

International Normalised

Ratio

) bør monitoreres.

Edoxaban

AUC: ↑ 1,8 gange

: ↑ 1,8 gange

Dosis af edoxaban skal reduceres, når

det anvendes samtidigt (se

produktresuméet til edoxaban).

Antiepileptika

Carbamazepin

Phenytoin

Potentiel ↑ i plasmakoncentrationen af

carbamazepin og phenytoin.

Potentiel ↓ i plasmakoncentrationen af

ketoconazol forventes.

(CYP3A-enzyminduktion)

Bør ikke anvendes.

(se også ”Virkninger af andre

lægemidler på Ketoconazole HRAs

metabolisme”).

Antidiabetika

Repaglinid

Repaglinid:

AUC: ↑ 1,2 gange

: ↑ 1,2 gange

Omhyggelig monitorering.

Justering af repagliniddosis kan være

nødvendig.

Saxagliptin

Saxagliptin:

AUC: ↑ 2,5 gange

: ↑ 1,6 gange

Forbundet med et fald i tilsvarende

værdier for den aktive metabolit.

Omhyggelig monitorering.

Justering af saxagliptindosis kan

være nødvendig.

Tolbutamid

Tolbutamid:

AUC: ↑ 1,7 gange

Omhyggelig monitorering.

Justering af tolbutamiddosis kan

være nødvendig.

Antiinfektiva

Rifabutin

Rifampin

Isoniazid

Potentiel ↑ i plasmakoncentrationen af

rifabutin.

Potentielt ↓ i plasmakoncentrationen af

ketoconazol forventes.

(CYP3A4-enzyminduktion)

Bør ikke anvendes (se også

”Virkninger af andre lægemidler på

Ketoconazole HRAs metabolisme”).

Lægemiddel efter

terapeutisk område

Forventet virkning på

lægemiddelniveauer

Anbefaling ved samtidig

administration

Telithromycin

Clarithromycin

Telithromycin:

AUC: ↑ 2 gange

: ↑ 1,5 gange

Potentiel ↑ i plasmakoncentrationen af

clarithromycin.

Bør ikke anvendes.

Kontraindiceret hos patienter med

svært nedsat nyrefunktion på grund

af risikoen for forlænget QT-interval

og alvorlige leverbivirkninger (se

pkt. 4.3).

Isavuconazol

AUC: ↑ 5 gange

: ↑ 1,1 gang

Anbefales ikke på grund af forhøjet

risiko for bivirkninger med

isavuconazol (se produktresuméet til

isavuconazol SmPC).

Praziquantel

↑ i plasmakoncentrationen af praziquantel er

observeret.

Omhyggelig monitorering.

Justering af praziquanteldosis

kan være nødvendig.

Midler mod migræne

Sekalealkaloider, som

f.eks.

dihydroergotamin,

ergometrin, ergotamin,

methylergometrin

Potentiel ↑ i plasmakoncentrationen af

sekalealkaloider.

Kontraindiceret på grund af en øget

risiko for ergotisme og andre

alvorlige vasospastiske bivirkninger

(se pkt. 4.3).

Eletriptan

Eletriptan:

AUC: ↑ 5,9 gange

: ↑ 2,7 gange

Bør ikke anvendes.

Antineoplastiske stoffer

Irinotecan

Irinotecan:

AUC: ↑ 2,1 gange

Kontraindiceret pga. en ændring af

dette lægemiddels metabolisme (se

pkt. 4.3).

Sunitinib

Dasatinib

Lapatinib

Nilotinib

Erlotinib

Dabrafenib

Cabozantinib

Sunitinib:

AUC: ↑ 1,5 gange

: ↑ 1,5 gange

Lapatinib:

AUC: ↑ 3,6 gange

Nilotinib:

AUC: ↑ 3,0 gange

Erlotinib:

AUC: ↑ 1,9 gange

: ↑ 1,7 gange

Dasatinib:

↑ i plasmakoncentrationen af

dasatinib er observeret.

Dabrafenib

AUC: ↑ 1,7 gange

: ↑ 1,3 gange

Cabozantinib

AUC: ↑ 1,4 gange

: ↔

Bør ikke anvendes pga. risikoen for

øget eksponering for disse

lægemidler samt QT-forlængelse.

Ibrutinib

Ibrutinib:

AUC: ↑ 24 gange

: ↑ 29 gange

Anbefales ikke, da det kan øge

ibrutinib-relateret toksicitet.

Crizotinib

Crizotinib

AUC: ↑ 3,2 gange

: ↑ 1,4 gange

Anbefales ikke på grund af risikoen

for forlænget QT-interval og

alvorlige leverbivirkninger.

Monitorering af QT-forlængelse, hvis

anvendt på samme tid.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Et agentur under Den Europæiske Union

Telefon

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/596737/2014

EMEA/H/C/003906

EPAR sammendrag for offentligheden

Ketoconazole HRA

ketoconazol

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Ketoconazole HRA.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Ketoconazole HRA bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Ketoconazole HRA, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Ketoconazole HRA, og hvad anvendes det til?

Ketoconazole HRA er et lægemiddel, der anvendes til at behandle voksne og børn over 12 år med

Cushings syndrom. Cushings syndrom er en sygdom, der kendetegnes ved, at binyrerne producerer for

meget kortisol.

Det aktive stof i Ketoconazole HRA er ketoconazol. Da antallet af patienter med Cushings sygdom er

lavt, betragtes sygdommen som “sjælden”, og Ketoconazole HRA blev udpeget som “lægemiddel til

sjældne sygdomme” den 23. april 2012.

Hvordan anvendes Ketoconazole HRA ?

Ketoconazole HRA leveres som tabletter (200 mg). Lægemidlet fås kun på recept, og behandlingen

skal påbegyndes og ske under opsyn af en læge, som har erfaring i behandling af patienter med

Cushings syndrom og råder over egnede faciliteter til at vurdere behandlingens virkning.

Den sædvanlige dosis er 400-1 200 mg dagligt, fordelt på to eller tre doser. Dosis tilpasses efter

kroppens indhold af kortisol, som måles ved regelmæssig kontrol af urinen eller blodet.

Patientens leverfunktion bør kontrolleres ved blodprøver før påbegyndelse af behandlingen og derefter

regelmæssigt i de efterfølgende seks måneder. Hvis dosis sættes op, skal patientens leverfunktion

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Side 2/3

desuden efterfølgende kontrolleres en gang om ugen i en måned. Behandlingen skal standses, hvis

indholdet af leverenzymer i blodet er over tre gange det normale maksimum (et tegn på mulige

leverproblemer), eller der er symptomer, som tyder på leverproblemer, såsom appetitløshed, kvalme,

opkastning, svaghed, gulsot, mavesmerter eller mørk urin.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Ketoconazole HRA?

Det aktive stof i Ketoconazole HRA, ketoconazol, er velkendt og har været godkendt i flere årtier til

behandling af svampeinfektioner. Ketoconazol anvendes stadig i lægemidler til påføring på huden

(topikale lægemidler) mod svampeinfektioner. Formuleringer til indtagelse gennem munden (orale

formuleringer) til behandling af svampeinfektioner blev dog midlertidigt taget af markedet i juli 2013

pga. risikoen for leverskade

Ketoconazol blokerer aktiviteten af en gruppe enzymer i binyrerne, der medvirker ved produktionen af

kortisol, såsom 17α-hydroxylase eller 11

-hydroxylase. Blokering af kortisolproduktionen nedsætter

kortisolindholdet i kroppen og letter derfor symptomerne på sygdommen. Ketoconazol kan desuden

blokere produktionen af andre hormoner, der dannes i binyrerne, og som ofte er forhøjet ved Cushings

syndrom.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Ketoconazole HRA?

Da ketoconazol er et velkendt stof og er anerkendt til behandling af Cushings syndrom, fremlagde

ansøgeren data fra den publicerede litteratur om mere end 800 patienter med Cushings syndrom, der

var behandlet med ketoconazol enten alene eller i kombination med andre lægemidler. Den

gennemsnitlige dosis var 600-800 mg dagligt. I disse undersøgelser fra litteraturen blev virkningen

hovedsagelig bedømt på indholdet af kortisol i urinen. Behandling med ketoconazol blev påvist at

normalisere kortisolindholdet i urinen hos 43-80 % af patienterne.

Hvilke risici er der forbundet med Ketoconazole HRA?

De hyppigste bivirkninger med Ketoconazole HRA er for lavt indhold af de hormoner, der produceres af

binyrerne (binyreinsufficiens), kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, kløe (pruritus), udslæt og

stigning i blodets indhold af leverenzymer. De alvorligste bivirkninger er leverproblemer, der ved

regelmæssig overvågning lader sig påvise tidligt.

Ketoconazole HRA må ikke anvendes hos patienter, der har leversygdom, eller hos hvem blodets

indhold af leverenzymer er over et bestemt niveau. Det må heller ikke bruges hos gravide eller

ammende kvinder eller hos patienter med forstyrrelse i hjertets elektriske aktivitet (QTc-forlængelse).

Ketoconazole HRA må ikke anvendes sammen med visse andre lægemidler, der kan øge risikoen for

alvorlige bivirkninger.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Ketoconazole HRA fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Ketoconazole HRA blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Ketoconazole HRA

overstiger risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Ved en indbringelsesprocedure i henhold til artikel 31 i direktiv 2001/83/EF. Yderligere oplysninger kan findes her.

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Side 3/3

CHMP lagde til grund, at anvendelse af Ketoconazole HRA til behandling af Cushings syndrom var

anerkendt i behandlingspraksis og dokumenteret i den videnskabelige litteratur. Desuden fandt CHMP,

at der er behov for yderligere behandlingsmuligheder for denne sjældne sygdom.

Vedrørende sikkerheden fandt CHMP, at risikoen for leverproblemer kan håndteres ved passende

foranstaltninger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ketoconazole HRA?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Ketoconazole HRA anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Ketoconazole HRA, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal

følge.

Yderligere information findes i resuméet af risikostyringsplanen

Den virksomhed, der fremstiller Ketoconazole HRA, skal desuden udsende et brev til de læger, der

anvender Ketoconazole HRA, med oplysninger om risiciene for bivirkninger, navnlig leverskade, og om

korrekt anvendelse af lægemidlet. Virksomheden skal desuden oprette et register over patienter

behandlet med Ketoconazole HRA for at overvåge lægemidlets sikkerhed og virkning.

Andre oplysninger om Ketoconazole HRA

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Ketoconazole HRA den 19. november 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Ketoconazole HRA findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Ketoconazole HRA, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Ketoconazole HRA

findes på EMA's websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 11-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information